Furt calificat

Sentinţă penală 334 din 12.12.2011


DOSAR NR. 3896/254/2011

R O M A N I A

JUDECĂTORIA MANGALIA

SENTIN?A PENALĂ NR. 344

SEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 12.12.2011

INSTAN?A CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE : L.D.L. - JUDECĂTOR

GREFIER :  S.F.

MINISTERUL PUBLIC REPREZENTAT DE PROCUROR P.D.  DIN CADRUL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MANGALIA

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe  inculpaţii -, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi violare de domiciliu, prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal şi art. 192 alin.2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, ambele  cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal şi art. 37 alin. 1 lit .b din Codul penal şi -, trimis în judecată pentru săvârşirea  infracţiunii de furt calificat şi violare de domiciliu, prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal şi art. 192 alin.2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, ambele  cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul -, aflat în stare de arest, asistat de avocat din oficiu -, în baza delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie seria AV nr. 04110 din  data de 24.10.2011, inculpatul  -, aflat în stare de arest, asistat de avocat -, în substituire pentru avocat - în baza delegaţiei de substituire nr. 2/09.12.2011 şi partea civilă -, lipsind  părţile civile -, precum şi părţile vătămate -.

Procedura este legal îndeplinită

S-a făcut referatul cauzei de către grefera de şedinţă.

Având  în vedere prejudiciul nerecuperat de părţile vătămate, precum  şi  cuantumul sumelor cu care părţile vătămate s-au constituit părţi civile, instanţa  a pus în discuţia părţilor necesitatea reaudierii inculpaţilor sub aspectul laturii civile.

Reprezentantul Parchetului şi apărătorii inculpaţilor au arătat că sunt de acord şi, în conformitate cu dispoziţiile art.323 alin.4 Cod procedură penală, instanţa a procedat la reaudierea, pe rând, a inculpaţilor, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

În temeiul art.339 al.2 Cod pr.penală, instanţa a constatat  terminată cercetarea judecătorească, iar în temeiul art.340 Cod pr.penală  a acordat cuvântul pentru dezbaterile asupra fondului cauzei, în ce priveşte acţiunea civilă.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, având cuvântul, a solicitat  admiterea acţiunii civile şi obligarea  inculpaţilor la plata despăgubirilor civile, in măsura in care acestea  au fost dovedite.

Apărătorul inculpatului -, avocat -, a solicitat cenzurarea pretenţiilor civile, întrucât acestea nu au fost dovedite, părţile civile având obligaţia de a le demonstra cu înscrisuri.

Apărătorul inculpatului - a solicitat instanţei admiterea pretenţiilor civile numai în măsura in care acestea au fost dovedite.

Instanţa  a declarat încheiate dezbaterile şi  a rămas în pronunţare.

I N S T AN Ţ A

 

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

 Prin Încheierea nr. 17/27.07.2011, pronunţată în dosarul nr. 2691/254/2011, Judecătoria Mangalia a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor:

- B.P.V., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi violare de domiciliu, prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal şi art. 192 alin.2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, ambele  cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal şi art. 37 alin. 1 lit .b din Codul penal;

- U.I.M.,  cercetat  pentru săvârşirea  infracţiunii de furt calificat şi violare de domiciliu, prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal şi art. 192 alin.2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, ambele  cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.

Ca stare de fapt care a justificat măsura arestării preventive, s-au reţinut următoarele:

- la data de 05.07.2011, lucrătorii Poliţiei - au fost sesizaţi de către numita - cu privire la faptul că autori necunoscuţi au pătruns în locuinţa numitului -, care este plecat în străinătate, de unde au sustras o orgă electrică şi mai multe bunuri în valoare totală de aproximativ 3.000 lei.

- la data de 14.07.2011, Poliţia - a fost sesizată de către numita - cu privire la faptul că, în perioada 11.07-14.07.2011, autori necunoscuţi au pătruns în locuinţa sa şi i-au sustras un ATV pentru copii, două biciclete şi mai multe bunuri.

- la data de 15.07.2011, numita - a reclamat faptul că în noaptea anterioară, 14/15.07.2011, după depunerea primei sesizări, autori necunoscuţi au pătruns în acelaşi imobil de unde au sustras un televizor, pahare, lenjerie, haine şi o colecţie numismatică foarte valoroasă, apreciind valoarea totală a prejudiciului la suma de 15.300 lei.

- la data de 22.07.2011, numita - a sesizat Poliţia - cu privire la faptul că autori necunoscuţi au pătruns în locuinţa sa şi i-au sustras o unitate de calculator şi o butelie.

Bunurile au fost identificate în urma vânzării lor de către autorii furtului şi predate pe bază de dovadă părţilor vătămate, care le-au recunoscut fără ezitare ca fiind ale lor.

Fiind ascultate, persoanele la care au fost identificate bunurile au declarat că le-au dobândit de la numiţii  -, precum şi de la numitul -.

Cu ocazia ascultării numitului -, acesta a declarat că a sustras bunuri din trei locuinţe împreună cu numiţii -, conducând organele de poliţie la locul faptei. De asemenea, a predat de bună-voie bunurile ce se mai aflau în posesia sa, bunuri recunoscute de părţile vătămate ca fiind ale lor.

Cu ocazia ascultării numitului -, acesta a declarat că, împreună cu numiţii -, a pătruns în două locuinţe de unde a sustras mai multe bunuri; a condus organele de poliţie la locul faptei şi a declarat unde se află şi cum pot fi recuperate celelalte bunuri sustrase.

Fiind ascultat şi numitul -, acesta a declarat că a vândut o bicicletă despre care a aflat ulterior că provine din săvârşirea unei infracţiuni, că nu a participat la vreuna dintre faptele săvârşite, însă a predat o serie de bunuri ce se aflau în posesia sa şi despre care declară că ar fi aflat, ulterior, de la numitul -, că ar proveni din săvârşirea unei infracţiuni.

Numiţii - se sustrag cercetărilor şi nu au putut fi ascultaţi.

O mare parte din bunuri au fost recuperate ca urmare a recunoaşterii faptei de către autori.

În considerentele încheierii amintite, s-au reţinut următoarele:

Din cercetările efectuate de organele de poliţie, a rezultat presupunerea rezonabilă că inculpaţii -, împreună cu numiţii -, au pătruns în locuinţele părţilor vătămate -, de unde au sustras mai multe bunuri şi că pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunile pentru săvârşirea cărora sunt cercetaţi inculpaţii în dosarul nr. 1765/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, este închisoarea mai mare de 4 ani.

De asemenea, s-a apreciat că împrejurările în care au fost comise faptele reţinute în sarcina inculpaţilor, respectiv pe timpul nopţii, prin participarea a două sau mai multe persoane la comiterea fiecărei fapte, ceea ce a sporit capacitatea de acţiune, acestea acţionând cu mai multă îndrăzneală şi siguranţă, şi frecvenţa actelor materiale comise, dar şi faptul că inculpaţii nu au un loc de muncă din care să-şi asigure cele necesare traiului, existând presupunerea că ar putea comite şi alte infracţiuni de acelaşi gen, conturează un grad de pericol social concret sporit al faptelor şi relevă o periculozitate sporită a inculpaţilor.

S-a arătat că pericolul social concret pentru ordinea publică rezultă şi din coroborarea aspectelor anterior reţinute cu circumstanţele personale ale inculpaţilor, care  nu se află la primul conflict cu legea penală, ceea ce dovedeşte o perseverenţă în comiterea acestui gen de infracţiuni, dar şi din starea de temere şi de nesiguranţă creată în cadrul colectivităţii.

Împotriva soluţiei de arestare preventivă au declarat recurs inculpaţii, iar prin încheierea nr. 112/01.08.2011, pronunţată în dosarul nr. 2691/254/2011, Tribunalul Constanţa a respins, ca nefondat, recursul astfel declarat.

Prin încheierea  nr. 23/19.08.2011, pronunţată în dosarul nr. 2992/254/2011, Judecătoria Mangalia a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia privind prelungirea măsurii de arestare preventivă a inculpaţilor.

În considerentele încheierii astfel pronunţate s-a reţinut, în esenţă, că temeiurile care au determinat arestarea preventivă iniţială, subzistau şi  impuneau în continuare  privarea de libertate a inculpaţilor.

Analizând cererea şi prin prisma dispoziţiilor art. 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa a apreciat că sunt îndeplinite cerinţele impuse de prevederile Convenţiei pentru restrângerea în continuare a dreptului inculpaţilor la libertate individuală.

Faţă de pericolul social concret pe care lăsarea în libertate a inculpaţilor îl prezintă pentru ordinea publică, instanţa a apreciat că durata măsurii preventive dispusă faţă de inculpaţi nu este una nerezonabilă, ci proporţională cu scopurile urmărite, respectiv prevenirea săvârşirii altor fapte penale, asigurarea unui climat social sigur, caracterizat printr-o protecţie eficace a integrităţii fizice a persoanelor şi buna desfăşurare a procesului penal.

Pentru aceste considerente, apreciind că temeiurile care au determinat arestarea inculpaţilor subzistau şi impuneau în continuare privarea lor de libertate, instanţa a admis cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia şi a prelungit arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile începând de la data de 25.08.2011 până la data de 23.09.2011.

Împotriva soluţiei de prelungire a măsurii arestării preventive au declarat recurs inculpaţii, iar prin încheierea nr. 129/23.08.2011, pronunţată în dosarul nr. 2992/254/2011, Tribunalul Constanţa a respins, ca nefondat, recursul astfel declarat.

Prin încheierea nr. 34/20.09.2011, pronunţată în dosarul nr. 3468/254/2011, Judecătoria Mangalia a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia privind prelungirea măsurii de arestare preventivă a inculpaţilor.

În considerentele încheierii,  instanţa a reţinut că infracţiunea pentru care sunt cercetaţi inculpaţii este pedepsită de legea penală cu închisoarea mai mare de patru ani şi a apreciat că, prin raportare la modul de săvârşire a actelor materiale ale infracţiunii (pe timpul nopţii şi prin participarea a două sau mai multe persoane la comiterea acestora, ceea ce a sporit capacitatea lor de acţiune întrucât au acţionat cu mai multă îndrăzneală şi siguranţă), fapta acestora prezenta pericol social concret pentru ordinea publică.

Instanţa a considerat că acest pericol social concret trebuie analizat şi prin prisma faptului că, nerealizând venituri certe pentru a se întreţine, inculpaţii manifestă o predispoziţie în comiterea de fapte antisociale pentru a-şi asigura mijloacele de subzistenţă, aspect confirmat de împrejurarea că inculpatul - a mai fost condamnat anterior pentru comiterea a numeroase infracţiuni de acelaşi gen, iar inculpatul - a mai fost cercetat pentru săvârşirea unei fapte similare, fiind sancţionat cu o amendă cu caracter administrativ.

Având în vedere descoperirea unor noi fapte de furt calificat în sarcina inculpatului - şi legătura inculpatului - cu aceste fapte, fiind necesar ca inculpaţii să fie traşi la răspundere penală în acelaşi timp pentru toate faptele săvârşite, văzând că cercetările pentru stabilirea adevărului în cele două cauze conexate nu sunt de natură să conducă la tergiversarea soluţionării cauzei, fiind totuşi necesar un termen pentru finalizarea anchetei, instanţa a apreciat că se impune prelungirea arestării preventive a inculpaţilor cu încă 30 de zile.

Deşi a fost solicitată pentru a doua oară prelungirea măsurii arestării preventive, instanţa a considerat că – la momentul analizării cererii - nu se putea vorbi despre depăşirea caracterului rezonabil al măsurii arestării preventive, având în vedere data la care s-a dispus măsura arestului preventiv, împrejurarea că s-au descoperit fapte noi, efectuarea comparaţiilor dactiloscopice, fixarea tuturor bunurilor recuperate şi stabilirea concretă a prejudiciului material nerecuperat.

Pentru aceste considerente, apreciind că temeiurile care au determinat arestarea inculpaţilor subzistau şi impuneau în continuare privarea lor de libertate, instanţa a admis cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia şi a prelungit arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile începând de la data de 24.09.2011 până la data de 23.10.2011.

Prin Rechizitoriul întocmit de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia la data de 20.10.2011, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor menţionate mai sus, iar la data de 21.10.2011 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Mangalia dosarul nr. 3896/254/2011, cu termen de judecată la data de 09.11.2011.

Având în vedere disp. art. 3001 C. pr. pen., potrivit cu care, în cazul în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, instanţa este datoare să verifice din oficiu, în camera de consiliu, legalitatea şi temeinicia arestării preventive, înainte de expirarea duratei arestării preventive, instanţa a menţinut măsura arestării preventive a inculpaţilor în baza art.3001 C.pr.pen. rap. la art. 159 alin. 3, 4, 5 şi 11 C.pr. pen.  în referire la art. 160a alin. 2 C.pr.pen.

Coroborând probele administrate atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarele:

LATURA PENALĂ

Starea de fapt constatată ?i încadrarea juridică a faptelor:

- fapta inculpatului B.P.V. de a sustrage, în perioada martie 2011 – 15.07.2011, atât în timpul zilei cât şi în timpul nopţii, atât singur cât şi împreună cu inculpatul U.O.M., prin efracţie şi escaladare, mai multe bunuri din locuinţele părţilor vătămate -, fără acordul acestora, constituie infracţiunea de furt calificat săvârşit în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a), g) şi i) din C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 din C.p.

- fapta inculpatului B.P.V. de a pătrunde fără drept, în perioada martie 2011 – 15.07.2011, atât în timpul zilei cât şi în timpul nopţii, atât singur cât şi împreună cu inculpatul U.I.M., prin efracţie şi escaladare, în locuinţele părţilor vătămate -, fără consimţământul acestora, constituie infracţiunea de violare de domiciliu săvârşită în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art.192 alin.2 din C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 din C.p.

- fapta inculpatului U.I.M. de a sustrage, în cursul lunii iulie a anului 2011, în timpul nopţii, atât singur cât şi împreună cu inculpatul B.P.V., prin efracţie şi escaladare, mai multe bunuri din locuinţele părţilor vătămate -, fără acordul acestora, constituie infracţiunea de furt calificat săvârşit în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a), g) şi i) din C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 din C.p.

- fapta inculpatului U.I.M. de a pătrunde fără drept, în luna iulie a anului 2011, în timpul nopţii, atât singur cât şi împreună cu inculpatul B.P.V., prin efracţie şi escaladare, în locuinţele părţilor vătămate -, fără consimţământul acestora, constituie infracţiunea de violare de domiciliu săvârşită în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art.192 alin.2 din C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 din C.p.

Atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor descrise mai sus, contribuind la recuperarea parţială a prejudiciului produs; de asemenea, inculpaţii au declarat că regretă faptele săvârşite şi că înţeleg să se prevaleze de disp. art. 320 ind. 1 Cod pr. pen., solicitând ca judecata să se facă în baza materialului probator administrat în faza urmării penale.

La solu?ionarea spe?ei, instanţa a avut în vedere şi aspectul că faptele au fost săvârşite în concurs real, în condiţiile art.33 lit.a) din C.p., având în vedere că atât infracţiunea de furt calificat în formă continuată, cât şi infracţiunea de violare de domiciliu în formă continuată, au fost săvârşite înainte ca inculpatul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

Din examinarea fişei de cazier judiciar a inculpaţilor, instanţa reţine că inculpatul B.P.V. a fost condamnat de mai multe ori pentru acela?i gen de infrac?iuni şi a executat pedepsele  aplicate, astfel încât, în cauză, se impune reţinerea recidivei postexecutorii, iar inculpatul U.I.M. se află la primul conflict cu legea penală.

Faptele inculpatului B.P.V. de a pătrunde fără drept şi de a sustrage, în perioada martie 2011 – 15.07.2011, atât în timpul zilei cât şi în timpul nopţii, atât singur cât şi împreună cu inculpatul U.I.M., prin efracţie şi escaladare, mai multe bunuri din locuinţele părţilor vătămate -, fără acordul acestora, întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunilor de violare de domiciliu şi furt calificat săvârşit în formă continuată, atât sub aspectul laturii obiective privind activitatea de pătrundere fără drept în locuinţele părţilor vătămate şi de sustragere a bunurilor arătate mai sus, cât şi sub aspectul laturii subiective, în sensul că inculpatul a prevăzut rezultatul faptelor sale şi a urmărit acest rezultat,  intenţia directă a inculpatului de a săvârşi faptele rezultând din modul de comitere a infracţiunilor.

Faptele inculpatului U.I.M. de a pătrunde fără drept şi de a sustrage, în cursul lunii iulie a anului 2011, în timpul nopţii, atât singur cât şi împreună cu inculpatul B.P.V., prin efracţie şi escaladare, mai multe bunuri din locuinţele părţilor -, fără acordul acestora, întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunilor de violare de domiciliu şi furt calificat săvârşit în formă continuată, atât sub aspectul laturii obiective privind activitatea de pătrundere fără drept în locuinţele părţilor vătămate şi de sustragere a bunurilor arătate mai sus, cât şi sub aspectul laturii subiective, în sensul că inculpatul a prevăzut rezultatul faptelor sale şi a urmărit acest rezultat,  intenţia directă a inculpatului de a săvârşi faptele rezultând din modul de comitere a infracţiunilor.

La stabilirea pedepsei faţă de inculpaţi, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv dispoziţiile părţii generale a acestui act normativ, limitele de pedeapsă fixate în norma incriminatoare, gradul de pericol social al faptei săvârşite, persoana inculpaţilor, dar şi aspectul că inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor descrise mai sus, contribuind la recuperarea parţială a prejudiciului produs.

De asemenea, la stabilirea pedepsei faţă de inculpaţi, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 3201 C.pr.pen., potrivit cu care, în situaţia recunoaşterii faptei, limitele pedepselor prevăzute de lege se reduc cu 1/3.

În ce priveşte faptele pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, legiuitorul însuşi a considerat că infracţiunile prevăzute de art. 208 alin.1, 209 alin. 1 lit. a, g şi i şi, respectiv, art.192 alin.2 din Codul penal  prezintă un grad ridicat de pericol social generic, din moment ce a prevăzut numai pedeapsa închisorii pentru aceste infracţiuni.

Totodată, faţă de împrejurările în care au fost săvârşite faptele, instanţa apreciază că acestea prezintă gradul de pericol social concret al unor infracţiuni.

Pentru considerentele expuse, instanţa:

În baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p, art. 37 alin. 1 lit. b C.p. şi art. 320, ind. 1, C.p.p., îl va condamna pe inculpatul B.P.V. la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată.

În baza art.192 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., art. 37 alin.1 lit. b C.p. şi art. 320 ind. 1 C.p.p., instanţa îl va condamna pe inculpatul B.P.V. la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu în formă continuată.

În baza art. 34 alin.1 lit. b C.p. raportat la  art. 33 lit. a C.p., instanţa va contopi pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

Instanţa apreciază că pedeapsa astfel stabilită este  suficientă pentru atingerea scopului preventiv-educativ al acesteia şi pentru reeducarea inculpatului.

Ca modalitate de executare a pedepsei aplicate, aceasta urmează a fi executată în regim de detenţie, nefiind îndeplinite condiţiile prev. de art. 81 C.pen. relativ la suspendarea condiţionată a executării pedepsei, având în vedere condamnările anterioare.

Prin urmare, în baza art. 350, C.p.p., instanţa va menţine starea de arest a inculpatului.

Instanţa constată că, pe durata executării pedepsei principale şi ca o consecinţă a condamnării sale, inculpatul este nedemn să exercite drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a  şi b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 71 alin 1 ?i 2 din Codul penal, instanţa va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64  lit. a  şi b din Codul penal pe durata executării pedepsei principale, cu excepţia dreptului de a alege.

În baza art. 88, C.p., se va deduce din pedeapsa aplicată perioada de reţinere şi arest preventiv, respectiv, de la 26.07.2011 – 12.12.2011 inclusiv.

În baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. , art. 74 lit. b şi c C.p. şi  art. 320, ind. 1, C.p.p., instanţa îl va condamna pe inculpatul U.I.M. la pedeapsa închisorii de 1 an pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată.

În baza art.192 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., art. 74 lit. b şi c C.p. şi art. 320 ind. 1 C.p.p., instanţa îl va condamna pe inculpatul U.I.M. la pedeapsa închisorii de 1 an pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu în formă continuată.

În baza art. 34 alin.1 lit. b C.p. raportat la  art. 33 lit. a C.p., instanţa va contopi pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de  1 (un) an închisoare.

Instanţa apreciază că pedeapsa astfel stabilită este  suficientă pentru atingerea scopului preventiv-educativ al acesteia şi pentru reeducarea inculpatului.

Ca modalitate de executare a pedepsei aplicate, aceasta urmează a fi executată în regim de detenţie, având în vedere multitudinea şi gravitatea faptelor săvârşite în asociere cu inculpatul B.P.V..

Prin urmare, în baza art. 350, C.p.p., instanţa va menţine starea de arest a inculpatului.

Instanţa constată că, pe durata executării pedepsei principale şi ca o consecinţă a condamnării sale, inculpatul este nedemn să exercite drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a  şi b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 71 alin 1 ?i 2 din Codul penal, instanţa va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64  lit. a  şi b din Codul penal pe durata executării pedepsei principale, cu excepţia dreptului de a alege.

În baza art. 88, C.p., se va deduce din pedeapsa aplicată perioada de reţinere şi arest preventiv, respectiv, de la 26.07.2011 – 12.12.2011 inclusiv.

LATURA CIVILĂ

Potrivit declaraţiilor date în faţa instanţei la termenul de judecată din 12.12.2011, inculpaţii au recunoscut integral sau parţial pretenţiile părţilor civile, cu motivarea că parte din bunurile sustrase au fost recuperate.

Drept urmare, în baza art. 14 C.p.p. raportat la art. 346 C.p.p., instanţa :

- va obliga inculpa?ii, către partea civilă -, fiecare la câte  2.600 lei cu titlu de despăgubiri civile;

- va obliga inculpa?ii, către partea civilă -, fiecare la câte 1.250 lei cu titlu de despăgubiri civile;

- va obliga inculpa?ii, către partea civilă -, fiecare la câte  500 lei cu titlu de despăgubiri civile;

- va obliga inculpa?ii, către partea civilă -, fiecare la câte 250 lei cu titlu de despăgubiri civile;

- va obliga inculpatul -, către partea civilă -, la 4.000 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 189, C.p.p., se va dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul -, av. -, în cuantum de 300 lei.

În baza art. 191, alin. 1, C.p.p. , inculpa?ii vor fi obligaţi la câte 700 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p, art. 37 alin. 1 lit. b C.p. şi art. 320, ind. 1, C.p.p.

Condamnă pe inculpatul B.P.V., cetăţean -, fiul lui -, născut la data de - în -, jud. -, domiciliat în - , cu antecedente penale, fără studii, fără ocupaţie, fără loc de muncă, la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată.

În baza art.192 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., art. 37 alin.1 lit. b C.p. şi art. 320 ind. 1 C.p.p.,

Condamnă pe inculpatul B.P.V. la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu în formă continuată.

În baza art. 34 alin.1 lit. b C.p. raportat la  art. 33 lit. a C.p.,

 Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 350, C.p.p.,

Menţine starea de arest a inculpatului.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.p,

Interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a  şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege.

În baza art. 88, C.p.,

Deduce din pedeapsa aplicată perioada de reţinere şi arest preventiv, respectiv, de la 26.07.2011 – 12.12.2011 inclusiv.

În baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. , art. 74 lit. b şi c C.p. şi  art. 320, ind. 1, C.p.p.

Condamnă pe inculpatul U.I.M., cetăţean român, fiul lui -, născut la data de - în -, domiciliat în -, fără antecedente penale, studii: -,  ocupaţie-, -,  la pedeapsa închisorii de 1 an pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată.

În baza art.192 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., art. 74 lit. b şi c C.p. şi art. 320 ind. 1 C.p.p.,

Condamnă pe inculpatul U.I.M. la pedeapsa închisorii de 1 an pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu în formă continuată.

În baza art. 34 alin.1 lit. b C.p. raportat la  art. 33 lit. a C.p.,

 Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 1 (un) an închisoare.

În baza art. 350, C.p.p.,

Menţine starea de arest a inculpatului.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.p,

Interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege.

În baza art. 88, C.p.,

Deduce din pedeapsa aplicată perioada de reţinere şi arest preventiv, respectiv, de la 26.07.2011 – 12.12.2011 inclusiv.

În baza art. 14 C.p.p. raportat la art. 346 C.p.p.,

Obligă inculpa?ii, către partea civilă -, fiecare la câte  2.600 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă inculpa?ii, către partea civilă -, fiecare la câte 1.250 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă inculpa?ii, către partea civilă -, fiecare la câte  500 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă inculpa?ii, către partea civilă -, fiecare la câte  250 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă inculpatul -, către partea civilă -, la 4.000 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 189 C.p.p.,

Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul -, av. -, în cuantum de 300 lei.

În baza art. 191 alin. 1 C.p.p.,

Obligă inculpa?ii la câte 700 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă.

Pronunţată în sedinţă publică, azi, 12.12.2011.

PREŞEDINTE  GREFIER

 L.D.L. S.F.

Red./tehnored. jud. LDL

Data redactării: 30.12.2011

2 ex