Furt calificat (art.209 C.pen.)

Sentinţă penală 7 din 29.01.2014


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, reţine următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita emis în dosarul nr. 184/P/2013, înregistrat pe rolul Judecătoriei Agnita la data de 02.12.2013 sub număr dosar 872/174/2013, a fost trimis în judecată inculpatul …., fiul lui Ioan şi Ana, născut la data de .. în A.., jud. Sibiu, pentru comiterea infracţiunilor de furt, prev. de art.208 alin.1 C.pen., furt calificat, prev. de art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit. i) C.pen. şi furt calificat, prev. de art.208 alin.1 - art. 209 alin.1 lit. e) C.pen., cu aplicarea art.33 lit. a) C.pen..

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că, în după-amiaza zilei de 13.03.2013, inculpatul … a intrat în magazia aparţinând numitului .. din oraşul A.., de unde a luat fără drept o trusă cu chei tubulare.

În cursul lunii martie 2013, pe timp de zi, prin forţarea şi escaladarea unei ferestre, inculpatul a intrat în apartamentul aparţinând numitului … din oraşul Agnita, de unde a luat fără drept o butelie de aragaz şi o chiuvetă de inox.

De asemenea, la data de 26.10.2013, în jurul orelor 1700, inculpatul a luat fără drept bicicleta numitului .., care se afla în faţa unui magazin situat pe strada … din oraşul Agnita.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă:

- procesul verbal de constatare împreună cu planşele foto (filele 15-30);

- declaraţia părţii vătămate/parte civilă S. D.(filele 31-34);

- declaraţia părţii vătămate/parte civilă C.N. (filele 35-37);

- declaraţia părţii vătămate/parte civilă Ş.P.sen. (filele 38-41);

- dovezile de predare-primire a bunurilor (filele 42-45);

- procesul-verbal de reconstituire împreună cu planşele foto (filele 46-53);

- declaraţiile martorilor: N. Ioan (filele 55-56); P. G.-V. (filele 57-58); C. G. (filele 59-60); N. A. (filele 61-63); I. A. (filele 64-65); G. A.-I. (filele 66-67); V. E.(fila 69); A. R. (filele 71-72); S.D.-M. (fila 73); S. F. (filele 74-75).

- declaraţiile învinuitului (filele 76-91).

În cadrul şedinţei de judecată din data de 29.01.2014, inculpatul a solicitat aplicarea  dispoziţiilor art.3201 C.pr.pen., recunoscând săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi pe care şi le însuşeşte, instanţa procedând la audierea acestuia.

Instanța a admis cererea inculpatului, făcând aplicarea art.3201 C.pr.pen.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reține următoarea situație de fapt:

În timpul zilei de 13.03.2013, inculpatul A.I. a intrat în magazia aparţinând părții vătămate S. D., neasigurată cu cheia, situată oraşul Agnita str. .., de unde a luat o trusă cu chei tubulare. În ziua precedentă inculpatul ajutase partea vătămată la activități în grădina imobilului și era nemulțumit de faptul că nu primise bani pentru aceasta. Bunurile sustrase au fost vândute de inculpat unei persoane necunoscute.

În cursul lunii martie 2013, pe timp de zi, inculpatul a intrat, prin forţarea şi escaladarea unei ferestre, în apartamentul aparţinând părții vătămate C.N.din oraşul Agnita str. . de unde a luat fără drept o butelie de aragaz şi o chiuvetă de inox. Inculpatul considera că partea vătămată trebuia să îi achite o datorie bănească reyultată în urma vânyării respectivului apartament. Bunurile sustrase au fost lăsate de inculpat administratorului localului …Agnita. Butelia de gaz a fost dată unei persoane necunoscute iar chiuveta a fost ridicată de organele de poliție și restituită proprietarului.

La data de 26.10.2013, în jurul orelor 1700, inculpatul a luat bicicleta părții vătămate Ş. P., care se afla în faţa unui magazin situat pe strada ..din oraşul Agnita. Inculpatul a vândut bicicleta cu suma de 30 de lei, bunul fiind ulterior ridicat de organele de poliție  și predat proprietarului.

Învinuitul a recunoscut şi a manifestat regret pentru faptele comise.

Situația de fapt reținută de instanță rezultă din probele administrate în timpul urmăririi penale coroborate cu recunoașterea inculpatului din fața instanței.

În drept, fapta inculpatului A. I. constând în aceea că în după-amiaza zilei de 13.03.2013, a intrat în magazia aparţinând numitului S. D. din oraşul Agnita, de unde a luat fără drept o trusă cu chei tubulare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt prevăzută de art. 208 alin. 1 C.p..

Fapta aceluiaşi inculpat constând în aceea că în cursul lunii martie 2013, pe timp de zi, prin forţarea şi escaladarea unei ferestre, inculpatul a intrat în apartamentul aparţinând numitului C. N. din oraşul Agnita, de unde a luat fără drept o butelie de aragaz şi o chiuvetă de inox, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 – 208 alin. 1 lit. i) C.p..

Fapta aceluiaşi inculpat constând în aceea că la data de 26.10.2013, în jurul orelor 1700, inculpatul a luat fără drept bicicleta numitului Ş.P., care se afla în faţa unui magazin situat pe strada … din oraşul Agnita, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt, prevăzută de art. 208 alin. 1 – 208 alin. 1 lit. e) C.p..

Sub aspectul laturii subiective, după cum rezultă din modul săvârşirii faptelor, inculpatul a prevăzut rezultatele acțiunilor sale şi a urmărit producerea acestora. Astfel, inculpatul a săvârşit faptele cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a) C.p., realizând latura subiectivă a infracţiunii de furt calificat.

Având în vedere cele reţinute, instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunilor de furt și furt calificat, urmând a aplica câte o pedeapsă cu închisoarea care să răspundă scopului definit de art. 52 C.p., prin observarea criteriilor generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.p.., cu încadrare in limitele prev. de art. 3201 al. 7 C.p.p.

Sub acest aspect, instanţa reţine pericolul social concret al infracţiunilor, determinat de locul și modul de săvârşire a faptelor (în timpul zilei, prin efracţie, escaladare) numărul acțiunilor infracționale, valoarea socială vătămată, bunurile sustrase,  urmările care s-au produs (valoarea pagubei) şi cele care s-ar fi putut produce.

De asemenea, instanţa ia în considerare datele privind persoana inculpatului, respectiv faptul că acesta a avut o atitudine sinceră, a recunoscut fapta şi a manifestat regret, are o relație stabilă de concubinaj și un copil minor, nu a contestat la valorile bunurilor sustrase astfel cum acestea au fost indicate de părţile vătămate.

Totodată, se reţine că inculpatul are antecedente penale care nu constituie stare de recidivă. A mai fost sancționat administrativ pentru fapte de furt prin Ordonanțele Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita nr. 84/P/2011, 189/P/2011 și 811/P/2012.

Având în vedere toate aceste aspecte, instanţa apreciază că, o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de furt și câte o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru fiecare infracţiune de furt calificat, orientate spre minimul prevăzut de art. 208 respectiv art. art. 209 al. 1 C.p. rap. la art. 3201 C.p.p, sunt de natură să răspundă cerinţelor art. 52 C.p..

În privinţa pedepselor accesorii, instanţa reţine că natura faptelor săvârşite şi ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) din C.p. Pentru acest motiv, exerciţiul dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi al dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, va fi interzis inculpatului pe perioada executării fiecărei pedepse

Ca urmare, se va face aplicarea art. 71 C.p. rap. la art.  64 lit. a) teza II şi lit. b) C.p..

Întrucât faptele au fost comise de către acelaşi inculpat înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, în concurs real, în baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C.p., instanţa va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 71 rap. la art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) C.p..

Sub aspectul laturii civile, instanţa reţine următoarele:

Înaintea citirii actului de sesizare a instanţei, partea vătămată S.D. s-a constituit parte civilă cu suma de 150 lei daune materiale reprezentând contravaloarea bunurilor (set chei tubulare) sustrase de inculpat şi rămase nerecuperate.

Partea vătămată C.N.nu s-a constituit parte civilă cu contravaloarea buteliei de aragaz sustrase de inculpat și nerecuperate.

Partea vătămată Ș.P. nu s-a constituit parte civilă cu contravaloarea bicicletei sustrase de inculpat și nerecuperate.

În baza probelor administrate coroborate cu achiesarea inculpatului la valorile indicate de părţile vătămate instanţa reţine ca dovedite daunele pretinse.

În baza art. 346 comb. cu art. 14-15 C.p.p. şi art. 1381, 1385-1387 C.civ., se va admite acţiunea civilă exercitată de partea vătămată-parte civilă S.D. şi se va obliga inculpatul la plata către acesta a sumei de 150 lei reprezentând daune materiale.

Se va lua act de faptul că părţile vătămate C. N. şi Ş.P. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 118 lit. b) C.p., se va dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei totale de totale de 30 lei cu titlul de bun dobândit prin săvârşirea infracţiunii (suma obținută de inculpat din vânzarea bicicletei).

În temeiul art. 191 C.p.p. inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 300 lei, din care 150 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu.

Domenii speta