Furt

Sentinţă penală 374 din 01.10.2013


Prin Rechizitoriul nr. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria M…s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului U. L. C. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 1 lit. e Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal, constând în aceea că la data de … a sustras material feros din zona depozitului A., aparţinând părţii vătămate SC. P.SA, cauzând un prejudiciu de 781,74 lei recuperat.

s-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei că la data de … inculpatul s-a deplasat singur în zona depozitului A. unde cu ajutorul unei chei fixe a demontat mai multe ţevi metalice şi subansamble, cu intenţia de a le valorifica la un centru de colectare a deşeurilor feroase.

Agenţii de pază din cadrul SC I. SRL au observat inculpatul în timp ce transporta opt bucăţi de subansamble pe care le transportase  în aproprierea unui pârâu, fotografiindu-l.

Deoarece inculpatul nu ştia că a fost observat, a revenit şi demontat opt ţevi, fiind surprins de organele de poliţie.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi a arătat că o regretă.

În cursul cercetării judecătoreşti, partea vătămată a precizat că nu se constituie parte civilă deoarece prejudiciul a fost recuperat, a fost efectuat referatul de evaluare de către Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul B.inculpatul s-a prezentat în instanţă, a dat declaraţie şi a solicitat ca în cauză să se facă aplicarea art. 3201 Cod procedură penală.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 30.01.2013 inculpatul a sustras din incinta depozitului A. ţevi şi subansamble aparţinând părţii vătămate SC .P..SA.

Iniţial, inculpatul a sustras subansamblele pe care le-a depozitat lângă un pârâu, după care a revenit şi a demontat ţevile şi a dorit să le transporte în acelaşi loc.

Sustragerea subansamblelor a fost sesizată de agenţii de pază, după care inculpatul a fost surprins de organele de poliţie când transporta şi restul bunurilor.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, în forma în care a fost reţinută şi de instanţă, iar declaraţia sa se coroborează cu materialul probator administrat în cursul urmării penale.

Astfel, martorul A. C. a declarat cum l-a văzut pe inculpat în curtea depozitului cărând nişte ţevi metalice, astfel că împreună cu colegul său, martorul B. Ş., l-au imobilizat pe inculpat şi au sesizat organele de poliţie.

Din declaraţiile ambilor martori rezultă că inculpatul transportase o parte a bunurilor sustrase în zona unui pârâu din apropiere, ieşind printr-o zonă în care lipseau părţi din gard.

De asemenea, la faţa locului s-au efectuat fotografii din care rezultă că inculpatul a sustras bunurile menţionate.

Din toate cele menţionate, instanţa constată că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată şi aceasta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 1 lit. e Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal, inculpatul fiind minor la data săvârşirii faptei.

Instanţa mai reţine că inculpatul a solicitat aplicarea prev. art. 3201 Cod procedură penală, cerere ce va fi admisă având în vedere că sunt îndeplinite prevederile acestui articol.

În concluzie, în baza art. 208 alin. 1 Cod penal –art. 209 alin. 1 lit. e cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal, art. 3201 Cod procedură penală, art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. d Cod penal va fi condamnat inculpatul, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat la pedeapsa închisorii de 2 luni, având în vedere faptul că inculpatul a mai fost anterior sancţionat administrativ tot pentru o faptă de furt calificat.

În baza art. 71 Cod penal i se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

Deoarece inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, a colaborat cu organele de urmărire penală, iar din referatul de evaluare întocmit în cauză rezultă că inculpatul şi-a revizuit comportamentul, că depune eforturi pentru a se integra în societate, că mai mulţi factori externi inculpatului au determinat un astfel de comportament, instanţa apreciază că scopul aplicării pedepsei poate fi atins şi fără executare în regim de detenţie a pedepsei.

Astfel în baza art. 81 Cod penal, art. 110 Cod penal şi art. 71 alin 5 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate  inculpatului pe o durată de 1 an şi 2 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen.

In baza art. 359 Cod procedură penală i se va atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării .

Se va lua act că SC . P. SA  nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat.

Se va dispune plata onorariului de avocat din oficiu în sumă de 200 lei pentru  avocat S. I. pentru cercetarea judecătorească, din fondurile MJ către Baroul Ba.- Serviciul de asistenţă juridică M.

In baza art. 191 alin.1 Cod procedură penală va fi obligat  inculpatul la plata sumei de 400  lei  cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei onorariu avocat din oficiu.