Sentinta penală Nr. 173

Sentinţă penală 173 din 31.10.2011


Dosar nr. 3525/201/2011 - art. 208 C.p. -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDETUL DOLJ

SENTINTA PENALĂ Nr. 173/2011

Şedinţa publică de la 31 Octombrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Mioara Popescu

Grefier Mihai Adrian Popa

x.x.x.x.

Ministerul Public fiind reprezentat de procuror Ivănescu Petrişor, de la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Calafat.-

Pe rol , judecarea cauzei penale privind pe inculpatii CPC şi  VN şi partea civilă ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE  RA-UA  DOLJ, având ca obiect furtul (art.208 C.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns inculpatul VN, asistat de av. V. Pătru, lipsă fiind inc. CPC, reprezentat de acelaşi avocat şi partea civilă Administratia Natională a Imbunătătirilor Funciare RA-UA Dolj.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedintă, s-a luat declaratie inculpatului prezent, VN, care a recunoscut in totalitate faptele retinute in actul de sesizare al instantei , insuşindu-şi probele administrate in faza urmaririi penale, s-a disjuns actiunea penală cu privire la inculpatul CPC şi actiunea civilă, după care instanta a apreciat cauza in stare de judecată, a acordat cuvintul in fond.

Reprezentantul Parchetului a expus pe larg starea de fapt aratind că vinovatia inculpatului a fost dovedită prin probele administrate in faza urmăririi penale si recunoscută de inculpat, solicitind condamnarea acestuia la pedeapsa inchisorii redusă ca urmare a acordului de vinovatie , potrivit disp. art. 320 ind.1 c.p.p., să se dispună suspendarea conditionată a executarii pedepsei , aplicarea disp. art. 64 si 71 C.p., obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

Av. V. Pătru, pentru inculpatul VN a solicitat condamnarea la pedeapsa inchisorii, iar la individualizarea pedepsei să se retină circumstante atenuante si să se dispună reducerea limitelor de pedeapsă prin aplicarea disp. art. 320 ind. 1 C.p.p., obligarea la plata cheltuielilor judiciare. 

Inculpatul , in ultimul cuvînt, a recunoscut si regretat savirsirea faptelor.

J U D E C A T A :

Prin rechizitoriul nr.49/P/2011/23.09.2011 al Parchetului de pe lîngă Judecătoria Calafat s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecată in stare de libertate a inculpatilor : CPC , pentru savirsirea infractiunii de tentativă la furt calificat prev.şi ped. de art. 20 rap.la art. 208 alin.1, 209 alin.1, lit. a,i, C.p. rap.la art. 209 alin.3 lit. b C.p. cu aplic. art.  37 lit. b C.p. şi VN, pentru savirsirea infractiunii de tentativă la furt calificat prev.şi ped. de art. 20 rap.la art. 208 alin.1, 209 alin.1, lit. a,i, C.p. rap.la art. 209 alin.3 lit. b C.p.

În fapt, s-a motivat că la data de 29.12.2010, in jurul orei 12,00, numitii CPC şi VN  au plecat cu căruţa să arunce gunoiul la marginea satului TN, unde există un loc de depozitare a gunoiului, lîngă statia de apă. După ce au descărcat gunoiul, cei doi au intrat in statia de apă şi folosindu-se de uneltele pe care le aveau in căruţă, au desprins din beton un suport de prindere motor,  fiind surprinsi de organele de politie in momentul in care intentionau să-l urce in căruţă.

In declaratia dată in faţa organelor de cercetare penală, numitul VN a recunoscut savirsirea faptei, afirmînd că a plecat de acasă impreună cu CPC, cu scopul de a sustrage placa metalică din incinta  statiei de apă, pe care o văzuseră cu o zi inainte, pe data de 28.12.2010,  cînd au trecut pe langa statia de apă in drum spre PN. CPC a intrat in statia de apă şi a observat  placa de metal, spunindu-i că vrea să o sustragă, insă el i-a cerut să renunţe, întrucît au plecat de acasă pentru a strînge lemne, motiv pentru care s-au inteles să revină a doua zi, pregatiti cu uneltele necesare. A doua zi, cei doi au venit la locul faptei pregătiţi cu mai multe scule, (rangă, dălţi, ciocane, un baros), luate de către CP de la un vecin, căruia i-a spus că îi sunt necesare pentru a sparge buturugi. In momentul in care CP  spărgea betonul in jurul plăcii metalice, VN tinea dalta .

S-a mai arătat că numitul CP a recunoscut savirsirea faptei din 29.12.2010, însă a negat implicarea lui VN in desprinderea suportului de motor,  declarind că acesta nu l-a ajutat să disloce  suportul respectiv.

De asemenea, a declarat că afirmatiile lui VN in sensul deplasarii lor la locul faptei, cu scopul de a sustrage , nu sunt adevărate.

Pînă la inceperea cercetarii judecatoresti, inculpatul a declarat că recunoaste savirsirea faptelor retinute in actul de sesizare a instantei si a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate in faza de urmărire penală.

Astfel, instanta retine din probe că la data de 29.12.2010, in jurul orei 12,00, numitii CPC şi VN  au plecat cu căruţa să arunce gunoiul la marginea satului TN, unde există un loc de depozitare a gunoiului, lîngă statia de apă. După ce au descărcat gunoiul, cei doi au intrat in statia de apă şi folosindu-se de uneltele pe care le aveau in căruţă, au desprins din beton un suport de prindere motor,  fiind surprinsi de organele de politie in momentul in care intentionau să-l urce in căruţă.

In declaratia dată in faţa organelor de cercetare penală, numitul VN a recunoscut savirsirea faptei, afirmînd că a plecat de acasă impreună cu CP, cu scopul de a sustrage placa metalică din incinta  statiei de apă, pe care o văzuseră cu o zi inainte, pe data de 28.12.2010,  cînd au trecut pe langa statia de apă in drum spre PN. CP a intrat in statia de apă şi a observat  placa de metal, spunindu-i că vrea să o sustragă, insă el i-a cerut să renunţe, întrucît au plecat de acasă pentru a strînge lemne, motiv pentru care s-au inteles să revină a doua zi, pregatiti cu uneltele necesare.

VN a descrisw modalitatea in care au actionat in ziua următoare, aratind că in momentul in care CP spărgea betonul din jurul plăcii metalice, el tinea dalta.

La locul faptei ei ai venit pregătiţi cu mai multe scule, (rangă, dălţi, ciocane, un baros), luate de către CP de la un vecin, căruia i-a spus că îi sunt necesare pentru a sparge buturugi.

In drept, fapta inculpatului VN intruneste elementele constitutive ale infractiunii de tentativă la furt calificat prev.de art. 201 rap.la art. 208 al.1, 209 al.1 lit. a,i C.p., rap.la art. 209 al.3 lit. b C.p.

La individualizarea pedepsei, instanta va avea in vedere gradul de pericol social al faptei, imprejurarile in care a fost savirsită, datele ce caracterizează persoana inculpatului , infractor primar, pozitia sinceră in cursul procesului penal, elemente ce pot constitui circumstante atenuante prev de art 74 lit a,c cod penal in raport de care se va pronunta o pedeapsă cu inchisoare, beneficiind de reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevazute de lege, potrivit art. 320 ind. 1 pct. 7 C.p.p si dispozitiile art 76 lit d cod penal.

Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia si fiind indeplinite conditiile prevazute in art. 81 C.p., instanta va dispune suspendarea conditionată a executarii pedepsei.

In cauza se va face aplicarea disp. art. 82 C.p., atragindu-se atentia asupra consecintelor nerespectarii preved.art. 83 C.p.

In baza art. 71 al.2 C.p., se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 al.1 lit. a teza a II-a si lit. b C.p., urmind ca in baza art. 71 al.5 C.p. să se suspende executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Întrucit pentru solutionarea actiunii civile formulată de partea civilă A.N.I.F. R.A. – U.A. Dolj, se impune administrarea de probe in faţa instantei, se va dispune disjungerea acesteia in temeiul art. 320 ind. 1 pct. 5 C.p.c.

De asemenea, se va disjunge actiunea penală cu privire la inculpatul lipsă, CPC.

In temeiul art. 191 c.p.p., inculpatul VN va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in care este inclus onorariul pentru asistentă juridică asigurată din oficiu de B.A.Calafat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art 20 rap la art 208 alin 1, 209 alin 1 lit a, i, rap la art 209 alin 3 lit b Cp, cu aplic art 320 ind 1, alin 7 Cpp, art 74 lit a, b, c, si art 76 lit d, Cp, condamna pe inculpatul VN, cu domiciliul in C, Dolj, CNP : cetatenie română, necăsătorit, studii medii, fără antecedente penale,  la 6 luni inchisoare.

In baza art 81 Cp dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Aplica art 82 Cp si atrage atentia asupra consecintelor nerespectarii prev art 83 Cp.

In baza art 71 alin 2 Cp aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1, lit a teza a II a si lit b cp.

In baza art 71 alin 5 Cp suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Disjunge actiunea penala cu privire la inculpatul CPC, cu domiciliul in C, fără forme legale in com. PM si cu privire la actiunea civile formulata de partea civila A.N.I.F. R.A-U.A.

Obliga inculpatul la 400 lei cheltuieli judiciare statului din care 300 lei reprezentand onorariu asistentă juridică din oficiu catre BA Calafat.

Sentintă cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronuntare pentru părtile prezente si de la comunicare pentru cele lipsă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Octombrie 2011

PREŞEDINTE,Grefier,

Jd. Mioara Popescu  Mihai Adrian Popa

MP/CB/

2 ex./

11.11.2011