Furt calificat

Sentinţă penală 4 din 18.04.2019


Ds. XXXX/193/2017Art. 228, 229 Cod penal

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI, JUDEŢUL BOTOŞANI

Ședința publică din data de xx.xx.xxxx

Președinte –

Grefier –

Ministerul Public reprezentat prin Procuror

Sentința penală nr. XXX

La ordine judecarea acțiunii penale privind pe inculpații C. V., B. A. V., S. N. și L. I. trimiși în judecată pentru săvârşirea câte unei infracţiuni de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, c, d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal pentru inculpații C. V., B. A. V. și L. I..

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă inculpatul B. A. V. asistat de avocat oficiu I. P. M., avocat angajat P. L. pentru inculpatul lipsă C. V., avocat oficiu P. O., ce substituie pe avocat oficiu S. F., pentru inculpatul lipsă L. I., avocat oficiu G. S. pentru inculpatul lipsă S. N., lipsă fiind și reprezentanții părților civile Y ASIG S.A. București și S.C. X S.R.L. Botoșani.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, s-au citit actele și lucrările dosarului, s-a luat act de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, apoi, văzând că nu mai sunt probe de administrat, cereri de formulat și excepții de invocat, instanța constată terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani solicită condamnarea inculpaților la pedeapsa închisorii cu executarea în condiții de detenție, având în vedere că inculpații C. V., B. A. V. și L. I. au săvârșit faptele în condițiile recidivei postexecutorii, iar inculpatul S. N. a mai săvârșit fapte de aceeași natură, urmând a se revoca beneficiul suspendării condiționate a executării pedepselor aplicate anterior inculpaților C. V., B. A. V. și L. I., precum și a se anula beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei aplicate anterior inculpatului S. N., urmând a fi obligați inculpații, în solidar, la despăgubirea părții civile Y ASIG S.A. București, partea civilă S.C. X S.R.L. Botoșani fiind despăgubită de asigurator, precum și a fi obligați inculpații la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Apărătorul inculpatului B. A. V. solicită a se tine seama de toate circumstanțele reale și personale ce pledează în favoarea acestora, faptul că este tânăr, a recunoscut și regretat săvârșirea faptei în cursul urmăririi penale și în fața instanței, fapta fiind săvârșită datorită influenței nefaste a anturajului pe care îl avea, fiind dispus să despăgubească partea civilă Y ASIG S.A. București, motive pentru care solicită aplicarea unei pedepse minime.

Apărătorul inculpatului L. I. solicită a se tine seama de toate circumstanțele reale și personale ce pledează în favoarea acestora, faptul că este tânăr, fiind dispus să despăgubească partea civilă Y ASIG S.A. București, motive pentru care solicită aplicarea unei pedepse minime.

Apărătorul inculpatului S. N. solicită a se tine seama de toate circumstanțele reale și personale ce pledează în favoarea acestora, faptul că este tânăr, a recunoscut și regretat săvârșirea faptei în cursul urmăririi penale și în fața instanței, fapta fiind săvârșită datorită influenței nefaste a anturajului pe care îl avea, fiind dispus să despăgubească partea civilă Y ASIG S.A. București, motive pentru care solicită aplicarea unei pedepse minime.

Apărătorul inculpatului C. V. solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 16 lit. c Cod procedură penală, considerând că nu există probe din care să reiasă că acesta a participat la săvârșirea faptei, inclusiv înregistrarea video nefiind aptă a demonstra participarea clientului său. Având în vedere aceste dubii, ce trebuie să profite inculpatului, consideră că se impune achitarea acestuia.

Inculpatul B. A. V., având cuvântul, își însușește concluziile apărătorului său.

J U D E C Ă T O R I A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani nr. XXXX/P/2014, înregistrat la această instanță la data de xx.xx.xxxx, au fost trimiși în judecată inculpații C. V., B. A. V., S. N. și L. I. pentru săvârşirea câte unei infracţiuni de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, c, d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal pentru inculpații C. V., B. A. V. și L. I., reţinându-se în sarcina acestora că, în noaptea de xx/xx.xx.xxxx, au pătruns prin efracţie (forţarea uşii de acces) în incinta barului aparţinând S.C. „X” S.R.L. din satul și comuna Albeşti, jud. Botoşani, de unde au sustras pachete de ţigări, sticle cu băuturi alcoolice şi suma de 50 lei, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4.000 lei, nerecuperat.

Competența și legalitatea sesizării instanței, precum și legalitatea administrării probatoriului și a efectuării actelor de urmărire penală au fost verificate prin Încheierea din xx.xx.xxxx a judecătorului de cameră preliminară, constatându-se îndeplinirea condițiilor prev. de art. 342 și următoarele Cod procedură penală.

Inculpatul B. A. V., legal citat, s-a prezentat în instanţă, recunoscând şi regretând săvârşirea faptei, solicitând ca judecarea cauzei să se conform art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, neavând de propus probe în apărare.

Inculpatul S. N., legal citat, s-a prezentat în instanţă, recunoscând şi regretând săvârşirea faptei, solicitând ca judecarea cauzei să se conform art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, neavând de propus probe în apărare.

Inculpatul C. V., legal citat, s-a prezentat în instanţă, nerecunoscând săvârşirea faptei, arătând că, deși a fost în ziua respectivă în localitatea Albești, stabilind împreună cu inculpații B. A. V. și S. N. să revină ulterior pentru a sustrage bunuri, starea avansată de ebrietate în care a ajuns l-a împiedicat să participe la săvârșirea faptei.

Inculpatul L. I., legal citat, nu s-a prezentat în instanţă, deși a fost citat la adresa pe care o indicase în cursul urmăririi penale, inclusiv cu mandat de aducere, fiind citat și prin afișare la ușa instanței.

Cercetând actele și lucrările dosarului, instanța reține că, la data de xx.xx.xxxx, lucrătorii de poliţie din cadrul Secţiei nr. 3 Poliţie Rurală Hlipiceni – I.P.J. Botoşani s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „furt calificat”, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. b din Codul penal constând în aceea că, în noaptea de xx/xx.xx.xxxx, persoane necunoscute au pătruns prin efracţie în incinta barului aparţinând S.C. „X” S.R.L. din satul/comuna Albeşti, jud. Botoşani, de unde au sustras pachete de ţigări, sticle cu băuturi alcoolice şi suma de 50 lei, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4.000 lei.

Din probatoriul administrat reiese că S.C. „X” S.R.L. se află în administrarea persoanei vătămate N. C. şi deţine un cafe-bar în centrul localităţii Albeşti, comuna Albeşti, jud. Botoşani, la parterul unui bloc.

După sesizarea furtului, cu prilejul efectuării cercetării locului faptei, s-a constatat că accesul în interiorul barului se face dinspre DC 49 C pe o alee betonată, iar în interior printr-o uşă din profil PVC, într-un singur canat, cu sticlă tip termopan la partea superioară, uşă ce a fost găsită forţată în zona canatului contrazăvorului, care a fost găsit dislocat.

De pe rafturile tejghelei a fost reclamată lipsa mai multor bunuri, respectiv: 220 pachete de ţigări de diferite mărci, 7 sticle coniac „Alexandrion”, 3 sticle whiskey „J&B” şi „Jack Daniels”, o sticlă votcă „Finlandia”, 4 sticle votcă „Stalinskaya”, suma de 50 lei şi mai multe pachete cu gumă de mestecat. Procedându-se la tratarea cu pulberi relevante a zonelor de interes, nu au fost puse în evidenţă şi nu au fost ridicate urme papilare sau de altă natură care să intereseze cauza.

Cafe-barul era prevăzut la acea dată cu sistem de supraveghere video, parţial în stare de funcţionare, de pe care lucrătorii de poliţie au ridicat pe suport optic imaginile surprinse de camerele de supraveghere din perioada critică comiterii furtului. În urma vizualizării  imaginilor surprinse de camerele de supraveghere s-a constatat că în noaptea de xx/xx.xx.xxxx, în jurul orei 01:00, trei persoane necunoscute ce purtau pe cap cagule şi pe mâini mănuşi au pătruns prin efracţie în cafe-bar şi au sustras bunuri din zona tejghelei.

Lucrătorii de poliţie au procedat la vizualizarea imaginilor camerelor de supraveghere din cafe-bar surprinse în cursul zilei precedente comiterii furtului, respectiv din data de xx.xx.xxxx, împrejurare în care le-au atras atenţia patru tineri ce păreau a face parte din acelaşi grup şi despre care gestionarul unităţii a menţionat că nu-i cunoaşte şi nu au mai fost niciodată pe acolo. În intervalul orar 1340 – 1405, cei patru tineri au avut îndeletniciri diverse, au consumat băuturi alcoolice sau răcoritoare, au jucat la un aparat de jocuri de noroc, au mers la toaleta localului şi s-au plimbat prin aproape tot perimetrul accesibil, activităţi ce sugerau ideea de „inspectare şi familiarizare cu incinta localului”. De asemenea, s-a stabilit faptul că aceste persoane au făcut deplasarea pe raza comunei Albeşti cu un autoturism marca Renault Laguna, de culoare închisă, ce avea numere de înmatriculare provizorii.

Deoarece cei patru tineri nu erau cunoscuţi pe raza comunei Albeşti, imaginile ridicate pe suport optic au fost înaintate spre vizualizare către lucrătorii de poliţie din alte structuri de poliţie din cadrul I.P.J. Botoşani, în vederea unei posibili recunoaşteri.

Din procesul-verbal din data de xx.xx.xxxx întocmit de lucrătorii de poliţie din cadrul Secţiei nr. 1 de Poliţie Rurală Botoşani rezultă faptul că, în urma vizualizării imaginilor menţionate, au fost recunoscute două din cele patru persoane care au fost în ziua de xx.xx.xxxx, în intervalul orar 1340 – 1405 la barul aparţinând S.C. „X” S.R.L., respectiv pe inculpaţii B. A. V. şi C. V., ambii domiciliaţi în satul Petricani, oraş Săveni, jud. Botoşani, cunoscuţi cu antecedente penale pentru fapte de acelaşi gen. Mai mult, se menţionează în procesul verbal că aceştia, împreună cu numitul G. R. S., au avut acelaşi mod de operare în săvârşirea unui furt dintr-un bar de pe raza localităţii Cătămărăşti Deal, constând în faptul că autorii s-au familiarizat întâi cu locul faptei, vizitând barul pe timp de zi, iar noaptea au dat spargerea. De asemenea, în cazul acestui furt, autorii s-au deplasat cu un autoturism marca Renault Laguna, de culoare închisă, nefiind cunoscut nr. de înmatriculare sau înregistrare.

De asemenea, lucrătorii din cadrul Poliţiei oraşului Săveni au consemnat în procesul verbal încheiat la data de xx.xx.xxxx faptul că, în urma vizualizării imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere în ziua de xx.xx.xxxx, în intervalul orar 1340 – 1405, la barul aparţinând S.C. „X” S.R.L., au fost recunoscute trei din cele trei persoane suspecte, respectiv inculpaţii C. V., B. A. V. şi S. N., toţi din satul Petricani, oraş Săveni, jud. Botoşani. Se menţionează şi faptul că inculpaţii C. V. şi B. A. V. au fost cercetaţi de către lucrătorii acestei unităţi de poliţie pentru comiterea de furturi din unităţi comerciale, iar într-unul din cazuri, C. V. s-a folosit de o cagulă confecţionată din mâneca unui pulover, pentru a-şi ascunde faţa.

În vederea identificării autoturismului Renault Laguna, de culoare închisă, cu nr. provizoriu de înmatriculare, au fost solicitat relaţii de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea, care a înaintat lista autovehiculelor marca Renault care aveau autorizaţie provizorie de circulaţie la data de xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, listă din care s-a reţinut autoturismul marca Renault Laguna, culoare verde închis, cu nr. provizoriu de circulaţie BTXXXXXX, proprietar fiind numitul H. S. G., domiciliat în satul Plopenii Mari, comuna Ungureni, jud. Botoşani.

Fiind audiat în calitate de martor la data de xx.xx.xxxx (ulterior dobândind calitatea de suspect), numitul H. S. G. a declarat că locuieşte în satul Plopenii Mari, comuna Ungureni, jud. Botoşani, iar autoturismul marca Renault Laguna, culoare verde închis, cu nr. provizoriu de circulaţie BTXXXXXX l-a deţinut şi folosit efectiv până la sfârşitul lunii septembrie 2014. Acesta are de mult timp relaţii de amiciţie cu inculpatul B. A. V., confirmând faptul că, la sfârşitul lunii august 2014 (nu a putut preciza data exactă) s-a deplasat de două ori în aceeaşi zi pe raza satului/comunei Albeşti, jud. Botoşani, la solicitarea pasagerilor care i-a avut cu acele ocazii, respectiv inculpaţii C. V., B. A. V., S. N. şi L. I..

Coroborând declaraţia martorului H. S. G. cu celelalte probe de la dosar, a rezultat că, în ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul B. A. V. l-a sunat pe amicul său H. S. G. şi l-a rugat să-l ducă pe el şi pe alţi doi amici ai săi până în localitatea Albeşti, urmând să-i plătească cursa sau să-i facă un plin de rezervor cu benzină. În jurul amiezii, inculpaţii B. A. V., C. V. şi S. N. au urcat în autoturismul Renault Laguna condus de suspectul H. S. G. şi s-au deplasat în centrul localităţii Albeşti, spunându-i şoferului să oprească la cafe-barul S.C. „X” S.R.L.. Au intrat cu toţii în cafe-bar şi au stat aproximativ 20-30 minute, timp în care suspectul a consumat o băutură răcoritoare, iar inculpaţii au consumat băuturi alcoolice şi au jucat puţin la un aparat de jocuri electronice de noroc. În jurul orei 1400 au plecat înapoi spre oraşul Săveni, însă inculpaţii au coborât şi au rămas în comuna Ungureni, despărţindu-se de suspect.

În aceeaşi seară, în jurul orei 23:00, martorul H. S. G. a fost contactat din nou telefonic de către inculpatul B. A. V., cu aceeaşi solicitare de a-i transporta contra cost pe raza localităţii Albeşti, fără să-i precizeze scopul deplasării. Martorul a acceptat şi i-a transportat cu autoturismul său pe inculpaţii B. A. V., C. V., S. N. şi L. I. în centrul satului Albeşti, unde inculpaţii i-au cerut să oprească şi să-i aştepte în zona blocului la parterul căruia se afla cafe-barul S.C. „X” S.R.L., dar nu chiar în faţa acestui imobil.

Martorul H. S. G. a declarat că, atunci când au coborât din autoturism, a observat că unul dintre inculpaţi avea o rangă metalică, iar toţi patru şi-au pus cagule pe feţe şi şi-au tras glugile pe cap, astfel că nu li se mai vedeau deloc chipurile. În scurt timp, martorul a auzit zgomote dinspre cafe-barul unde fusese în aceeaşi zi, cu primii trei inculpaţi, moment în care a realizat că scopul însoţitorilor săi era de a sustrage bunuri din acest local. Martorul a precizat că ar fi vrut să plece în acel moment, dar i-a fost teamă de repercusiunile ulterioare din partea inculpaţilor, aşa că s-a decis să-i aştepte.

După încă aproximativ 4-5 minute, cei patru inculpaţi s-au întors în fugă având asupra lor sacoşe pline, au deschis portbagajul maşinii şi au pus acolo bagajele, în timp ce martorul H. S. G. a rămas la volan, loc din care a auzit totuşi „zornăit de sticle”. Inculpaţii şi-au scos cagulele abia după ce au urcat în autoturism şi au parcurs aproximativ 100 metri.

Pe timpul deplasării spre oraşul Săveni, martorul H. S. G. a observat că inculpaţii au început să consume dintr-o sticlă cu băutură alcoolică şi dintr-un pachet de ţigări, deşi la venire niciunul nu avusese asupra lui băuturi alcoolice sau ţigări, fumând din ţigările oferite chiar de martor. După miezul nopţii au ajuns în oraşul Săveni, unde martorul H. S. G. s-a despărţit de inculpaţi (aceştia rămânând cu bunurile sustrase asupra lor). Cu acest prilej, unul dintre inculpaţi i-a plătit suma de 250 lei pentru cele patru deplasări spre şi din localitatea Albeşti şi, în aceleaşi împrejurări, a fost atenţionat să nu spună nimic nimănui despre deplasarea din acea noapte, inculpaţii folosind expresia: „Nu ştii, nu ai văzut nimic !”.

Cu prilejul audierii din cursul urmăririi penale, inculpaţii B. A. V., C. V., S. N. şi L. I. au adoptat poziţii procesuale necooperante şi niciunul nu şi-a recunoscut vinovăţia.

Astfel, inculpaţii B. A. V., C. V. şi L. I. au optat pentru dreptul procesual de a nu face nici o declaraţie în cauză, iar inculpatul S. N. a dat o scurtă declaraţie în calitate de suspect prin care „şi-a amintit” că în după amiază unei zile din vara anului 2014 a făcut o deplasare în localitatea Albeşti împreună cu inculpaţii B. A. V. şi C. V., cu autoturismul aparţinând unui alt tânăr pe care nu îl cunoştea. În localitatea Albeşti, şoferul şi ceilalţi pasageri au intrat într-un bar, dar el a rămas în maşină deoarece se simţea rău, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. Doar după 10 minute a intrat şi el în bar pentru a cere amicilor săi o ţigară, dar s-a întors la maşină şi a adormit, revenindu-şi în drum spre mun. Botoşani. Inculpatul a susţinut că aceea a fost unica deplasare făcută vreodată în localitatea Albeşti, nu îşi aminteşte nici un detaliu despre autoturismul cu care s-a deplasat şi nu cunoaşte nimic despre furtul din noaptea de xx/xx.xx.xxxx. De asemenea, inculpatul a refuzat să fie testat poligrafic, motivând simplu : „pentru că nu vreau”.

În cauză a mai fost audiată ca martor gestionara cafe-barului S.C. „X” S.R.L. Albeşti, numita B. D., cea care a constatat în dimineaţa zilei de xx.xx.xxxx faptul că în bar au pătruns persoane necunoscute, prin forţarea uşii de acces pe care a găsit-o deschisă. Martor a confirmat trecerea pe la bar a unui grup de patru tineri necunoscuţi, în cursul zilei de xx.xx.xxxx.

Având în vedere probatoriul administrat, organele de urmărire penală au concluzionat faptul că furtul comis în noaptea de xx/xx.xx.xxxx din cafe-barul S.C. „X” S.R.L. Albeşti a fost săvârşit de inculpaţii B. A. V., C. V., S. N. şi L. I., în baza unei înţelegeri prealabile, prin acte pregătitoare desfăşurate în cursul zilei şi având concursul martorului H. S. G., care le-a asigurat transportul cu autoturismul personal, dar despre care nu există nici un fel de indiciu că ar fi cunoscut în prealabil scopul deplasării inculpaţilor în cursul nopţii sau că i-ar fi ajutat în alt mod la săvârşirea faptei ori că ar fi beneficiat cu ştiinţă din bunurile sustrase de inculpaţi, în condiţiile în care a fost plătit pentru transport, conform înţelegerii prealabile, din bani despre care nu a cunoscut dacă provin din furtul la care a asistat fără voie. Lipsa de reacţie a martorului la momentul conştientizării faptului că urma să se săvârşească o faptă penală poate fi pe deplin explicată prin starea de temere pentru siguranţa proprie în cazul în care i-ar fi abandonat pe inculpaţi la locul faptei, temere întărită de avertismentul inculpaţilor din momentul despărţirii. Din aceste considerente, apreciind că nu poate fi reţinută în sarcina martorului H. S. G. participarea la săvârşirea faptei în calitate de coautor/complice şi nici vreun act material de tăinuire, s-a dispus clasarea cauzei privind pe suspectul Hapău Sergiu-Gabriel cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat”, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, c şi d, alin. 2 lit. b din Codul penal, cu aplic. art. 77 lit. a din Codul penal, întrucât nu există probe că persoana a săvârşit infracţiunea.

În cursul cercetării judecătorești, inculpații B. A. V. și S. N. au recunoscut săvârșirea faptei în forma prezentată în actul de sesizare al instanței, aceștia descriind modalitatea de săvârșire a faptei, confirmând și faptul că au colaborat cu inculpații L. I. și C. V. la săvârșirea acestei fapte.

Cele arătate mai sus se dovedesc cu proces verbal de sesizare din oficiu a organelor de poliţie (f 16), proces verbal de cercetare la faţa locului, cu planşe foto (f. 20-33), declaraţia persoanei vătămate N. C. (f 18-19), declaraţia de martor a suspectului H. S. G. (f. 58-60), declaraţiile inculpaţilor B. A. V. (f. 40-45), C. V. (f. 36-39), S. N. (f 48-51) şi L. I. (f 54-55), procese verbale de ascultare a inculpaților (f. 88-93), declaraţia martorei B. D. (f 61-63), suport optic cu imagini surprinse de camerele de supraveghere din incinta barului „X” S.R.L. Albeşti (f. 80-81), rapoarte de investigaţii (f. 81-85), adresa societăţii de asigurare (f. 86).

Instanța nu poate reține apărările ridicate de inculpatul C. V., conform cărora nu ar fi participat la săvârșirea faptei, fiind prea beat, având în vedere că participarea acestuia reiese din declarațiile coinculpaților B. A. V. și S. N., coroborate cu declarația martorului H. S. G..

Apărătorul inculpatului a arătat că din înregistrarea video reiese că doar trei persoane au participat la săvârșirea faptei, însă acest fapt nu este de natură a-l disculpa pe inculpatul C. V., în condițiile în care persoanele ce apar în respectiva înregistrare au fețele acoperite. Mai mult decât atât, din respectiva înregistrare reiese că două persoane au intrat mai întâi, ambele intrând după tejgheaua barului, apoi apare o a treia persoană, care se plimbă puțin prin bar, apoi iese din raza camerei de supraveghere, pentru ca mai apoi să reintre o altă persoană sau aceeași persoană în raza camerei de supraveghere. Astfel, această probă nu este de natură a ridica vreun dubiu în ceea ce privește participarea inculpatului C. V. la săvârșirea faptei.

Cum faptele prezentate mai sus întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, c, d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal pentru inculpații C. V., B. A. V. și L. I. și a unei infracţiuni de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, c, d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal pentru inculpatul S. N., instanța va reține vinovăția inculpaților pentru săvârșirea acestei fapte, urmând a le aplica câte o pedeapsă în temeiul acestor texte legale.

La stabilirea și individualizarea pedepselor ce urmează a-i fi aplicate inculpatului C. V., instanța va avea în vedere circumstanțele generale de individualizare așa cum sunt enunțate de dispozițiile art. 74 Cod penal, precum și circumstanțele personale ale acestuia, care are vârsta de 28 ani, cetăţean român, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, studii 12 clase, fără ocupație, cu antecedente penale, îndrăzneala de care a dat dovadă, multitudinea de fapte săvârșite de inculpat, așa cum reiese din cazierul judiciar al acestuia, precum și faptul că acesta nu a recunoscut faptele reținute atât în cursul urmăririi penale, cât și în fața instanței.

Față de cele arătate mai sus, instanța consideră că pentru reeducarea inculpatului este necesară aplicarea unei pedepse cu închisoarea, între limitele stabilite potrivit art. 41 alin. 1 Cod penal, și a pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 Cod penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Instanța constată că inculpatul a săvârșit fapta în termenul de încercare al suspendării condiționate a executării pedepselor aplicate prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani.

În temeiul art. 83 Cod penal 1969 rap. la art. 15 alin. 2 din Legea 187/2012, se va revoca beneficiul suspendării condiționate a executării pedepselor aplicate prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani.

Se vor repune în individualitatea lor pedepsele aplicate prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, definitivă prin neapelare la xx.xx.xxxx, respectiv pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 74 lit. a, 76 lit. d Cod penal 1969 și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală și pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 74 lit. a, 76 lit. d Cod penal 1969 și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală.

Se vor repune în individualitatea lor pedepsele aplicate prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani, modificată și definitivă prin Decizia penală XXX/xx.xx.xxxx a Curții de Apel Suceava, respectiv pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. și ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal 1969 și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală, pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx – xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. și ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, c, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 74 lit. a, c, 76 Cod penal 1969 și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală și pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. și ped. de art. 20 Cod penal 1969, art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, c, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală.

În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969 se vor contopi pedepsele arătate mai sus, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an și 8 luni închisoare.

În temeiul art. 43 alin. 1 Cod penal se va adiționa această pedeapsă rezultantă la pedeapsa aplicată prin prezenta sentință.

Se va deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx.

Instanța mai constată că prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani i s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1969.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal se va aplica persoanei condamnate pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, se va aplica persoanei condamnate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

La stabilirea și individualizarea pedepselor ce urmează a-i fi aplicate inculpatului S. N., instanța va avea în vedere circumstanțele generale de individualizare așa cum sunt enunțate de dispozițiile art. 74 Cod penal, precum și circumstanțele personale ale acestuia, care are vârsta de 25 ani, cetăţean român, necăsătorit, 1 copil minor, stagiul militar nesatisfăcut, studii 10 clase, salariat Anglia, cu antecedente penale, nerecidivist, îndrăzneala de care a dat dovadă, multitudinea de fapte săvârșite de inculpat, așa cum reiese din cazierul judiciar al acestuia, precum și faptul că acesta a recunoscut faptele reținute atât în cursul urmăririi penale, cât și în fața instanței, declarând că le regretă.

Față de cele arătate mai sus, instanța consideră că pentru reeducarea inculpatului este necesară aplicarea unei pedepse cu închisoarea, între limitele stabilite potrivit art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, și a pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 Cod penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Instanța constată că inculpatul a săvârșit faptele în condițiile concursului de infracțiuni cu faptele pentru care a fost condamnat prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani.

În temeiul art. 865 Cod penal 1969 rap. la art. 16 din Legea 187/2012, se va anula beneficiul suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante dispus prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani.

Se vor repune în individualitatea lor pedepsele aplicate și contopite prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani, modificată și definitivă prin Decizia penală XXX/xx.xx.xxxx a Curții de Apel Suceava, respectiv pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, art. 5 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal, pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal, pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal și pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, se vor contopi pedepsele arătate mai sus cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentință, stabilind pedeapsa cea mai grea la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse, pedeapsa rezultantă urmând a se executa în condiții de detenție.

Se va deduce din pedeapsa aplicată durata arestării preventive de la xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx.

Instanța mai constată că prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani persoanei condamnate i s-au interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1969.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal se va aplica persoanei condamnate pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, se va aplica persoanei condamnate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

La stabilirea și individualizarea pedepselor ce urmează a-i fi aplicate inculpatului L. I., instanța va avea în vedere circumstanțele generale de individualizare așa cum sunt enunțate de dispozițiile art. 74 Cod penal, precum și circumstanțele personale ale acestuia, care are vârsta de 26 ani, cetăţean român, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, studii 12 clase, fără ocupație, cu antecedente penale, recidivist, îndrăzneala de care a dat dovadă, multitudinea de fapte săvârșite de inculpat, așa cum reiese din cazierul judiciar al acestuia, precum și faptul că acesta nu a recunoscut faptele reținute în cursul urmăririi penale, și nu s-a prezentat în fața instanței.

Față de cele arătate mai sus, instanța consideră că pentru reeducarea inculpatului este necesară aplicarea unei pedepse cu închisoarea, între limitele stabilite potrivit art. 41 alin. 1 Cod penal, și a pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 Cod penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Instanța constată că inculpatul a săvârșit fapta în termenul de încercare al suspendării condiționate a executării pedepsei rezultante de 1 an și 4 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și în condițiile concursului de infracțiuni față de pedeapsa aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni.

În temeiul art. 83 Cod penal 1969 rap. la art. 15 alin. 2 din Legea 187/2012, se va revoca beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei rezultante de 1 an și 4 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, definitivă prin neapelare la xx.xx.xxxx.

În temeiul art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b Cod penal se va contopi pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, definitivă prin neapelare la xx.xx.xxxx, pentru săvârșirea, la data de xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentință, stabilind pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă.

În temeiul art. 43 alin. 1 Cod penal se va adiționa la această pedeapsă rezultantă pedeapsa de 1 an și 4 luni aplicată prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, pedeapsa totală urmând a fi executată în condiții de detenție.

Instanța mai constată că prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni persoanei condamnate i s-a interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1969, iar prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni persoanei condamnate i s-a interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 1 an.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal se va aplica persoanei condamnate pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, se va aplica persoanei condamnate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Se va dispune anularea mandatului de executare nr. XX/xxxx din xx.xx.xxxx al Judecătoriei Săveni și emiterea unui nou mandat conform prezentei sentințe.

La stabilirea și individualizarea pedepselor ce urmează a-i fi aplicate inculpatului B. A. V., instanța va avea în vedere circumstanțele generale de individualizare așa cum sunt enunțate de dispozițiile art. 74 Cod penal, precum și circumstanțele personale ale acestuia, care are vârsta de 30 ani, cetăţean român, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, studii 9 clase, fără ocupație, cu antecedente penale, recidivist, îndrăzneala de care a dat dovadă, multitudinea de fapte săvârșite de inculpat, așa cum reiese din cazierul judiciar al acestuia, precum și faptul că acesta a recunoscut faptele reținute atât în cursul urmăririi penale, cât și în fața instanței, declarând că le regretă.

Față de cele arătate mai sus, instanța consideră că pentru reeducarea inculpatului este necesară aplicarea unei pedepse cu închisoarea, între limitele stabilite potrivit art. 41 alin. 1 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, și a pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 Cod penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Instanța constată că inculpatul a săvârșit fapta în termenul de încercare al suspendării condiționate a executării pedepselor aplicate prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani.

Instanța mai constată că inculpatul a săvârșit fapta în condițiile concursului de infracțiuni față de pedeapsa aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni.

În temeiul art. 83 Cod penal 1969 rap. la art. 15 alin. 2 din Legea 187/2012, se va revoca beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei de 4 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, definitivă prin neapelare la xx.xx.xxxx, și beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei rezultante de 1 an și 2 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani, definitivă prin Decizia penală XXX/xx.xx.xxxx a Curții de Apel Suceava.

Se vor repune în individualitatea lor pedepsele aplicate și contopite prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani, respectiv pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx – xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, c, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 74 lit. a, c, 76 Cod penal 1969 și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală și pedeapsa de 7 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 20 Cod penal 1969 rap. la art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, c, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal 1969 și art. 3201 alin. 7 Vechiul Cod de procedură penală.

În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969 se vor contopi pedepsele arătate mai sus, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an și 2 luni închisoare.

În temeiul art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b Cod penal, se vor contopi pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, definitivă prin Decizia penală XXX/xx.xx.xxxxa Curții de Apel Suceava, pentru săvârșirea, la data de xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a, 76 alin. 1 Cod penal și art. 41 Cod penal, cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentință, stabilind pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă.

În temeiul art. 43 alin. 1 Cod penal se va adiționa la această pedeapsă rezultantă pedeapsa de 1 an și 2 luni stabilită mai sus, pedeapsa totală urmând a fi executată în condiții de detenție.

Se va deduce din pedeapsa totală durata arestării preventive de la xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx și durata executată de la xx.xx.xxxx la zi și se va menține starea de detenție a inculpatului.

Instanța constată că prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani persoanei condamnate i s-a interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1969.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal se va aplica persoanei condamnate pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, se va aplica persoanei condamnate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Se va dispune anularea mandatului de executare nr. XXX/xx.xx.xxxx al Judecătoriei Săveni și emiterea unui nou mandat conform dispozițiilor prezentei sentințe.

În ceea ce privește latura civilă, instanța constată că partea civilă Y ASIG S.A. București s-a constituit parte civilă în cauză, cu suma de 4.120,92 lei, daune materiale.

Este de reținut că această parte civilă a despăgubit partea civilă S.C. X S.R.L. Botoșani în temeiul contractului de asigurare.

Având în vedere întregul probatoriu administrat, din care reiese că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale așa cum sunt prevăzute de art. 1357 Cod civil, fiind certă vinovăția inculpaților, întinderea prejudiciului, acesta fiind cert, lichid și exigibil, precum și legătura de cauzalitate dintre acțiunile inculpaților și prejudiciile produse, instanța va admite acțiunea civilă ale părții civile Y ASIG S.A. București și îi va obliga pe inculpați, în solidar, la repararea prejudiciilor produse.

Instanța mai reține că prejudiciul produs părții civile S.C. X S.R.L. Botoșani a fost reparat integral de partea civilă Y ASIG S.A. București, în temeiul contractului de asigurare

Văzând și disp. art. 272 și următoarele Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

1. Condamnă pe inculpatul C. V., fiul lui D. și D. L., născut la data de xx.xx.xxxx în oraș Săveni, jud. Botoșani, domiciliat în sat Petricani, oraș Săveni, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXX, cetăţean român, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, studii 12 clase, fără ocupație, cu antecedente penale, recidivist, pentru săvârşirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracţiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, c, d, alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a, 41 alin. 1 Cod penal la pedeapsa de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Constată că inculpatul a săvârșit fapta în termenul de încercare al suspendării condiționate a executării pedepselor aplicate prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani.

În temeiul art. 83 Cod penal 1969 rap. la art. 15 alin. 2 din Legea 187/2012, revocă beneficiul suspendării condiționate a executării pedepselor aplicate prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani.

Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, definitivă prin neapelare la xx.xx.xxxx, respectiv:

- pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 74 lit. a, 76 lit. d Cod penal 1969 și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală;

- pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 74 lit. a, 76 lit. d Cod penal 1969 și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală.

Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani, modificată și definitivă prin Decizia penală XXX/xx.xx.xxxx a Curții de Apel Suceava, respectiv:

- pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. și ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal 1969 și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală;

- pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx – xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. și ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, c, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 74 lit. a, c, 76 Cod penal 1969 și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală;

- pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. și ped. de art. 20 Cod penal 1969, art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, c, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală.

În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969 contopește pedepsele arătate mai sus, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an și 8 luni închisoare.

În temeiul art. 43 alin. 1 Cod penal adiționează această pedeapsă rezultantă la pedeapsa aplicată prin prezenta sentință, pedeapsa totală fiind de 4 ani și 8 luni închisoare, cu executare în condiții de detenție.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx.

Constată că prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani i s-au interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1969.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică persoanei condamnate pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică persoanei condamnate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

2. Condamnă pe inculpatul S. N., fiul lui V.l și E., născut la data de xx.xx.xxxx în oraș Săveni, jud. Botoșani, domiciliat în sat Petricani, oraș Săveni, jud. Botoșani, CNP 1XXXXXXXXXXXXX, cetăţean român, necăsătorit, 1 copil minor, stagiul militar nesatisfăcut, studii 10 clase, salariat Anglia, cu antecedente penale, nerecidivist, pentru săvârşirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracţiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, c, d, alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală la pedeapsa de 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Constată că inculpatul a săvârșit faptele în condițiile concursului de infracțiuni cu faptele pentru care a fost condamnat prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani.

În temeiul art. 865 Cod penal 1969 rap. la art. 16 din Legea 187/2012, anulează beneficiul suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante dispus prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani.

Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate și contopite prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani, modificată și definitivă prin Decizia penală XXX/xx.xx.xxxx a Curții de Apel Suceava, respectiv:

- pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, art. 5 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală;

- pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal;

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal;

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal;

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopește pedepsele arătate mai sus cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentință, stabilind pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 1 an 8 luni și 20 zile, pedeapsa rezultantă fiind de 4 ani 2 luni și 20 zile, ce se va executa în condiții de detenție.

Deduce din pedeapsa aplicată durata arestării preventive de la xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx.

Constată că prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani persoanei condamnate i s-au interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1969.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică persoanei condamnate pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică persoanei condamnate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

3. Condamnă pe inculpatul L. I., fiul lui Marcel și Carmen Nușa, născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Botoșani, jud. Botoșani, domiciliat în sat Plopenii Mari, com. Ungureni, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXX, cetăţean român, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, studii 12 clase, fără ocupație, cu antecedente penale, recidivist, pentru săvârşirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracţiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, c, d, alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a, 41 alin. 1 Cod penal la pedeapsa de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Constată că inculpatul a săvârșit fapta în termenul de încercare al suspendării condiționate a executării pedepsei rezultante de 1 an și 4 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și în condițiile concursului de infracțiuni față de pedeapsa aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni.

În temeiul art. 83 Cod penal 1969 rap. la art. 15 alin. 2 din Legea 187/2012, revocă beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei rezultante de 1 an și 4 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, definitivă prin neapelare la xx.xx.xxxx.

În temeiul art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, definitivă prin neapelare la xx.xx.xxxx, pentru săvârșirea, la data de xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentință, stabilind pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, la care se adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă, pedeapsa rezultantă fiind de 3 ani și 4 luni închisoare.

În temeiul art. 43 alin. 1 Cod penal adiționează la această pedeapsă rezultantă pedeapsa de 1 an și 4 luni aplicată prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, pedeapsa totală fiind de 4 ani și 8 luni închisoare, cu executare în condiții de detenție.

Constată că prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni persoanei condamnate i s-a interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1969, iar prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni persoanei condamnate i s-a interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 1 an.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică persoanei condamnate pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică persoanei condamnate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Dispune anularea mandatului de executare nr. XX/xxxx din xx.xx.xxxx al Judecătoriei Săveni și emiterea unui nou mandat conform prezentei sentințe.

4. Condamnă pe inculpatul B. A. V., fiul lui C. și T., născut la data de xx.xx.xxxx în oraș Săveni, jud. Botoșani, domiciliat în oraș Săveni, str. X nr. Y, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXX, cetăţean român, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, studii 9 clase, fără ocupație, cu antecedente penale, recidivist, pentru săvârşirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracţiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, c, d, alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a, 41 alin. 1 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală la pedeapsa de 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Constată că inculpatul a săvârșit fapta în termenul de încercare al suspendării condiționate a executării pedepselor aplicate prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani.

Constată că inculpatul a săvârșit fapta în condițiile concursului de infracțiuni față de pedeapsa aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni.

În temeiul art. 83 Cod penal 1969 rap. la art. 15 alin. 2 din Legea 187/2012, revocă beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei de 4 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, definitivă prin neapelare la xx.xx.xxxx, și beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei rezultante de 1 an și 2 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani, definitivă prin Decizia penală XXX/xx.xx.xxxx a Curții de Apel Suceava.

Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate și contopite prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani, respectiv:

- pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx – xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, c, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 74 lit. a, c, 76 Cod penal 1969 și art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală;

- pedeapsa de 7 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea, la data de xx/xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 20 Cod penal 1969 rap. la art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, c, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal 1969 și art. 3201 alin. 7 Vechiul Cod de procedură penală.

În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969 contopește pedepsele arătate mai sus, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an și 2 luni închisoare.

În temeiul art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopește pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare aplicată prin Sentința penală XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni, definitivă prin Decizia penală XXX/xx.xx.xxxxa Curții de Apel Suceava, pentru săvârșirea, la data de xx.xx.xxxx, a infracțiunii prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a, 76 alin. 1 Cod penal și art. 41 Cod penal, cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentință, stabilind pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă, pedeapsa rezultantă fiind de 2 ani 5 luni și 10 zile închisoare.

În temeiul art. 43 alin. 1 Cod penal adiționează la această pedeapsă rezultantă pedeapsa de 1 an și 2 luni stabilită mai sus, pedeapsa totală fiind de 3 ani 7 luni și 10 zile închisoare, cu executare în condiții de detenție.

Deduce din pedeapsa totală durata arestării preventive de la xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx și durata executată de la xx.xx.xxxx la zi.

Menține starea de detenție a inculpatului.

Constată că prin Sentința penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Săveni și prin Sentința penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoșani persoanei condamnate i s-a interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1969.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică persoanei condamnate pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică persoanei condamnate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Dispune anularea mandatului de executare nr. XXX/xx.xx.xxxx al Judecătoriei Săveni și emiterea unui nou mandat conform dispozițiilor prezentei sentințe.

***

Obligă inculpații, în solidar, să plătească părții civile Y ASIG S.A. București, cu sediul în mun. București, str. X nr. Y, Sector 1, CUI X, J40/XXXX/xx.xx.xxxx, suma de 4.120,92 lei, daune materiale.

Constată că prejudiciul produs părții civile S.C. X S.R.L. Botoșani a fost reparat integral de partea civilă Y ASIG S.A. București, în temeiul contractului de asigurare.

Obligă fiecare dintre inculpații B. A. V.și S. N. să plătească statului suma de câte 276 lei, cheltuieli judiciare.

Obligă fiecare dintre inculpații C. V. și L. I. să plătească statului suma de câte 346 lei, cheltuieli judiciare.

Suma de 690 lei, onorariul apărătorului din oficiu din faza judecății al inculpatului S. N., avocat G. S., delegația nr. XXX/xx.xx.xxxx, se va achita B.A. Botoşani din fondurile M.J.

Suma de 690 lei, onorariul apărătorului din oficiu din faza judecății al inculpatului Bostan Andrei Vlad, avocat I. P. M., delegația nr. XXX/xx.xx.xxxx, se va achita B.A. Botoşani din fondurile M.J.

Suma de 360 lei, onorariul apărătorului din oficiu din faza judecății al inculpatului L. I., avocat S. F., delegația nr. XXXX/xx.xx.xxxx, se va achita B.A. Botoşani din fondurile M.J.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

Președinte, Grefier,

Domenii speta