Sentinţa civilă Nr. 1006

Sentinţă civilă SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1006 din 14.06.2012


Dosar nr. 1607/201/2012stabilire locuinţă minor.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA C

C

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 1006/2012

Şedinţa publică de la 14 Iunie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE Dorina Stoenescu

Grefier MZ

*

Pe rol , soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamantul CCL din C, str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, jud. Dolj, împotriva pârâtei PE din com. D, jud. Dolj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns martorul ME, lipsă fiind reclamantul reprezentat de av. RL, pârâta şi autorităţile tutelare de pe lângă Primăriile C şi D.

Procedura completă.

S-a făcut referatul  oral cauzei de către grefierul de şedinţă , s-a luat declaraţie martorului, sub prestare de jurământ, după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul în fond.

Av. LR pentru reclamant a solicitat să se stabilească locuinţa minorelor la tată, autoritatea părintească să se exercite de tată, iar mama pârâtă să fie obligată la pensie de întreţinere, precizându-se că nu se solicită cheltuieli de judecată.

?

J U D E C A T A

 Reclamantul CCL a chemat în Judecată pe pârâta PE, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se stabilească locuinţa minorelor  CEL , născută la 16.09.2008 şi CRG născută la 29.09.2010 la tată, pârâta să fie obligată la pensie de întreţinere pentru minori, iar autoritatea părintească să se exercite în mod exclusiv de reclamant.

În motivarea acţiunii s-a susţinut că din relaţiile de concubinaj ale părţilor, s-au născut cele două minore pe care în februarie 2011 pârâta le-a părăsit , minorele rămânând în îngrijirea exclusivă a reclamantului.

Despărţirea s-a produs în Spania şi pentru că minorele nu aveau paşaport, reclamantul s-a aflat în imposibilitatea de a trece frontiera. Pârâta refuză să-i răspundă la telefon  reclamantului, spunând că nu o interesează de cele două minore.

Din altă relaţie pârâta mai are un copil de care nu se mai interesează, lăsându-l  în grija bunicilor paterni.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 400, 402 şi 397 cod civil

S-au depus la dosar copii de pe certificatele de naştere ale minorelor şi s-a efectuat în cauză anchetă socială la domiciliul reclamantului. La domiciliul pârâtei nu s-a putut efectua ancheta socială întrucât aceasta nu se află în domiciliu.

În cauză s-au audiat martorii MV şi ME.

Din probele administrate în cauză, instanţa a reţinut că din relaţiile de concubinaj ale părţilor, s-au născut la 16.09.2008 minora CEL, iar la 29.09.2010 minora CRG.

La întreruperea relaţiilor de concubinaj , cele două minore au rămas în întreţinerea reclamantului care este ajutat de părinţii săi. Reclamantul şi părinţii lui lucrează în Spania, avându-le cu ei pe cele două minore.

Martora MV a susţinut că o perioadă de timp şi pârâta s-a aflat în Spania, însă niciodată nu a luat legătura cu cele două minore.

Reclamantul are condiţii materiale bune pentru îngrijirea minorilor.

În ţară, reclamantul locuieşte împreună cu părinţii săi într-un imobil cu 5 camere de locuit, dotate şi întreţinute corespunzător, imobilul dispunând şi de dependinţe - bucătărie , baie.

Martora ME, vecin a reclamantului, a susţinut că minorele sunt bine îngrijite de reclamant care are condiţii materiale bune şi care este ajutat de părinţii lui. De aproximativ 2 ani pârâta nu a mai luat legătura cu minorele.

În raport de starea de fapt reţinută, instanţa având în vedere prevederile art. 496 alin. 3  cod civil va stabilii locuinţa minorelor la tată.

În ceea ce priveşte autoritatea părintească, potrivit dispoziţiilor art. 505 , rap. la art. 397 şi 503 cod civil, regula în materie este ca autoritatea părintească să se exercite de ambii părinţi, sub acest aspect fiind consacrat principiul egalităţii părinţilor.

În mod excepţional autoritatea părintească poate fi exercitată doar de unul dintre părinţi, caz în care  trebuie probată situaţia în care unul dintre părinţi este în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa cu privire la măsurile ce urmează a fi luate în privinţa copilului minor.

În cauză nu au fost probate astfel de situaţii încât instanţa urmează să dispună ca autoritatea părintească să fie exercitată de ambii părinţi.

În raport de prevederile art. 516 rap. la art. 529 cod civil luând ca bază de calcul venitul minim pe economia naţională, instanţa urmează să o oblige pe pârâtă la pensie de întreţinere pentru minore, începând cu data introducerii acţiunii – 17.04.201 şi până la majorat sau la intervenirea unei cauze legale de modificare sau încetare a obligaţiei de întreţinere.

Urmează să se ia act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite  în parte acţiunea  civilă formulată de reclamantul CCL din C, str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, jud. Dolj, împotriva pârâtei PE din com. D, jud. Dolj.

În baza art. 496 alin.  3 cod civil stabileşte locuinţa minorelor CEL, născută la 16.09.2008 şi CRG, născută la 29.09.2010, la tată.

În baza art. 505 c.civ. dispune ca autoritatea părintească să se exercite de ambii părinţi.

În baza art. 516 alin.1, rap. la art. 529 c.civ. obligă pe pârâtă la câte 100 lei lunar  pensie de întreţinere pentru fiecare dintre minorele  CEL  şi CRG , începând cu data introducerii acţiunii -17.04.2012 şi până la majorat sau la intervenirea unei cauze legale de modificare sau încetare a obligaţiei de întreţinere.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

 Sentinţă cu drept de apel în termen de  15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Iunie 2012.

PREŞEDINTE,

Dorina StoenescuGrefier,

MZ

Red DS 5 ex.

M.Z. 02 Iulie 2012

2