Stabilire locuință minori

Sentinţă civilă 1022 din 17.11.2016


Reclamanta P.I., a chemat în judecată  pe pârâţiiC.I.M.,asistat de reprezentantul legal pârâtul C.M.M. solicitând pe cale de ordonanţă preşedinţială să se stabilească locuinţa minorului C.I.M. născut la data de 04.02.2002, la domiciliul actual al pârâtului C.M.M., până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a procesului pentru stabilire locuinţă minor şi pensie de întreţinere, pe calea dreptului comun;

- să se stabilească o pensie de întreţinere la care să fie obligată reclamanta  în favoarea minorului, raportat la venitul minim pe economia naţională, având în vedere faptul că nu are un loc de muncă şi nu realizează venituri.

Examinând materialul probator, respectiv ancheta sociale depusă la dosar, înscrisurile depuse  de părţi la dosar, coroborându-l cu poziţia procesuală a pârâtului, instanţa constată că cererea formulată este întemeiată.

Astfel, se reţine faptul că prin S.C. nr. 412/08.04.2014 a Judecătoriei Gura Humorului pronunţată în dosarul nr. 241/237/2014 s-a admis în parte, acţiunea civilă, având ca obiect exercitarea autorităţii părinteşti, stabilire domiciliu minor formulată de reclamanta P.I. în contradictoriu cu pârâtul C.M.M., s-a încuviinţat ca autoritatea părintească asupra minorului C.I.M., să fie exercitată de ambii părinţi, s-a stabilit domiciliul minorului C.I.M. la reclamantă.

Mai rezultă faptul că la data de 14 iulie 2016 minorul a venit în ţară la tatăl său în localitatea D., pentru a-şi petrece vacanţa de vară, însă nu mai doreşte să se întoarcă la mama sa, pe motiv de neadaptare, regretând plecarea cu mama sa în Italia.

Astfel, în raport cu circumstanţele obiective ale cauzei, instanţa constată că, sunt îndeplinite cumulativ cerinţele prev. de art. 996 C.pr.civ., respectiv:

- în favoarea pârâtului există aparenţa de drept, fiind tatăl minorului.

- măsura este provizorie, fiind dispusă pe perioadă determinată, respectiv până la soluţionarea definitivă a dosarului 2315/237/2016 a Judecătoriei Gura Humorului, având acelaşi obiect, dar formulat pe calea dreptului comun.

- se justifică urgenţa, faţă de conflictul dintre părţi şi vârsta minorului, care audiat fiind a arătat că este în grija tatălui său, urmează cursurile şcolare în ţară, şi doreşte să rămână în continuare la tatăl său pârâtul.

Pe cale de consecinţă, instanţa constatând întemeiată  cererea, fiind îndeplinite şi condiţiile de admisibilitate a procedurii, urmează să o admită şi să stabilească la pârât locuinţa minorului C.I.M. până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 2315/237/2016 a Judecătoriei Gura Humorului.

Totodată va fi obligată reclamanta la plata unei pensii de întreţinere în sumă de 300 lei lunar, în favoarea minorului C.I.M., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la soluţionarea definitivă a dosarului 2315/237/2016 a Judecătoriei Gura Humorului.