Plângere impotriva ordonanţei procurorului greşit infreptată.

Sentinţă penală 212 din 10.09.2010


Prin Decizia nr.l /l9.ian.2009 a I.C.C.J., recurs în interesul legii, emisa în aplicarea dispa.rt.278 alin.2 si 3, si ale art.2781 alin.l si 2 teza II-a din C.p.p., conform careia organul judiciar competent sa solutioneze plângerea împotriva rezolutiei sau ordonantei prim procurorului,prin care s-a infirmat rezolutia sau ordonanta procurorului de netrimitere în judecata si s-a dat aceeasi ori alta solutie, de netrimitere in judecata, pentru alte motive sau pentru unele dintre motivele invocate de petent, este procurorul ierarhic superior

La data de 30.07.2010, petenta P.L. a formulat in contradictoriu cu intimatul P.I.,  plângere împotriva Ordonantei Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal,  nr.2945/P/2009, din 20.05.2010, solicitând admiterea plângerii,infirmarea ordonantei si începerea urmaririi penale împotriva faptuitorului P.I. pentru fapta prev.si ped. de art.211 pct.2 lit.c C.p., cauza fiind înregistrata pe rolul Judecatoriei Caracal, sub nr.4236/207/2010 la data de 30.07.2010.

In motivarea plângerii,petenta a aratat ca la data de 9.06.2010,a formulat plângere penala împotriva faptuitorului P.I.,întrucât acesta a gresat-o fizic si i-a sustras cu forta mai multe acte din cabinetul medical, respectiv decizia de încadrare pe perioada determinata (o luna) ,preavizul pentru somaj si decizia de desfacerea contractului de munca.

S-a mai sustinut ca pentru infractiunea prev.de art.l80 alin.2.C.p.s-a dispus începerea urmaririi penale, si ulterior scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului P.I. caruia i-a fost aplicata o amenda administrativa in cuantum de 500 lei, fiind data o interpretare gresita infractiunii de tâlharie,de catre organele de urmarire penala,formulând plângere adresata prim-procurorului aceluiasi parchet care a admis-o în parte,cu consecinta neînceperii urmaririi penale  sub aspectul savârsirii de catre intimat a infractiunii de tâlharie, motivându-se ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii cu privire la latura subiectiva.

Petenta a motivat plângerea aratând ca intimatul P.I.,fiind in incinta Cabinetului medical in care aceasta îsi desfasoara activitatea ca medic de familie,i-a sustras prin violenta fizica actele descrise anterior, care urmau sa fie comunicate sotiei intimatului numita P.D. , fapte dovedite cu declaratiile martorilor,motivarea  procurorului nefiind plauzibila .

Odata cu plângerea la dosarul cauzei au mai fost depuse, dovada de comunicare prin posta a actului contestat, ordonanta din 2.06.2010 emisa de prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal, si împuternicire avocatiala, instanta din oficiu dispunând atasarea dosarului  de urmarire penala.

Analizând actele si lucrarile dosarului,instanta retine urmatoarele:

Prin ordonanta nr.2945/P/2009,din data de 20.05.2010, s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului P.I.,fiul lui Grigore si Maria nascut la l0.05.1965 in com. Brîncoveni,jud. Olt,domiciliat in mun. Caracal, pentru comiterea infractiunii prev. si ped. de a.rt.l80 alin.2.C.p.si aplicarea unei amenzi administrative,respectiv amenda in cuantum de 500 lei,si neînceperea urmaririi penale fata de aceeasi persoana,pentru savârsirea infractiunii prev. si ped. de ar.t.208 alin.l, 209 lit.e C.p.

In motivarea ordonantei,s-a aratat ca, din probele administrate , in ziua de 8.l0.2009, intimatul P.I. s-a deplasat la Cabinetul medical al petentei P.L.,unde sotia sa lucra ca asistenta medicala,la data respectiva aflându-se in concediu de maternitate, care înceta in ziua urmatoare, si întrucât aceasta avea in îngrijire doi copii cu handicap,s-a deplasat la Cabinetul medical cu o cerere de prelungire a concediului sotiei sale, împrejurare in care a constatat ca, petenta P.L. a înregistrat la I.T.M. o decizie de desfacere a contactului de munca a sotiei intimatului.

Considerând ca documentele ce au fost prezentate certifica mai multe nereguli,învinuitul a luat aceste documente spunându-i partii vatamate ca îl va duce la politie si va depune o plângere,timp in care p.vat. a încuiat usa, asigurând-o cu cheia, fiind închisa de catre acesta si lovind-o cu usa, cauzându-i leziunile constate in actul medico legal.

S-a retinut ca, se impune scoaterea de sub urmarire penala pentru savârsirea infractiunii de lovire si alte violente, si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, 500 lei amenda si neînceperea urmaririi penale pentru savârsirea infractiunii de furt calificat întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive.

Împotriva acestei ordonante, petenta a formulat plângere adresata prim procurorului aceluiasi parchet, solutionata la data de 2.07.2010, în sensul ca a fost admisa in parte plângerea, infirmata solutia de neînceperea urmaririi penale a faptuitorului P.I., sub aspectul savârsirii infractiunii prev. si ped. de a.rt.208 alin. l,209 alin.l lit.e C.p., si neînceperea urmaririi penale,fata de acelasi faptuitor sub aspectul savârsirii de tâlharie,prev. si ped. de art.211 alin.l.C.p,retinându-se ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni sub aspectul continutului laturii subiective.

In motivarea solutiei,prim procurorul Parchetului de pe lânga judecatoria Caracal, a aratat ca prin plângerea penala formulata, petenta P.L., a reclamat ca in ziua de 8.l0.2009, intimatul  a savârsit o infractiune de tâlharie,astfel încât solutia adoptata în cauza trebuia sa se refere si la aceasta fapta, solutia fiind însa corecta cu privire la savârsirea infractiunii prev.si ped.de art.l80 alin.2.C.p.

Cu privire la exceptia invocata de catre reprezentantul parchetului,in sedinta publica din data de l0.09.2010, instanta o va admite având in vedere dispozitiile legale incidente, respectiv Decizia nr.l /l9.ian.2009 a I.C.C.J., recurs în interesul legii, emisa în aplicarea dispa.rt.278 alin.2 si 3, si ale art.2781 alin.l si 2 teza II-a din C.p.p., conform careia organul judiciar competent sa solutioneze plângerea împotriva rezolutiei sau ordonantei prim procurorului,prin care s-a infirmat rezolutia sau ordonanta procurorului de netrimitere în judecata si s-a dat aceeasi ori alta solutie, de netrimitere in judecata, pentru alte motive sau pentru unele dintre motivele invocate de petent, este procurorul ierarhic superior.

Postat 30.09.2010