Aplicarea masurii educative a internarii într-un centru de reeducare pentru inculpa?i minori.

Sentinţă penală 331 din 24.11.2011


S.P. - 331/24.11.2011

Infracţiuni contra proprietăţii

Aplicarea măsurii educative a internării într-un centru  de reeducare pentru inculpaţi minori.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş înregistrat pe rolul instanţei la data de 27.10.2011 inculpatul minor

C. C., fiul lui C. şi C., născut la - în M. jud. S., cetăţean român, fără studii, necăsătorit, fără ocupaţie, fără antecedente penale, domiciliat în com. T. str. Ş. nr.- jud. S., deţinut în Penitenciarul T. M., CNP - fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de violare de domiciliu, prev. de art. 192 al. 2 C. pen., furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a C. pen., art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. i C. pen. ( 2 fapte ), art. 208 al. 1 , 209 al. 1 lit. a şi i C. pen., art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen. ( 2 fapte ), art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e şi g C. pen. şi tentativă la infracţiunile de furt calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a şi i C. pen., art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen., art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen., cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen. în toate cazurile,iar inculpatul minor C. C. A., fiul lui O. şi N., născut la - în M., jud. S., cetăţean român, studii 2 clase, necăsătorit, fără ocupaţie, cu antecedente penale, domiciliat în M., str. N. I. nr.- ap.- jud. S-, deţinut în Penitenciarul T. M., CNP - a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat în formă continuată, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g şi i C. pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 C. pen., furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. i C. pen. ( 2 fapte ), art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a şi i C. pen., art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen. ( 2 fapte ) şi art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e şi g C. pen., complicitate la tentativa infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 26 C. pen. combinat cu art. 20 C. pen. raportat la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen. şi tentativă la infracţiunile de furt calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen. ( 2 fapte ), cu aplicarea art. 99 al. 3 C. pen. în toate cazurile.

Procurorul a reţinut în actul de sesizare că în perioada mai – septembrie 2011, singuri sau împreună, pe timp de zi sau noapte, prin escaladare sau efracţie, uneori din loc public, alteori prin pătrunderea în locuinţele sau domiciliile altor pesoane au sustras sau au încercat să sustragă bunuri în vederea însuşirii pe nedrept.

Inculpaţii au recunoscut comiterea infracţiunilor, iar în faza de judecată au solicitat aplicarea procedurii prevăzută de art. 3201 C. pr. pen.

Părţile vătămate, deşi unele nu şi-au recuperat pagubele, nu au formulat pretenţii civile în cauză.

Examinând actele şi lucrările dosarului, respectiv:

-plângerea părţii vătămate C. M. D. ( f. 14 );

-dovezi de restituire şi evaluare bunuri ( f. 15-17, 43 );

-procesul verbal de conducere în teren şi planşa fotografică ( f. 18-25 );

-procesul verbal de reconstituire şi planşa fotografică ( f. 26-34 );

-declaraţiile martorilor C. M. ( f. 35-36 ), B. I. ( f. 37 ), B. C. C. ( f. 38 ), N. M. ( f. 39 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 40-42 );

-plângerea părţii vătămate K. E. privind sustragerea bunurilor părţii vătămate P. L. M.( f. 45 );

-procesul verbal de cerecetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 46-57 );

-proces verbal de evaluare ( f. 60 );

-dovezi de restituire ( f. 61-62 );

-procesul verbal de reconstituire şi planşa fotografică ( f. 76, 63-75 );

-declaraţiile martorilor D. A. C. ( f. 77 ), G. S. ( f. 78-80 ), K. E. ( f. 81-84 );

-declaraţia părţii vătămate ( f. 85-86 );

-plângerea părţii vătămate M. B. ( f. 88 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 89, 92 );

-dovezi de restituire ( f. 90 );

-proces verbal de evaluare ( f. 91 );

-procesul verbal de constatare a infracţiunii comise în dauna părţii vătămate G. N. ( f. 93 );

-declaraţia părţii vătămate ( f. 94 );

-declaraţia martorei C. Z. ( f. 95 );

-plângerea părţii vătămate A. F. ( f. 96 );

-procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 99-114 );

-procesul verbal de reconstituire şi planşa fotografică ( f. 117-120 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 121-122 );

-declaraţia martorului M. Ş. ( f. 123 );

-plângerea părţii vătămate B. A. ( f. 124 );

-procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 127-134 );

-procesul verbal de reconstituire şi planşa fotografică ( f. 144, 136-139 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 140-143 );

-declaraţia martorei L. I. ( f. 144 bis );

-plângerea părţii vătămate B. F. ( f. 145 );

- procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 146-152 );

-plângerea părţii vătămate ( f. 156-157 );

-procesul – verbal de identificare a autorilor sustragerii de la partea vătămată K. G. M. ( f. 158 );

-procesul – verbal de cercetare la faţa locului ( f. 159 );

-dovezi de ridicare şi restituire bunuri ( f. 161-162 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 163-164 );

-declaraţia martorei S. L. ( f. 165 );

-procesul verbal de sesizare din oficiu privind sustragerea comisă în dauna părţii vătămate M. I. ( f. 166 );

-procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 167-175 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 176-178 );

-procesul verbal de sesizare din oficiu pentru furtul comis în dauna părţii vătămate P. T. M. ( f. 179 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 180-181 );

-procesul verbal de reconstituire şi planşa fotografică ( f. 182-187 );

-declaraţia martorei B. A. G. ( f. 188 );

-procesul verbal de sesizare din oficiu în cazul sustragerii comisă în dauna părţii vătămate B. A. ( f. 189 );

-plângerea părţii vătămate ( f. 190 );

-procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 191-197 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 200-201 );

-declaraţia martorului B. F. ( f. 202 );

-procesul verbal de sesizare din oficiu privind sustragerea de la partea vătămată V. G. ( f. 203 );

-dovezi de ridicare şi restituire ( f. 204-205 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 206-207 );

-plângerea părţii vătămate Ţ. F. I. ( f. 208 );

-procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 209, 213-216 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 210-211, 219 );

-dovada de restituire ( f. 212 );

-plângerea părţii vătămate I. V. ( f. 220 );

-procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 221, 230-235 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 223, 236 );

-dovezi de ridicare şi restituire ( f. 223-224 );

-rezultatul examinării AFIS ( f. 227 );

-procese verbale de evaluare ( f. 237-241 );

-raport de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică ( f. 243-247 );

-declaraţiile inculpaţilor C. C. ( f. 249-266, 54 jud. ) şi C. C. A. ( f. 279-295, 53 jud. );

-raportul de expertiză medico-legală psihiatrică în cazul minorului C. C. ( f. 277 ) şi în cazul minorului C. C. A. ( f. 306 );

-declaraţiile învinuitului M. E. P. ( f. 308-311, 315-316 );

-declaraţiile părţii responsabile civilmente C. C. ( f. 321 ) şi curatorului C. E. ( f. 322 );

-referatele de evaluare ( f. 40-43 jud. şi 61-62 jud. );

-acte medicale privind pe inculpatul C. A. C. ( f. 55-58 jud. )

instanţa reţine următoarea stare de fapt:

1. În data de 24.05.2011, în timp ce învinuitul minor M. E. P. asigura paza, inculpatul C. C. a pătruns pe poarta descuiată în curtea şi locuinţa părţii vătămate C. D. şi a sustras un aparat foto, un telefon mobil, goblenuri şi bijuterii. Bunurile au fost restituite părţii vătămate, mai puţin bijuteriile care au fost valorificate. Deşi iniţial partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 600 de lei reprezentând contravaloarea bijuteriilor sustrase şi nerecuperate, în faza de judecată a declarat că nu se constituie parte civilă în cauză.

Fapta inculpatului de a pătrunde fără drept în curtea şi locuinţa părţii vătămate şi de a sustrage bunuri, în timp ce învinuitul M. asigura paza constituie infracţiunile de violare de domiciliu, prev. de art. 192 al. 2 C. pen. şi furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a C. pen., cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen., în ambele cazuri.

2. În data de 24.05.2011, în timp ce învinuitul minor M. P. E. asigura paza, inculpatul C. C., prin escaladarea gardului, a pătruns în curtea părţii vătămate G. N. cu intenţia de a sustrage hainele întinse la uscat. Inculpatul a fugit când a fost observat de martora C. Z., vecina părţii vătămate.

Fapta inculpatului a pătrunde prin escaladare, în timp ce un învinuitul asigura paza, în curtea părţii vătămate pentru a încerca să sustragă bunuri, constituie tentativă la infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a şi i C. pen. cu aplic. art. 99 al. 2 C. pen.

3. În data de 25.05.2011, prin escaladarea gardului, inculpatul C. C. a pătruns în locuinţa martorei K. E. şi a sustras 7 telefoane mobile şi un MP 3 player aparţinând părţii vătămate P. L. M.. Martora l-a surprins pe inculpat în locuinţă, acesta a fugit pe geam şi a abandonat bunurile în stradă. Bunurile au fost restituite părţii vătămate.

Fapta inculpatului de a sustrage bunuri din locuinţa în care a pătruns prin escaladare, în scopul însuşirii, chiar dacă le-a abandonat la scurt timp de la sustragere, constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen.

4. În ziua de 25.05.2011, prin escaladarea gardului, inculpatul C. C. a pătruns în curtea părţii vătămate M. B. şi a sustras un cuţit de bucătărie dintr-o anexă gospodărească. În cursul urmăririi penale cuţitul a fost restituit părţii vătămate.

Fapta inculpatului de a sustrage prin escaladare un cuţit constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen.

5. În noaptea de 8/9.07.2011, prin escaladarea gardului, inculpatul C. C. A. a pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate A. F. şi a sustras 1 sac cu cereale. În aceeaşi noapte, inculpatul a revenit la locuinţa părţii vătămate şi, în aceeaşi modalitate, a sustras încă un sac de cereale şi sârma de cupru de la un aparat de sudură.

Prejudiciul cauzat se ridică la suma de 308 lei şi nu a fost recuperat.

Fapta inculpatului de a sustrage pe timp de noapte, prin escaladare, în două împrejurări, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale bunurile indicate constituie infracţiunea continuată de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g şi i C. pen. cu aplic. art. 41 al. 2 C. pen. şi art. 99 al. 3 C. pen.

6. În data de 15.07.2011 inculpatul C. A. C. a pătruns prin efracţie în boxa părţii vătămate B. A. de la parterul blocului unde acesta locuieşte şi a sustras mai multe scule în valoare de 410 lei, pe care le-a vândut unor necunoscuţi. Bunurile nu au fost găsite pentru a fi restituite.

Fapta inculpatului de a sustrage prin efracţie bunurile părţii vătămate constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 3 C. pen.

7. La începutul lunii august 2011, prin efracţie, inculpatul C. A. C. a pătruns un boxa părţii vătămate B. F. şi a sustras un cărucior pentru copii şi un radocasetofon, pe care le-a vândut unor necunoscuţi. Bunurile în valoare de 300 de lei nu au putut fi recuperate.

Fapta inculpatului de a sustrage prin efracţie bunurile părţii vătămate constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 3 C. pen.

8. În ziua de 07.09.2011 inculpaţii C. C. şi C. C. A. au pătruns prin efracţie în pivniţa părţii vătămate K. G. M. şi au sustras 3 ţevi de cupru. În timp ce transportau bunurile au fost depistaţi de fiul părţii vătămate şi predaţi poliţiei.

Fapta inculpaţilor de a sustrage împreună ţevile, prin efracţie, constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a şi i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 în cazului Cristian şi art. 99 al. 3 în cazul lui C. A..

9. În seara de 07.09.2011, prin escaladarea gardului, inculpatul C. C. a pătruns în curtea părţii vătămate M. I., în timp ce inculpatul C. C. A. asigura paza. În timp ce căuta bunuri a fost surprins de proprietar, reţinut şi predat poliţiei. C. C. A. a fost observat de soţia părţii vătămate părăsind locul faptei.

Fapta inculpatului C. C. de a pătrunde prin escaladarea gardului în imobilul părţii vătămate, în timp ce celălalt coinculpat asigura paza, în încercarea de a sustrage bunuri constituie tentativă la infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 208 al.1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen. cu aplic. art. 99 al. 2 C. pen., iar participaţia inculpatului C. C. A. constituie complicitate la tentativa aceleiaşi infracţiuni, prev. de art. 26 combinat cu art. 20 rap. la art. 208 al. 1 , 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen. cu aplic. art. 99 al. 3 C. pen.

10. În noaptea de 12/13.09.2011 inculpaţii, cu ajutorul unei chei potrivite aparţinând lui C. C., au pătruns în autoturismul părţii vătămate P.T. M., parcat pe stradă pentru a sustrage bunuri. Nu au găsit bunuri care să-i intereseze, astfel că au împins maşina pe o distanţă de câţiva metri şi au plecat.

Fapta inculpaţilor a pătrunde împreună, pe timp de noapte, folosind chei potrivite, într-un autoturism parcat pe stradă în încercarea de a sustrage bunuri constituie tentativă la infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 208 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen. în cazul lui C. şi art. 99 al. 3 C. pen. în cazul lui C. A..

11. În noaptea de 12/13.09.2011 inculpaţii au pătruns cu chei potrivite în autoturismul părţii vătămate B. A., parcat pe stradă şi au căutat bunuri pentru a le sustrage. Negăsind bunuri care să-i intereseze au plecat.

Fapta inculpaţilor a pătrunde împreună, pe timp de noapte, folosind chei potrivite, într-un autoturism parcat pe stradă în încercarea de a sustrage bunuri constituie tentativă la infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 208 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen. în cazul lui C. şi art. 99 al. 3 C. pen. în cazul lui C. A..

12. În noaptea de 12/13.09.2011 inculpaţii au pătruns în autoturismul părţii vătămate V. G. folosind chei potrivite şi au sustras 2 bluze de trening. Bunurile sustrase au fost găsite şi restituite părţii vătămate.

Fapta inculpaţilor a pătrunde împreună, pe timp de noapte, folosind chei potrivite, într-un autoturism parcat pe stradă şi de a sustrage bunuri constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen. în cazul lui C. şi art. 99 al. 3 C. pen. în cazul lui C. A..

13. În noaptea de 13/14.09.2011, folosind chei potrivite, inculpaţii au pătruns în autoturismul părţii vătămate Ţ. F. I., parcat pe stradă şi au sustras cheile de apartament şi cartela de acces în bloc. Bunurile au fost recuperate şi restituite părţii vătămate.

Fapta inculpaţilor a pătrunde împreună, pe timp de noapte, folosind chei potrivite, într-un autoturism parcat pe stradă şi de a sustrage bunuri constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen. în cazul lui C. şi art. 99 al. 3 C. pen. în cazul lui C. A..

14. În noaptea de 13/14.09.2011 inculpaţii au pătruns în autoturismul părţii vătămate I. V. parcat pe stradă, profitând că geamul era întredeschis la portiera stânga faţă şi au sustras cheile şi un aparat foto. Bunurile au fost recuperate şi restituite părţii civile.

Fapta inculpaţilor a pătrunde împreună, pe timp de noapte, într-un autoturism parcat pe stradă şi de a sustrage bunuri constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1 lit. a, e şi g C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen. în cazul lui C. şi art. 99 al. 3 C. pen. în cazul lui C. A..

În cazul inculpatului C. C. instanţa va alege aplicarea măsurii educative a internării în centru de reeducare.

Instanţa a avut în vedere gradul ridicat de pericol social al infracţiunilor comise, apreciat prin prisma multitudinii de infracţiuni de acelaşi gen, a modului concret de acţiune în ciuda vârstei fragede ( 15 ani ) şi a prejudiciile cauzate şi, în destule situaţii, nereparate. Instanţa a mai avut în vedere că minorul a acţionat cu discernământ, însă intelectul său este liminar şi că prezintă tulburare de conduită nesocializată. De asemenea, instanţa a reţinut că minorul este practic nesupravegheat de părinţi perioade îndelungate, tatăl plecând la muncă în străinătate, iar mama este bolnavă, iar consilierul de probaţiune a stabilit că pentru reeducare sunt necesare cu prioritate demersuri educaţionale, angrenarea în activităţi prosociale şi evitarea anturajului infracţional.

Faţă de cele arătate, în temeiul art. 101 lit. c C. pen. rap. la art. 104 C. pen. instanţa va lua faţă de inculpatul minor C. C. măsura educativă a internării într-un centru de reeducare, pentru comiterea infracţiunilor de violare de domiciliu, prev. de art. 192 al. 2 C. pen., furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a C. pen., art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. i C. pen. ( 2 fapte ), art. 208 al. 1 , 209 al. 1 lit. a şi i C. pen., art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen. ( 2 fapte ), art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e şi g C. pen. şi tentativă la infracţiunile de furt calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a şi i C. pen., art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen., art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen., cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen. în toate cazurile.

În cazul inculpatului minor C. C. A. alegerea sancţiunii a reprezentat în circumstanţele concrete o problemă dificilă, generată de faptul că la data de 29.12.2011 inculpatul va deveni major.

Starea de fapt probată dovedeşte faptul că inculpatul este lipsit de orice supraveghere fiind părăsit de părinţi şi lăsat în grija bunicii, care îi este curator. Prin urmare, măsura libertăţii supravegheate faţă de aceste persoane iese din discuţie. În ce priveşte aplicarea unei pedepse cu închisoarea, cu suspendare condiţionată, soluţia este aceeaşi, întrucât perseverenţa infracţională a dovedit că doar prin privare de libertate inculpatul va înceta activitatea infracţională. Pe de altă parte, regimul privativ de libertate dintr-o închisoare de majori ar fi total nepotrivit în raport cu circumstanţele personale ale inculpatului. Mai rămâne aşadar, opţiunea internării în centru de reeducare, încă posibil de aplicat şi, dacă va fi cazul de prelungit cu maximum 2 ani după împlinirea vârstei de 18 ani, pentru considerentele de mai jos.

Inculpatul, deşi va împlini vârsta de 18 ani la finele acestui an, de la primul contact crează impresia unei persoane imature, care nu conştientizează situaţia în care se află şi consecinţele faptelor comise. Deşi medicul psihiatru a concluzionat că inculpatul a acţionat cu discernământ, expertiza a stabilit retard mintal, tulburări de comportament, tulburare mentală organică şi epilepsie. Referatul de evaluare a stabilit că situaţia familială şi materială a minorului este una deosebit de dificilă, acesta necesitând o supraveghere permanentă pentru a preveni să îşi facă rău sieşi sau altor persoane, în lipsa acestei supravegheri permanente riscul reiterării comportamentului infracţional fiind deosebit de ridicat. Nu trebuie omis că în anul 2009 faţă de inculpat a mai fost luată măsura educativă a libertăţii supravegheate ( în prezent executată ) tot pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat. Nu trebuie omise nici aspectele medicale probate cu înscrisuri care fac dovada unor afecţiuni serioase care pot fi cu siguranţă mai bine controlate şi tratate în centru de reeducare decât la penitenciar.

Faţă de cele arătate, în baza art. 101 lit. c C. pen. rap. la art. 104 C. pen. instanţa va lua faţă de inculpatul minor C. C. A. măsura educativă a internării într-un centru de reeducare, pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat în formă continuată, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g şi i C. pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 C. pen., furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. i C. pen. ( 2 fapte ), art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a şi i C. pen., art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen. ( 2 fapte ) şi art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e şi g C. pen., complicitate la tentativa infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 26 C. pen. combinat cu art. 20 C. pen. raportat la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen. şi tentativă la infracţiunile de furt calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e, g şi i C. pen. ( 2 fapte ), cu aplicarea art. 99 al. 3 C. pen. în toate cazurile.

Instanţa va atrage atenţia inculpaţilor  asupra prevederilor art. 108 C. pen., privind revocarea internării.

Inculpaţii au fost cercetaţi în stare de arest preventiv.

În baza art. 350 al. 1 lit. d C. pr. pen. instanţa va revoca măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţi prin încheierea penală nr. -/A din 17.10.2011 a Judecătoriei Mediaş şi va dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor, dacă nu sunt arestaţi în altă cauză.

Totodată instanţa va constata că inculpaţii sunt reţinuţi şi arestaţi în cauză începând cu data de 17.10.2011.

În baza art. 490 al. 1 C. pr. pen. instanţa va dispune punerea de îndată în executare a măsurilor educative şi va trimite dispozitivul hotărârii Poliţiei Municipiului T. M..

Instanţa va constata că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 118 al. 1 lit. e şi al. 4 C. pen. instanţa va confisca în favoarea statului de la inculpatul C. C. suma de 600 de lei ( fapta nr. 1 ) şi de la inculpatul C. C. A. suma de 1018 lei ( faptele nr. 5, 6 şi 7 ), reprezentând contravaloarea bunurilor nerecuperate, cu care părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile.

În baza art. 118 al. 1 lit. b C. pen. instanţa va confisca de la inculpatul C. C. cele 3 chei care însoţesc dosarul în calitate de corp delict, folosite la pătrunderea în autoturisme.

În temeiul art. 191 al. 1 şi 2 C. pen. instanţa va obliga la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 600 de lei pe inculpatul Crăciun Cristian şi în sumă de 450 de lei pe inculpatul C. C. A.. Din aceste sume onorariile apărătorilor din oficiu C. S. şi B. M. în sumă de câte 100 de lei ( pentru verificarea din oficiu a legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive ), G. L. în sumă de 300 de lei şi F. R. ( a cărui delegaţie a încetat prin prezentarea apărătorului ales ) în sumă de 150 de lei vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiţiei.