Violare de domiciliu. achitarea in temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. b/1 C.p.p.. aplicabilitatea dispozitiilor art.18/1 C.p. in cazul recidivei postcondamnatorii prev. de art.37 lit.a c.p.

Sentinţă penală 237 din 02.02.2005


VIOLARE DE DOMICILIU. ACHITAREA

in temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. b/1 C.p.p..

APLICABILITATEA dispozitiilor art.18/1 C.p.

IN CAZUL RECIDIVEI POSTCONDAMNATORII

prev. de art.37 lit.a C.p.

Prin sentinta penala nr.237 din 02.02.2005 a Judecatoriei Slatina,

s-a dispus achitarea inculpatului P.D.D. in baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b/1 C.p.p. pentru infractiunea de violare de domiciliu prevazuta de art.192 alin.2 C.p.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca in noaptea de 09/10 iulie 2004 inculpatul, aflat in stare foarte avansata de ebrietate, a patruns in curte, iar apoi, in grajdul partii vatamate P.E., unde s-a culcat in ieslea animalelor, fiind descoperit dormind in dimineata zilei urmatoare.

In raport de circumstantele in care fapta a fost savirsita, de starea avansata de ebrietate a inculpatului, care din acest motiv a intrat si s-a culcat in ieslea partii vatamate, cu care era vecin, desi inculpatul se afla in stare de recidiva postcondamnatorie (prin sentinta penala 1134/2000 a Judecatoriei Slatina a fost condamnat la 3 ani inchisoare, cu aplicarea art.86/1, 86/2 C.p. pentru art.78 alin.1 din O.G.195/2002).

Instanta a apreciat ca in cauza sunt incidente dispozitiile art.18/1 C.p. si, in temeiul art.91 lit.c C.p. i-a aplicat o amenda administrativa in cuantum de 9.000.000 lei.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel Parchetul de pe linga Judecatoria Slatina, criticind-o pentru nelegalitate, intrucit in mod gresit s-a apreciat ca fapta inculpatului nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

Prin decizia penala nr.195 din 13.04.2005 Tribunalul Olt a admis apelul Parchetului, a desfiintat sentinta si, in baza art.192 alin.2 C.p. cu aplicarea art.37 lit.a C.p. si art.74 lit.c , 76 lit.c C.p. a condamnat inculpatul la 6 luni inchisoare.

In temeiul art.86/4 C.p. s-a revocat suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata prin sent.pen.nr.1134/2003 a Judecatoriei Slatina, dispunind ca acesta sa execute 3 ani si 6 luni inchisoare, cu aplicarea art.71 si 64 C.p.

S-a retinut de instanta de control judiciar ca, in raport de starea de recidiva a inculpatului la data savirsirii infractiunii, in mod gresit a apreciat instanta de fond ca acesta se poate reeduca prin aplicarea unei sanctiuni administrative, cit timp masurile de supraveghere stabilite prin sentinta anterioara nu au fost de natura sa-l determine a avea o conduita corecta in societate.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul, criticind solutia Tribunalului Olt pentru nelegalitate si netemeinicie si solicitind admiterea recursului, casarea deciziei si mentinerea sentintei primei instante.

Prin decizia penala nr.630/20 iunie 2005 Curtea de Apel Craiova - Sectia Penala, a admis recursul, a casat decizia Tribunalului Olt si a mentinut sentinta penala nr.237/2005 a Judecatoriei Slatina.

S-a apreciat ca fapta inculpatului este lipsita in mod vadit de importanta, deoarece inculpatul a fost gasit dormind in grajdul vitelor, iar fapta sa a avut o slaba rezonanta sociala, pe de o parte, iar pe de alta parte, ca dispozitiile art.18/1 C.p. au un caracter general si sunt aplicabile in cazul tuturor faptelor prevazute de legea penala, legiuitorul nementionind o limitare a cimpului lor de incidenta in raport de faptul ca inculpatul este sau nu recidivist la data comiterii faptei.