Infracţiune regim silvic, condamnare

Hotărâre 4595 din 18.06.2013


Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi nr. …../P/2010 din 15.07.2011, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. …../198/2011 au fost trimisi în judecată:

1. inculpatul L. N. V. E.,  sub aspectul săvârşirii în concurs real a infracţiunilor continuate de instigare şi instigare în condiţiile participaţiei improprii la  tăiere fără drept şi sustragere de arbori,  prev. de: 

-art. 25 şi 31 alin 2 rap la art.108 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. ( 5 acte materiale)

-art. 25 şi 31 alin 2 rap la art.110 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. ( 4 acte materiale), ambele cu aplic art.33 lit a C.P.;

2. inculpatul L. N. C., sub aspectul săvârşirii, în stare de recidivă postcondamnatorie, în concurs real a infracţiunilor continuate de  tăiere fără drept şi sustragere de arbori, prev. de:

-art.108 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. ( 3 acte materiale)

- art.110 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. ( 2 acte materiale), ambele cu aplic art.33 lit a şi art. 37 lit.a C.P.; 

3. inculpatul N. V., sub aspectul săvârşirii în concurs real a infracţiunilor continuate  de  tăiere fără drept şi sustragere de arbori, prev. de: 

-art.108 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. ( 2 acte materiale)

 art.110 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. ( 2 acte materiale), ambele cu aplic art.33 lit a C.P..

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus şi neînceperea urmăririi penale faţă de F. M., S. L., N. M.l I., S. V., I. P. şi F. G., cercetaţi sub aspectul săvârşirii  infracţiunii prev de  art.110 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p.

S-au reţinut în sarcina inculpaţilor următoarele:

În perioada aprilie-noiembrie  2010, inculpatul L. N. V. E., a instigat pe inculpaţii N. V. şi L. N. C. (care au comis fapta cu vinovăţie) şi pe martorii  F. M., S. L., N. M. I., S. V., I. P. şi F. G. (care au comis faptele din culpă) să taie fără drept şi să sustragă un număr de 51 de arbori specia fag , cu o valoare de 26.038,35 lei de pe terenurile cu vegetaţie forestieră ale părţilor vătămate F. I., P. G.e, C. F., I. C. şi P. A. din punctele "Topologu" şi „Lacul Negru” situate pe raza comunei Perişani.

În perioada august-noiembrie 2010, inculpatul  L. N. C., fiind instigat de inc. L.N. V. E.,  a tăiat fără drept şi  sustras un număr de 33 arbori specia fag, cu o valoare de 15.596,56 lei lei de pe terenurile cu vegetaţie forestieră ale părţilor vătămate  P. G., I. C. şi P. A. din punctul  „Lacul Negru” situat pe raza comunei Perişani.

În perioada aprilie-iunie 2010, inculpatul  N. V., fiind instigat de inc. L. N.V. E.,  a tăiat fără drept şi  sustras un număr de 18 arbori specia fag, cu o valoare de 10 441,79 lei lei de pe terenurile cu vegetaţie forestieră ale părţilor vătămate  F. I. şi C. F., din punctele "Topologu" şi „Lacul Negru” situate pe raza comunei Perişani.

O dată cu rechizitoriul s-a înaintat şi dosarul de urmărire penală nr. …./P/2011, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi.

Pe parcursul judecării cauzei  inculpaţii au beneficiat de apărători.

În cauză s-au constituit părţi civile: F. I., C. F. şi P. G..

Părţile-vătămate I. C., P. A. şi R.-OS Clăbucet, nu s-au constituit părţi civile.

Inculpatul N. V. s-a prezentat în instanţă la termenul din 10.01.2012 şi a declarat  că nu recunoaşte în totalitate săvârşirea faptelor puse în sarcina sa.

Inculpatul nu s-a mai prezentat până la termenul din 10.04.2012, când a declarat că recunoaşte în totalitate învinuirile ce i se aduc prin actul de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de noi probe, însă, întrucât se intrase în cercetarea judecătorească încă de la termenul din 13.03.2012 nu se pot aplica dispoziţiile procedurii simplificate de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei în privinţa acestui inculpat, nefiind  întrunite condiţiile cumulative impuse de dispoziţiile art. 320 ind. 1 C.p.p..

Au fost audiaţi inculpaţii şi părţile-vătămate/civile, ale căror declaraţii se află ataşate la dosarul cauzei.

Au fost audiaţi martorii: AI,UG,FM,SL,FG,NM,IP,SV,AC, ale căror declaraţii se află ataşate la dosarul cauzei.

La cererea inculpatului L N. V. E. s-a dispus efectuarea unei expertize specialitatea topometrie-silvicultură, ale cărei obiective au fost stabilite prin încheierea din 10.08.2012.

Rapoartele de expertiză întocmite de domnii experţi D. V. şi P. I. se află ataşate la dosarul cauzei.

La solicitarea inculpatului L. N. V. E., au fost audiaţi martorii E. F., D.M.a, O.C. .şi D.n F., ale căror declaraţii se află ataşate la dosarul cauzei.

Inculpatul L.N. V. E. a renunţat la audierea martorului T.N..

Analizand actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Asupra laturii penale a cauzei.

Din probele administrate în cauză, respectiv: declaraţiile inculpaţilor, ale părţilor-vătămate, ale părţilor-civile, ale martorilor, rapoarte de expertiză terhnico-ştiinţifică, procese-verbale de cercetare la faţa locului, înscrisuri, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

A. Partea civilă F. I. deţine un teren cu vegetaţie forestieră în punctul "Topologu" de pe raza comunei Perişani, în suprafaţă de 7,6 ha şi o păşune de 0,4 ha în acelaşi loc.

La data de 06.04.2010 a fost anunţat de numitul D. R.că i se taie arbori din pădurea sa şi în data de 07.04.2010, împreună cu martorul A. D. s-a deplasat la pădurea în cauză, unde i-a surprins pe numiţii N. V. şi F. M., primul tăind arborii de pe picior şi celălalt trăgându-i cu tractorul în valea râului Topologu.

Partea vătămată a observat că din pădurea lui se tăiaseră 6 fagi şi cei doi învinuiţi i-au spus că au fost puşi de L. N. V. E. să taie în acel loc.

Cu ocazia cercetării la faţa locului din data de 14.04.2010 lucrătorii de poliţie au identificat 6 cioate de arbori tăiaţi nemarcaţi, pe care partea-vătămată le-a indicat ca fiind cele unde i-a surprins pe inculpaţi, iar inc. L. N. V. E., prezent la faţa locului, a recunoscut că el este autorul tăierilor, fiind cel care a dispus tăierea, deşi a avut reprezentarea că pădurea aparţine lui D. F., persoană căreia el îi dăduse o sumă de bani în schimbul unor arbori.

Din adresa OS Călimăneşti a rezultat că cei 6 fagi au un volum de 11,266 mc şi valoare de 1351,91 lei fără TVA.

Prin raportul de expertiză specialitatea silvicultură s-a stabilit că valoarea prejudiciului creat prin tăierea celor 6 arbori este de 2.390 de lei.

Din cercetări s-a stabilit că l-a începutul lunii aprilie 2010 inculpatul L. N. V. E., a discutat cu inc. N. V. şi martorul F. M. să-l ajute, contra cost, să exploateze nişte arbori, inculpatul N. V. fiind angajat drujbist şi F. M. ca tractorist, cei doi primind de la inculpatul L. N. V. E. o drujbă şi respectiv un tractor, unelte cu ajutorul cărora au tăiat, respectiv au transportat, arborii indicaţi de inculpatul L. N. V. E. şi i-au tras lângă râul Topologu.

Materialul lemnos a fost valorificat fără forme legale la persoane necunoscute din judeţul Argeş.

B. Partea-vătămată C. F. deţine un teren cu vegetaţie forestieră în punctul "Lacul Negru" de pe raza comunei Perişani, în suprafaţă de 5 ha .

Aceasta a declarat că în luna decembrie 2010 a fost anunţată de partea-vătămată P. G. cu privire la faptul că în perioada iunie-iulie 2010 numiţii L. N. V. E., L. C. şi F. M.au tăiat fără drept şi sustras arbori din pădurea sa.

Cu ocazia cercetării la faţa locului din data de 04.04.2010 lucrătorii de poliţie au identificat 12 cioate de arbori tăiaţi nemarcaţi şi inc. L. N. V. E., prezent la faţa locului, a recunoscut că el este autorul tăierilor, fiind cel care a dispus tăierea.

Din adresa ITRSV Vâlcea a rezultat că cei 12 fagi au un volum de 48,545 mc şi valoare de 8765,41 lei cu TVA.

Prin raportul de expertiză specialitatea topografie, întocmit în cauză de d-na expert D. V.,  s-a stabilit că numai 9 din cei 12 arbori tăiaţi ilegal se află pe terenul aparţinând părţii-vătămate, iar în raportul de expertiză specialitatea silvicultură a fot stabilit prejudiciul la suma de 6.368 de lei.

Din cercetări s-a stabilit că în luna iunie 2010 inculpatul L. N. V. E. , a discutat din nou cu inc. NV şi martorul FMsă-l ajute, contra cost, să exploateze nişte arbori, inculpatul NV fiind angajat drujbist şi FMca tractorist, cei doi primind de la inculpatul L. N. V. E.  o drujbă şi respectiv un tractor, unelte cu ajutorul cărora au tăiat, respectiv au transportat arborii indicaţi de inculpatul L. N. V. E.  şi i-au tras lângă râul Topologu.

În timpul săvârşirii faptelor învinuiţii au fost surprinşi şi de partea vătămată PG şi soţia acestuia, PA.

Materialul lemnos a fost valorificat fără forme legale la persoane necunoscute din judeţul Argeş.

C. Partea-vătămată PG deţine în proprietate un teren cu vegetaţie forestieră în punctul "Lacul Negru" de pe raza comunei Perişani, în suprafaţă de 1,5 ha pe care l-a cumpărat de la BF .

Cu ocazia cercetării la faţa locului din data de 03.12.2010 lucrătorii de poliţie au identificat 22 cioate de arbori tăiaţi nemarcati din proprietatea părţii-vătămate.

Prezent la faţa locului, martorul A.C. a precizat că în data de 16.11.2010 l-a surprins personal pe inc. L. N.C., în timp ce tăia arbori, dintre cei 22 şi arborii tăiaţi erau traşi de două tractoare în Valea Topologului.

Din adresa OS LOVIŞTEA a rezultat că cei 22 fagi au un volum de 73,827 mc şi valoare de 12.887,63 lei fără TVA.

Prin raportul de expertiză specialitatea topografie, întocmit în cauză de d-na expert Drăguşin V., s-a stabilit că una dintre cioatele identificate în procesul-verbal de cercetare la faţa locului este situată în afara terenului aparţinând proprietăţii părţii-vătămate, iar în raportul de expertiză specialitatea silvicultură a fot stabilit prejudiciul raportat la cele 21 de cioate identificate pe terenul părţii-vătămate la  suma de 12.381 de lei.

Din cercetări a rezultat că în toamna anului 2010 partea-vătămată I. C.a purtat discuţii cu inc. L. N. V. E. , în sensul să-i vândă arbori pe picior, fără a specifica câţi.

Partea-vătămată a indicat inc.L. N.C. şi martorului FMhotarele terenului său, însă au fost tăiaţi arbori atât din proprietatea vecinului de la N, PG, cât şi a celui de la E, P.A..

Proprietatea părţii vătămate I. C. se întinde şi la nord, peste pârâul Lacul N.,pe malul stâng al acestuia, dar după ce se termină proprietatea lui PG.

Din probele administrate în cauză rezultă că în luna noiembrie 2010 inc. L. N. V. E.  a instigat pe inculpatul L. N.C. şi pe martorul FMsă taie arbori nemarcaţi, din proprietatea părţii-vătămate I. C. şi cele două proprietăţi învecinate.

Aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor FMşi A. C., inculpatul L. N.C. a tăiat arbori pe picior din pădurea părţii vătămate PG, care erau traşi cu tractorul de martorul FMsau martorii S. I., N. M., I. P., F. G. sau S. V..

Cei 6 tractorişti, au lucrat între 3 şi 10 zile în acel loc şi zilnic trăgeau cu tractorul circa 8-10 mc de buştean, fapt ce confirmă cantitatea de material lemnos tăiată fără drept şi sustrasă din proprietatea părţilor vătămate PG, I. C. şi P. A..

Partea vătămată I. C.  a declarat că a avut o înţelegere în acest sens cu învinuiţii şi a fost despăgubită pentru arborii tăiaţi, astfel că nu mai are pretenţii în cauză.

Cu ocazia cercetării la faţa locului din data de 04.04.2010 lucrătorii de poliţie au identificat 11 cioate de arbori tăiaţi nemarcati (din care 8 pe proprietatea lui I. C.  şi 3 pe a lui P.A.) şi inc. L. N. V. E. , prezent la faţa locului, a recunoscut că el este autorul tăierilor, fiind cel care a dispus tăierea.

Din adresa OS Clăbucet a rezultat că cei 8 fagi au un volum de 16,914 mc şi valoare de 2289,42 lei fără  TVA, f. . iar cei 3 fagi au un volum de 3,849 mc şi valoare de 520,19 lei cu TVA.

Din expertiza tehnică specialitatea silvicultură efectuată în cauză a rezultat că prejudiciul creat este de 605 lei, repectiv 317 lei.

Materialul lemnos a fost valorificat fără forme legale la persoane necunoscute din judeţul Argeş.

Declaraţiile inculpatului L. N. V. E.  în sensul că nu poartă responsabilitatea tăierilor efectuate pe proprietatea părţilor-civile PG şi C. F. sunt contrazise de celelate probe administrate în cauză.

Astfel, declaraţiile co-inculpaţilor în sensul că tăierile se desfăşurau sub coordonarea şi în locurile stabilite de L. N. V. E.  se coroborează cu împrejurarea că  mijloacele tehnice folosite au fost puse la dispoziţia acestora şi a celorlalţi angajaţi de către inculpatul L. N. V. E. , aspect necontestat de către inculpat. 

Mai mult cu ocazia cercetării la faţa locului, inculpatul a recunoscut că tăierile consemnate în procesele-verbale au fost coordonate de el.

Împrejurarea că inculpatul nu a participat efectiv la tăieri, fiind o perioadă plecat din ţară, nu are relevanţă faţă de forma de participaţie pentru care a fost trimis în judecată respectiv instigarea, atâta timp cât s-a făcut dovada faptului că  inculpatul i-a determinat cu intenţie pe coinculpaţi şi pe martorii F. M., S. L., N. M. I., S. V., Ia. P. şi F. G., să săvârşrească fapte prevăzute de legea penală.

Inculpatul a recunoscut că avea cunoştinţă de împrejurarea că arborii care urmau să fie tăiaţi sub coordonarea sa nu purtau marca silvică.

Faptul că inculpatul a avut o înţelegere cu partea-vătămată I. C.  nu este de natură să-l exonereze de răspunderea penală, nici în ceea ce priveşte fapta de tăiere ilegală de arbori şi nici în ceea ce priveşte infracţiunea de furt de arbori din proprietatea părţii-civile PG, în condiţiile în care, pe de o parte partea-vătămată a declarat că i-a indicat inculpatului limitele proprietăţii sale, iar pe de altă parte dacă inculpatul ar fi îndeplinit formalităţile legale necesare pentru tăierea de arbori nu ar mai fi putut exista nicio confuzie cu privire la limitele de proprietate, astfel încât inculpatul a acţionat cel puţin cu intenţie indirectă acceptând rezultatul faptei sale.

În ceea ce priveşte susţinerile inculpatului L.N. C. în sensul că arborii purtau maraca silvică, acestea sunt contrazise atât de procesele-verbale de cercetare la faţa locului şi de expertiza silvică efectuată în cauză, cât şi de declaraţiile celorlaţi inculpaţi şi ale martorilor.

Sub aspectul încadrării în drept a faptelor descrise mai sus, instanţa reţine următoarele:

Faptele inculpatului L. N. V. E. , astfel cum au fost descrise mai sus, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de  instigare şi participaţie improprie la  tăiere fără drept de arbori (5 acte materiale) şi sustragere de arbori (4 acte materiale), prev. de:

-art. 25 şi 31 alin 2 rap la art.108 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. ( 5 acte materiale)

-art. 25 şi 31 alin 2 rap la art.110 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. (4 acte materiale),

În consecinţă, faţă de criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 72 C.p, şi reţinând în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prev. de art. 74 alin. 1 lit. a C.p., respectiv conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea infracţiunii, instanţa va condamna inculpatul L. N. V. E.  pentru săvârşirea infracţiuni de instigare şi instigare în condiţiile participaţiei improprii la tăiere fără drept de arbori în formă continuată la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi pentru săvârşirea infracţiunii de instigare şi instigare în condiţiile participaţiei improprii la sustragere de arbori la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.p., instanţa va contopii pedepsele aplicate, inculpatul  urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

Pedeapsa va fi executată în conformitate cu dispozitiile art. 57 C.p., iar în conformitate cu dispozitiile art. 71 alin. 2 C.p., inculpatului i se vor intezice, ca pedeapsa accesorie, drepturile prevăzute de art 64 lit. a si b teza finală C.p..

Faptele inculpatului L. N. C., astfel cum au fost descrise mai sus, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori (3 acte materiale) şi sustragere de arbori (2 acte materiale), prev. de:

-art.108 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. ( 3 acte materiale)

- art.110 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. ( 2 acte materiale,

În consecinţă, faţă de criteriile generale de individualizare a pedepselor, prev. de art. 72 C.p., şi reţinând în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prev. de art. 74 alin. 1 lit. c C.p., constând în aceea că s-a prezentat în faţa autorităţilor şi a înlesnit prin declaraţiile sale descoperirea participanţilor, respectiv a instigatorului, instanţa va condamna inculpatul  L. N.C., pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori, în formă continuată (3 acte materiale) la o  pedeapsă  de 1 an închisoare şi pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere de arbori, în formă continuată, (2 acte materiale)  la o pedeapsă de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.p., va contopii pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

Prin sentinţa penală nr. 77 din 02.10.2009, pronunţată de Judecătoria Brezoi, rămasă definitivă prin decizia penală nr…/A/ 20.01.2010 a Tribunalului Vâlcea, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii în cuantum de 2 ani cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Faţă de această condamnare, inculpatul se află în stare de recidivă postcondamnatorie reglementată de art. 37 alin. 1 lit. a C.p.

Întrucât faptele care fac obiectul prezentei cauze au fost săvârşite în perioada termenului de încercare, în baza art. 83 alin. 1 C.p., instanţa va  dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei menţionate mai sus.

Inculpatul urmează a executa în întregime pedeapsa  de 2 ani închisoare, care nu se va contopi cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă.

Pedeapsa va fi executată în conformitate cu dispoziţiile art. 57 C.p., iar în conformitate cu dispozitiile art. 71 alin. 2 C.p., inculpatului i se vor intezice, ca pedeapsa accesorie, drepturile prevzute de art 64 lit. a si b teza finală C.p..

Faptele inculpatului NV, astfel cum au fost descrise mai sus, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor tăiere fără drept de arbori (2 acte materiale) şi sustragere de arbori (2 acte materiale), prev. de:

-art.108 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. ( 2 acte materiale)

- art.110 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2

C.p. ( 2 acte materiale), ambele cu aplic art.33 lit a C.P..

În consecinţă, faţă de criteriile generale de individualizare a pedepselor, prev. de art. 72 C.p., şi reţinând în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit. a şi c C.p., constând în aceea că a avut o conduită bună înainte de săvârşirea infracţiunii, s-a prezentat în faţa autorităţilor şi a avut o atitudine sinceră  înlesnind prin declaraţiile sale descoperirea participanţilor, instanţa va condamna inculpatul  NV,  pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori, în formă continuată ( 2 acte materiale) la o  pedeapsă  de 1 an închisoare şi pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere de arbori, în formă continuată, (2 acte materiale)  la o pedeapsă de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.p., instanţa va contopii pedepsele aplicate, inculpatul  urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

Fată de pedeapsa aplicată, având în vedere că inculpatul nu are antecedente penale şi, cum instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fară executarea acesteia, faţă de  atitudinea sinceră a inculpatului, de colaborarea cu organele de urmărire penală şi faţă de conduita pozitivă a acestuia în comunitatea din care face parte, în temeiul art. 81 C.p., instanta va dispune suspendarea conditionată a executarii pedepsei, stabilind în conformitate cu art. 82 C.p., un termen de încercare pentru condamnat, de 3 ani şi va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 C.p., privitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, faţă de aspectele reţinute asupra laturii penale, instanţa reţine că sunt îndeplite condiţiile răspunderii civile delictuale prevăzute de art. 998-999 C.Civ.

Evaluarea prejudiciului a fost efectuată prin  raportul de expertiză specialitatea silvicultură întocmit în cauză de d-l expert P. I..

Potrivit art. 1003 C.Civ., inculpaţii  vor răspunde solidar pentru prejudiciul cauzat prin actele materiale la care au participat.

În consecinţă, baza art. 14 si 346 C.p.p. raportat la art. 998-999 C.Civ, instanţa va admite acţiunile civile formulate astfel:

Va obliga inculpaţii L. N. V. E.  şi NV la plata sumei de 2.390 lei către partea civilă F. I., cu titlu de daune materiale.

Va obliga inculpaţii L. N. V. E.  şi NV la plata sumei de 6.386 lei către partea civilă C. F., cu titlu de daune materiale.

Va obliga  inculpaţii L. N. V. E.  şi L. N. C.  la plata sumei de 12.381 lei către partea civilă PG, cu titlu de daune materiale.

În baza art. 191 alin. 2 C.p.p., va obliga inculpatul L. N. V. E.  la plata sumei de 4808 lei, şi fiecare dintre inculpaţii L. N. C. şi NV la plata a câte 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care câte 300 lei reprezintă onorarii avocat oficiu.

În baza art. 193 alin. 2 şi 4 C.p.p., va obliga fiecare dintre inculpaţii L. N. V. E.  şi L. N. C. la plata a câtre 500 de lei către partea civilă PG cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de parte.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 25 şi 31 alin 2 rap. la art.108 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. şi art. 74 lit. a C.p., rap la art. 76 lit. c C.p.:

Condamnă  inculpatul L. N. V. E. , fiul lui G.  şi E., născut la data de 22.08.1958 în Com…., judeţ Vâlcea, cetăţean român, posesor al CI … 061316 CNP …., domiciliat în com……, judeţ Vâlcea, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare şi instigare în condiţiile participaţiei improprii la  tăiere fără drept de arbori, în formă continuată ( 5 acte materiale)  la o pedeapsă  de 3 ani închisoare.

În baza art. 25 şi 31 alin 2 rap la art.110 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. şi art.  74 lit. a C.p. rap la art. 76 lit. c C.p.:

Condamnă acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de  instigare şi instigare în condiţiile participaţiei improprii la  sustragere de arbori, în formă continuată (4 acte materiale)  la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.p.:

Contopeşte pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

Aplică inculpatului disp. art. 57,71 C.p. rap. la art. 64 lit. a teza finala si b C.p. – ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 108 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p., 37 lit. a C.p. şi art. 74 lit. c C.p., rap. la art. 76 lit. c C.p.:

Condamnă inculpatul L. N.C., fiul lui N. V.  şi E., născut la data de 26.09.1982 în Com…, judeţ Vâlcea, cetăţean român, posesor al CI seria … 5… CNP …, domiciliat în com. ., ….., jud. Argeş şi fără forme legale în ….., judeţ Vâlcea, recidivist postcondamnatoriu, pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori, în formă continuată ( 3 acte materiale) la o  pedeapsă  de 1 an închisoare.

În baza art. 110 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p., art. 37 lit. a C.p. şi art.  74 lit. c C.p. rap la art. 76 lit. c C.p.:

Condamnă acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere de arbori, în formă continuată, (2 acte materiale)  la o pedeapsă de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.p.:

Contopeşte pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

În baza art. 83 alin. 1 C.p. dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei dispusă prin sentinţa penală nr. ….. din 02.10.2009, pronunţată de Judecătoria Brezoi, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ….A/ 20.01.2010 a Tribunalului Vâlcea.

Dispune executarea în întregime a pedepsei de 2 ani închisoare, la care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penală menţionată mai sus, care nu se va contopi cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, inculpatul urmând a executa în total 3 ani închisoare.

Aplică inculpatului disp. art. 57,71 C.p. rap. la art. 64 lit. a teza finala si b C.p. – ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 108 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p. şi art. 74 lit. a şi c C.p., rap la art. 76 lit. c C.p.:

Condamnă  inculpatul NV, fiul lui I.  şi M., născut la data de 17.03.1973 în ……, judeţ Vâlcea, cetăţean român, posesor al CI seria … CNP ….., domiciliat //////, judeţ Vâlcea, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori, în formă continuată, (2  acte materiale) la o pedeapsă  de 1 an închisoare.

În baza art. 110 alin 1 lit d şi alin 2 lit. a din Legea nr.46/2008  cu aplic.art. 41 alin 2 C.p,. şi art.  74 lit. a şi c C.p. rap la art. 76 lit. c C.p.

Condamnă acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere de arbori, în formă continuată, (2  acte materiale)  la o pedeapsă de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.p.:

Contopeşte pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza finala şi b C.p.

În baza art. 81, 82 C.p. dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate pe o durata de 3 ani.

În baza art. 71 alin. 5 C.p. dispune suspendarea executarii pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 şi 84  C.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 14 si 346 C.p.p. raportat la art. 998-999 C.Civ.:

Admite în parte acţiunile civile formulate în cauză astfel:

Obligă inculpaţii L. N. V. E.  şi NV la plata sumei de 2.390 lei către partea civilă F. I., cu titlu de daune materiale.

Obligă inculpaţii L. N. V. E.  şi NV la plata sumei de 6.386 lei către partea civilă C. F., cu titlu de daune materiale.

 Obligă inculpaţii L. N. V. E.  şi L. N. C.  la plata sumei de 12.381 lei către partea civilă PG, cu titlu de daune materiale.

În baza art. 191 alin. 2 C.p.p., obligă inculpatul L. N. V. E.  la plata sumei de 4808 lei, şi fiecare dintre inculpaţii L. N. C. şi NV la plata a câte 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care câte 300 lei reprezintă onorarii avocat oficiu.

În baza art. 193 alin. 2 şi 4 C.p.p., obligă fiecare dintre inculpaţii L. N. V. E.  şi L. N. C. la plata a câtre 500 de lei către partea civilă PG cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de parte.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicarea copiei de pe dispozitiv pentru părţile lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.06.2013.