Daune morale. criterii de acordare in cazul infractiunii de „lovire sau alte violente” ( art. 180 alin.(2) din codul penal)

Sentinţă penală 1180 din 04.04.2011


Prin sentinta penala nr.1180/04.04.2011 pronuntata  in dosarul penal nr. 30109/245/2010 al Judecatoriei Iaşi, instanta a admis in parte actiunea civila pornita si exercitata in cadrul procesului penal de catre partea civilă  M.I., sens in care,  în baza dispozitiilor art.14-15 si art. 346 din Codul de procedura penala, rap. la art. 998-999 din Codul civil, a dispus obligarea inculpatului A.C.  sa-i plateasca partii civile M.I., cu titlu de despagubiri civile (daune  morale), suma de  1.500 lei (RON), fiind respinse restul  despagubirilor civile solicitate in cauza penala de fata cu titlu de daune materiale,  formulate in cadrul procesului penal de catre partea civilă M.I.,  ca fiind nefondate.

În speta, instanta a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1  (una)  lună închisoare, cu suspendarea conditionata privind executarea pedepsei, in conformitate cu dispozitiile art. 81 din Codul penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”,  prevăzută şi pedepsită de art. 180 alin. (2) din Codul penal,  fapta constând in aceea ca,  la data de 18.05.2009, inculpatul A.C.  i-a aplicat părţii vătămate  M.I. o lovitură cu pumnul în zona feţei, care a avut ca urmare căderea acesteia din urma,  fiindu-i astfel  cauzate victimei leziuni  corporale care  au necesitat pentru vindecare un număr de 14-16 zile de îngrijiri medicale. Urmare a actiunii violente exercitate de catre inculpat asupra partii vatamate M.I., aceasta  din urma  a suferit o „fractura fara deplasare arc lateral C VIII stânga, tumefactie si  echimoza - leziuni  corporale  pentru vindecarea carora partea vatamata a necesitat un numar de 14-16 zile de ingrijiri medicale”. Partea vatamata M.I. s-a constituit parte civila in cadrul  procesului penal cu suma  de 3.000 lei (RON), cu titlu de daune morale,  pentru suferinta ce i-a fost  cauzata,  precum si  pentru stirbirea onoarei si a demnitatii, ce i-au fost lezate.

Sub aspectul daunelor morale, instanta a retinut că orice suferinţă fizică se repercutează inevitabil în planul afectivităţii şi psihicului persoanei vătămate,  care suporta astfel,  în mod automat,  şi o suferinţă psihică - asa cum este  si cazul partii civile M.I., din speta dată. S-a apreciat ca, oricât de dificilă ar fi operaţiunea de estimare a intensităţii acestei suferinţe (cu consecinţe directe în stabilirea nivelului dezdăunărilor morale),  instanţa nu statuează însă în mod arbitrar  asupra acestei chestiuni, ci are la îndemână drept criterii orientative o serie de aspecte. Astfel, pe de o parte, instanţa  s-a raportat la gravitatea suferinţei de ordin fizic  suportate de catre partea civila,  care în speţa dată,  s-a apreciat ca nu  este neglijabilă,  având în vedere multiplele leziuni  corporale suferite de catre  partea vătămată -  leziuni  corporale care au fost stabilite în mod obiectiv,  prin acte(le) medico-legale anexate la dosar.  Pe de altă parte, la stabilirea cuantumului  daunelor morale, instanţa a avut  în vedere ca sumele de bani ce urmează  a se  acorda cu acest titlu trebuie să aibă efecte compensatorii  pentru victima şi să nu constituie amenzi excesive pentru inculpatul care prin fapta sa  ilicita a stat la originea lor şi care pentru aceasta a suferit deja o condamnare penală.  De asemenea, instanţa  a avut in vedere  şi principiul potrivit căruia daunele morale, având drept finalitate compensarea suferinţelor psihice ale victimei, suferinţe care în sine nu pot fi înlăturate sau vindecate prin presaţii băneşti, nu se pot constitui în sursă de îmbogăţire fără just temei a părţii  civile.

Or, din perspectiva tuturor aceste aspecte,  instanţa  a apreciat că valoarea daunelor morale solicitate  in speta  data  de  catre partea civilă  M.I.  este exagerată  şi nerezonabilă. În raport de  împrejurările  anterior reţinute, având deci in vedere prejudiciul moral suferit de catre partea civila M.I., decurgând din traumele fizice si psihice suportate de catre aceasta, din sechelele post-traumatice care afecteaza negativ participarea victimei la viata sociala, profesionala si de familie, comparativ cu situatia anterioara leziunilor corporale ce i-au fost  produse acesteia  prin fapta ilicită a inculpatului), tinând  totodata seama ca  acordarea de despagubiri civile  reprezentând daune morale are  un caracter pur afectiv (rolul unor astfel de despagubiri fiind acela de a (se) da o compensare victimei, pentru vatamarile psihice suferite (ca urmare a agresiunii fizice exercitate asupra acesteia de catre inculpat) si pentru  alterarea conditiilor sale de viaţă,  ulterior momentului cand a avut loc  agresiunea inculpatului asupra sa), instanţa a apreciat ca  suma de 1.500 lei (RON), cu titlu de  daune morale,  este de natură să compenseze efectul negativ al faptei ilicite imputabile inculpatului A.C.  şi, pe cale de consecinta,  a admis  doar în aceste limite cererea părţii civile  M.I.  de acordare a daunelor morale.