Fond funciar

Sentinţă civilă 20773 din 30.11.2011


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi, reclamantul Prefectul Jud. Iaşi a solicitat în contradictoriu cu pârâţii V.C., Comisia judeţeană de fond funciar Iaşi şi Comisia locală de fond funciar Miroslava ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se constate nulitatea absolută a hotărârii emise de către cea de-a doua pârâtă în favoarea pârâtului V.C.. În motivare reclamantul a precizat că pârâtului i s-a reconstituit de două ori dreptul de proprietate pentru aceeaşi suprafaţă de teren.

Analizând înscrisurile de la dosar, instanţa reţine că prin s.c. nr. 7935/23.06.2008 pronunţată de Judecătoria Iaşi, s-a dispus anularea hotărârii nr. 5988/03.04.2007 emisă de către Comisia Judeţeană de fond funciar şi reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâtului pentru suprafaţa de 1 ha teren situat pe raza com. Miroslava.

În baza acestei sentinţe, a fost emisă de către Comisia jud. de fond funciar hotărârea nr. 665/2009, prin care s-a dispus reconstituirea în favoarea pârâtului a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1 ha teren situată pe raza com. Miroslava.

Ulterior, Comisia jud. de fond funciar a dispus, prin hotărârea nr. 1663/30.06.2009, reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceeaşi suprafaţă de 1 ha.

Se constată, astfel, că pârâtului V.C. i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru aceeaşi suprafaţă de teren la care era îndreptăţit, de două ori, motiv pentru care, instanţa, văzând şi disp. art. III lit. a din Lg. 169/1997 modif., va admite acţiunea şi va constata nulitatea absolută a hotărârii Comisiei judeţene de fond funciar Iaşi nr. 1663/30.06.2009.