Infractiuni

Sentinţă penală 217 din 07.04.2010


Constată că prin rechizitoriul nr.3172/P/2008 al P. M., jud. Bacău şi înregistrată sub nr. pe rolul J. M., a fost trimis în judecată inculpatul M. C. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 alin, 1 Cod penal.

In actul de sesizare a instanţei se arată că în noaptea de 11/12.10.2008 a lovit pe partea vătămată B. I. , pentru care a necesitat un număr de 22-23 zile îngrijiri medicale tară spitalizare.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

In noaptea de 11/12.10.2008 , partea vătămată B. I. se afla la discoteca La Roxana din localitatea S..

Fiind sub influenţa alcoolului , în jurul orei 3 , B. I. a început să stropească pe ceilalţi consumatori cu bere , motiv pentru care a fost scos din discotecă de către administrator.

Partea vătămată pe fondul unui conflict spontan a intenţionat să lovească cu un ciob de sticlă pe martorul G. F. care a reuşit să se ferească.

In aceste condiţii , inculpatul M. C. fiind revoltat de atitudinea părţii vătămate , i-a aplicat o lovitură care a determinat căderea acesteia şi apoi în zona feţei şi a toracelui mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele.

Partea vătămată a reuşit să fie dusă cu un taxi , în stare de inconştienţă la Spitalul Comăneşti de unde a fost transportat cu salvarea la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău .

Conform concluziilor certificatului medico-legal eliberat părţii vătămate . acesteia i-au fost necesare un număr de 22-23 zile îngrijiri medicale .

Legal citat inculpatul nu s-a prezentat în instanţă şi conform mandatului de aducere este plecat în străinătate , motiv pentru care a fost citat conform art. 177 Cod proc penală.

Situaţia de fapt a fost dovedită prin audierea martorilor G. F., B.A. G., V. Ş., G. G., M. V..

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 5000 lei daune morale şi 1000 lei despăgubiri reprezentând contravaloarea transportului la spitale şi medicamentele.

Faptele inculpatului M. C. care în noaptea de 11/12.10.2008 a lovit pe partea vătămată B. L, pentru care a necesitat un număr de 22-23 zile îngrijiri medicale fără spitalizare, cu spitalizare , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală , prevăzută de art. 181 alin 1 Cod penal , pentru care se va dispune pedeapsa cu închisoarea.

2

La individualizarea pedepsei conf. art.72 C.pen. se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunii, de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care este la prima încălcare a legii penale.

Conform art.52 Cod penal rolul educativ al pedepsei se poate realiza şi fără privare de libertate.

în baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

în baza art.313 din Legea 95/2006va fi obligat inculpatul M. C. către Spitalul de Urgenţă Bacău la plata sumei reprezentând cheltuieli de spitalizare ale părţii vătămate B. I. şi a sumei către Serviciul de Ambulanţă Bacău.

Partea vătămată nu a probat despăgubirile civile.

Potrivit art. 998 C.civ., orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-1 reface, iar potrivit art. 999 C.civ., omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi pentru prejudiciul cauzat prin imprudenţa sau neglijenţa sa.

în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv fapta ilicită, prejudiciul material şi moral produs părţii civile, legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi vinovăţia inculpatului , motiv pentru care instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă, însă numai în parte, pentru pretenţiile dovedite.

Instanţa reţine că dauna morală reprezintă în fapt acel prejudiciu produs ca urmare a atingerii unui drept extrapatrimonial sau intereselor extrapatrimoniale şi neeconomice ale persoanei, lezând aşa - zisele drepturi ale personalităţii, sau rezultatul dăunător direct, de natură nepatrimonială al unei fapte ilicite şi culpabile prin care se aduce atingere valorilor şi drepturilor extrapatrimoniale care sunt strâns legate de personalitatea umană.

Prejudiciile morale sunt cele care rezultă din vătămarea unui interes personrl nepatrimonial.

Prejudiciul estetic cuprinde toate vătămările şi leziunile ce aduc atingeri armoniei fizice sau înfăţişării persoanei, despăgubirile datorate pentru a-1 repara denumindu-se "pretium pulchritudinis"; Prejudicul de agrement reprezintă restrângerea posibilităţilor victimei de a se bucura de viaţă, de a avea parte din plin de satisfacţii materiale şi spirituale pe care aceasta i le poate oferi Astfel s-a arătat că "alături de muncă trebuie neapărat avute în vedere şi alte aspecte ce dau vieţii culoare şi valoare cum sunt: cultura, sportul, ocupaţiile dezinteresate referitoare la familie şi societate, deoarece incapacitatea de munca nu poate reprezenta toata paguba şi, deci, trebuie avut în vedere şi aşa-zisul prejudiciu de agrement.

Se va ţine seama la admiterea daunelor morale şi că loviturile primite de partea vătămată i-a cauzat suferinţe deosebite fizice .

3

în baza art. 14 şi 346 Cod proc penală va fi obligat inculpatul către partea vătămată la plata daunelor morale în măsura admiterii lor.

Se va dispune plata onorariului apărător oficiu avocat A. N. din cadrul Biroului  de Avocaţi  . ,  din  fondurile Ministerului Justiţiei  şi  Libertăţilor

In baza art. 191 alini Cod proc .penală obligă inculpatul la cheltuieli judiciare către stat din care şi avocat apărător oficiu.

In baza art. 193 Cod proc penală obligă inculpatul către partea civilă reprezentând onorariu avocat.