Infractiuni

Sentinţă penală 166 din 17.12.2009


SENTINŢA PENALA NR.524/17.12.2009

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, nr.l401/P/2008, au fost trimişi în judecată, inculpaţii: T J fiul lui

..........jud. Bacău, cu domiciliul în..........şi B.G........cu acelaşi domiciliu,

................cetăţean....., studii.........., stagiul militar.....,, pentru săvârşirea

infracţiunilor de tăiere ilegală de arbori în formă continuată prev.de art.108 alin.l lit.d, alin.2 lit.a din C.silvic , cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal şi furt de arbori în formă continuată prev. de art.110 alin.l lit.d, al.2 lit.a din C. silvic, cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal.

Se arată în actul de sesizare al instanţei, că inculpaţii în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale în perioada martie - aprilie 2008, ajutaţi de alte persoane, au tăiat fără drept şi au sustras de pe picior un nr. de 172 de arbori din pădurile Primăriei Agăş şi a Ocolului Silvic Comăneşti, prejudiciile create fiind nerecuperate.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală, declaraţiile inculpaţilor, martorilor date în faza de cercetare judecătorească, expertiză topo şi silvică efectuate cu privire la faptele săvârşite de inculpatul T J, instanţa reţine,

ÎN FAPT:

In perioada 14.03 - 4.04.2008 inculpatul T. J. ,împreună cu martorul P. N.

s-au deplasat în punctul..... unde au tăiat şi sustras arbori din pădurea Primăriei

Agăş şi din pădurea Ocolului Silvic Comăneşti.

In aceiaşi perioadă inculpatul B G s-a deplasat şi el în punctul respectiv de unde a tăiat şi sustras 51 arbori esenţă răşinoase din pădurea Primăriei Agăş şi 10 arbori esenţă răşinoase, din pădurea Ocolului silvic Comăneşti.

Inculpaţii au acţionat separat pe versanţi diferiţi.

In ziua de 4.04.2008 inculpaţii au fost depistaţi de către organele silvice şi de către organe de poliţie în timp ce inculpatul T. J. tăiase 8 arbori iar B G 5 arbori,pe care îi fasonau.

Inculpatul T J a declarat că a luat arbori de pe terenul soacrei sale, ce fuseseră doborâţi de vânt, pe care i-a fasonat(aprox.6 arbori), cu drujba proprietatea sa,împreună cu martorul P N. A fost surprins de organele de poliţie.

A precizat inculpatul că înafara acestei zile,respectiv de 14 martie 2008,nu a mai tăiat şi sustras material lemnos.

Inculpatul B .G, a declarat că deţine împreună cu fratele său 1 ha teren pădure în pct. arieiş şi a mers împreună cu fiul său şi a tăiat arbori de pe acest teren, cu beschia în perioada 14 martie - 10 aprilie 2008.

Pe data de 4 aprilie a mers împreună cu fiul său şi a tăiat arbori în pct. Sonde tăind 12 arbori şi nu este de acord să achite c/val. prejudiciului deoarece a tăiat arbori de pe terenul său.

Din declaraţia martorului B V(fila 32 dosar) reţine instanţa că acesta a cumpărat material lemnos pentru construcţii de la B G şi de la inculpatul T J de la pct. Pârâul Agăş, care se mai numeşte şi Gura Arinişului, aproximativ 5-7 mc.

Martorul M N(fila 33 dosar) a menţionat că în luna aprilie 2008 a mers împreună cu un lucrător de poliţie în pct. Pârâul Ariniş, unde au găsit la drum 7 arbori, aceştia fiind căraţi de P V cu calul lui T J.

Martorul 1-a văzut şi pe T J, acesta stătea pe drujbă pe un pripor în apropiere.

In partea dreaptă a terenului era fiul inculpatului B G şi erau arbori tăiaţi cu drujba.

Martorul C P(fila 34 dosar) a declarat că 1-a văzut pe T J prin aprilie 2008 aşteptând şi pe B G cu fiul său în altă parte la o distanţă de aproximativ 50 de metri de celălalt inculpat. în pârâul din apropiere erau traşi 4 arbori.

Din declaraţia martorului B F G, fiul inculpatului B G, se reţine că prin luna martie 2008, a mers împreună cu tatăl său la pct. Ariniş la proprietatea lor de unde au tăiat arbori nemarcaţi. L-a văzut pe P urcând la deal iar T îl aştepta la proprietatea sa.

Şi martorul C D(fila 68) în perioada 14 martie-10 aprilie 2008 l-a întâlnit pe inculpatul T J la pct.Ariniş, aştepta un cărăuş în persoana lui P V. In partea din vale era şi inculpatul B G împreună cu fiul său, scoteau material lemnos.

Martorul P N(fila 232) şi-a schimbat declaraţia dată în faza de urmărire penală,în sensul că nu a mai recunoscut că ar fi lucrat pentru inculpatul T J 3 săptămâni, că ar fi fost obligat de lucrători de poliţie să declare în această modalitate, în realitate el lucrând doar o zi.A mai menţionat martorul că arborii au fost tăiaţi cu drujba lui P V, contrazicând declaraţia inculpatului T J,în sensul că acesta a declarat că a tăiat arborii cu drujba proprietatea sa.

Inculpatul T J a solicitat proba cu expertiză topo şi s Ivică, pentru a dovedi susţinerile că arborii pe care i-a tăiat au fost de pe terenul proprietate şi nu de pe terenul Ocolului Silvic Comăneşti şi de pe terenul Primăriei Agăş.

Expertul topo în urma identificării terenului din PV nr.750/2005 invocat de inculpatul T J, şi a terenului de pe care au fost tăiaţi şi sustraşi arborii, a stabilit că arborii tăiaţi de inculpatul T J au fost amplasaţi pe terenul de 2,4457 ha proprietatea Primăriei Agăş.

Expertul silvic a verificat cioatele şi prin conlucrare cu celălalt expert a stabilit că prejudiciul cauzat de inculpatul T J prin tăierea a 31 de arbori în UP VIII u.a. 81 Ariniş aparţinând primăriei Agăş a produs un prejudiciu de 2259,00 lei fără TVA iar în UP VIII u.a.56 A Ariniş,păşunea corn. Agăş) nu s-a putut identifica prejudiciul stabilit întrucât nu au putut fi identificate cioatele arborilor tăiaţi ilegal.

In faza de urmărire penală, au fost însă identificate cioatele tăiate în delict, respectiv un nr. de 120 cioate esenţă răşinoase, cu diametrul de 12-56 cm, pe proprietatea Consiliului Local Agăş, amplasată în UP 8,u.a.56 A(fila 17 dosar urm.penală).

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt, vinovăţia inculpaţilor urmând a se reţine atât din materialul de urmărire penală,(procese verbale de cercetare la faţa locului, de depistare la faţa locului) cât şi din declaraţiile martorilor audiaţi în faza de cercetare judecătorească.

ÎN DREPT:

Fapta inculpaţilor T J şi B G, care separat împreună cu o altă persoană au tăiat şi sustras arbori în mai multe rânduri dar în baza unei rezoluţii infracţionale unice, de pe terenul părţilor vătămate Primăria Agăş şi Ocolul Silvic Comăneşti, cauzând un prejudiciu de 2259 lei şi 2304,35 lei T G şi de 3346,3 lei şi 959,35 lei inculpatul B G, valoarea prejudiciului fiind de 50 de ori mai mare decât valoarea unui metru cub de material lemnos, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de tăiere ilegală de arbori în formă continuată şi de furt de arbori în formă continuată, prev. de art. 108 alin.l lit.d, alin.2 lit.a din C.silvic , cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal şi art.110 alin.l lit.d, al.2 lit.a din C. silvic, cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal,pentru care se va dispune condamnarea acestora la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepselor conf. art.72 C.penal, se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptelor, valoarea prejudiciului, dar şi persoana inculpaţilor, respectiv B G nu este cunoscut cu antecedente penale iar T J deşi a mai fost condamnat,pentru condamnările suferite a intervenit reabilitarea de drept, conf. fişelor de cazier, solicitate de la IPJ Bacău(filele 194,195,196).

Instanţa apreciază că în cauză se pot reţine circumstanţele atenuante prev de art.74 lit a C.penal niciunul dintre inculpaţi nefiind recidivist, inculpatul B G fiind la prima încălcare a legii penale iar inculpatul T J fiind reab Htat de drept, urmând ca în baza art.76 lit.c C.penal,pedeapsa ce se va pronunţa să fie stabilită sub limita minimă prev. de lege pentru faptele deduse judecăţii.

Faptele inculpaţilor fiind concurente, instanţa urmează a face aplicarea concursului de infracţiuni şi în temeiul art.33 lit.a şi 34 lit. b C. penal, va aplica inculpaţilor pedeapsa cea mai grea.

Se vor interzice inculpaţilor drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b ,C.penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C.penal.

Instanţa apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea inculpaţilor de libertate, va dispune în baza art.81 C.penal suspendarea condiţionată a executării pedepsei,pe durata unui termen de încercare de 2 ani plus durata pedepsei,prev. de art.82 C.penal.

Conf. art.71 alin.5 C.penal, se va suspenda condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

Se va atrage atenţia inculpaţilor că dacă în timpul termenului de încercare vor mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conf. art.83 C.penal.

Inculpatul T J a declarat că a tăiat arborii cu drujba proprietatea sa iar inculpatul B Gcu beschia.

Deşi martorul M N a precizat că rumeguşul rezultat din tăierea arborilor de către B G. era caracteristic tăierii cu drujba, nu există probe doveditoare în acest sens.

Urmează ca în baza art.118 lit.b C.penal să se dispună confiscarea bunurilor folosite la săvârşirea infracţiunii de tăiere.

CU PRIVIRE LA LATURA CIVILĂ:

Primăria Agăş s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4405,3 lei pentru inculpatul T J şi cu 3346,3 lei pentru B G iar Ocolul Silvic Comăneşti cu 2304,35 lei pentru inculpatul T J şi 959,35 lei pentru inculpatul B G.

In urma expertizei silvice efectuată în cauză s-a stabilit că prejudiciul cauzat de inculpatul T. J. Primăriei Agăş este de 2259 lei şi această sumă urmează a fi avută în vedere de către instanţă, fiind determinată după identificarea terenului de pe care inculpatul a tăiat şi sustras arborii pe baza identificării cioatelor.

Având în vedere că pe baza probelor administrate se va reţine vinovăţia inculpaţilor atât cu privire la fapta de tăiere cât şi cu privire la cea de furt de arbori, inculpaţii vor fi obligaţi în baza art.14 şi 346 C.pr.penală şi art.998 C.civil, să achite părţii civile Primăria Agăş şi Ocolului Silvic Comăneşti c/val. prejudiciilor cauzate.

CHELTUIELI:

Inculpatul T J a avut apărător ales.

Inculpatului B G i s-a desemnat în faza de cercetare judecătorească, avocat din oficiu, conf. prevederilor art.171 alin.3 C.pr.penală.

Se va dispune în baza art.189 C.pr.p< nală, ca plata onorariului de avocat din oficiu să se achite din fondurile M.J.

în baza art.191 alin.l C.pr.penală, vor fi obligaţi inculpaţii să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în faza de urmărire penală şi cea de cercetare judecătorească, în care se va include şi onorariul de avocat din oficiu pentru inculpatul B G.