Plângere contravenţionala. Prezumţia de nevinovăţie

Sentinţă civilă 8522 din 19.06.2009


Prin s.c. nr. 8522/19 iunie 2009 instanta a admis plangerea

contravenţionala prin care petentul L.I. a solicitat in contradictoriu cu intimatul

IPJ Iasi anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr.

3301258/01.05.2009.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca în motivarea

plângerii petentul a arătat că fapta nu este riguros descrisa aspect ce determina

nulitatea actului de constatare, iar pe de alta parte in speta opereaza prezumtia de

nevinovatie.

Intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iasi, nu a formulat intampinare

si nu si-a exprimat pozitia fata de plagerea dedusa judecatii.

În cauză s-a administrat proba cu inscrisuri.

Din probele administrate in cauza, instanţa a reţinut:

Sub aspectul cerintelor de forma, instanţa a constatat  că procesul verbal a

fost încheiat cu respectarea tuturor regulilor impuse de OG nr. 2/2001 privind

regimul juridic al contravenţiilor, nefiind incidentă nici una din cauzele de

nulitate absolută prev. de art. 17 din Ordonanţă.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa a retinut ca, din perspectiva Convenţiei

Europene a Drepturilor Omului, domeniul contravenţional, astfel cum este

reglementat prin norma cadru O.G.2/2001, poate fi calificat ca intrând în sfera

de aplicare a art.6 paragraf 1 din CEDO, în latura sa penală, ceea ce presupune si

respectarea garanţiilor procedurale specifice în domeniul penal.

Printre aceste garanţii se numără şi cea referitor la obligativitatea

respectării prezumţiei de nevinovăţie. Această prezumţie priveşte atât atitudinea

organelor judiciare faţă de săvârşirea cauzei cât şi sarcina probei, care, în speţă,

revenea organului constatator,  neputând pretinde petentului, în mod obiectiv şi

rezonabil să facă probatorii. O interpretare contrară ar fi incompatibilă cu

respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi implicit cu dreptul petentului de a nu fi

obligat să-şi dovedească nevinovăţia.

Avand in vedere obiectiunile formulate de catre petent în cuprinsul actului

constatator, precum si imprejurarea ca intimatul nu a administrat nici o proba in

sustinerea procesului verbal de contraventie, instanta a apreciat ca in speta nu a

fost inlaturata prezumtia de nevinovatie de care se bucură petentul, astfel ca

instanta a admis plangerea contraventionala si a anulat procesul verbal de

contraventie.

1