Fond funciar. Anulare ordin prefect

Sentinţă civilă 8379 din 18.06.2009


Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Iaşi, reclamanţii au solicitat

anularea Ordinului Prefectului prin care le-a fost respinsă cererea de

reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 500 mp. teren

situată în municipiul Iaşi.

În motivare, reclamanţii au arătat că nu este reală susţinerea pârâtului

precum că terenul ar fi afectat de detalii de sistematizare, dimpotrivă, acesta

este liber, putând fi restituit în natură.

S-a mai precizat că toate bunurile existente pe acest teren, respectiv:

trotuar, alee acces pietoni, spaţiu verde, nu sunt de natură să ducă la

respingerea cererii, chiar dacă sunt reale.

Instanţa a constatat că autorul reclamanţilor a avut în proprietate o

suprafaţă de teren de 0,05 ha, prin Decretul nr. 63/1965 fiind expropriaţi de

1050 mp. teren şi o construcţie cu suprafaţa de 105,76 mp, situate în Iaşi.

Prin expertiza topocadastrală efectuată în cauză a fost identificată

suprafaţa de 1050 mp teren, constatându-se că este afectată parţial de

construcţii şi investiţii aprobate conform legii, respectiv 712 mp fiind

ocupaţi de stradă şi trotuarul aferent acesteia. Suprafaţa de 338 mp cu privire

la care expertul a constatat că ar fi liberă, este străbătută de o cale de acces

pietonală, instanţa constatând că aceasta face legătura cu trotuarul aferent

străzii, reprezentând o investiţie în sensul legii.

Prin suplimentul la expertiză efectuat au fost individualizate separat

cele două suprafeţe de teren pe care aceasta le desparte, de 85,705 mp,

respectiv de 225,425 mp, instanţa, văzând şi dispoziţiile art. 36 al.5 din LG.

18/1991 modif. şi compl., urmând a admite, în parte, acţiunea civilă şi anula

ordinul contestat, urmând a obliga Instituţia Prefectului judeţului Iaşi a le

reconstitui dreptul de proprietate reclamanţilor pentru cele două suprafeţe

menţionate.