Cerere de contopire a executării pedepselor (alte modificări de pedepse) (art. 449 C.p.p.).

Sentinţă penală 1053 din 14.04.2011


Obiect :cerere de contopire a executarii pedepselor (alte modificari de pedepse) (art. 449 C.p.p.).

Dosar nr.

Sentinta penala nr. 1053

INSTANTA

Deliberand asupra cererii deduse judecatii, constata  urmatoarele:

La data de 25.11.2010 sub nr. … s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova, cererea de contopire pedepse, formulata de petentul D.S.E .

În motivarea cererii, petentul a aratat ca solicita contopirea pedepselor la care a fost condamnat, respectiv: pedeapsa de 2,4 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 71/2009  pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 1332/290/2008, pedeapsa de 8 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 227/2009 pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 3988/290/2009, pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 254/2009 pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 2880/290/2009, pedeapsa de 3,6 ani aplicata prin sentinta penala nr. 25/2010 pronuntata de Judecatoria Oravita în dosarul nr. 1426/273/2008, pedeapsa de 5 ani aplicata prin sentinta penala nr. 131/2009 pronuntata de Judecatoria Oravita în dosarul nr. 1281/273/2009, pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 384/2010 pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 5265/290/2009.

Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova a comunicat  aceeasi situatie juridica a petentului - faptul ca se afla in executarea a 6 pedepse, de 2,4 ani, 8 luni, 3 ani, 3,6 ani, 5 ani si 3 ani.

În vederea solutionarii cererii, la solicitarea instantei, au fost atasate copiile sentintelor nr. 71/2009, nr. 227/2009, nr. 254/2009, nr. 25/2010, nr. 131/2009, nr. 384/2010, nr. 395/11.10.2007, nr. 3/10.01.2008, nr. 128/04.04.2008, nr. 417/30.10.2007, nr. 1514/01.08.2007 însotite de referat întocmit de catre Biroul Executari Penale cu privire la data si modalitatea ramânerii definitive.

Prin sentinta penala nr. 71/2009  pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 1332/290/2008 s-a dispus: În baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g si cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c, art. 41 alin. 2, art. 80, art. 99, 109 cod penal condamna pe inculpatul minor D.S.E, nascut la data de 06.05.1990, cetatean român, cu antecedente penale, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat. În baza art. 83 cod penal revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 4 luni închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 395/11.10.2007 a Judecatoriei Resita si dispune executarea în întregime a acestei pedepse, alaturi de pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta, inculpatul urmând sa execute pedeapsa de 2 (doi) ani si 4 (patru) luni închisoare. Conform art. 71 cod penal interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a, b cod penal, cu exceptia dreptului de a alege. În baza art. 88 cod penal deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii de 24 ore conform ordonantei IPJ Caras Severin din data de 24.01.2008.

Prin sentinta penala nr. 227/2009 pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 3988/290/2009 s-a dispus: Pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata, prev. de art. 208 al. 1 209 al. 1, lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 si art. 75 lit. c C.pen., art. 74 lit. c C.pen., condamna pe inculpatul D.S.E , la pedeapsa de 8 luni închisoare. Pentru comiterea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere, prev. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 74 lit. c C.pen., condamna acelasi inculpat - D.S.E, la pedeapsa de 6 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a C.pen., art. 34 C.pen., aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare. Conform art. 71 al. 1 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a-b C. pen., cu exceptia dreptului de a alege, pe toata durata executarii pedepsei principale.

Prin sentinta penalja nr. 254/2009 pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 2880/290/2009 s-a dispus: În baza art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 R condamna pe inculpatul D.S.E la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism având în sânge o îmbibatie alcoolica ce depaseste limita legala. În baza art. 85 alin. 1 din OUG 195/2002 R condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 (sase) luni închisoare pentru comiterea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat. În baza art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 R condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare pentru comiterea pe drumurile publice a unui autoturism fara a poseda permis de conducere. În baza art. 33 lit. b, art. 34 lit. b C.pen aplica inculpatului pedeapsa rezultanta de 1 (unu) an închisoare. În baza art. 864 alin. 1 C. pen., cu referire la art. 83 C. pen revoca beneficiul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere de 3 ani închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 03/10.01.2008 a Judecatoriei Resita si dispune executarea în întregime a pedepsei, alaturi de pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta, inculpatul urmând sa execute, în final, pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. Conform art. 71 cod penal interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a si b cod penal, cu exceptia dreptului de a alege. În baza art. 191 alin. 1 Cpp obliga inculpatul la 450 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Prin sentinta penala nr. 384/2010 pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 5265/290/2009 s-a dispus: În baza art. 345 alin. 1 raportat la art. 334 C. pr. pen. respinge cererea de schimbare a încadrarii juridice a infractiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului D.S.E din art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a si e C. pen. cu aplicarea art. 75 lit. c C. pen., art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, e si g C. pen. cu aplicarea art. 75 lit. c C. pen., art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002, art. 85 alin. 1 din OUG 195/2002, art. 85 alin. 2 din OUG 195/2002, art. 86 alin. 3 din OUG 195/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. în art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a si e C. pen. cu aplicarea art. 75 lit. c C. pen., art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, e si g C. pen. cu aplicarea art. 75 lit. c C. pen., art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002, art. 85 alin. 1 din OUG 195/2002, art. 85 alin. 2 din OUG 195/2002, art. 86 alin. 3 din OUG 195/2002, toate cu aplicarea art. 37 lit. a C. pen. si art. 33 lit. a C. pen. Condamna pe inculpatul D.S.E, cercetat în stare de detinere, la: - 3 (trei) ani închisoare – pentru infractiunea de furt calificat prev. si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a si e C. pen. cu aplicarea art. 75 lit. c C. pen.; - 3 (trei) ani închisoare – pentru infractiunea de furt calificat prev. si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, e si g C. pen. cu aplicarea art. 75 lit. c C. pen.; - 1 (un) an închisoare pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism de catre o persoana care nu poseda permis de conducere prev. si ped. de art. 86 alin. 1 OUG 195/2002; - 1 (un) an închisoare pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat prev. si ped. de art. 85 alin. 1 OUG 195/2002; - 1 (un) an închisoare pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism cu numar fals de înmatriculare prev. si ped. de art. 85 alin. 2 OUG 195/2002; - 6 (sase) luni închisoare – pentru infractiunea de încredintare, cu stiinta a unui autovehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care nu poseda permis de conducere prev. si ped. de art. 86 alin. 3 OUG 195/2002. În temeiul art. 33 lit. a) si art. 34 lit. b) C. pen. contopeste pedepsele aplicate, iar inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b C. pen.- în conditiile si pe durata prev. de art. 71 C.pen. În baza art. 346 alin. 1 raportat la art. 14 C. pr. pen. constata ca partea vatamata B.M. nu s-a constituit parte civila în cauza, iar partea civila C.C.A., actualmente detinut în Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova a renuntat la pretentiile civile întrucât prejudiciul i-a fost reparat. În temeiul art. 191 alin. 1 C.pr.pen., obliga inculpatul la plata sumei de 600 lei, cheltuieli judiciare catre stat, din care suma de 200 lei reprezentând onorariu ap. of. va fi suportata anticipat din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

Prin sentinta penala nr. 25/2010 pronuntata de Judecatoria Oravita în dosarul nr. 1426/273/2008 s-a dispus: În baza art. 334 c.pr.pen., schimba încadrarea juridica data faptelor inculpatilor F.N. si D.S.E facând aplicarea disp. art. 83 c. pen. În baza art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g, i din cod. pen, art. 41 al. 1 c. p, art. 75 lit. c cod penal, art. 74, 76 cod penal, condamna pe inculpatul D.S.E la 1 (un) an si 6 (sase) luni închisoare. În baza art. 83 cod penal revoca beneficiul suspendarii sub supraveghere pentru pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 3 din 10.01.2008 a Judecatoriei Resita, ce se va executa alaturi de pedeapsa din prezenta cauza, în total 3 (trei) ani si 6 (luni) închisoare. Pe perioada prev. de art. 71 c pen inculpatul va fi lipsit de drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II- a si lit. b din c.pen. Constata ca inculpatul D. este arestat în alta cauza.

Prin sentinta penala nr. 131/2009 pronuntata de Judecatoria Oravita în dosarul nr. 1281/273/2009 s-a dispus: În baza art. 208 al. 1, 209 al. 1 a, g, i C.P., 41 al. 2 C.P. (p.vat. D. si M.L.) condamna pe inculpatul D. - la 3 ani închisoare. În baza art. 83 c.p. revoca beneficiul suspendarii conditionate pentru pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata prin s. p. 128/04.04.2008 a Jud. Resita ce se va executa alaturi de pedeapsa aplicata în prezenta cauza, în total 5 ani închisoare. Pe perioada prev. de art. 71 C.P. inculpatul va fi lipsit de drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si b C.P. Deduce din pedeapsa perioada de arest preventiv de la data de 03.09.2009 la zi si mentine starea de arest.

Prin sentinta penala nr. 395/2007 pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 790/290/2007 s-a dispus: În baza art. 208 alin. 1 c.p. , 208 alin. 4 c.p. raportat la art. 99, 109 c.p. cu aplicarea art. 74 c.p. ,76 lit. d c.p. condamna pe inculpatul D.S.E la: - 2 (doua) luni închisoare In baza art. 208 alin 1 c.p., 209 alin 1 lit. a,g,i c.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 c.p. , raportat la art. 99 c.p. , 109 c.p., cu aplicarea art. 74 c.p., 76 lit. c c.p. condamna pe acelasi incuplat la : - 4 (patru) luni închisoare In baza art. 33 lit. a , art. 34 lit. b c.p. dispune ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea aceea de : - 4 (patru) luni închisoare In baza art. 81 cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 1o luni stabilit în conditiile art. 110 c.p. Atrage atentia inculpatului asupra nerespectarii disp. art. 83 c.p.

Prin sentinta penala nr. 3/2008 pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 2682/290/2007 s-a dispus: În baza art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g si i cod penal, cu aplicarea art. 41 al.2 si art. 99 lit. si urm. cod penal, art. 74 lit. c si art. 76 lit. c cod penal, condamna pe inculpatul minor D.S.E, la 1 (un) an închisoare pentru infractiunea de furt calificat în forma continuata. În baza art. 86 ind. 5 alin. 1 cod penal anuleaza suspendarea pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 1514 din 01.08.2007 a Judecatoriei Timisoara. Constata ca infractiunea pentru care inculpatul D.S.E a fost condamnat prin prezenta hotarâre la pedeapsa de 1 an închisoare este concurenta cu cea pentru care acelasi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare prin sentinta penala nr. 1514 din 01.08.2007 pronuntata de Judecatoria Timisoara în dosarul nr. 9823/325/2007. În baza art. 36 al.1 cu referire la art. 33 lit. a si art. 34 lit.b cod penal, contopeste pedepsele aratate în alineatul anterior si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 71 al.1 cod penal, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a-c cod penal, dupa împlinirea vârstei de 18 ani, pe durata executarii pedepsei principale. În baza art. 110 ind.1 rap. la art. 86 ind.1 cod penal, dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit în conformitate cu art. 110 cod penal, socotit de la data ramânerii definitive a prezentei sentinte. În baza art. 71 al.4 cod penal, suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei închisorii. Face aplicarea art. 359 C.p.p. atragând atentia inculpatului asupra prevederilor art. 86 ind.4 raportat la art. 83 si art. 84 cod penal referitoare la revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei. În baza art. 110 rap. la art. 86 ind. 3 cod penal, pe durata termenului de încercare obliga inculpatul D.S.E sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte odata la 3 luni la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Caras-Severin la datele stabilite de catre acesta; - sa anunte Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Caras-Severin, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si întoarcerea; - sa comunice si sa justifice Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Caras-Severin schimbarea locului de munca; - sa comunice Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Caras-Severin informatii de natura pentru a putea fi controlate mijloacele sale de existenta;

Prin sentinta penala nr. 128/2008 pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 4743/290/2007 s-a dispus: În baza art. 211 al. 1, 2 lit.c, al.2 ind.1 lit. a cod penal, cu aplicarea art. 99 lit. si urm. cod penal, art. 74 lit. c si art. 76 lit. c cod penal, condamna pe inculpatul minor D.S.E, la 2 (doi) ani închisoare pentru infractiunea de tâlharie în forma calificata. În baza art. 86 ind. 5 alin. 1 cod penal anuleaza suspendarea pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 1514 din 01.08.2007 a Judecatoriei Timisoara si suspendarea conditionata privind pedeapsa de 4 luni închisoare aplicata aceluiasi inculpat prin sentinta penala 395 din 11.10.2007 a Judecatoriei Resita. Constata ca infractiunea pentru care inculpatul D.S.E a fost condamnat prin prezenta hotarâre la pedeapsa de 2 ani închisoare este concurenta cu cea pentru care acelasi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare prin sentinta penala nr. 1514 din 01.08.2007 pronuntata de Judecatoria Timisoara în dosarul nr. 9823/325/2007 si cu cea pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 4 luni închisoare prin sentinta penala nr. 392 din 11.10.2007 pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 790/290/2007. În baza art. 36 al.1 cu referire la art. 33 lit. a si art. 34 lit.b cod penal, contopeste pedepsele aratate în alineatul anterior si aplica inculpatului pedeapsa rezultanta de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 71 al.1 cod penal, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a-b cod penal, dupa împlinirea vârstei de 18 ani, pe durata executarii pedepsei principale. În baza art. 110 ind.1 rap. la art. 86 ind.1 cod penal, dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit în conformitate cu art. 110 cod penal. În baza art. 71 al.4 cod penal, suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei închisorii. Face aplicarea art. 359 C.p.p. atragând atentia inculpatului asupra prevederilor art. 86 ind.4 raportat la art. 83 si art. 84 cod penal referitoare la revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei. Încredinteaza supravegherea inculpatului D.S.E Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Caras-Severin. În baza art. 110 rap. la art. 86 ind. 3 cod penal, pe durata termenului de încercare obliga inculpatul D.S.E sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la datele fixate la sediul Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Caras-Severin; - sa anunte în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si întoarcerea; - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii de natura pentru a putea fi controlate mijloacele sale de existenta.

Prin sentinta penala nr. 417/2007 pronuntata de Judecatoria Resita în dosarul nr. 2380/290/2007 s-a dispus: În baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g si i cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c, art. 41 alin. 2, art. 80, art. 99 si urm. cod penal condamna pe inculpatul D.S.E  la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 861 cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 3 ani, stabilit în conditiile art 110 cod penal. În baza art. 1101 cod penale dispune pe durata termenului de încercare, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani, încredintarea supravegherii inculpatului mamei acestuia D.R. În baza art. 103 alin. 2 cod penal pune în vedere mamei inculpatului, D.R., îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului în scopul îndreptarii lui si obligatia de a înstiinta, de îndata instanta daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele ori a savârsit din nou o fapta prevazuta de legea penala. În baza art. 110 alin. 3 cod penal impune inculpatului pâna la împlinirea vârstei de 18 ani obligatia de a nu intra în legatura cu numitii M.I M., G.I.. Dupa împlinirea vârstei de 18 ani, în baza art. 863 alin. 1 cod penal, condamnatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte trimestrial, în ultima zi lucratoare, la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Caras – Severin; - sa anunte Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Caras – Severin, în prealabil, orice schimbare de domiciliu resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea; - sa comunice Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Caras – Severin si sa justifice schimbarea locului de munca; - sa comunice Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Caras – Severin informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. Potrivit art. 359 c.pr.pen atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art. 1101 alin. 3 si art. 864 cod penal referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

Analizând înscrisurile reprezentând hotarâri judecatoresti definitive pronuntate împotriva aceluiasi condamnat, instanta retine ca toate au fost pronuntate pentru savarsirea unor infractiuni concurente, in sensul prevederilor art 33 lit. a Cp, astfel încât se constata îndeplinite conditiile prevazute de art. 36 alin. 2 Cp pentru a se admite cererea de contopire a executarii pedepselor.

Conform prevederilor art. 449 Cpp pedeapsa pronuntata poate fi modificata daca la punerea in executare a  pedepsei sau in timpul executarii se constata, pe baza unei alte hotarâri definitive existenta concursului de infractiuni. Pentru a se dispune  aplicarea prevederilor legale privind operatiunea  contopirii pedepselor, conform art. 449  alin 1 lit. a  Cpp trebuie îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii: existenta mai multor hotarâri de condamnare a aceleiasi persoane, pronuntate pentru fapte concurente, in sensul prevederilor art 33 lit a Cp, iar aceste hotarâri trebuie sa fie definitive, in caz contrar neputându-se proceda la  operatiunea de contopire, deoarece pana la pronuntarea unei hotarâri judecatoresti definitive orice persoana  beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, conform art  5/2 Cpp si art 23 din Constitutie. Operatiunea de contopire  trebuie sa formeze obiectul sesizarii instantei de judecata in timpul executarii pedepsei, pana la executarea integrala sau considerarea ca executata.

In temeiul art 36 alin 2 Cp si art 449 alin 1 lit a Cpp , constatându-se indeplinite conditiile legale pentru  realizarea operatiunii de contopire, in scopul evitarii executarii de catre aceeasi persoana a mai multor pedepse definitive pronuntate pentru fapte concurente, va admite cererea de contopire formulata de condamnatul D.S.E . 

Va descontopi pedeapsa rezultanta de 2 ani si 4 luni închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 71/02.04.2009, pronuntata de Judecatoria Resita, definitiva prin dec.pen. 941/05.10.2009 a Curtii de Apel Timisoara, în pedepsele de:

- 2 ani închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g C.p. cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. c, art. 41 alin. 2, art. 80, art. 99, 109 C.p.

- 4 luni închisoare aplicata prin s.p. 395/11.10.2007 a Judecatoriei Resita, în privinta careia s-a dispus revocarea beneficiului suspendarii conditionate.

Va descontopi pedeapsa rezultanta de 8 luni închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 227/15.10.2009, pronuntata de Judecatoria Resita, definitiva prin neapelare, în pedepsele de:

- 6 luni pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 74 lit. c C.p.

- 8 luni închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. c C.p., art. 74 lit. c C.p.

Va descontopi pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 254/12.11.2009, pronuntata de Judecatoria Resita, definitiva prin dec.pen. 14/04.02.2010 a Tribunalului Caras Severin, în pedepsele de:

- 1 an pentru infractiunile prev si ped. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002

- 6 luni pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002

- 1 an pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002

- 2 ani închisoare aplicata prin s.p. 03/10.01.2008 a Judecatoriei Resita, în privinta careia s-a dispus revocarea beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

Va descontopi pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 384/05.10.2010, pronuntata de Judecatoria Resita, definitiva prin neapelare, în pedepsele de:

- 3 ani pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, e C.p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p.

- 3 ani pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, e, g C.p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p.

- 1 an închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 1 OUG 195/2002,

- 1 an închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 85 alin. 1 OUG 195/2002,

- 1 an închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 2 OUG 195/2002,

- 6 luni închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 3 OUG 195/2002,

Va descontopi pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 25/02.03.2010, pronuntata de Judecatoria Oravita, definitiva prin neapelare, în pedepsele de:

- 1 an si 6 luni pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.p., art. 41 alin. 2 C.p., art. 75 lit. c C.p., art. 74, 76 C.p.

- 2 ani închisoare aplicata prin s.p. 03/10.01.2008 a Judecatoriei Resita, în privinta careia s-a dispus revocarea beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

Va descontopi pedeapsa rezultanta de 5 ani închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 131/08.12.2009, pronuntata de Judecatoria Resita, definitiva prin dec.pen. 428/19.04.2010 a Curtii de Apel Timisoara, în pedepsele de:

- 3 ani închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.p. cu aplic. art. 42 alin. 2 C.p.

- 2 ani închisoare aplicata prin s.p. 128/04.04.2008 a Judecatoriei Resita, în privinta careia s-a dispus revocarea beneficiului suspendarii conditionate.

Va descontopi pedepsele rezultante aplicate condamnatului prin s.p. 395/11.10.2007, s.p. 3/10.01.2008, s.p. 128/04.04.2008, s.p. 417/30.10.2007, s.p. 1514/01.08.2007 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor.

Va constata ca infractiunile pentru care petentul a fost condamnat prin s.p. 395/11.10.2007, s.p. 3/10.01.2008, s.p. 128/04.04.2008, s.p. 417/30.10.2007, s.p. 1514/01.08.2007  s.p. 71/02.04.2009 sunt concurente. Toate infractiunile din aceste sentinte penale au fost savarsite pana la data de 01.05.2008 cand a devenit definitiva  sentinta penala nr. 128 a Judecatoriei Resita, prin care  petentul a fost  condamnat la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru  savarsirea infractiunii  de talharie prev de art 211 alin 1, 2 lit  c, al. 2/1 lit. a Cp , cu aplicarea art 99 Cp, art. 74 lit. c, art. 76 lit. c C.p,  dispunandu-se totodata suspenadarea sub supraveghere a executarii  pedepsei pe termenul de incercare de 3 ani inchisoare , conform art 110 Cp.

Devin incidente prevederile art 85 Cp care reglementeaza anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei daca in cadrul termenului de incercare se descopera ca  autorul a mai savarsit si alte infractiuni  inainte de ramanerea  definitive a hotararii prin care s-a dispus condamnarea  cu beneficiul suspendarii conditionate.

Infractiunile pentru care petentul a fost condamnat  prin sentinta penala  nr. 227/15.10.2009, 254/12.11.2009, 384/05.10.2010, 25/2.03.2010, 131/08.12.2009, au fost  comise  la datele de  16/17.10.2008, 17.10.2008, 01.02.2008, 08.09.2008, 26.11.2008, 24.09.2008, repectiv iulie-august 2009, deci dupa devenirea definitiva a sentintei penale 128/04.04.2008 , asadar in cadrul termenul de incercare al suspendarii conditionate a pedepsei aplicata prin sentinta penala 128/2008  a Judecatoriei Resita , fiind asadar incidente prevederile art 83 Cp care reglementeaza  revocarea suspendarii conditionate a executarii pdepsei.

Atunci cand cu privire la un condamnat se constata ca acesta a savarsit mai multe infractiuni, dintre care unele inainte de ramanerea definitiva a hotararii de condamnare  prin care s-a dispus  acordarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei, iar altele  in termenul de incercare ,  ceea ce atrage incidenta concomitenta a prevederilor art 83 si 85 Cp,  Inalta Curte de  Casatie si Justitie a decis  prin  solutionarea unui recurs in interesul legii, decizia nr. 42/2008 faptul ca  anulaerea beneficiului are prioritate fata de revocarea suspendarii conditionate, pe care de altfel o lasa fara support legal.

Astfel, în raport cu natura sa juridica, suspendarea conditionata a executarii pedepsei prevazuta în art. 81 din Codul penal este un mijloc de individualizare a pedepsei principale aplicate, ce consta în dispozitia instantei de judecata de a suspenda, prin însasi hotarârea de condamnare, executarea acelei pedepse, atunci când sunt îndeplinite cerintele legale, pe un termen de încercare în care condamnatul are obligatia de a nu savârsi o noua infractiune.

În timp ce anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei atrage, dupa caz, incidenta dispozitiilor privind sanctionarea concursului de infractiuni sau a starii de recidiva, pedepsele fiind cumulate juridic, în cazul revocarii suspendarii conditionate se executa numai prin privare de libertate cel putin pedeapsa pentru care acest regim de executare a fost stabilit prin hotarâre definitiva ce a intrat în puterea lucrului judecat si pentru care s-a revocat suspendarea conditionata.

 Aceste doua institutii juridice, anularea si revocarea, reglementate prin dispozitii cu caracter imperativ, au însa efecte diferite sub aspectul stabilirii cuantumului pedepsei finale.

 De aceea, în cazul concomitentei lor, instanta de judecata, în respectarea principiului legalitatii pedepsei, trebuie sa aplice cu prioritate solutia de anulare a suspendarii conditionate a executarii.

Anularea, intervenind datorita unei cauze anterioare, preexistente suspendarii conditionate a executarii pedepsei si savârsirii unei noi infractiuni în termenul de încercare, sanctioneaza tocmai neîndeplinirea conditiilor în care aceasta putea fi dispusa.

Ca urmare, anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei constituie un remediu procesual având ca scop desfiintarea dispozitiei de suspendare atunci când aceasta este lovita, ab initio, de un viciu esential, fiind impusa de necesitatea ca solutia sa fie conforma cu realitatea obiectiva si sa se înlature o situatie contrara adevarului, ce nu îsi gaseste justificare cât timp exista o perseverenta a inculpatului de a savârsi fapte penale de natura a duce la revocarea suspendarii conditionate.

Trebuie observat deci ca masura anularii duce la înlaturarea suspendarii executarii pedepsei, ca si cum aceasta masura nici nu ar fi fost pronuntata, facând astfel sa nu se poata revoca ceea ce nu mai exista la data savârsirii infractiunii ulterioare.

Anularea intervine astfel datorita unei cauze anterioare, preexistenta acordarii suspendarii conditionate si savârsirii unei noi infractiuni în termenul de încercare, si sanctioneaza tocmai neîndeplinirea conditiilor în care aceasta putea fi dispusa.

Asadar, înlaturarea prin anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei face sa dispara temeiul regimului sanctionator special (cumul aritmetic) bazat pe dispozitiile art. 83 alin. 1 teza finala din Codul penal.

 În ipoteza analizata potrivit dispozitiilor art. 33 lit.a din Codul penal, sfera concursului de infractiuni, cu pluralitate infractionala, s-a închis prin ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare pentru una dintre infractiunile concurente si, ca atare, tot ce preceda alcatuieste concursul, iar tot ce urmeaza constituie recidiva.

Ca atare, instanta învestita prin acelasi act de sesizare cu judecarea a doua infractiuni intentionate, savârsite de acelasi inculpat, dintre care una anterior si cealalta ulterior ramânerii definitive a hotarârii de condamnare cu suspendare conditionata a executarii, va stabili pedeapsa ce va fi executata prin parcurgerea mai multor etape succesive, dupa cum urmeaza:

- se vor aplica pedepse pentru fiecare dintre cele doua infractiuni deduse judecatii;

- se va dispune anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei pronuntate anterior;

- se va contopi pedeapsa stabilita pentru infractiunea ce a dus la condamnarea cu suspendare conditionata cu cea care a atras anularea acesteia, potrivit regulilor privind concursul de infractiuni, putându-se adauga si un spor de pedeapsa;

- pedeapsa rezultanta, astfel determinata, se va contopi dupa regulile privitoare la recidiva postcondamnatorie sau pluralitatea intermediara cu cea stabilita pentru fapta savârsita în termenul de încercare, la care se poate adauga un nou spor de pedeapsa.

In conformitate cu principiul fundamental de drept conform caruia unde exista aceeasi situatie juridica se va aplica acelasi tratament juridic, se va aplica si in aceasta situatie decizia in interesul legii  nr. 42/2008, neavand relevanta ca instanta este investita nu cu judecarea  infractiunilor, ci acestea fiind deja  solutionate in mod definitiv, instanta  urmeaza a decide asupra contopirii, in scopul stabilirii unui regim unitar de executare.

Este inadmisibil a se aplica un alt tratament juridic numai pentru motivul ca pentru infractiunea anterioara s-a pronuntat deja o hotarare judecatoreasca definitive, intrucat  acest act jurisdictional nu schimba existenta concursului de infractiuni finalizat cu pronuntarea unei hotarari de comndamnare.

Astfel, dupa cum tratamentul concursului de infractiuni se aplica in aceeasi modalitate  indiferent ca  infractiunile  se judeca deopotriva, caz in care se aplica art 34 Cp,  sau  cand  s-au judecat distinct, caz in care  se aplica aceeasi prevedere a art 34 Cp, la care art 36 alin 1 Cp face in mod direct referire, si respectiv, tratamentul starii de recidiva se aplica indiferent daca  aceasta cauza de agravare a pedepsei  s-a retinut  chiar prin  hotararea de condamnare  sau ulterior pe parcursul executarii pedepsei, conform art 39 Cp, la fel se va proceda  si in aceasta situatie. Tocmai de aceea interpunerea unei hotarari de condamnare nu schimba tratamentul juridic ce se va aplica in caz de concurs intre cauzele de anulare si revocare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei .

În baza art. 40 C.p. rap la art. 36 alin. 2 Cp, art. 85 C.p. si decizia în interesul legii 42/2008, va dispune anularea beneficiul suspendarii conditionate din s.p. 395/11.10.2007, s.p. 3/10.01.2008 si  s.p. 128/04.04.2008.

Forma pluralitatii de infractiuni aplicabila in aceasta cauza penala este pluralitatea intermediara, prev de art 40 Cp, intrucat o parte din infractiunile savarsite inainte de ramanerea definitiva a hotararii de condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei au fost savarsite in stare de minoritate, astfel incat devin incidente prevderile art 38 lit  a Cp. Chiar daca unele infractiuni anterioare au  fost savarsite dupa  implinirea varstei majoratului,  se va  stabili un tratament juridic uniform, intrucat interpunerea unei hotarari judecatoresti de condamnare definitiva determina gruparea infractiunilor savarsite inainte si ulterior acestui moment in doi termini ai unei pluralitati de infractiuni. Iar infractiunile ce formeaza primul termen trebuie sa constituie o uniformitate juridica fata de cel de-la doilea termen al pluralitatii, astfel incat devin incidente prevederile art 40 Cp  ce  reglementeaza pluralitatea intermediara, atunci cand nu sunt intrunite conditiile prev de art 37 si urm Cp pentru a  constitui recidiva, iar existenta unei hotarari de condamnare definitive impiedica retinerea concursului de infractiuni, conform art 33 Cp.

În baza art. 40 C.p. rap la art. 36 alin. 2 Cp si decizia în interesul legii 42/2008 va contopi pedepsele astfel repuse în individualitatea lor si va dispune ca cel condamnat sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, la care adauga un spor de 2 ani închisoare (având în vedere numarul mare de infractiuni savârsite si perseverenta infractionala a inculpatului în comiterea aceluiasi gen de fapte), urmând ca inculpatul sa execute în final, pedeapsa de 5 ani închisoare, cu aplicarea art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a, b si 71 cu aplicarea art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a, b si 71 Cp.

În temeiul art. 36 alin. 3 C.p., art. 350 C.p.p va deduce din pedeapsa aplicata  arestul preventiv din data de 24.01.2008 si din data de 21.10.2008, precum si perioada efectiv executata, de la 03.09.2009 la zi si mentine starea de arest a condamnatului.

Va anula mandatele de executare a pedepselor închisorii emise anterior si va dispune emiterea unui nou mandat de executare, conform dispozitiilor prezentei sentinte.

Va mentine celelalte dispozitii ale sentintelor anterioare.

Cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului, din care suma de 200 de lei, onorariul avocatului din oficiu va fi suportata anticipat din fondurile Ministerului Justitiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE,

Admite cererea de contopire a pedepselor, formulata de condamnatul D.S.E ,  detinut în PMS Craiova.

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 2 ani si 4 luni închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 71/02.04.2009, pronuntata de Judecatoria Resita, definitiva prin dec.pen. 941/05.10.2009 a Curtii de Apel Timisoara, în pedepsele de:

- 2 ani închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g C.p. cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. c, art. 41 alin. 2, art. 80, art. 99, 109 C.p.

- 4 luni închisoare aplicata prin s.p. 395/11.10.2007 a Judecatoriei Resita, în privinta careia s-a dispus revocarea beneficiului suspendarii conditionate.

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 8 luni închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 227/15.10.2009, pronuntata de Judecatoria Resita, definitiva prin neapelare, în pedepsele de:

- 6 luni pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 74 lit. c C.p.

- 8 luni închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. c C.p., art. 74 lit. c C.p.

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 254/12.11.2009, pronuntata de Judecatoria Resita, definitiva prin dec.pen. 14/04.02.2010 a Tribunalului Caras Severin, în pedepsele de:

- 1 an pentru infractiunile prev si ped. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002

- 6 luni pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002

- 1 an pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002

- 2 ani închisoare aplicata prin s.p. 03/10.01.2008 a Judecatoriei Resita, în privinta careia s-a dispus revocarea beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 384/05.10.2010, pronuntata de Judecatoria Resita, definitiva prin neapelare, în pedepsele de:

- 3 ani pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, e C.p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p.

- 3 ani pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, e, g C.p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p.

- 1 an închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 1 OUG 195/2002,

- 1 an închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 85 alin. 1 OUG 195/2002,

- 1 an închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 2 OUG 195/2002,

- 6 luni închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 86 alin. 3 OUG 195/2002,

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 25/02.03.2010, pronuntata de Judecatoria Oravita, definitiva prin neapelare, în pedepsele de:

- 1 an si 6 luni pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.p., art. 41 alin. 2 C.p., art. 75 lit. c C.p., art. 74, 76 C.p.

- 2 ani închisoare aplicata prin s.p. 03/10.01.2008 a Judecatoriei Resita, în privinta careia s-a dispus revocarea beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 5 ani închisoare, aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 131/08.12.2009, pronuntata de Judecatoria Resita, definitiva prin dec.pen. 428/19.04.2010 a Curtii de Apel Timisoara, în pedepsele de:

- 3 ani închisoare pentru infractiunile prev si ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.p. cu aplic. art. 42 alin. 2 C.p.

- 2 ani închisoare aplicata prin s.p. 128/04.04.2008 a Judecatoriei Resita, în privinta careia s-a dispus revocarea beneficiului suspendarii conditionate.

Descontopeste pedepsele rezultante aplicate condamnatului prin s.p. 395/11.10.2007, s.p. 3/10.01.2008, s.p. 128/04.04.2008, s.p. 417/30.10.2007, s.p. 1514/01.08.2007 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor.

Constata ca infractiunile pentru care petentul a fost condamnat prin s.p. 395/11.10.2007, s.p. 3/10.01.2008, s.p. 128/04.04.2008, s.p. 417/30.10.2007, s.p. 71/02.04.2009 sunt concurente.

În baza art. 40 C.p. rap la art. 36 alin. 2 Cp, art. 85 C.p. si decizia în interesul legii 42/2008, dispune anularea beneficiul suspendarii conditionate din s.p. 395/11.10.2007, s.p. 3/10.01.2008 si  s.p. 128/04.04.2008.

În baza art. 40 C.p. rap la art. 36 alin. 2 Cp si decizia în interesul legii 42/2008 contopeste pedepsele astfel repuse în individualitatea lor si dispune ca cel condamnat sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, la care adauga un spor de 2 ani închisoare, urmând ca inculpatul sa execute în final, pedeapsa de 5 ani închisoare, cu aplicarea art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a, b si 71 cu aplicarea art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a, b si 71 Cp.

În temeiul art. 36 alin. 3 C.p., art. 350 C.p.p deduce din pedeapsa aplicata  arestul preventiv din data de 24.01.2008 si din data de 21.10.2008, precum si perioada efectiv executata, de la 03.09.2009 la zi si mentine starea de arest a condamnatului.

Anuleaza mandatele de executare a pedepselor închisorii emise anterior si dispune emiterea unui nou mandat de executare, conform dispozitiilor prezentei sentinte.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintelor anterioare.

Cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului, din care suma de 200 de lei, onorariul avocatului din oficiu va fi suportata anticipat din fondurile Ministerului Justitiei.

Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 14.04.2011.

Presedinte, Grefier,