Art. 321 alin. 2 C.pen., art. 180 alin. 2 C.pen. şi art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991

Sentinţă penală 1095 din 10.04.2012


Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CRAIOVA

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 1095

Şedinţa publică de la 10 aprilie 2012

Completul constituit din:

PREŞEDINTE

Grefier

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror G.R. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii S.M, M.C.,, G.M.I. şi L.D.T. trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. ------al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 321 alin. 2 C.pen., art. 180 alin. 2 C.pen. şi art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns inculpatul M.C., asistat de av.D. D.a, inculpatul G.M.I., asistat de av.O. C., inculpatul L.D., asistat de av.ales P. M., inculpatul S.M., asistat de av.C. O.şi de av.D. D., lipsind părţile vătămate G.M., F.Ş., Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa pune în discuţie cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de părţi, solicitând apărătorilor acestora să facă referire şi la posibilitatea reţinerii art. 40 C.pen. pentru inculpatul  S.M, respectiv art. 37 alin. 1 lit. b C.pen pentru inculpatul G.M.I..

Av.D. pentru inculpatul M.C., solicită admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice  din infr.prev.de art.321 al.2 Cp în infr.prev.de art.322 al.1 Cp, apreciind că sunt întrunite elementele materiale ale celei din urmă infracţiuni, arătând că părţile vătămate şi inculpaţii au dublă calitate, acţiunea desfăşurându-se în afara barului, părţile vătămate aplicându-şi reciproc lovituri cu inculpaţii. Fiind audiat martorul G. I. tatăl băiatului care îşi serba majoratul, acesta a declarat că au participat 40 de persoane, dar nu s-a  deplasat în faţa barului niciuna dintre acestea.

Av.Ciucă pentru inculpatul S.M.solicită în temeiul art.3201 al.6 Cpp rap. la art.344 Cpp schimbarea încadrării juridice din infr.prev.de art.321 al.2 Cp în infr.prev.de art.321 al.1 Cp, elementul material al laturii obiective nu este îndeplinit  în ceea ce priveşte infracţiunea prev.de art.321 al.2 Cp. Pentru a fi reţinută infracţiunea de ultraj, trebuie ca fapta să  producă o temere, iar inculpatul trebuie să fi prevăzut şi săvârşirea infracţiunii. Inculpatul S.M s-a deplasat în bar sunat de o parte vătămată, aici a avut o discuţie cu patronii barului, familia Ţ. Familia Ţ. a sunat-o pe partea vătămată G.M. pentru a face ordine, care a venit cu o coadă de topor şi l-a lovit în cap pe S.M.cu aceasta, iscându-se astfel o bătaie generală. Autoturismul cu care s-au deplasat inculpaţii a fost distrus de părţile vătămate şi ceilalţi participanţi.

În subsidiar, solicită schimbarea încadrării juridice din infr.prev.de art.321 al.2 Cp în infr.prev.de art.321 al.1 Cp, apreciind că este vorba de un ultraj în forma simplă.

Av.Oprişan pentru inculpatul G.M. solicită schimbarea încadrării juridice din infr.prev.de art.321 al.1 Cp în infr.prev.de art.322 Cp, producându-se o încăierare, după ce inculpaţii au ieşit din bar ca urmare a loviturii primite de inculpatul S.M. cu coada de topor. Inculpatul G.M. nu a tulburat grav liniştea şi ordinea publică. G.M. s-a deplasat la bar ca urmare a chemării lui D. Ţ., singura acţiune a fost adresarea făcută soţiei lui Ţ. cu apelativul „drăguţă”. Apoi a fost o încăierare în exteriorul barului, inculpaţii au fost în stare de legitimă apărare, aceştia ripostând ca urmare a acţiunii părţii vătămate G.M..

În subsidiar, solicită schimbarea încadrării juridice din infr.prev.de art.321 al.2 Cp în infr.prev.de art.321 al.1 Cp, apreciind că, conflictul nu a tulburat grav liniştea şi ordinea publică.

Av.P. pentru inculpatul L.D.solicită schimbarea încadrării juridice din infr.prev.de art.321 al.2 Cp în infr.prev.de art.322 al.1 Cp, fiind vorba de un conflict la care au participat mai multe persoane, atât părţile vătămate cât şi inculpaţii.

În subsidiar, solicită schimbarea încadrării juridice din infr.prev.de art.321 al.2 Cp în infr.prev.de art.321 al.1 Cp.

Reprezentantul Parchetului solicită respingerea cererilor de schimbare a încadrării juridice din infr.prev.de art.321 al.2 Cp în infr.prev.de art.322 Cp, având în vedere împrejurările concrete de săvârşire a faptelor raportate la ansamblul probator, încadrarea juridică fiind reţinută în mod corect în actul de sesizare a instanţei. De asemenea, arată că este de acord cu reţinerea disp.art.40 Cp raportat la pedeapsa de 6 luni cu suspendare condiţionată şi reţinerea pentru inculpatul L.D.a disp.art.37 lit.b Cp.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească potrivit dispoziţiile art. 339 C.proc.pen. şi acordă cuvântul pe fondul cauzei în conformitate cu dispoziţiile art. 340 C.proc.pen.

Reprezentantul Parchetului solicită cu privire la infr.prev.de art.180 al.2 Cp, părţile vătămate şi-au retras plângerile, încetarea procesului penal în baza art.11 pct.2 lit.b rap. la art.10 lit.h Cpp. Cu privire la celelalte infracţiune reţinute în actul de sesizare a instanţei, solicită condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii cu aplicarea art.64, 71 Cp, iar pentru inculpaţii S.M şi L.D.deducerea perioadei reţinerii şi arestării preventive. În temeiul art.118 al.1 lit.b, d Cp solicită confiscarea de la inculpatul L.D.a celor 31 cartuşe şi a pistolului în baza dovezilor 39, 50  şi obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare către stat.  Cu privire la inculpatul S.M solicită în temeiul art.83 Cp revocarea beneficiului suspendării condiţionate de 6 luni aplicat prin s.p.nr. 999/07.04.2011 a Judecătoriei Craiova.

Av.D. pentru inculpatul M.C., solicită în temeiul art.11 pct.2 lit.b rap. la art.10 lit.h Cpp încetarea procesului penal  pentru infr.prev.de art.180 al.2 Cp, , iar cu privire la infr.prev.de art.321 al.2 Cp să se facă aplicarea disp.art.3201 al.7 Cpp, art.74, 76 Cp, aplicarea unei pedepse  sub minimul special prevăzut de lege, iar ca modalitate de executare, cu suspendare condiţionată.

Av.C. O. pentru inculpatul S.M solicită aplicarea disp.art.3201 Cpp, să se reţină art.74 lit.c, art.73 lit.b Cp rap. la art.76 lit.d Cp, aplicarea unei pedepse sub minimul prevăzut de lege şi să se aplice o pedeapsă egală cu 6 luni închisoare, până în acest moment inculpatul executând o perioadă de 6 luni de arest preventiv. De asemenea, arată că nu este de acord cu aplicarea art.83 Cp, întrucât revocarea s-a făcut o dată de Judecătoria Craiova printr-o sentinţă care nu este definitivă; sunt aplicabile disp.art.40 Cp şi solicită să fie aplicate disp.art.33 şi urm.Cp. Totodată, arată că bâta, coada de topor aparţine părţii vătămate G.M., deci nu se poate solicita confiscarea acesteia. Solicită, de asemenea, să se aibă în vedere circumstanţele personale ale inculpatului care are familie, 2 copii, a avut o atitudine sinceră, inculpatul fiind practic o victimă, fiind lovit în cap, urmând să se aibă în vedere declaraţiile martorilor şi ale celorlalţi inculpaţi în acest sens. Chiar dacă a mai fost implicat în alt scandal la interval scurt de timp, solicită să se aibă în vedere contribuţia efectivă la săvârşirea acestei fapte. Dacă se va schimba încadrarea juridică a infracţiunilor din infr. prev. de art.321 al.2 Cp în infr. prev.de art. 322 Cp, solicită aplicarea unei pedepse egală cu pedeapsa de 6 luni închisoare.

Av.D.D.pentru inculpatul S.M. achiesează la concluziile av.C. O. cu privire la pedeapsa aplicată şi modalitatea de executare.

Av.O. pentru inculpatul G.M.solicită încetarea procesului penal pentru infr.prev.de art.180 al.2 Cp, iar pentru infr.prev.de art.322 Cp pentru care a solicitat schimbarea încadrării juridice, solicită aplicarea disp.art.3201 Cpp, acesta a recunoscut şi regretat fapta săvârşită, disp.art.74 lit.c Cp, art.76 lit.c Cp, art.73 Cp şi coborârea pedepsei sub minimul prevăzut de lege. De asemenea, solicită să se aibă în vedere caracterizările inculpatului date de Primărie şi de vecini, din care rezultă că nu a mai fost implicat în scandaluri,  atitudinea procesuală a acestuia, s-a prezentat de bună voie la organele de urmărire penală. Totodată, solicită să se aibă în vedere încadrarea juridică solicitată, aceea prev.de art.322 Cp. Cu privire la reţinerea disp.art.37 lit.b Cp lasă la aprecierea instanţei. În ceea ce priveşte infracţiunea pentru care a fost condamnat anterior, fapta a fost săvârşită de către inculpat la o vârstă destul de fragedă.

Av.Popescu pentru inculpatul L.D.solicită încetarea procesului penal pentru infr.prev.de art.180 al.2 Cp, dacă se reţine infr.prev.de art.322 Cp solicită achitarea în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.b1 Cpp, apreciind că pericolul social este minim, valorile sociale nu au fost lezate, iar aplicarea unei amenzi administrative este suficientă. In cazul in care se va menţine încadrarea juridică actuală, solicită aplicarea disp.art.74 Cp şi condamnarea la o pedeapsă sub minimul prevăzut de lege, cu aplicarea art.81 Cp

Inculpatul M.C.,, având ultimul cuvânt, regretă săvârşirea faptei şi achiesează la concluziile apărătorului său.

 Inculpatul G.M.I., având ultimul cuvânt, regretă săvârşirea faptei şi achiesează la concluziile apărătorului său.

Inculpatul S.M, având ultimul cuvânt, regretă săvârşirea faptei şi achiesează la concluziile apărătorului său.

Inculpatul L.D., având ultimul cuvânt, regretă săvârşirea faptei şi achiesează la concluziile apărătorului său.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

În fapt, s-a constatat ca în data de 22.10.2011, în jurul orei 22.15, prin apel SNUAU 112, numitul D. M. a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că, în faţa barului situat în Craiova str.-----, a avut loc o altercaţie între mai multe persoane şi s-ar fi auzit şi un foc de armă. (proces-verbal fila 20 dosar de urmărire penală)

În baza sesizării primite, organele de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Craiova – Secţia nr. 3 Poliţie s-au deplasat la faţa locului, constatând că barul în faţa căruia se reclamase existenţa unui scandal aparţine SC S. SRL, administratorii fiind numiţii Ţ. M. S.şi Ţ. M.C., barul fiind situat în Craiova, -----fiind încheiat în acest sens un proces-verbal. (filele 20-29 dosar de urmărire penală)

Cercetările efectuate nu au identificat bunuri sau alte mijloace de probă, pentru verificarea aspectelor sesizate procedându-se la audierea martorilor aflaţi la faţa locului.

Astfel, din declaraţiile martorilor, părţilor vătămate şi inculpaţilor a rezultat următoarea situaţie de fapt:

În seara zilei de 22.10.2011, numitul Ţ. M. S., administratorul barului SC S. SRL, situat în Craiova, str. ----şi numitul A. A. ( declaraţii la filele 73-76 şi 93-95 dosar de urmărire penală), se aflau la o masă, în incinta barului mai sus amintit, consumând băuturi alcoolice şi aflându-se în stare de ebrietate.

La un moment dat, numitul A.A. l-a sunat pe inculpatul S. M., pe care l-a invitat să li se alăture.

Inculpatul S.M (aşa cum rezultă din declaraţiile inculpaţilor), se afla împreună cu inculpaţii M.C.,, G.M.I. şi L.D.T., la o pomană, dar a acceptat propunerea acestuia şi împreună cu inculpaţii, cu autoturismul marca Mitshubishi cu nr. de înmatriculare---, condus de inculpatul L.D.T., s-au deplasat la bar.

La sosirea inculpaţilor, în bar se aflau: Ţ.M. S. si soţia sa Ţ. M. C., A. A., V. M., F.Ş., P.D.C., D. M.A.şi P.G. M.

Fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpaţii au avut un comportament necuviincios, în scurt timp creând o stare de tensiune în interiorul barului.

Astfel, inculpatul S.M s-a adresat necuviincios numitei Ţ. M. C., cu apelativul ,,fă”, în momentul în care i-a solicitat să le aducă bere.

Acest aspect a fost sesizat se soţul numitei Ţ. M. C., numitul Ţ. M. S., care i-a reproşat acestuia faptul că nu se comportă civilizat.

Scandalul care era pe cale să pornească a fost aplanat de numitul A. A. care îl chemase pe inculpatul S.M la bar, dar, probabil din cauza stării de ebrietate în care se aflau inculpaţii, tensiunea s-a menţinut.

Astfel din declaraţiile martorei Ţ. M. C. (filele 71-74 dosar de urmărire penală) rezultă că inculpatul S.M a continuat să se comporte necivilizat, la vederea unor clienţi care veniseră la bar să cumpere ţigări, adresându-se acesteia: „ce mă chemarăţi prietenii să ne bată?”.

Acest fapt a creat o stare de disconfort şi temere clienţilor, care au întrebat-o pe numita Ţ. M. C. dacă are probleme şi apoi au plecat, fără a se angaja în vreo discuţie cu inculpaţii.

Inculpatul S.M a continuat să se comporte deplasat, întrebându-i pe clienţii din bar dacă ştie cine sunt ei şi, cu intenţia de a le provoca acestora o stare de temere, spunându-le că el este Tinichea ş că împreună cu prietenii săi (inculpaţii) face parte din clanul Lupu.

Din declaraţia martorilor V. M. (filele 67-70 dosar de urmărire penală) şi P.G. M. (filele 85-86 dosar de urmărire penală), precum şi din declaraţia părţii vătămate F.Ş. (filele 59-63 dosar de urmărire penală), rezultă că inculpatul S.M a venit şi la masa la care se aflau ei, luându-i fesul de pe cap numitului P. D. C. şi adresându-se lui P. G. M.: „ce bă, eşti şmecher?”.

Starea de tensiune indusă în rândul clienţilor barului a fost sesizată de partea vătămată F. Ş. care l-a chemat pe partea vătămată G.M. să vină la bar, deoarece au probleme.

Partea vătămată G.M. declară că iniţial nu a vrut să se ducă, dar rămânând fără ţigări a hotărât să meargă la bar, luând cu el o bâtă, pentru a se apăra de câini.

Inculpaţii, sesizând şi ei starea de tensiune creată de inculpatul S.M. au decis la un moment dat să părăsească barul.

Întâmplarea a făcut ca, după ce au ieşit din bar, inculpaţii să-l observe pe partea vătămată G.M., care venea spre bar cu bâta asupra sa.

Deşi iniţial au avut declaraţii contradictorii, inculpatul L.D.T. nerecunoscând nici faptul că s-a aflat în bar, refuzând să dea declaraţii în faţa procurorului, cei patru inculpaţi au declarat că la ieşirea din bar, S.M .ar fi fost lovit cu bâta în cap de partea vătămată G.M..

Declaraţiile celor patru inculpaţi, nu sunt susţinute de niciun mijloc de probă, singurul martor care declarase iniţial că a văzut momentul în care S.M ar fi fost lovit cu bâta în cap de către un bărbat, martorul A. A. revenind în momentul consemnării declaraţiei de martor şi precizând că a observat că S. M. prezenta o rană sângerândă la nivelul frunţii şi încerca să ţină de poartă, dar nu a văzut momentul în care a fost lovit.

Deşi inculpatul S.M a prezentat o rană la nivelul frunţii, aspect consemnat de martorii A.A. şi V. M. şi constatat de certificatul medico-legal nr. 2157/A2/27.10.2011, declaraţia sa nu este confirmată decât de declaraţiile celorlalţi inculpaţi, asupra cărora există evidente dubii.

În schimb, din declaraţiile părţilor vătămate G.M. şi F. Ş., precum şi din declaraţiile martorilor V.M., Ţ. M. S., Ţ. M. C., P.D.C., D.M.A., P.G. M., B. A., rezultă că inculpaţii, după ce unul dintre ei ar fi spus: „uite bă vine românul”, au sărit asupra părţii vătămate G.M. căruia i-au smuls bâta din mână şi l-au lovit puternic cu pumnii şi picioarele, inculpatul L.D.T. tăindu-i haina cu un briceag.

În apărarea părţii vătămate a intervenit numita Ţ.M. C., solicitându-le inculpaţilor să-l lase în pace, că nu are nicio vină, precum şi partea vătămată F.Ş., care a fost la rândul său agresat cu o violenţă extremă de către inculpaţi.

În urma agresiunilor suferite, atât partea vătămată G.M., cât şi partea vătămată FŞ, care şi-a pierdut la un moment dat cunoştinţa, au fost conduşi la Spitalul de Urgenţă (fila 51 dosar de urmărire penală).

Conform certificatului medico-legal nr. 2132/A2/24.10.2011 eliberat de IML Craiova, partea vătămată G.M. a necesitat 16-18 zile de îngrijire medicală, leziunile de violenţă putând data din 22.10.2011 şi fiind produse prin lovire cu sau de corpuri dure. (fila 58 dosar de urmărire penală)

Conform raportului de constatare medico-legală nr. 4254/A1/01.11.2011 eliberat de IML Craiova, partea vătămată FŞ necesită 18-19 zile de îngrijire medicală, leziunile de violenţă putând data din 22.10.2011 şi fiind produse prin lovire cu sau de corpuri dure. (fila 64 dosar de urmărire penală)

Partea vătămată G.M. a suferit numeroase leziuni la nivelul feţei, iar partea vătămată FŞ a suferit fracturi ale coastelor şi piramidei nazale.

Se constată astfel că plângerea formulată de inculpatul S.M. împotriva părţii vătămate G.M., abia cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, nu este susţinută de probe, dincolo de orice bănuială legitimă, existând posibilitatea (neexclusă de partea vătămată G.M.) ca inculpatul să fie lovit în încercarea lui G.M. de a se apăra de atacul celor patru inculpaţi, lipsind astfel elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzute de articolul 180 alineat 2 Codul penal.

Din aceeaşi raţiune, solicitările inculpatului de a se verifica urmele papilare şi cele biologice de pe bâtă, au fost considerate ca nefiind utile cauzei, neputând conduce la o justă soluţionare a cauzei în lipsa coroborării cu declaraţiile martorilor, singurele în măsură să stabilească cum au fost săvârşite faptele. (fila 174 dosar de urmărire penală)

Deşi partea vătămată G.M. a purtat asupra sa o bâtă, în loc public, se constată că au fost identificate indicii privind intenţia acestuia de a purta bâta în locuri în care s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică sau s-ar pune în pericol viaţa sau integritatea fizică a persoanelor, lipsind un element constitutiv al infracţiunii prevăzute de articolul 2 alineatul 1 punctul 1 din Legea nr. 61/1991.

De asemenea, tot cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, şi inculpatul M.C., a formulat plângere penală, declarând că a fost victima unei tentative de omor.

Deoarece competenţa cercetării infracţiunii de tentativă de omor aparţine Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, cauza s-a disjuns, în vederea competentei cercetări de către instituţia amintită.

Atât comportamentul inculpaţilor în interiorul barului, prin crearea unei stări de intimidare si disconfort, precum şi atitudinea acestora şi acţiunea deosebit de violentă îndreptată împotriva persoanelor aflate în faţa barului, în stradă, au fost de natură a crea o puternică stare de temere şi indignare, atât clienţilor şi administratorilor barului, cât şi persoanelor aflate în trecere, vecinilor şi persoanelor venite să sărbătorească un majorat în apropiere.

Acest aspect rezultă din declaraţiile părţilor vătămate G.M. şi FŞ, declaraţiile martorilor VM, Ţ. M. S. Ţ. M. C., PDC, D. M. A., P. G. M., care au văzut ce s-a întâmplat în bar, precum şi din declaraţiile martorului BA, care a văzut altercaţiile din faţa barului, declaraţiile martorului I. V. (filele 88 – 89 dosar de urmărire penală) vecină cu barul, care a urmărit în parte scandalul, declaraţiile martorilor M. V. (filele 90 – 91 dosar de urmărire penală) şi G. I.I.(fila 92 dosar de urmărire penală), care locuiesc în apropiere şi auzind scandalul au ieşit să vadă ce se întâmplă împreună cu persoanele aflate la majorat (în jur de 40 de persoane).

Cu ocazia găsirii inculpatului L.D.T., asupra acestuia a fost identificat un briceag cu lamă de 9 cm, fiind întocmit un proces – verbal de ridicare (fila 48 dosar de urmărire penală) şi fiind depus la camera de corpuri delicte (fila 50 dosar de urmărire penală), inculpatul declarând că-l folosea la pescuit (fila 66 dosar de urmărire penală).

Identificarea briceagului se coroborează cu declaraţia părţii vătămate G.M. şi probează faptul că inculpatul L.D.T. a avut asupra sa un cuţit în momentul scandalului, fapt pe care inculpatul l-a recunoscut şi regretat.

Bâta smulsă de inculpaţi de la partea vătămată G.M. a fost predată organelor de poliţie de către avocaţii acestora (fila 49 dosar de urmărire penală) şi a fost depusă la camera de corpuri delicte (fila 50 dosar de urmărire penală).

Din declaraţiile părţilor vătămate, martorilor şi inculpaţilor a rezultat că în timpul scandalului a fost folosită o armă de foc de către inculpatul L.D.T., fără a fi rănită nicio persoană.

Având în vedere aceste declaraţii, s-a procedat la ridicare armelor predate de către soţia inculpatului şi aflate la domiciliul acestuia, astfel: armă vânătoare cu alice marca IJ, armă vânătoare cu alice marca Baikal, armă tir glonţ marca UMC şi pistol autoapărare cu bilă cauciuc marca ROHM (fila 37 dosar de urmărire penală).

S-a procedat la verificarea armelor, constatându-se că inculpatul L.D.T. deţine permis de armă seria B nr. 008365 (fila 38 dosar de urmărire penală).

Pistolul marca --seria ***a fost depus la camera de corpuri delicte (fila 39).

Expertiza efectuată asupra acestui a stabilit că pistolul face parte din categoria armelor de foc scurte neletale (file 40 – 47 dosar de urmărire penală), iar verificările au stabilit că acesta este deţinut legal de către inculpat.

Cu ocazia verificării autoturismului marca Mitshubishi cu nr. de înmatriculare KIL882 au fost găsite 31 de cartuşe de arme de foc (filele 31 – 34).

Deoarece armele şi muniţia găsite nu au fost păstrate conform dispoziţiilor legale Biroul Arme Explozivi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Dolj a comunicat faptul că inculpatului L.D.T. i-a fost suspendat dreptul de a deţine armă, acestea urmând a fi predate unui armurier, faptele inculpatului constituind şi contravenţia prevăzută de art. 132 pct. 9 din Legea nr. 295/2004 (fila 36 dosar de urmărire penală), motiv pentru care s-a sesizat Biroul Arme Explozivi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Dolj în vederea aplicării sancţiunii contravenţionale şi dispunerii cu privire la armele şi muniţia ridicate.

Inculpatul L.D.T. a recunoscut faptul că a folosit pistolul în scandal, dar a executat numai un foc în plan vertical cu intenţia de a îndepărta persoanele care se blocau accesul la autoturism pentru a putea pleca cu acesta.

Martorii audiaţi fie declară că au auzit focurile de armă fără a vedea ce s-a întâmplat, fie declară că focurile de armă au fost executate asupra unei persoane – declaraţie G.M. sau asupra persoanelor adunate la auzul scandalului – declaraţie Victor Mariana.

Potrivit art. 63 alin. 1 din Legea nr. 295/2004, titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale destinate pentru autoapărare pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate, în condiţiile legii, sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

Deşi folosirea unei arme de foc în împrejurările în care se desfăşura scandalul a provocat o puternică reacţie de temere şi indignare persoanelor care, de teamă, fie au intrat în casă – IV – fie au închis poarta barului – Ţmc– se constată că în ceea ce priveşte intenţia inculpatului L.D.T. de a face uz de armă neletală fără drept există dubii, nefiind exclusă posibilitatea ca acesta să fi folosit arma cu intenţia de a se autoapăra de persoanele care erau ultragiate de comportamentul său şi de a scăpa astfel de la locul faptei şi dintr-o situaţie pe care el însuşi împreună cu ceilalţi inculpaţi o crease.

Pentru aceste motive s-a constatat lipsa unui element material al infracţiunii prevăzute de art. 1362 din Legea nr. 295/2004, respectiv intenţia.

Cu privire la pistolul ridicat, se va dispune de către Biroul Arme Explozivi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Dolj.

Din declaraţiile martorului IV rezultă că a observat un bărbat care avea în mână un pistol şi se postase în faţa intrării pe Aleea---------, stradă pe care în apropiere se afla imobilul unde se organizase un majorat şi a văzut un grup de persoane care veneau spre bar şi care aruncau cu pietre spre autoturismul de teren de culoare argintie parcat în apropiere.

Deoarece inculpatul L.D.T. a formulat plângere penală în vederea efectuării de cercetări cu privire la distrugerea autoturismului, s-a constatat că se impune disjungerea cauzei în vederea stabilirii situaţiei de fapt.

Inculpaţii au recunoscut şi regretat faptele cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală.

Starea de fapt reţinută în actul de sesizare a instanţei se probează prin: proces – verbal de cercetare la faţa locului, proces – verbal cercetare autoturism, adresă secţia 3 Poliţie, adresa nr. 115.555/04.11.2011 a BAESP, proces – verbal ridicare arme, proces – verbal verificare permis arme, dovadă corp delict seria H 0045698, raport constatare tehnico – ştiinţifică balistică, proces – verbal ridicare cuţit, dovadă predare bâtă, dovadă corpuri delicte seria H nr. 0064675, proces – verbal leziuni victime, planşă foto victime, plângeri părţi vătămate, declaraţii părţi vătămate, certificat medico – legal nr. 2132/A2/24.10.2011, raport constatare medico – legală nr. 4245/A1/01.11.2011, declaraţii martori, procese – verbale recunoaştere de pe fotografie coroborate cu declaraţiile inculpaţilor şi cu procesele – verbale de prezentare a materialului de urmărire penală.

În faza de judecată, la dosar s-au depus caracterizări ale inculpaţilor.

În şedinţa publică de la 29.11.2011, părţile vătămate FŞ şi G.M. şi-au retras plângerile prealabile pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 180 alin. 2 C.pen., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei (filele 50 – 51).

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova s-a constituit parte civilă cu suma de 255,85 lei cheltuieli de spitalizare pentru partea vătămată G.M. şi 155,48 lei cheltuieli de spitalizare pentru partea vătămată Feraru Ştefănică.

La data de  08.12.2011, în şedinţă publică, inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 3201 C.proc.pen. conform cărora până la începerea cercetării judecătoreşti, pot declara, personal sau prin înscris autentic, că recunosc în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei, că solicită ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunosc şi şi le însuşesc şi că nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le pot administra la acest termen de judecată, situaţie în care vor beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.

Inculpaţii au recunoscut în totalitate faptele astfel cum au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei, au solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le au declarat că le cunosc şi şi le însuşesc (filele 69 – 72). Nu au mai solicitat administrarea de probe în cursul judecăţii.

În temeiul art. 3201 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 334 C.proc.pen., inculpaţii au solicitat schimbarea încadrării juridice din art. 321 alin. 2 C.pen. în art. 322 alin. 1 C.pen.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Potrivit art. 320 indice 1 C.proc.pen., până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată. Instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. Instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii. Instanţa respinge cererea atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

În seara zilei de 22.10.2011, inculpatul S.M. împreună cu inculpaţii M.C.,, G.M.I. şi L.D.T., cu autoturismul marca Mitshubishi cu nr. de înmatriculare KIL 882, condus de inculpatul L.D.T., s-au deplasat la barul SC S.SRL, situat în Craiova, ---La sosirea inculpaţilor, în bar se aflau: ŢMS şi soţia sa Ţ. M. C., AA, VM, FŞ, PDC, DMAşi P. G. M..

Fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpaţii au avut un comportament necuviincios, în scurt timp creând o stare de tensiune în interiorul barului.

Astfel, inculpatul S.M aflat în stare de ebrietate, s-a adresat necuviincios numitei Ţ. M. C.cu apelativul ,,fă”, în momentul în care i-a solicitat să le aducă bere, a creat o stare de disconfort şi temere clienţilor intraţi în bar prin replici de genul „ce mă chemarăţi prietenii să ne bată?” sau întrebându-i pe clienţii din bar dacă ştie cine sunt ei şi spunându-le că el este Tinichea ş că împreună cu prietenii săi (inculpaţii) face parte din clanul L.

Din declaraţia martorilor VM (filele 67-70 dosar de urmărire penală) şi P.G.M. (filele 85-86 dosar de urmărire penală), precum şi din declaraţia părţii vătămate FŞ (filele 59-63 dosar de urmărire penală), rezultă că inculpatul S.M. a venit şi la masa la care se aflau ei, luându-i fesul de pe cap numitului PDC şi adresându-se lui P.G. M. „ce bă, eşti şmecher?”.

Din declaraţiile părţilor vătămate G.M. şi FŞ, precum şi din declaraţiile martorilor VM, Ţ.M.S., Ţ. M. C., PDC, D. M. A. P. G.M., BA, rezultă că inculpaţii, după ce unul dintre ei ar fi spus: „uite bă vine românul”, au sărit asupra părţii vătămate G.M. căruia i-au smuls bâta din mână şi l-au lovit puternic cu pumnii şi picioarele, inculpatul L.D.T. tăindu-i haina cu un briceag.

În apărarea părţii vătămate a intervenit numita Ţ. M. C., solicitându-le inculpaţilor să-l lase în pace, că nu are nicio vină, precum şi partea vătămată FŞ, care a fost la rândul său agresat cu o violenţă extremă de către inculpaţi.

În urma agresiunilor suferite, atât partea vătămată G.M., cât şi partea vătămată FŞ, care şi-a pierdut la un moment dat cunoştinţa, au fost conduşi la Spitalul de Urgenţă (fila 51 dosar de urmărire penală).

În ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţi, instanţa reţine următoarele:

În art. 321 C. pen. este prevăzută fapta persoanei care, în public, săvârşeşte acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public, ori se tulbură, în alt mod, liniştea şi ordinea publică.

Fapta prezintă un caracter mai periculos când s-a tulburat grav liniştea şi ordinea publică.

Această incriminare dă expresie preocupării legiuitorului pentru asigurarea unui climat de convieţuire paşnică şi demnă, întemeiat pe respect şi consideraţie reciprocă între membrii societăţii.

Prin bune moravuri trebuie să înţelegem acele obiceiuri, deprinderi, comportări care, în raporturile dintre membrii unei colectivităţi, sunt compatibile cu respectul reciproc, cu păstrarea demnităţii umane, cu observarea decenţei în atitudini şi cuvinte.

Liniştea publică, în sensul art. 321 C. pen., este acel atribut al vieţii sociale în care raporturile dintre oameni, comportarea lor şi, în genere, activităţile lor, atunci când participă la forme de viaţă în comun, în public, se desfăşoară în mod paşnic, după norme de respect reciproc, de securitate personală, de încredere în atitudinea şi faptele celorlalţi oameni. Aceste valori sunt adânc întipărite în conştiinţa oamenilor, ele constituind rezultatul unei îndelungi convieţuiri civilizate.

Elementul material al laturii obiective se caracterizează, în varianta simplă, printr-o acţiune care se poate înfăţişa alternativ sub formă de acte, gesturi, proferarea de cuvinte ori expresii sau orice alte manifestări. După cum se vede, este vorba de o gamă întreagă de manifestări, dintre care au fost menţionate actele şi gesturile, pe de o parte, precum şi cuvintele şi expresiile, pe de altă parte, pentru că acestea apar cel mai frecvent, ele acoperind aproape întreaga arie de manifestări prin care, în mod curent, se săvârşeşte infracţiunea. Totuşi, pentru că în fapt s-ar putea ca unele manifestări antisociale să nu corespundă perfect acestor acţiuni – de acte, gesturi, cuvinte, expresii – în text s-a adăugat şi expresia generală „orice alte manifestări”.

Pentru ca aceste manifestări să constituie conţinutul laturii obiective a infracţiunii, trebuie să se comită în public (cerinţă esenţială). Cerinţa legii este îndeplinită dacă fapta se săvârşeşte în condiţiile art. 152 C. pen.

Pentru realizarea laturii obiective a infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice este necesar ca prin manifestările săvârşite în public să se aducă atingere bunelor moravuri sau să producă scandal public.

Prin „atingerea bunelor moravuri” se înţelege prejudicierea, încălcarea acelor obiceiuri, deprinderi, comportări ce sunt compatibile cu respectul reciproc, cu păstrarea demnităţii umane, cu respectul decenţei în cuvinte şi atitudini. Astfel, aduc atingere bunelor moravuri proferarea de expresii indecente, lovirea în public a unor persoane.

O altă cerinţă esenţială constă în producerea de scandal public. Produce scandal public orice manifestare care provoacă indignarea şi revolta cu caracter public. Nu este vorba deci de indignarea izolată a unei persoane, de un comentariu negativ particular, de o părere personală, ci de o manifestare care provoacă indignarea sau revolta unei colectivităţi de persoane care asistă sau iau cunoştinţă de fapta săvârşită.

Modalităţile normative ale infracţiunii, în varianta simplă, sunt reflectate în modurile în care poate fi realizat elementul material al infracţiunii: acte, gesturi, proferarea de cuvinte sau expresii, alte manifestări. În alin. (2) al art. 321 C. pen. se prevede o modalitate agravată a infracţiunii, caracterizată prin rezultatul produs, şi anume tulburarea gravă a liniştii şi ordinii publice.

Desigur că în cazul formei tip a infracţiunii există o tulburare a liniştii şi ordinii publice, dar pentru existenţa formei agravate se cere ca liniştea şi ordinea publică să fi fost tulburată grav. Legea nu indică nici un element de caracterizare a tulburării grave a liniştii publice şi de diferenţiere a acesteia de tulburarea obişnuită. De aceea, în fiecare caz concret în parte, organele judiciare trebuie să ţină seama în caracterizarea şi încadrarea faptei de amploarea mediului social în care s-a produs tulburarea, de natura acestui mediu, de durata tulburării şi intensitatea ei, de reacţiile la care a dat naştere.

Art. 322 C. pen. prevede ca infracţiune, participarea la o încăierare între mai multe persoane. Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale privind convieţuirea paşnică şi a căror dezvoltare este condiţionată de ocrotirea liniştii publice şi a securităţii sociale împotriva faptelor de încăierare între mai multe persoane. Obiect juridic special secundar sunt relaţiile sociale referitoare la persoană, şi anume, cele legate de viaţa, integritatea corporală, sănătatea persoanei.

Elementul material al laturii obiective se caracterizează printr-o acţiune de participare la o încăierare între mai multe persoane. Acţiunea de participare trebuie să fie asociată cu săvârşirea sau încercarea de a săvârşi acte de violenţă (loviri, îmbrânciri etc.).

Nu se cere ca participarea tuturor persoanelor între care are loc încăierarea să fie simultană, nici ca ea să dureze de la începutul până la sfârşitul încăierării. Este considerat participant la încăierare şi persoana care intervine după ce încăierarea a început, precum şi cea care se retrage înainte ca ea să fi luat sfârşit.

Există încăierare numai atunci când mai multe persoane împărţite în grupuri adverse îşi aplică unele altora lovituri sau alte violenţe, când toţi au calitatea de subiecţi activi, şi, de asemenea, toţi pot avea calitatea de subiecţi pasivi, astfel că acţiunile lor sunt greu de determinat. Dacă această cerinţă nu este îndeplinită, fapta nu constituie infracţiunea de încăierare, ci, eventual, o altă infracţiune.

Cerinţa legii implică existenţa unor tabere sau grupuri adverse încleştate în luptă. Atunci când condiţiile încăierării nu sunt îndeplinite, inculpatul alăturându-se unuia sau mai multor participanţi în luptă cu un singur adversar.

Instanţa reţine că inculpatul S.M. a fost cel care a început să adreseze cuviinte necuvincioase numitei Ţmc şi a continuat să se comporte neciviilizat în ciuda faptului că i s-a atras atenţia.

Prin comportamentul său, inculpatul S.M a creat o stare de disconfort şi temere clienţilor barului, cărora le-a spus că el este T. şi că împreună cu prietenii săi (inculpaţii) face parte din clanul L.

Inculpaţii, sesizând şi ei starea de tensiune creată de inculpatul S.M. au decis la un moment dat să părăsească barul, dar la ieşire au observat partea vătămată G.M., care venea spre bar cu bâta asupra sa. După ce unul dintre inculpaţi ar fi spus: „uite bă vine românul”, cei patru au sărit asupra părţii vătămate G.M. căruia i-au smuls bâta din mână şi l-au lovit puternic cu pumnii şi picioarele, inculpatul L.D.T. tăindu-i haina cu un briceag.

Instanţa reţine că cei patru inculpaţi nu au avut de înfruntat o altă grupare, adversă, fiind cei care au proferat cuvinte necuviincioase şi au continuat să aibă manifestări antisociale.

Prin urmare, în temeiul art. 3201 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 334 C.proc.pen. instanţa va respinge cererile inculpaţilor de schimbare a încadrării juridice din art. 321 alin. 2 C.pen. în art. 322 alin. 1 C.pen.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul M.C.F., instanţa reţine că şi faţă de acesta s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 321 alin. 2 C.pen., astfel cum rezultă din dispozitivul rechizitoriului nr. ------din 07.11.2011, deşi în partea introductivă apare din eroare materială art. 321 alin. 1 C.pen. De altfel, în susţinerea scrisă a schimbării încadrării juridice se solicită schimbarea încadrării juridice din art. 321 alin. 2 C.pen. în art. 322 alin. 1 C.pen. pentru ca în susţinerea orală a acesteia să se susţină schimbarea încadrării juridice din art. 321 alin. 1 C.pen. în art. 322 alin. 1 C.pen.

Prin urmare, instanţa va respinge şi cererea acestui inculpat de schimbare a încadrării juridice din art. 321 alin. 1 C.pen. în art. 322 alin. 1 C.pen.

În drept, faptele inculpaţilor S.M., M.C., G.M.I. şi L.D.T. care în seara de 22.10.2011 au tulburat ordinea şi liniştea publică în incinta şi-n zona barului SC S. SRL de pe str. -------din mun. Craiova, agresându-i fizic pe părţile vătămate G.M. şi FŞ, care au necesitat îngrijiri medicale, cu acceaşi ocazie L.D.T. folosind un cuţit tip briceag şi făcând uz de armă neletală din categoria celor supuse autorizării prin executarea mai multor focuri, întrunesc conţinutul constitutiv al infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzute de art. 321 alin. 2 C.pen.

Faptele inculpaţilor S.M.., G.M.I. şi L.D.T., care, în seara de 22.10.2011, în zona barului SC S. SRL de pe --------din mun. Craiova l-au agresat pe partea vătămată G.M. care a necesitat 16 – 18 zile de îngrijiri medicale întrunesc conţinutul constitutiv al infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. 2 C.pen.

Faptele inculpaţilor S.M., M.C., G.M.I. şi L.D.T., care, în seara de 22.10.2011, în zona barului SC S. SRL de pe ---din mun. Craiova l-au agresat pe partea vătămată FŞ care a necesitat 18 – 19 zile de îngrijiri medicale întrunesc conţinutul constitutiv al infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. 2 C.pen.

Fapta inculpatului L.D.T. care, în seara de 22.10.2011, în zona barului SC S. SRL de pe str. Drumul Apelor din mun. Craiova a avut asupra sa un briceag întruneşte conţinutul constitutiv al infracţiunii de port fără drept de cuţit prevăzut de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.

Cu privire la latura subiectivă, inculpaţii au acţionat cu intenţie directă, în sensul art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C.pen., prevăzând rezultatul socialmente periculos al faptei şi urmărind producerea lui prin săvârşirea acesteia.

Cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 180 alin. 2 C.pen., instanţa reţine următoarele:

În şedinţa publică de la 29.11.2011, părţile vătămate FŞ şi G.M. şi-au retras plângerile prealabile pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 180 alin. 2 C.pen., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei (filele 50 – 51).

Instanţa reţine că institutia plangerii penale prealabile se înscrie ca o exceptie de la principiul oficialitatii si consta în posibilitatea oferita de lege persoanei vatamate de a decide daca sesizeaza sau nu organele competente in vederea tragerii la raspundere penala a celui vinovat de savarsirea infractiunii.

Plângerea prealabila cuprinde o dubla manifestare de vointa a persoanei vatamate: de incunostiintare a organelor judiciare cu privire la savarsirea unei infractiuni, si, totodata, reprezinta expresia vointei  ca acea infractiune sa fie judecata.

Potrivit art. 131 C.pen., în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. Retragerea plângerii prealabile, de asemenea, înlătură răspunderea penală.

Din aceste considerente, în baza art. 11 pct. 2 lit. b C.proc.pen. rap. la art. 10 lit. h C.proc.pen. va înceta procesul penal pornit împotriva inculpaţilor S.M., M.C., G.M.I. şi L.D.T. pentru săvârşirea celor două infracţiuni prevăzute de art. 180 alin. 2 C.pen.

Privitor la infracţiunile prevăzute de art. 321 alin. 2 C.pen,  instanţa va reţine că inculpaţii au avut o atitudine sinceră în faza de judecată, recunoscând şi regretând fapta şi va da relevanţă juridică acestor împrejurări, prin aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen. cu privire la judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei, având în vedere că aceştia au recunoscut în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare şi au solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care au declarat că le recunoaşte şi le însuşeşte.

Reţinând vinovăţia inculpaţilor, instanţa îi va condamna, iar la individualizarea pedepsei, va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72 C.pen., gradul de pericol social concret al faptei, dar şi circumstanţele personale ale acestora, care în faza de judecată au avut o atitudine sinceră, recunoscând şi regretând fapta comisă.

Astfel, în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii S.M., M.C.,. şi L.D.T., instanţa va aplica acestora pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 321 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul G.M.I., instanţa are în vedere şi starea de recidivă postexecutorie a acestuia, apreciind că se impune aplicarea unei pedepse mai mari pentru reeducarea inculpatului, motiv pentru care va aplica acestuia pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 321 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen.

Privitor la infracţiunea prevăzută de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen., instanţa reţine că inculpatul L.D.T. a avut asupra sa un briceag în seara de 22.10.2011, în zona barului SC S. SRL de pe str. -----din mun. Craiova, pe care l-a şi folosit, tăind haina părţii vătămate G.M..

Instanţa, în temeiul art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen. îl va condamna pe inculpatul L.D.T. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

Având în vedere că inculpaţii, prin natura faptelor săvârşite au demonstrat că nu sunt demni să exercite o funcţie ce presupune alegerea într-o autoritate publică sau o funcţie electivă publică şi nici o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, aceste funcţii implicând o responsabilitate pe care inculpaţii au demonstrat că nu o au în acest moment, în temeiul art. 71 Cod penal li se vor interzice drepturile prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a) teza a II a şi lit b) Cod penal, având în vedere la stabilirea acestor pedepse complementare şi Decizia nr. 74/2007 a I.C.C.J pronunţată în soluţionarea recursului în interesul legii.

Apreciind că scopul preventiv-educativ al pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate în ceea ce îl priveşte pe inculpatul M.C., instanţa va face aplicarea în cauză a dispoziţiile art. 81 alin. 1 C.p. deoarece inculpatul nu are antecedente penale, fiind la primul conflict cu legea penală, a avut o bună conduită înaintea producerii faptei, astfel că instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei ce urmează a-i fi aplicate inculpatului M.C, pe o perioadă ce va reprezenta termen de încercare şi se va stabili conform art. 82 C.pen..

În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepselor închisorii de către inculpatul Motoi Cristian.

Instanţa, în baza art. 359 C.proc.pen., va atrage atenţia inculpatului M.C. asupra dispoziţiilor art. 83 C.p., privind revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul S.M instanţa reţine că acesta a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 999/07.04.2011 a Judecătoriei Craiova, executarea pedepsei fiind suspendată conform art. 81 C.pen.

Având în vedere că infracţiunea din prezenta cauză a fost săvârşită în termenul de încercare stabilit prin sentinţa penală sus amintită, în temeiul art. 83 C.pen. va revoca  beneficiul suspendării condiţionate a pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 999/07.04.2011 a Judecătoriei Craiova, dispunând executarea în întregime a acesteia, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată prin prezenta, astfel că inculpatul S.M. urmează să execute pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare.

Privitor la faptul că inculpatului i s-ar fi revocat anterior beneficiul suspendării condiţionate a pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 999/07.04.2011 a Judecătoriei Craiova, aşa cum a arătat şi apărătorul inculpatului, sentinţa la care se face referire nu este definitivă, astfel că nu se poate lua act în prezenta că i s-ar fi revocat beneficiul suspendării condiţionate.

In temeiul art. 33 lit. a C.pen., art. 34 C.pen, va contopi pedepsele aplicate prin prezenta hotarâre inculpatului L.D.T., in pedeapsa cea mai grea, astfel că inculpatul L.D.T. va executa pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare .

Privitor la perioada reţinerii şi arestării preventive, instanţa reţine următoarele:

Prin ordonanţa de reţinere nr.288173 din 23.10.2011 ale I.P.J Dolj-Secţia 3 Poliţie, s-a dispus reţinerea inculpatului M.C. pe o durata de 24 de ore de la 22.10.2011 ora 23.45, până la 23.10.2011  ora 23,45 din care se vor deduce 9 ore şi 30 minute cât a fost privat de libertate ca urmare a măsurii administrative a conducerii la sediul poliţiei, a inculpatului S.M. pe o durata de 24 de ore de la 22.10.2011 ora 23.45, până la 23.10.2011  ora 23,45 din care se vor deduce 9 ore şi 30 minute cât a fost privat de libertate ca urmare a măsurii administrative a conducerii la sediul poliţiei, a inculpatului G.M.I. pe o durata de 24 de ore de la 23.10.2011 ora 00.30, până la 24.10.2011  ora 00,30, din care se vor deduce 10 ore şi 30 minute cât a fost privat de libertate ca urmare a măsurii administrative a conducerii la sediul poliţiei şi  a inculpatului L.D.T. pe o durata de 24 de ore de la 23.10.2011 ora 03,00, până la 24.10.2011  ora 03,00, din care se vor deduce 8 ore, cât a fost privat de libertate ca urmare a măsurii administrative a conducerii la sediul poliţiei.

De asemenea, prin ordonanţa nr. ------------a Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpaţilor S. M. M. C. F. G.M.I. si L. D. T.pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 321 alin. 2 Cod penal, a 2 infracţiuni de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 al. 2 Cp  şi port fără drept de cuţit prev. de art. 2 al. 1 pct. 1 din Lg.61/1991.

Prin referatul din data de 23.10.2011, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în baza art. 1491 Cpp, art. 136 Cpp, art. 148 alin.1  lit. f  Cpp a propus luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor, întrucât aceştia au săvârşit cu intenţie o infracţiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 4 ani închisoare, iar lăsarea în libertate a acestora prezintă un pericol public concret pentru ordinea publică.

Prin încheierea nr.144/23.10.2011, s-a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor S.M., M.C., G.M.I. şi L.D.T pe o durată de 20 zile, începând cu data de 23.10.2011 şi până la data de 11.11.2011, inclusiv.

Prin decizia penală nr. 665/16.12.2011, au fost admise recursurile formulate de recurenţii inculpaţi S.M., M.C., G.M.I. şi L.D.T. împotriva încheierii de şedinţă din data de 13 decembrie 2011 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 30651/215/2011/a3 şi casată  încheierea din data de 13.12.2011 a Judecătoriei Craiova.

În temeiul art.139 alin.1 C.p.p.rap.la art.145 C.p.p., s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii M.C.F,  M.I cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea------------, jud.Dolj şi faţă de inculpaţii S.M., L.D.T., cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea Craiova, jud.Dolj, fără încuviinţarea instanţei de judecată.

În temeiul art.145 alin.1/1 C.p.p., au fost obligaţi inculpaţii ca pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea în care locuiesc să respecte următoarele obligaţii:

- să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată, ori de câte ori sunt chemaţi şi la toate termenele de judecată;

- să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie, sau ori de câte ori sunt chemaţi;

- să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a încuviinţat măsura;

- să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de armă.

În temeiul art.145 alin.2/2 C.p.p. s-a atras atenţia fiecărui inculpat că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive, conform art.145 alin.3 C.p.p.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul art. 88 C.pen., instanţa va  deduce perioada reţinerii şi arestării preventive pentru fiecare inculpat.

În temeiul art. 350 C.proc.pen., va menţine măsura obligării de a nu părăsi localitatea aplicată prin decizia mai sus arătată.

În temeiul art. 118 lit. b C.pen., va confisca inculpatului S.M. o bâtă confecţionată din lemn, în lungime de 1,45 m, unul din capete are o măciucă, având în vedere că bâta a fost predată de apărătorii acestuia.

În temeiul art. 118 lit. b, f C.pen., va confisca inculpatului L.D.T.:

- pistol ROHM RG 88 ca. 10X 22T seria AH 0765218;

- 16 cartuşe de culoare grena având inscripţia AL B&P, 70 mm, calibru 12 mm;

- 4 cartuşe de culoare verde inscripţia RIKE, calibru 12 mm;

- 2 cartuşe de culoare roşie, calibru 12 mm;

- 5 cartuşe de culoare gri cu inscripţia MB- BIG GAME - B&P, calibru 12 mm;

- 2 cartuşe de culoare galbene, calibru 12 mm;

- un cartuş de culoare albă, cu inscripţia BRENNKE MAGNUM, calibru 12 mm;

- un cartuş de culoare gri, calibru 12 mm;

- cuţit tip briceag cu lama de 9 cm, mânerul din metal alb placat cu lemn maro în lungime de 12,5 cm.

Pentru a proceda astfel, instanţa reţine că inculpatul a folosit atât pistolul, cât şi briceagul în desfăşurarea evenimentelor, iar cartuşele le-a avut asupra sa.

Va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de către Spitalul Clinic Judeţean nr. 1 Craiova.

În baza art. 191 al. 1 C.proc.pen. va obliga fiecare dintre inculpaţi la plata a câte 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. b C.proc.pen., va obliga părţile vătămate fiecare la plata a câte 250 lei cheltuielile judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 3201 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 334 C.proc.pen.

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din art. 321 alin. 2 C.pen. în art. 322 alin. 1 C.pen. formulată de inculpatul M.C., fiul lui--------, născut la data de ----în municipiul Craiova, judeţul Dolj, cu domiciliul în

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din art. 321 alin. 1 C.pen. în art. 322 alin. 1 C.pen. formulată de inculpatul M. C.

În temeiul art. 321 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen.

Condamnă pe inculpatul M.C.,, fiul lui----, născut la data -----municipiul Craiova, judeţul Dolj, cu domiciliul în comuna ----la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.

In temeiul art 71 C.pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a, teza a doua, lit b C.pen..

În baza art. 81 al. 1 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 4 luni, calculat potrivit art. 82 C.pen.

În baza art. 71 al. 5 C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale.

În baza art. 359 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.proc.pen. rap. la art. 10 lit. h C.proc.pen.

Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M.C., pentru săvârşirea celor două infracţiuni prevăzute de art. 180 alin. 2 C.pen.

În temeiul art. 88 C.pen.,

Deduce perioada reţinerii şi arestării preventive de la 22.10.2011 la 16.12.2011.

În temeiul art. 350 C.proc.pen.

Menţine măsura obligării de a nu părăsi localitatea ----jud. Dolj.

În temeiul art. 3201 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 334 C.proc.pen.

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din art. 321 alin. 2 C.pen. în art. 322 alin. 1 C.pen. formulată de inculpatul S.M., fiul lui-----, născut la data de ----în municipiul Craiova, judeţul Dolj, cu domiciliul în Craiova, str.----, în prezent deţinut în Penitenciarul Craiova.

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din art. 321 alin. 2 C.pen. în art. 321 alin. 1 C.pen. formulată de inculpatul S.M..

În temeiul art. 321 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen. şi art. 40 C.pen.

Condamnă pe inculpatul S.M, fiul---------, născut la data de ------------în municipiul Craiova, judeţul Dolj, cu domiciliul în Craiova, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.

In temeiul art 71 C.pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a, teza a doua, lit b C.pen..

În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.proc.pen. rap. la art. 10 lit. h C.proc.pen.

Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S.M pentru săvârşirea celor două infracţiuni prevăzute de art. 180 alin. 2 C.pen.

În temeiul art. 83 C.pen.

Revocă beneficiul suspendării condiţionate a pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 999/07.04.2011 a Judecătoriei Craiova, dispunând executarea în întregime a acesteia, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată prin prezenta, astfel că inculpatul urmează să execute pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare.

In temeiul art 71 C.pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a, teza a doua, lit b C.pen..

În temeiul art. 88 C.pen.,

Deduce perioada reţinerii şi arestării preventive de la 22.10.2011 la 16.12.2011.

În temeiul art. 350 C.proc.pen.

Menţine măsura obligării de a nu părăsi localitatea ------------jud. Dolj.

În temeiul art. 3201 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 334 C.proc.pen.

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din art. 321 alin. 2 C.pen. în art. 322 alin. 1 C.pen. formulată de inculpatul G.M.I., -------, născut la data de ------în municipiul Craiova, judeţul Dolj---, cu domiciliul în------

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din art. 321 alin. 2 C.pen. în art. 321 alin. 1 C.pen. formulată de inculpatul G.M.I..

În temeiul art. 321 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen. şi art. 37 lit. b C.pen.

Condamnă pe inculpatul G.M.I., fiul lui Jan şi Felicia, născut la data de 23.11.1977 în municipiul Craiova, judeţul Dolj, domiciliat în com.Ghindeni, nr.300, jud.Dolj, CNP 1771123163191, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

In temeiul art 71 C.pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a, teza a doua, lit b C.pen..

În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.proc.pen. rap. la art. 10 lit. h C.proc.pen.

Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului G.M.I. pentru săvârşirea celor două infracţiuni prevăzute de art. 180 alin. 2 C.pen.

În temeiul art. 88 C.pen.,

Deduce perioada reţinerii şi arestării preventive de la 23.10.2011 la 16.12.2011.

În temeiul art. 350 C.proc.pen.

Menţine măsura obligării de a nu părăsi localitatea---------, jud. Dolj.

În temeiul art. 3201 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 334 C.proc.pen.

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din art. 321 alin. 2 C.pen. în art. 322 alin. 1 C.pen. formulată de inculpatul L.D.T., fiul lui----------, născut la data --------------------în municipiul Craiova, judeţul Dolj, cu domiciliul în Craiova, , în prezent deţinut în Penitenciarul Craiova.

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din art. 321 alin. 2 C.pen. în art. 321 alin. 1 C.pen. formulată de inculpatul L.D.T..

În temeiul art. 321 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen.

Condamnă pe inculpatul L.D.T., fiul lui----------, născut la data de ---------------------în municipiul Craiova, judeţul Dolj, cu domiciliul în Craiova, ----pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.

In temeiul art 71 C.pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a, teza a doua, lit b C.pen..

În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.proc.pen. rap. la art. 10 lit. h C.proc.pen.

Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului L.D.T. pentru săvârşirea celor două infracţiuni prevăzute de art. 180 alin. 2 C.pen.

În temeiul art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen.

Condamnă pe inculpatul L.D.T. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

In temeiul art 71 C.pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a, teza a doua, lit b C.pen..

In temeiul art. 33 lit. a C.pen., art. 34 C.pen, contopeste pedepsele aplicate prin prezenta hotarâre, in pedeapsa cea mai grea, astfel că inculpatul L.D.T. va executa pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare .

In temeiul art 71 C.pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a, teza a doua, lit b C.pen..

În temeiul art. 88 C.pen.,

Deduce perioada reţinerii şi arestării preventive de la 23.10.2011 la 16.12.2011.

În temeiul art. 350 C.proc.pen.

Menţine măsura obligării de a nu părăsi localitatea Craiova, jud. Dolj.

În temeiul art. 118 lit. b C.pen., confiscă inculpatului S.M. o bâtă confecţionată din lemn, în lungime de 1,45 m, unul din capete are o măciucă.

În temeiul art. 118 lit. b, f C.pen., confiscă inculpatului L.D.T.:

- pistol ROHM RG 88 ca. 10X 22T seria AH 0765218;

- 16 cartuşe de culoare grena având inscripţia AL B&P, 70 mm, calibru 12 mm;

- 4 cartuşe de culoare verde inscripţia RIKE, calibru 12 mm;

- 2 cartuşe de culoare roşie, calibru 12 mm;

- 5 cartuşe de culoare gri cu inscripţia MB- BIG GAME - B&P, calibru 12 mm;

- 2 cartuşe de culoare galbene, calibru 12 mm;

- un cartuş de culoare albă, cu inscripţia BRENNKE MAGNUM, calibru 12 mm;

- un cartuş de culoare gri, calibru 12 mm;

- cuţit tip briceag cu lama de 9 cm, mânerul din metal alb placat cu lemn maro în lungime de 12,5 cm.

Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de către Spitalul Clinic Judeţean nr. 1 Craiova.

În baza art. 191 al. 1 C.proc.pen. obligă fiecare dintre inculpaţi la plata a câte 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. b C.proc.pen.

Obligă părţile vătămate fiecare la plata a câte 250 lei cheltuielile judiciare către stat.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare  pentru cei lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.04.2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,

1