Art. 321 al.1 şi 239 Cod penal

Sentinţă penală 419 din 15.10.2009


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECATORIA TÂRGU-CARBUNESTI

Dosar nr. …. art. 321 al.1 si 239 Cod penal

Sentinta Penala Nr. 419

Sedinta publica din 15 octombrie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE  -

GREFIER - 

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror .. din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Carbunesti, judetul Gorj.

 

Pe rol fiind judecarea procesului penal privind pe  inculpatul …, fiul lui … domiciliat în comuna …, cetatean  român, fara ocupatie, studii 8 clase, trimis în judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Carbunesti nr.2330/P/2009 din data de 11.08.2009, pentru savârsirea infractiunilor de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice si ultraj, fapte prevazute si pedepsite de art. 321 alin. 1 Cod penal si art.239 alin. 2 cod penal , împotriva partii vatamate ….

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns inculpatul … fiind asistat din oficiu de avocat …, partea vatamata … si martorii .. , …, lipsa fiind martorii …

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care a fost ascultata partea vatamata , conform dispozitiilor art.325 c.p.p., declaratia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei si au fost ascultati martorii .., .. , .. si . sub prestare de juramânt conform dispozitiilor art.327 Cod de procedura penala, declaratiile fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.

Dupa care, constatând ca nu mai sunt alte probe de administrat sau cereri de formulat, în temeiul art. 339 Cod de procedura penala, instanta declara cercetarea judecatoreasca terminata si acorda cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public expune starea de fapt si solicita condamnarea acestuia, deducerea retinerii si  arestarii preventive, mentinerea în continuare a arestarii preventive, interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit a-e Cod penal, obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare statului.

Pe latura civila, solicita obligarea inculpatei la plata daunelor morale, despagubirilor civile solicitate în masura în care au fost dovedite si a cheltuielilor judiciare catre stat.

Avocat din oficiu …, pentru inculpat, solicita ca la individualizarea pedepsei sa se aiba în vedere dispozitiile art.74- 76 c.p., sa se tina cont de stare de  provocare care la determinat pe inculpat sa actioneze în acest mod totodata sa se aiba în vedere ca nu are antecedente penale si în consecinta sa fie aplicata o pedeapsa orientata spre  minim , ca modalitatea executarii pedepsei sa se faca aplicarea dispozitiilor art.81cod penal.

Inculpatul .. având ultimul cuvânt, recunoaste si regreta faptele comise.

J U D E C A T O R I A

 Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Carbunesti nr. 2330/P/2009 din data de 11.08.2009, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata, în stare de arest preventiv, .., …, în localitatea … judetul Gorj, CNP – … domiciliat în comuna …., judetul Gorj, cetatean  român, fara ocupatie, studii …clase, trimis în judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Carbunesti nr.2330/P/2009 din data de 11.08.2009, pentru savârsirea infractiunilor de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice si ultraj, fapte prevazute si pedepsite de art. 321 alin. 1 Cod penal si art.239 alin. 2 cod penal , împotriva partii vatamate …...

S-a retinut în esenta ca stare de fapt în actul de sesizare a instantei ca în noaptea de 26/27.07.2009 , inculpatul …, în timp ce se afla într-un loc public, la barul SC”ANIROCRIS „SRL din localitatea Floresti, comuna Tîntareni, judetul Gorj, a savârsit acte si gesturi indecente la adresa mai multor persoane, amenintându-le cu o coasa; în aceeasi împrejurare, la interventia organelor de politie respectiv a agentului de politie …, l-a lovit pe acesta cu o scândura în zona capului, provocându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri medicale, conform raportul de constatare medico-legal cu nr. 3262/27.07.2009, emis de SML Gorj

Prin încheierea de sedinta din Camera de Consiliu,cu nr. 19/27.iulie 2009, a fost admisa propunerea Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg- Carbunesti, dispunându-se arestarea preventiva a acestuia pe o perioada de 29 zile.

Din analiza probelor administrate în cauza respectiv plângerea si declaratia partii vatamate, plansele fotografice, declaratiile  martorilor , ….coroborate cu declaratiile inculpatului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, în seara zilei de 26.07.2009, inculpatul .. a participat împreuna cu fratele sau, … la un gratar organizat la familia G..din satul Poiana.

În jurul orelor 22,30, inculpatul s-a deplasat cu atelajul în care avea o coasa, spre barul din satul Floresti, apartinând SC”Anirocris”SRL. Inculpatul împreuna cu fratele sau .. au intrat în bar, intentionând sa scoata afara pe persoana pe nume „Bazu”, respectiv martorul …. În aceasta împrejurare, i-a cerut martorului …. sa iasa din local pentru a purta o discutie, dar acesta a refuzat.

Martora …- ospatarita de la bar, a solicitat inculpatului … si fratelui acestuia … sa paraseasca localul, în acel moment inculpatul a luat o sticla din bar plina cu bere, pentru al lovit pe martorul .., iar la interventia martorei … , sticla de bere s-a varsat pe acesta, ocazie cu care martora … a sunat pe fratele sau si pe agentul de politie …..

Ulterior, inculpatul si fratele acestuia …. au parasit interiorul localului, ramânând în fata acestuia la o masa situata lânga bar.

Partea vatamata … , agent de politie la Postul de Politie Tîntareni, s-a deplasat cu autoturismul proprietate personala la barul din satul Floresti, fiind îmbracat în tinuta de serviciu si aflându-se în exercitarea atributiilor de serviciu, ocazie cu care agentul de politie i-a solicitat inculpatului … sa nu mai tulbure linistea si ordinea publica, dar acesta a continuat sa adreseze amenintari. La fata locului a aparut si martorul …, fratele martorei ….- ospatarita de serviciu de la bar din aceea zi.

Inculpatul a luat din caruta ce se afla stationata în fata barului o coasa cu care la amenintat pe martorul …, ulterior acesta a fost deposedat de coasa de catre fratele sau …, punând-o în caruta.

Inculpatul … fiind si sub influenta bauturilor alcoolice , a luat o scândura din caruta pentru al lovi pe martorul …, împrejurare în care l-a lovit pe agentul de politie- partea vatamata …, în zona capului, ocazie cu care acesta a cazut . Urmare a loviturilor primite  partii vatamate i-au fost provocate leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri medicale, conform raportul de constatare medico-legal cu nr. 3262/27.07.2009, emis de SML Gorj

Inculpatul .., a fost imobilizat de martorul .G

Partea vatamata nu s-a constituit parte civila.

Inculpatul a recunoscut savârsirea faptelor ce le-a comis.

În drept, fapta inculpatului .. de a  tulbura linistea si ordinea publica, proferând cuvinte si expresii jignitoare , având manifestari care au adus atingere bunelor moravuri, împrejurare în care a lovit pe agentul de politie .., aflat în timpul exercitarii atributiilor de serviciu, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. si ped. de art.239 alin 2 si 321 alin. 1 cod penal.

La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate instanta va avea în vedere urmatoarele: gradul concret de pericol social al faptei, împrejurarile în care a fost savârsita, urmarea produsa, dar si persoana inculpatului,care a recunoscut si regretat savârsirea faptelor comise.

Întrucât faptele retinute în sarcina inculpatului au fost savârsite sub forma concursului real de infractiuni prev. de art.33 lit. a cod penal, instanta urmeaza ca potrivit art.34 lit. a cod penal sa contopeasca pedepsele stabilite în prezenta cauza , urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea.

Având în vedere ca principala functie a pedepsei este aceea de reeducare si îndreptare a infractorului, care trebuie sa duca la formarea infractorului ca om cu stapânire de sine, cetatean capabil sa îmbine interesele personale cu cele obstesti, pe viitor sa nu mai comita infractiuni din convingere si din respect fata de lege iar nu de teama pedepsei. Uneori îndreptarea si reeducarea este asigurata prin însasi pronuntarea condamnarii care exprima oprobriul societatii, produce o suferinta morala infractorului si un simt al raspunderii pentru faptele sale de viitor.

Însa având în vedere vârsta si atitudinea inculpatului, instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins fara ca inculpatul sa execute efectiv pedeapsa si drept urmare potrivit dispozitiilor art.861 cod penal, va fi suspendata cu  executarea pedepsei sub supraveghere si va stabili un termen de încercare de 3 ani  în conditiile art.862 c.p..  supravegherea fiind încredintata Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Gorj.

Totodata potrivit art.359 cod procedura penala, instanta îi va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.863 al.1 lit. a- d c.p. si 864  cod penal a caror nerespectare atrage revocarea beneficiului suspendarii sub supraveghere.

Data fiind pedeapsa principala, instanta îi va aplica acestuia si pedeapsa accesorie prev. de art.71 cod penal, urmând sa-i interzica acestuia exercitarea drepturilor civile prev. de art.64 lit.a teza II si b cod penal ce va fi suspendata pe durata suspendarii sub supraveghere.

Inculpatul a fost retinut la data de 27.07.2009, iar prin încheierea de sedinta din 27.07.2009, acesta a fost arestat preventiv.

În consecinta, urmeaza ca potrivit dispozitiilor art. 88 Cod penal sa se deduca  din pedeapsa aplicata durata retinerii si arestarii preventive cu începere de la 27.07.2009 la zi.

Dat fiind faptul ca temeiurile arestarii preventive nu mai subzista în continuare, instanta urmeaza ca potrivit art. 350 alin.3 lit. b Cod procedura penala, sa dispuna punerea în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr. 13/27.07.2009 emis de Judecatoria Tg-Carbunesti

Sub aspectul laturii civile, instanta retine ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila în cauza.

Vazând si dispozitiile art.191 Cod procedura penala privind cheltuielile judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

În baza art.321 alin. 1 cod penal condamna inculpatul ….  cetatean român, fara ocupatie, studii 8 clase, necasatorit, stagiul militar nesatisfacut, domiciliat în …,  la 1 an închisoare.

În baza art.239 alin. 2 cod penal condamna inculpatul .., la 6 luni  închisoare.

În baza art.33 lit. a-34 lit. b cod penal, inculpatul urmeaza a executa pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

Aplica inculpatului cu titlu de pedeapsa accesorie interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II si lit. b cod penal pe durata executarii pedepsei principale.

În baza art.861 cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe o durata de 3 ani compusa din pedeapsa de 1 an aplicata si în termen de 2 ani, stabilit în conditiile art.86 2 cod penal.

Impune inculpatului obligatiile prev. de art. 86 3 alin. 1 cod penal si anume:

a)sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune din cadrul Tribunalului Gorj.

b)sa anunte , în prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea.

c)sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca.

d)sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

Impune inculpatului obligatiile prev. de art. 86 3 alin 3 lit. c cod penal si anume:

-sa nu frecventeze barul SC” ANIROCRIS „ SRL Tîntareni.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.864  cod penal.

Deduce din pedeapsa astfel stabilita perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.07.2009 la zi.

În baza art.350  alin. 3 lit. b c.p.p. dispune punerea de îndata în libertate a inculpatului … de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr. 13 din 27.07.2009 emis de Judecatoria Tg-Carbunesti.

Ia act ca partea vatamata … nu s-a constituit parte civila în cauza.

Obliga inculpatul la 450 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 200 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu , se va avansa anticipat din fondurile M.J.LC.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpat.

Pronuntata azi 15 oct.2009, în sedinta publica.

Presedinte, Grefier,

.

Red. MM

2 ex.