Fond funciar. Nulitate absoluta titlu de proprietate.

Sentinţă civilă 15458 din 19.12.2008


Prin sentinta civila nr. 15458 din 19 decembrie 2008 Judecatoria Iasi a respins cererea formulata de reclamanta B.M., în contradictoriu cu pârâtele P.C., T.M.I (fosta T.I.). si B.I respectiv Comisia locala de fond funciar si Comisia jud.de fond funciar prin care aceasta a solicitat sa se constate nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr……/25.10.1995 emis pe numele partilor, persoane fizice, pentru suprafata de 8,70 ha teren cu obligarea Comisiei jud. de fond funciar la eliberarea unui nou titlu în care sa figureze doar ea si surorile sale, T.M.I. respectiv B.I, prin excluderea din cuprinsul acestuia a mamei lor, pârâta P.C.

În motivare a aratat reclamanta faptul ca Titlul de proprietate contestat a fost emis atât pe numele fiicelor cât si pe cel al sotiei autorului, pârâta P.C., desi mama lor nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. A mai precizat reclamanta ca a formulat o astfel de cerere împreuna cu surorile sale pentru terenul ce a apartinut conform registrului agricol al perioadei 1951-1955 pozitia 151 tatalui lor, fiindu-i dat de parintii lui, PBT si PBA.

Raportat la declaratia de înscriere în fals formulata de aparatorul reclamantei cu privire la cererile aflate la filele 85 si 87 din dosar, pârâta P.C. a depus la dosar declaratia pe proprie raspundere autentificata sub nr. …./30.10.2008.

Pentru a pronunta solutia de respingere instanta a avut în vedere ca, prin cererea adresata initial Comisiei locale de fond funciar înregistrata sub nr. 4077/18.03.1991 în care figureaza cu titulatura de ” Subsemnata ” pârâta P.C, a fost solicitata, dupa decesul sotului ei, P.B.A, reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei totale de 15,8 ha teren, înscris în registrul agricol pe numele acestuia, prin restituirea catre pârâta a suprafetei de 8,00 ha teren si a suprafetei de 7,8 ha catre fiicele sale, B.I., B.M. respectiv T.I., pentru ca, prin cererile formulate în acelasi mod, depuse ulterior la dosarul de reconstituire si înregistrate sub nr. x respectiv y, ambele din 01.07.1991, sa fie formulate precizari scrise ce releva, în esenta, faptul ca P. C. a predat la CAP împreuna cu P.B.A. suprafata de teren a carei reconstituire o cere, fiind casatorita cu acesta din anul 1948, în registrul agricol al perioadei 1951-1955 figurând înscrisi ambii soti.

Urmare acestor cereri a fost adoptata Hotarârea din 25.07.1991 (f.53) de catre Comisia jud.Iasi de fond funciar, prin care a fost anulata pozitia la care figura pârâta P. C. în Anexa 3 si dispusa trecerea acesteia în anexa 2a, fiind apoi emis Titlul de proprietate contestat, în beneficiul ei si al fiicelor defunctului, pentru suprafata de 8,70 ha .

Raportat la situatia de fapt retinuta anterior coroborata cu declaratiile din continutul înscrisului autentificat sub nr../30.10.2008, prin care P.C. recunoaste faptul ca cererile contestate au fost semnate de fiica ei T.I. si fara a pune la îndoiala îndreptatirea pârâtei de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate, cât timp a fost validata în anexa 2a, prin hotarârea mentionata anterior, instanta a apreciat ca emiterea, în final, a Titlului de proprietate de care profita si fiicele defunctului P.B.A. reprezinta rodul manifestarii de vointa exprimate de P.C., prin intermediul fiicei sale, chiar daca ea nu a semnat personal cererile adresate Comisiei locale de fond funciar, având în vedere ca ceea ce s-a dorit de la început a fost ca înscrisul sa produca efecte juridice în persoana tuturor partilor, fapt exprimat prin continutul acestor cereri, în care figureaza numele pârâtei.

În acest sens instanta a considerat ca, în lipsa acestei manifestari de vointa, Titlul de proprietate contestat nu ar fi putut produce efecte juridice doar pentru fiicele defunctului P.B.A., cât timp în speta nu s-a dovedit ca acestea ar fi formulat o alta cerere de reconstituire.