Acţiuni în evacuare

Sentinţă civilă 3869 din 09.12.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 4964/207/2013 la data de 11.09.2013, reclamanta HTa chemat în judecată pe pârâtul ADI solicitând instanţei, prin hotărârea ce o va pronunţa să dispuna evacuarea acestuia din imobilul proprietatea sa, situat in Caracal, str. ..., jud. Olt, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a aratat că prin sentinţa civilă nr. 5925 din 19 decembrie 2002 a Judecătoriei Caracal s-a admis acţiunea de partaj dintre  aceasta si fostul soţ AG, fiindu-i atribuită reclamantei în folosinţă proprie locuinţa din municipiul Caracal, str. ..., jud. Olt.

Cu începere din anul 2010, paratul, ADI, fiul sau, pe care l-a tolerat în locuinţă  o perioadă de timp a început a avea un comportament vicios faţa de reclamanta, mama sa.

Pe fondul unui consum zilnic exagerat de alcool, devine violent, fiind agresiv cu reclamanta, pe care o insultă, îi aduce injurii, provoacă dese şi repetate scandaluri în locuinţă, sparge geamurile de la casa, sparge ţigla de la acoperiş, scrie cu creion pe pereţii casei tot felul de invective şi o ameniţă cu moartea, în acest fiind sancţionat în repetate rânduri de organele de poliţie cu amendă contravenţională.

Reclamanta a precizat ca a încercat a-l readuce pe calea cea bună pe pârât, care nu acceptă sprijin si continuă a avea acelaşi vicios comportament, iar în prezent aceasta o izgonit-o pe reclamanta din locuinţa sa.

 Întrucat este proprietara de drept a locuinţei, iar în prezent nu îşi poate folosi dreptul, reclamanta solicită evacuarea necondiţionată a fiului pârât.

În dovedire solicita proba cu acte, martori, interogatoriu .

În  drept, se invoca art 555 C.civ si art. 451 c.p.c.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosar sentinţa nr. 5925/19.12.2002 Judecatoriei Caracal, certificat nr. 35/9.09.2013 privind medierea şi împuternicire avocatiala.

La data de 25.09.2013, în perioada verificării şi regularizării cererii,  prev. de art.200 Cpc,  reclamanta a depus la dosar actele solicitate prin rezoluţia dispusă de către instanţă, respectiv: taxă judiciară de timbru şi a indicat martorii PI şi DI.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare, pot. art. 205 Cpc, considerent pentru care in şedinţa publica din 18.11.2013 in temeiul art. 208 alin. 2 Cpc instanţa a dispus decăderea acestuia de a mai propune probe şi de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publică.

În cauza a fost luat în şedinţa publica din 18.11.2013 interogatoriul pârâtului, răspunsurile fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei ( f. 25), iar la termenul din 02.12.2013 au fost audiatii martorele PI şi DI, încuviinţate reclamantei spre audiere, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei ( f. 34-35).

Examinând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta  HT este proprietara imobilului situat in Caracal, str. ..., jud. Olt, pe care-l detine în baza sentinţei civile nr. 5925 din 19 decembrie 2002 a Judecătoriei Caracal, imobil ce a avut ca obiect partajul dintre  reclamantă si fostul soţ AG.

Cu începere din anul 2010, paratul, ADI, fiul sau, pe care l-a tolerat în locuinţă  o perioadă de timp a început a avea un comportament vicios faţa de reclamanta, mama sa.

Pe fondul unui consum zilnic exagerat de alcool, devine violent, fiind agresiv cu reclamanta, pe care o insultă, îi aduce injurii, provoacă dese şi repetate scandaluri în locuinţă, sparge geamurile de la casa, sparge ţigla de la acoperiş, scrie cu creion pe pereţii casei tot felul de invective şi o ameninţă cu moartea, în acest fiind sancţionat în repetate rânduri de organele de poliţie cu amendă contravenţională.

Acest fapt rezulta cu certitudine din declaratiile martorelor audiate in cauza, care au asistat la violenţele fizice şi psihice exercitate de catre pârât asupra reclamantei, cât şi din procesele verbale de contraventie intocmite de Politia Mun. Caracal prin care pârâtul a fost sancţionat contraventional pentru nerespectarea normelor de convieţuire sociale in societate, cat şi legate de comportamentul sau in familie.

Retine instanţa ca in prezent pârâtul nu numai ca refuza părăsirea imobilului proprietatea reclamantei, şi mai mult decat atat, nu permite acesteia accesul şi provoacă distrugeri imobilului casă de locuit.

Potrivit disp. art. 555 noul cod civil proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun in mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege.

Pe cale de consecinţă, avand in vedere ca reclamanta a facut dovada calitatii de proprietar asupra imobilului, precum şi comportamentul pârâtului, instanţa va admite acţiunea şi va dispune evacuarea pârâtului din imobilul proprietatea reclamantei, situat în municipiul Caracal, str. ..., judeţul Olt.

 În temeiul dispoz. art.453 alin.1 C.p.c. va obliga pârâtul  la plata către reclamantă a sumei de 400  lei reprezentând cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocat.

Postat 30.12.2013