Ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă 525 din 17.05.2013


ORDONANTA PRESEDINTIALA

(SENTINTA CIVILA NR. 525/17.05.2013 – DOMENIU: MINORI SI FAMILIE)

Reclamanta WME l-a chemat în judecata pe pârâtul WMN, solicitând instantei ca, pe cale de ordonanta presedintiala, sa dispuna reintegrarea sa în locuinta coproprietate cu pârâtul.

Instanta a retinut existenta unei aparente de drept în favoarea reclamantei, întrucât pozitia acesteia, în cadrul raportului juridic pe care se grefeaza ordonanta presedintiala este preferabil din punct de vedere legal, în conditiile unei sumare caracterizari si analize a situatiei de fapt (aceasta fiind împreuna cu pârâtul coproprietara a imobilelor în cauza) la care se adauga caracterul provizoriu si  urgent al masurii solicitate (pâna la solutionarea definitiva a dosarului de partaj dintre parti si faptul ca reclamanta nu mai detine o alta locuinta) si cerinta suspendarii fondului (masura de reintegrare nu presupune realizarea definitiva a fondului dreptului, drept pentru care în temeiul prev.art. 996 – 1001 Noul Cod de Procedura Civila si fata de pozitia pârâtului (de acord cu actiunea), instanta a apreciat ca cererea formulata este întemeiata, întrunind cerintele de admisibilitate prevazute de dispozitiile legale mai sus aratate, drept pentru care a admis actiunea si a dispus reintegrarea reclamantei în imobilele casa de locuit  cu anexe gospodaresti, situate pe raza  orasului Frasin, sat Bucsoaia, str.Suha, judetul Suceava, identic cu p.f. nr.730 – cl - 560 m.p si p.f. nr.366/11 -  drum – 50 m.p. înscrise în  Cartea Funciara nr.1172 a com.cad.Bucsoaia.

Domenii speta