Agricultură

Sentinţă civilă 641 din 01.07.2009


Prin cererea înregistrată sub nr.76/110/5.01.2009, reclamantul C. M. în contradictoriu cu pârâtul Colegiul Medicilor din România-Comisia Superioară de Disciplină, a formulat contestaţie împotriva Deciziei nr.133/21.11.2008, solicitând anularea sancţiunii aplicate.

S-a achitat taxa de timbru de 4 lei. S-au anulat timbre judiciare de 0,3 lei.

În motivarea acţiunii s-a arătat că decizia contestată este nelegală, nefăcându-se vinovat de decesul gravidei M. I. M. la data de 9.01.2007, în timpul transportului cu salvarea din Spitalul Podu Turcului către Maternitatea Bacău, cazul nefiind tratat „prin uşurinţă” şi „prin neglijenţă”, ceea ce reiese din Foaia de observaţie şi din documentele existente la dosar.

S-a mai arătat că gravida a fost preluată de medicul specialist de obstetrică ginecologie în gardă, considerând că prima parte a naşterii s-a desfăşurat fără probleme, gravida fiind supravegheată permanent atât de el cât şi de asistenta medicală, fiind singura parturientă în sala de naşteri în dimineaţa zilei de 9.01.2007.

La ora 12,00 starea gravidei era bună, iar la ora 13,00 în urma consultaţiei a hotărât operaţia cezariană, dar medicul anestezist nu era venit la Podu Turcului, iar întrucât se impunea intervenţia chirurgicală, a luat decizia de a o transfera la Maternitatea din Bacău.

A sunat salvarea, dar în Staţia de salvare nu era nici o ambulanţă, dar după insistenţele sale, a venit o ambulanţă care nu avea benzină, motiv pentru care după alimentarea cu benzină, după 50 minute a preluat gravida, care a fost însoţită de asistenta S. A.- angajată a Spitalului Polimed şi de asistentul B. A.- angajat al Serviciului de ambulanţă Podu Turcului, neconsiderând necesar a însoţi gravida, deoarece starea generală a acesteia era bună.

Însă, în drum spre Bacău, după localitatea Sascut gravida a început brusc să acuze dureri interne, starea generală alternându-se rapid, s-a cianozat, a început să respire cu dificultate, fiind preluată de o ambulanţă din Bacău, dar după toate eforturile depuse la Maternitatea din Bacău, s-a constatat decesul.

Ca urmare nu se face vinovat de decesul gravidei, deoarece dacă ambulanţa ar fi plecat atunci când a anunţat şi nu după 50 minute, gravida ar fi ajuns la Maternitatea din Bacău şi ar fi fost operată în timp util, lucru despre care Comisia de disciplină nu  spune absolut  nimic, fiind luat în consideraţie doar referatul doctorului C. V., medic şef la Maternitatea din Bacău.

S-a mai arătat că la pct.2 din Decizia contestată s-a arătat că „solidară cu medicul intimat şi în aceeaşi măsură se face vinovată şi conducerea Spitalului Polimed, care nu a respectat competenţele maternităţilor, stabilite de Ministerul Sănătăţii prin Programul MATROM, în plus conducerea spitalului se face vinovată pentru funcţionarea defectuoasă a Serviciului de Ambulanţă şi pentru neasigurarea spitalului cu medic ATI” ori el ca medic specialist, şef secţie OG, nu a auzit şi nici nu a văzut acest program MATROM şi nici conducerea spitalului nu a fost informată.

De asemenea, în calitate de medic specialist OG nu are competenţa de a efectua rahianestezie, acest lucru putând fi făcut doar de un medic specialist şi doar în cazul în care gravida ar fi decedat după anestezia făcută de el, la o tensiune arterială de 90/60, abia atunci era vinovat de decesul gravidei.

Reclamantul a mai arătat că menţiunea  din decizia de sancţionare, referitor la faptul că s-a avut în vedere şi dispoziţiile alin.99 din Statutul CMR, care prevede repetarea unei abateri disciplinare, este nedreaptă deoarece decesul lehuzei P. D. în data de 10.09.2006 s-a datorat unui accident, aceasta făcând o tromboembolie, căzând în baie, aceasta nefiind consultată în data 09.09.2006, deoarece era ziua sa liberă şi era plecat din localitate.

În susţinerea contestaţiei s-a depus înscrisuri.

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii şi menţinerea Deciziei nr.133/2008 ca fiind legală şi temeinică, Comisia de disciplină, reţinând în urma anchetei disciplinare, că la momentul internării pacientei M. I., contestatorul s-a aflat în prezenţa unei gravide multipare cu risc obstretical, situaţie în care faţă de rangul spitalului şi condiţiile reale din spital, avea obligaţia să o trimită în timp util la Maternitatea  din Bacău, fiind internată în data de 8.01.2007, orele 20,55.

Astfel, s-a apreciat că medicul în cauză a evaluat cu superficialitate cazul medical al gravidei M. I., au fost ignorate riscurile la care a fost supusă gravida, având în vedere lipsa din spital a unui medic specialist anestezist şi trimiterea tardivă a pacientei la Maternitatea din Bacău.

Faţă de opinia unor medici specialişti în obstetrică ginecologie, solicitate de comisia de disciplină, s-a concluzionat că la o gravidă sextipară, care la ora 12,00 avea dilataţie completă şi membrane rupte, naşterea trebuia să se producă în maxim 30 de minute şi ca urmare decizia luată de către reclamant abia la ora 13,30 pentru intervenţia chirurgicală, era deja tardivă, iar plecarea efectivă a pacientei către Bacău abia la ora 14,20 a dus la deznodământul care a avut loc.

De asemenea, reclamantul se face vinovat că nu a anunţat conducerea spitalului despre imposibilitatea desfăşurării unui serviciu medical de calitate datorită defectuoasei funcţionări a serviciilor din unitatea sanitară.

În susţinerea apărărilor, au fost depuse înscrisurile care au stat la baza emiterii Deciziei nr.133/2008.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi proba testimonială, declaraţiile martorilor fiind depuse la dosarul cauzei, contestatorul a depus la dosarul cauzei concluzii scrise.

La termenul din data de 4.02.2009, instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale faţă de dispoziţiile art.3 pct.1 Cod procedură civilă şi art.10 alin.2 din Legea nr.554/2004, excepţie la care s-a renunţat faţă de dispoziţiile art.451 din Legea nr.95/2006.

Instanţa, analizând probatoriile administrate în cauză, reţine următoarele:

Prin Decizia nr.26/4.02.2008, Colegiul Medicilor din Bacău-Comisia de disciplină a hotărât sancţionarea medicului C. M., medic specialist OG la Spitalul Podu Turcului, în conformitate cu art.104 alin.1 lit.e din Statutul CMR cu interzicerea exercitării profesiei de medic pe o perioadă de şase luni şi obligativitatea efectuării unor cursuri de perfecţionare în Centrul Universitar.

Această decizie a fost contestată la Colegiul Medicilor din România-Comisia de disciplină, care prin Decizia nr.133/21.11.2008 a respins contestaţia formulată de dl. dr. C. M.

Din analiza probatoriilor administrate în faţa Comisiei de Disciplină a Colegiului medicilor din România, instanţa reţine faptul că reclamantul, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul privat SC”POLIMED”SRL Podu Turcului, a preluat în data de 08.01.2007, orele 21,00 pe gravida M. I.M., întocmind F.O. nr.21910, o gravidă multipară cu risc obstretical crescut pentru sindrom hemoragic.

Deşi, la internare starea acesteia era bună, aceasta a început să se agraveze a doua zi, începând cu ora 10,00, pentru ca la ora 12,00 gravida să aibă dilataţie completă şi membrane rupte, iar datorită lipsei de progresiunii a travaliului, reclamantul a hotărât la ora 13,00 că se impune intervenţia chirurgicală, dar neexistând medic anestezist în ziua respectivă (deoarece acesta este angajatul Spitalului Bîrlad şi vine la Spitalul Polimed Podu Turcului, după terminarea programului său la solicitările acesteia), s-a solicitat în jurul orei 13,30 salvarea pentru trimiterea pacientei la Maternitatea din Bacău, aceasta fiind preluată de Ambulanţa Podu Turcului în jurul orei 14,20, însoţită de doi asistenţi medicali, fără ca reclamantul să însoţească gravida.

Pe timpul transportului, starea generală a gravidei s-a alterat, prezentând dureri abdominale, dificultăţi în respiraţie, cianoză, intrând în stop cardiac, deşi asistenta din salvare a practicat tratamentul de urgenţă şi resuscitarea cardio respiratorie, dar fără rezultat.

În urma solicitării unei ambulanţe din Bacău dotată corespunzător cu medic, gravida decedată a fost preluată pe raza comunei Răcăciuni şi adusă la Maternitatea din Bacău, unde s-a constatat decesul mamei, unde s-a practicat cezariana postmortem pentru încercarea de salvare a fătului, dar manevrele au rămas ineficiente.

Atât în timpul practicării cezarienei postmortem, cât şi din Raportul de constatare medico-legal nr.75/16.02.2007, s-a constatat în cavitatea peritoneală aproximativ 3 l de sânge, făt expulzat în cavitatea peritoneală şi ruptură uterină, concluzionându-se că moartea gravidei a fost violentă, datorându-se şocului hemoragic, consecutiv rupturii uterine, cu expulzarea fătului în cavitatea peritoneală, mecanismul rupturii uterine datorându-se tulburărilor de dinamică uterină, survenit la o multipară (o gravidă cu cinci naşteri anterioare).

Ca urmare, s-a concluzionat că se impunea ca urmărirea, supravegherea şi asistarea naşterii să aibă loc într-un serviciu de specialitate (obstetrică-ginecologie) pentru a se putea preveni sau interveni în timp util la orice complicaţie ce ar fi apărut în evoluţia travaliului şi a naşterii.

Instanţa mai reţine faptul că intimata în soluţionarea contestaţiei a solicitat şi opinia unui profesor universitar de la Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului-Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Polizu” Bucureşti, care prin adresa înregistrată la Colegiul Medicilor din România sub nr.3525/3.06.2008 a subliniat faptul că medicul în cauză a greşit atunci când a internat în spital (unitate fără gardă de specialitate) şi deci fără posibilităţi de intervenţie şi reanimare) o gravidă sextipară, considerată cu risc obstetrical crescut pentru sindrom hemoragic, aceasta având suficient timp de la debutul travaliului să o trimită la o maternitate judeţeană, ori în perioada orelor 12,00 când se instalase dilataţia completă şi membranele erau rupte, şi ora 13,00 când a luat decizia de terminare a naşterii prin cezariană dar a aflat şi de lipsa anestezistului şi a ambulanţei care s-a prezentat la ora 14,20, medicul care şi-a asumat răspunderea în momentul internării, mai avea doar o singură soluţie şi anume să scoată fătul prin cezariană cu rahianestezie împreună cu medicul chirurg existent de gardă.

De asemenea, printre documentele care au stat la baza cercetării disciplinare a reclamantului a stat şi Referatul întocmit de medicul expert obstetrică-ginecologie C. V. de la Maternitatea din cadrul Spitalului Judeţean Bacău, care a constatat existenţa  a numeroase nereguli în documentele medico-legale întocmite de către doctorul C. M. privind întocmirea şi completarea foii de observaţie în ceea ce priveşte urmărirea gravidei, discordanţa dintre diagnosticul de internare şi externare privind vârsta sarcinii, managementul gravidei-o gravidă cu risc obstetrical nu trebuia internată la Maternitatea Podu Turcului.

Ca urmare, instanţa constată că atât Comisia Superioară de Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor din România, cât şi Comisia de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Bacău, au avut în vedere, în analiza speţei de faţă, doar conduita terapeutică şi atitudinea deontologică a medicului C. M. la baza cercetării abaterii de la buna practică medicală, stând înscrisuri şi documente medicale (foaie de observaţie medicală, analize medicale, foaie de evoluţie şi tratament, foaie de temperatura, procese verbale, referate medici specialişti, Raport de constatare medico-legală, declaraţii, etc), susţinerea reclamantului că nu s-au administrat probe care să demonstreze culpa sa medicală sau că se impută contestatorului disfuncţiile sistemului sanitar românesc (neaplicarea programului MATROM, lipsa de reglementare a criteriilor de ierarhizare a spitalelor private, lipsa anesteziştilor, ambulanţe fără benzină şi fără medic urgentist, etc) nu pot fi reţinute pentru următoarele considerente:

Medicul contestator şi-a asumat răspunderea cazului din momentul internării gravidei într-o unitate spitalicească, fără gardă de specialitate şi fără posibilităţi de intervenţie şi reanimare, lipsa anestezistului în ziua de 9.01.2007 nefiind un caz izolat, având în vedere că acesta este angajatul Spitalului Bîrlad, venind la Podu Turcului doar când este solicitat sau după terminarea programului, aspect ce exclude posibilitatea realizării unor intervenţii medico-chirurgicale.

De asemenea, contestatorul a ignorat riscurile unei gravide sextipare, considerată cu risc obstetrical crescut pentru sindrom hemoragic, a dat dovada de superficialitate în examinarea şi urmărirea în evoluţie a tratamentului gravidei, a ignorat riscurile la care a fost expusă gravida şi a trimis tardiv pacienta la Maternitatea din Bacău, fără a fi însoţită de un medic specialist.

Ca urmare, contestatorul a încălcat dispoziţiile art.30 şi art.53 din Codul Deontologic la baza sancţiunii dispuse împotriva sa, avându-se în vedere şi faptul că acesta a mai fost sancţionat cu vot de blam şi obligativitatea de a efectua un curs de două săptămâni conform Deciziei nr.13/7.05.2007 luată de Colegiul Medicilor din Bacău pentru decesul lăuzei P. D. şi a nou-născutului, deces materno-fetal înregistrat la Spitalul Polimed SRL din Podu Turcului.

Având în vedere cele reţinute, instanţa constată că sancţiunea aplicată în baza art.104 alin.1 lit.e din Statutul Colegiului Medicilor din România şi art.447 alin.1 lit.e şi art.447 alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu reţinerea circumstanţei agravante prevăzută de art.99 Cap.VI Sancţiuni şi proceduri disciplinare din Statutul CMR şi art.449 alin.5 din legea nr.95/2006, este legală şi temeinică, motiv pentru care instanţa va respinge contestaţia formulată împotriva Deciziei nr.133/21.11.2008 a Colegiului Medicilor din România-Comisia Superioară de Disciplină, ca nefondată.