Omor calificat. Tentativă.

Rezoluţie 54 din 22.10.2008


Pe rol soluţionarea propunerii de prelungire a arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi privind pe inculpaţii Ş.R.A. şi P.G.D.

La apelul nominal efectuat s-au prezentat inculpatul Ş.R.A., personal, în stare de arest şi asistat de avocat Raluca Constantinescu şi inculpatul P.G.D., personal, în stare de arest şi asistat de avocat Dan Ovidiu.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care;

Avocat Raluca Constantinescu pentru inculpatul Ş.R.A.,  având cuvântul, solicită judecarea cauzei, neavând cereri de formulat.

Avocat Dan Ovidiu pentru inculpatul P.G.D., având cuvântul, arată că nu are cereri de formulat şi solicită judecarea cauzei.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, arată că este de acord cu judecarea cauzei.

Tribunalul, apreciind cauza în stare de judecată, acordă cuvântul pentru susţineri.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, susţine cererea de prelungire a măsurii arestării preventive a inculpaţilor Ş.R.A. şi P.G.D. formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, având în vedere că până în acest moment urmărirea penală nu a fost finalizară întrucât inculpaţii au formulat personal şi prin apărători cererii de probatorii, de asemenea nu s-a finalizat raportul de expertiză ADN dispus în cauză şi nici constatarea tehnico ştiinţifică biocriminalistică dispusă la data de 10.09.2008.

Precizează că, în cauză este necesară reaudierea inculpaţilor, depunerea relaţiilor solicitate de parchet de la diverse instituţii.

Faţă de aceste considerente solicită prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor pe o perioadă de 30 de zile, respectiv de la 23.10.2008 la 21.11.2008 având în vedere că faptele pentru care sunt cercetaţi cei doi inculpaţi prezintă un grad ridicat de pericol social.

Apreciază că temeiurile de fapt şi de drept care au condus la luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor subzistă şi în prezent astfel că solicită admiterea cererea formulate în sensul prelungirii măsurii arestării preventive a inculpaţilor.

Avocat Raluca Constantinescu pentru inculpatul Ş.R.A.,  având cuvântul, solicită respingerea cererii formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi ca nefondată şi lăsarea în libertate a inculpatului la data expirării mandatului.

Apreciază că motivele care au stat la baza luării măsurii arestării nu mai subzistă şi nici nu au apărut altele noi.

Conform art.148 lit.f C.p.p. în baza căruia a dispus emiterea mandatului de luare a măsurii arestării, apreciază că pericolul pentru ordinea publică s-a diminuat, astfel încât consideră că nu se mai regăseşte.

Totodată invocă respectarea principiului egalităţii de tratament dintre părţi şi având în vedere faptul că instigatorul B.V. se află în stare de libertate.

Apreciază că, în condiţiile în care instigatorul este cercetat în stare de libertate, solicită ca şi inculpatul Ş.R.A. să aibă posibilitatea de a participa la un proces legal în vederea realizării probatoriului în condiţiile prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Faţă de aceste motive solicită respingerea propunerii ca nefondată cu consecinţa lăsării în libertate a inculpatului Ş.R.A. la expirarea mandatului.

Avocat Dan Ovidiu pentru inculpatul P.G.D., având cuvântul, solicită respingerea cererii formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi de prelungire a arestării preventive a inculpatului P.G.D. şi să se observe că motivaţiile pe care le expune parchetul în cererea de prelungire a arestării nu sunt fondate.

Precizează că, există o singură motivaţie care ar conduce la prelungirea măsurii arestării preventive şi anume faptul că trebuie să fie efectuată această constatare tehnico ştiinţifică ce a fost dispusă în cauză, respectiv dacă ADN-ul ce a fost ridicat de pe un cartuş ce a fost găsit la faţa locului este acelaşi cu ADN-ul inculpatului Ş.R.A.. Precizează că, anterior a mai fost efectuată o constatare tehnico ştiinţifică de acelaşi fel, au fost comparate urmele găsite pe cartuş cu ale inculpatului P.G.D. şi Institutul de Criminalistică a stabilit că nu există nici un de fel identitate între aceste urme. Pe cale de consecinţă a fost ridicată o urmă de la inculpatul Ş.R.A. care a fost trimisă pentru efectuarea acestei constatări.

Consideră că efectuarea acestei probe nu impune cu necesitate păstrarea inculpatului P.G.D. în arest, întrucât această probă poate fi efectuată şi cu inculpatul în libertate.

De asemenea, se motivează în cererea parchetului că s-ar impune reaudierea inculpaţilor, însă apreciază că nu se impune reaudierea lor întrucât aceştia au fost audiaţi de mai multe ori.

De asemenea, se mai motivează că ar fi de efectuat confruntări între inculpaţi, martori şi părţi vătămate, însă consideră că de atâta timp procuror ar fi avut  timp să realizeze aceste confruntări.

Precizează că s-a încercat o confruntare între P. şi partea vătămată G., au fost lăsaţi să vorbească fără camere de supraveghere sau dispozitive de ascultare şi când organului de urmărire nu i-a convenit ceea ce au discutat cei doi au refuzat să consemneze confruntarea.

Precizează că susţine ceea ce a susţinut apărătorul inculpatului Ş.R.A. în legătură cu egalitatea de tratament şi apreciază că, din moment ce la dosarul cauzei nu există probe certe, temeinicie, pentru că recursul inculpatului instigator B.V. a fost admis pe acest aspect nu că nu ar prezenta gradul de pericol social concret pentru ordinea publică ci pentru faptul că nu sunt probe temeinicie care să conducă că ar fi vinovat de această infracţiune.

Apreciază că nu sunt probe temeinicie la dosarul cauzei care să ateste vinovăţia inculpaţilor şi că măsura arestării preventive este o măsură de excepţie, o măsură care trebuie să subziste numai în condiţii legale motiv pentru care apreciază că nu se mai impune prelungirea măsurii arestării solicitând a se dispune respingerea cererii şi punerea în libertate a inculpatului.

Inculpatului Ş.R.A., având cuvântul personal, consideră că nu se mai impune reţinerea sa întrucât a fost de acord cu recoltarea probei ADN şi consideră că nu ar putea fi un pericol pentru ordinea publică.

Inculpatului P.G.D., având cuvântul personal, solicită lăsarea sa în libertate pentru a-şi putea pregăti apărarea. Solicită judecarea sa în stare de libertate.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra propunerii de faţă;

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 17.10.2008 sub nr.2017/116/2008, Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi  a solicitat prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor P.G.D. şi Ş.R.A. pe o durată de 30 de zile.

În cerere se arată că la data de 30.06.2008 inculpatul P.G.D. (cu ajutorul complicilor B.V. şi Ş.R.A.), a pus la cale asasinarea numitului G.C., asupra căruia a tras cu o armă de foc cinci gloanţe, dintre care numai unul a lovit partea vătămată, cauzându-i leziuni.

Se arată că faţă de inculpaţi, Tribunalul Călăraşi a dispus luarea măsurii arestării preventive  pe o durată de 29 de zile prin încheierea 35/28.07.2008, durata măsurii fiind prelungită de două ori, cu câte 30 de zile.

În motivarea propunerii, procurorul arată că ancheta în cauză nu s-a putut finaliza, datorită probatoriului laborios şi amplu impus de complexitatea speţei.

Se susţine că se impune continuarea administrării probelor ce necesită timp (cu referire la transcrierea înregistrărilor autorizate ale convorbirilor dintre părţile implicate, la expertiza ADN a urmelor papilare găsite pe tuburile de cartuş folosite de trăgător din punct de vedere al profilului genetic).

Se apreciază că, în raport de poziţia celor doi inculpaţi, se impune reaudierea şi confruntarea acestora şi că s-au solicitat relaţii de la diverse instituţii, de la care se aşteaptă răspuns.

Motivează procurorul şi prin imposibilitatea îndeplinirii mai rapide a actelor datorită lipsei dosarului de urmărire penală, care a fost solicitat şi transmis instanţelor ce au avut de judecată cererile în materia măsurilor preventive cum şi a căilor de atac promovate de cei doi inculpaţi, dar şi de inculpatul B.V. (Instigatorul).

Se susţine menţinerea temeiurilor avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive şi, în funcţie de aceste temeiuri (art.148 al.1 lit.b, c, e şi f C.p.p.) se arată că asupra inculpaţilor, inculpatul aflat în stare de libertate (B.V.) face presiuni (direct sau indirect, cu referire la familiile celor doi inculpaţi) pentru a-şi schimba declaraţiile în sensul demonstrării nevinovăţiei acestuia.

Se mai arată că se continuă şi acutizează conflictul între grupările implicate (conduse de B.V. respectiv G.C.) astfel încât pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se află mai multe cauze privind infracţiuni de violenţă săvârşite de membrii celor două grupări.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de probele administrate în cauză şi de motivele cererii deduse judecăţii, tribunalul constată următoarele:

Conform dispoziţiilor art.155, arestarea inculpatului pronunţată de instanţă, poate fi prelungită în cursul urmării penale, motivat, dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate sau există temeiuri noi care să justifice această stare.

Analizând cererea supusă judecăţii, din această perspectivă, se constată că temeiurile avute în vedere de instanţa care a dispus luarea măsurii preventive se menţine.

Probatoriul administrat până în prezent nu a răsturnat existenţa indiciilor temeinicie şi a probelor avute în vedere (în conformitate cu dispoziţiile art.143 al.1 C.p.p.) pentru stabilirea faptului că cei doi inculpaţi au săvârşit faptele penale pentru care sunt cercetaţi.

Apărătorii celor doi inculpaţi au susţinut că temeiurile avute în vedere de instanţa care a dispus măsura preventivă s-au modificat, prin trecerea timpului diluându-se ecoul public şi impactul asupra comunităţii al faptelor celor doi, cu efect asupra neîntrunirii celui de a doua condiţie prevăzute de art.148 lit.f C.p.p.

Faţă de această apărare tribunalul consideră că în continuare (în raport de gravitatea faptelor, de conduita inculpaţilor, de perpetuarea conflictului în care cei doi au acţionat în sprijinul unuia dintre tabere contra unor sume de bani) lăsarea inculpaţilor în libertate constituie un pericol pentru ordinea şi siguranţa publică.

Consideră tribunalul că prelungirea măsurii arestării preventive este oportună şi utilă desfăşurării în bune condiţii a anchetei, din actele existente la dosarul cauzei rezultând că direct şi indirect  se încearcă influenţarea inculpaţilor de către instigatorul B.V. (vezi raportul lucrătorilor de poliţie din volumul V filele 8 şi 9, declaraţia tatălui inculpatului P.G.D.).

În ceea ce priveşte solicitarea de respingere a propunerii de prelungire a arestării în baza respectării principiului egalităţii de tratament juridic, apreciază tribunalul că nu poate fi temeiul revocării implicite a măsurii arestării preventive.

Din actele dosarului rezultă că faţă de inculpatul B.V.  cercetat în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.25 C.p. raportat la art.20 C.p. raportat la art.174-175 lit.a, b, e, i C.p., tribunalul Călăraşi a dispus, în două rânduri, luarea măsuri arestării preventive, soluţie casată în recurs de Curtea de Apel Bucureşti.

Aprecierea pericolului social şi a întrunirii sau neîntrunirii condiţiilor prev. de art.143 şi 148 C.p.p. cu privire la alt inculpat decât cei doi pentru care s-a formulat propunerea de prelungire a arestării preventive nu intră în sfera obiectului prezentei judecăţi, instanţa fiind strict investită cu analizarea cererii parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prev. de art.155 C.p.p.

Aşa fiind şi cum tribunalul nu a reţinut o schimbare a temeiurilor arestării, apreciază admisibilă cererea, fiind îndeplinite condiţiile prev. de art.155 C.p.p.

Este de netăgăduit că limitarea dreptului persoanei la libertate trebuie să fie o măsură cu caracter excepţional însă, în cazul de faţă situaţia reţinută se încadrează în categoria excepţiilor acceptate şi prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (respectiv în art.5 al.1 lit.c, conform căruia se admite limitarea libertăţii persoanei „dacă a fost deţinut sau arestat în vedere aduceri sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci când există motive verosimile a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinicie de a crede în necesitatea de a împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia”.

Pentru considerentele de mai sus, urmează ca în baza art.156 C.p.p. a admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi a dispune prelungirea arestării preventive a inculpaţilor Ş.R.A., fiul lui N... şi F..., născut la ... şi P.G.D., fiul lui ... şi ..., născut la ... pe o durată de 30 de zile, de la 24.10.2008 la 22.11.2008.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În baza art.156 C.p.p.

Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi dispune prelungirea arestării preventive a inculpaţilor Ş.R.A., fiul lui N. şi F. M., născut la ____  şi P.G.D., fiul lui G. şi T., născut la ____  pe o durată de 30 de zile, de la 24.10.2008 la 22.11.2008.

Cu recurs în 24 ore de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpaţi.