Plângere contravenţională

Hotărâre din 12.01.2010


1.plângere contravenţională-relevanţa culpei celuilalt conducător auto implicat în accidentul de circulaţie

La data de 21.05.2009, s-a înregistrat adresa Tribunalului Vâlcea prin care s-a trimis pentru a doua oară spre judecare plângerea formulată de petiţionarul M.V., domiciliat în comuna Logreşti, satul Măru, judeţul Gorj, împotriva procesului -verbal de contravenţie, seria PCA, nr.2699382, întocmit la 12.01.2008 de Postului de Poliţie Grădiştea, judeţul Vâlcea.

S-a susţinut de către petiţionar în motivare că prin actul de constatare sus menţionat a fost sancţionat cu 6 puncte penalizare în valoare de 300 lei amendă  şi suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 60 de zile pentru efectuarea unei manevre de depăşire pe sector de drum cu marcaj continuu. În realitate, la 12.01.2008, în timp ce circula cu autoturismul marca ,,Renault” pe raza localităţii Grădiştea, din direcţia Tg.Jiu, pe un sector de drum cu linie continuă, conducătorul  unui alt vehicul, staţionat pe marginea drumului, pe care a încercat să-l depăşească, s-a pus în mişcare fără să se asigure, a trecut peste axul drumului, pe banda din stânga, şi a intrat în coliziune cu el, producându-i o serie de avarii minore la aripa dreaptă faţă şi la un semnalizator. S-a mai arătat că în dovada de constatare a pagubelor materiale s-a consemnat în mod neveridic că accidentul de circulaţie s-a produs din cauza realizării unei manevra de depăşire în curbă periculoasă, semnalizată corespunzător. A încheiat prin a califica ca permisă depăşirea efectuată, cu explicaţia că autoturismul celălalt era oprit şi nu avea de unde să cunoască intenţia de traversare a persoanei care-l conducea.

În dovedire petiţionarul a administrat probatorii scrise, depunând în copie, procesul -verbal de contravenţie atacat, dovada constatatoare a avariilor suferite, precum şi proba testimonială, constând în audierea a doi martori.

În apărare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în calitate de agent constatator, prin actul de procedură remis în termen legal, a apreciat ca nefondată plângerea dedusă judecăţii, cu consecinţa respingerii ca atare, întrucât procesul -verbal de contravenţie s-a încheiat cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Ordonanţa nr.2/2001, modificată şi completată, sancţiunea contravenţională s-a aplicat corect, realitatea faptei săvârşite de petiţionar nefiind contrazisă în vreun fel.

Probatorial s-au anexat raportul de reţinere a permisului de conducere, cu adresa de comunicare aferentă, borderoul de expediere a procesului -verbal, declaraţiile date şi schiţele întocmite de conducătorii autoturismelor implicate în accidentul rutier.

În complinire s-a ascultat din oficiu martorul menţionat în cuprinsul procesului -verbal de contravenţie şi s-au solicitat relaţii la Postul de Poliţie Grădiştea.

Din analiza probatoriului administrat, instanţa a reţinut că prin procesul -verbal din data de 12.01.2008, petiţionarul a fost sancţionat cu 300 lei amendă contravenţională, corespunzătoare celor 6 puncte- amendă aplicate, la nivelul salariului minim brut pe economie de atunci, şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 60 de zile pentru încălcarea dispoziţiilor art.120 alin.1 lit.i din Hotărârea Guvernului nr.1391/2006. S-a constatat că, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe raza localităţii Grădiştea, acesta a efectuat o manevră de depăşire pe sector de drum cu marcaj longitudinal continuu, intrând în coliziune cu un alt vehicul care circula pe direcţia sa de mers. În termen legal, petiţionarul s-a adresat instanţei de judecată, invocând netemeinicia şi nelegalitatea procesului -verbal de contravenţie întocmit, cu argumentul că accidentul de circulaţie s-a produs din culpa celuilalt conducător auto care nu s-a asigurat la trecerea pe sensul opus şi manevra de depăşirea executată îi era total permisă de vreme ce  autoturismul acestuia se afla staţionat.  Prin procesul -verbal încheiat la aceeaşi dată, numitul Fera Liviu, cel de-al doilea conducător auto implicat în accidentul de circulaţie înregistrat, a fost amendat contravenţional pentru nerespectarea obligaţiilor impuse în caz de depăşire, mai exact de a circula cât mai aproape de marginea părţii carosabile. 

Potrivit art.120 alin.1 lit.i din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, depăşirea vehiculelor este strict interzisă în situaţiile în care pentru efectuarea acestei manevre se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar şi parţial, pe sensul opus.

Definită expressis verbis de art.45 din aceeaşi ordonanţă, depăşirea presupune trecerea unui vehicul înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul de vehicule în care s-a găsit iniţial.

Marcajul continuu, indiferent de natura sa simplă sau dublă, contribuie ca mai toate indicatoarele rutiere la asigurarea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă(fără blocări şi accidente, dacă sunt respectate de toţi participanţii la trafic), având rol exclusiv de interzicere, neputându-se încălca de către un vehicul. 

În speţă, din depoziţia martorului Dumitru Constantin -Tinel, astfel cum a fost completată la termenul de judecată din 20 noiembrie 2009, ceilalţi martori nefiind interpelaţi pe acest aspect, dar şi din declaraţia dată personal şi schiţa realizată de petiţionar cu prilejul cercetării accidentului rutier a rezultat fără putinţă de tăgadă că acesta s-a angajat în depăşirea unui vehicul prin trecerea peste axul drumului materializat cu linie continuă, circulând cu autoturismul în întregime pe sensul opus.

Împrejurarea avansată de petiţionar că autoturismul condus de Fera Liviu -Gheorghe se afla în momentul luării hotărârii de depăşire pe partea dreaptă a carosabilului rămâne lipsită de orice eficienţă juridică de vreme ce lăţimea benzii pe care se deplasa nu permitea executarea acestei manevre decât prin încălcarea marcajului cu linie continuă.

Indiscutabil, intimatul Fera Liviu -Gheorghe a contribuit în egală măsură la provocarea accidentului de circulaţie, dar culpa acestuia nu poate constitui sub nicio formă justificare pentru ignorarea obligaţiilor ce-i reveneau, respectiv de a se asigura că nu există vreo restricţie pentru efectuarea depăşirii.

Faptul că în dovada de constatare a pagubelor materiale s-a consemnat o altă cauză generatoare este irelevantă faţă de obiectul sesizării, analiza judiciară vizând efectiv valabilitatea procesului-verbal de contravenţie încheiat.

Prin prisma considerentele expuse, instanţa a respins plângerea ca nefondată, confirmând pe cale de consecinţă legalitatea şi temeinicia documentului de natură administrativă contestat.

~ 1 ~