Luarea în considerare în soluţionarea laturii civile a principiului disponibilităţii părţilor - principiu ce guvernează latura civilă a procesului penal

Sentinţă penală 68/2009 din 09.12.2010


 Luarea în considerare în soluţionarea laturii civile a principiului disponibilităţii părţilor  - principiu  ce guvernează  latura  civilă a procesului penal

 

 

 

 

 Prin Rechizitoriul Parchetului de pe  lângă Judecătoria  Beclean înregistrat  sub nr. …/P/2007 şi la această  instanţă  sub nr. de mai sus, s-a  dispus punerea în mişcare a acţiunii penale  şi trimiterea în judecată a inculpatului  ……….  pentru săvârşirea infracţiunilor  de vătămare corporală  din culpă prev.de art. 184 alin. 2 şi 4 C.p. şi  conducere pe  drumurile  publice  a unui  autovehicul  fără  permis  de conducere  prev. de art. 86  al. 1  din OUG  nr. 195/2002 republicată, cu aplicarea  art. 33 lit. „b”  Cod penal.

 În  fapt s-a reţinut că inculpatul  locuieşte  în satul  ……..  şi -  întrucât  posedă  cunoştinţe  de mecanică  auto - la data de  21. 07.2007, orele 10,00, numitul …. i-a  încredinţat  autoturismul  său ,  marca Dacia 1310 , cu  nr. de înmatriculare ……. în vederea  efectuării unor  reparaţii.

 După  finalizarea  acestora, inculpatul  a urcat  la volanul autoturismului sus  menţionat  şi –deşi nu poseda  permis  de conducere -  l-a rulat  spre localitatea  ……..  cu intenţia  de a vizita  o cunoştinţă. A circulat  cu autovehiculul  cca.  5 km  pe un drum de  hotar  din localitatea  …., după care a rulat 1 km pe …  şi 1, 5  km pe  DC 24 , situat  pe raza localităţii  sus  menţionate , după  parcurgerea  cărora  a fost  implicat  într-un eveniment  rutier.

 Astfel,  la intrarea  în satul ….., în jurul orelor 18, 45,  pe  un sector  de  drum neasfaltat  şi în pantă  (cu vizibilitate  bună) , inculpatul a sesizat de  la o distanţă de 200 metri  că , pe suprafaţa  carosabilă, în zona axului drumului, se  deplasa  (cu  faţa  spre  vehicul) o persoană de  sex  feminin, în vârstă, respectiv  partea  vătămată …..  Pentru  a evita  impactul  cu aceasta,  a acţionat  sistemul de frânare  , care prezenta , însă ,  defecţiuni .Drept urmare , autoturismul a intrat  în derapaj. Inculpatul a efectuat , apoi , manevre  precipitate  de evitare  stânga  - dreapta. Tributar, însă , lipsei  de  experienţă  şi  fără a avea pregătirea  şi aptitudinile  fizice  şi psihice  necesare – calităţi atestate  de un permis  de conducere  valabil – a acroşat-o pe partea  vătămată  cu partea  stângă  faţă a vehiculului,  vehicul care s-a oprit  în şanţul din partea  dreaptă a drumului.

 S-a  mai reţinut  în  actul de sesizare  că  din accident a rezultat  vătămarea  corporală  a părţii vătămate , persoană care a suferit leziuni corporale traumatice vindecabile în 65–70  de zile de îngrijiri medicale  şi care a fost  internată  în  Spitalul Judeţean Bistriţa  în perioada  21.07 – 17.08.2007.

 S-a mai menţionat  în rechizitoriu  că  inculpatul a fost  testat  cu  aparatul alcotest, rezultatul fiind  de 0,08 mg/l  alcool  pur  în aerul expirat  (din buletinul de analiză  nr. 401/2007  reieşind  că acesta a avut o alcoolemie  de 0g la mie ) şi  că acesta  a recunoscut  săvârşirea  faptelor.

 S-a  mai menţionat  că partea  vătămată  ……..  s-a constituit parte civilă  în cauză  cu  suma de 50.000 lei, precum  şi unitatea  spitalicească, cu suma de 4.130 lei.

Legal citată şi prezentă în instanţă , partea vătămată  ……. - asistată de mandatar ………. - şi-a menţinut  poziţia  exprimată  în faza de urmărire penală, ulterior, precizând  că  este  de acord  să se împace  cu inculpatul  în ipoteza  în care acesta  îi achită suma de 30.000  lei, cu titlu de daune morale.

Legal citat  şi  prezent  în instanţă – asistat  de apărător oficiu  - cu ocazia audierii, inculpatul a arătat că recunoaşte  învinuirile ce i se aduc, respectiv  că ,  din culpa  sa,  s-a  produs  evenimentul  rutier  în  urma  căruia  partea  vătămată a suferit  leziuni  corporale traumatice  şi, totodată, că a condus deşi nu deţinea  permis  de conducere .

S-a declarat a fi de acord cu pretenţiile civile formulate de către unitatea spitalicească  şi, în parte  (jumătate) , cu cele  solicitate de  către  partea  vătămată, respectiv  cu plata  sumei de 15.000 lei.

A mai arătat  că îşi menţine  declaraţiile date  în faza de urmărire penală, iar în probaţiune şi-a  însuşit  martorii propuşi de către  reprezentantul Parchetului.

Raportat  la susţinerile  părţii vătămate  (conform  cărora  în urma accidentului rutier  i-a  fost  creat  un grad  de infirmitate) şi, totodată, la concluziile  existente  în raportul de expertiză  medico legală  (f. 26, 27 – conform  acestora  asupra unui eventual  grad de invaliditate  sau infirmitate SML  se va putea pronunţa la 3 luni de la data emiterii certificatului  medico  legal) , instanţa a dispus  completarea  respectivei expertize, în sensul de a se preciza  dacă  leziunile  cauzate  părţii vătămate i-au  conferit acesteia  un grad  de invaliditate (temporar  sau permanent) şi dacă acesteia  i-a  fost afectată  capacitatea  de muncă  (cu indicarea procentuală a respectivei  reduceri). 

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv: piesele dosarului de urmărire penală (fil. 1 - 50), actul de sesizare a instanţei (fil. 1-2 ), constituirea  de parte  civilă a unităţii spitaliceşti, declaraţia  inculpatului (fil. 64), declaraţiile  martorilor ……….. (f. 71, 72) şi ………… (f. 91), actele  medicale  privitoare  la partea  vătămată f. 90 şi 70) şi completarea raportului de expertiză  medico-legală efectuată de către  SML BN (f. 94 – 96), instanţa reţine , în fapt, următoarele:

 Inculpatul  locuieşte  în satul  ……….  şi -  întrucât  posedă  cunoştinţe  de mecanică  auto -  la data de  21. 07.2007, orele 10,00, numitul ……….  i-a  încredinţat  autoturismul  său  marca Dacia 1310 cu  nr. de înmatriculare ………., în vederea  efectuării unor  reparaţii.

 După  finalizarea  acestora, inculpatul  a urcat  la volanul autoturismului sus  menţionat  şi –deşi nu poseda  permis  de conducere -  l-a rulat  spre localitatea  …….. cu intenţia  de a vizita  o cunoştinţă. A circulat  cu autovehiculul  cca.  5 km  pe un drum de  hotar  din localitatea  ………., după care a rulat  un km pe DJ 172H  şi 1, 5  km pe  DC 24 ,  situat  pe raza localităţii sus  menţionate , după  parcurgerea  cărora  a fost  implicat  într-un eveniment  rutier.

 Astfel,  la intrarea  în satul …….., în jurul orelor 18, 45,  pe  un sector  de  drum neasfaltat  şi în pantă  (cu vizibilitate  bună) , inculpatul a sesizat de  la o distanţă de 200 m  că pe suprafaţa  carosabilă, în zona axului drumului, se  deplasa  (cu  faţa  spre  vehicul) o persoană de  sex  feminin, în vârstă, respectiv  partea  vătămată ……..  Pentru  a evita  impactul  cu aceasta,  a acţionat  sistemul de frânare  (care prezenta  defecţiuni), autoturismul  intrând , însă ,  în derapaj, după  care a efectuat  manevre  precipitate  de evitare  stânga  - dreapta. Tributar, însă , lipsei  de  experienţă  şi  fără a avea pregătirea  şi aptitudinile  fizice  şi psihice  necesare , a acroşat-o pe partea  vătămată  cu partea  stângă  faţă a vehiculului, vehicul ce s-a oprit  în şanţul din partea  dreaptă a drumului.

 Instanţa a  mai reţinut  că  din accident a rezultat  vătămarea  corporală  a părţii vătămate , persoană care a suferit leziuni corporale traumatice vindecabile în 65 – 70  de zile de îngrijiri medicale , care a fost  internată  în  Spitalul Judeţean Bistriţa  în perioada  21.07 – 17.08.2007 şi , totodată, că acesteia nu i-a fost afectată capacitatea de muncă ( ce – la momentul accidentului – era deja pierdută integral prin vârstă ) , ci doar capacitatea adaptativă cu 30-35 % ( conf. completării raportului de expertiză medico-legală – f. 94-96 ).

 Raportat la  starea de fapt  mai sus reţinută, instanţa  urmează a constata că,în drept, faptele  inculpatului , persoană care, la data  de 21.07.2007,  din culpa sa (în proporţie  de 70 % , conform aprecierii instanţei ) şi a părţii vătămate  (în proporţie  de 30 %),  prin  încălcarea  dispoziţiilor legale (art. 20  al. 1 şi art. 48 din OUG  nr. 195/2002 mod. şi compl. , respectiv  art. 72  al. 1 din acelaşi act  normativ) a provocat un accident  rutier  în urma căruia  partea vătămată ……..  a  suferit  leziuni corporale traumatice  vindecabile  în 65 – 70  de zile  de îngrijiri medicale, conducând  pe drumul  public  autovehiculul cu nr. de înmatriculare ………, fără  să posede  permis  de conducere întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală  din culpă prev. de  art.  184 alin. 2  şi 4  Cod penal şi  conducere  pe  drumurile  publice a unui autovehicul  fără permis de conducere prev. de art. 86  al. 1  din OUG  195/2002  modificată  şi completată.

În virtutea  disp. art. 6 alin. 1 şi 2  şi art. 7 din CEDO , a textelor legale  anterior menţionate coroborate cu  disp. art. 72 C.p. şi având  în vedere, totodată, împrejurarea că  inculpatul a  intrat pentru prima dată sub incidenţa legii penale, a recunoscut  comiterea  infracţiunilor şi s-a declarat de acord cu acoperirea prejudiciilor,  instanţa îl va condamna pentru săvârşirea infracţiunii de  vătămare corporală  din culpă la pedeapsa de  2 luni închisoare, iar pentru  infracţiunea  prev. de art. 86  al. 1  din OUG 195/2002, la pedeapsa  de 8 luni  închisoare, reţinând  în prealabil  în favoarea acestuia  circumstanţele  atenuante prev. de disp. art. 74 lit. „a” şi „c” C.penal şi făcând aplicarea disp. art. 76 lit. „e”, respectiv  lit. „d”  C.penal.

Raportat  la  modalitatea comiterii celor  două infracţiuni –printr-o  singură acţiune - va  constata că aceste infracţiuni au fost comise în concurs ideal prev. de art. 33 lit. „b" Cod penal, motiv pentru care - în baza disp. art. 34 lit. "b" Cod penal – va contopi pedepsele stabilite  pentru infractiunile concurente  şi  va  aplica  inculpatului pedeapsa cea mai grea , de 8 luni închisoare.

 Va  face aplicarea disp. art. 71 rap. la art. 64  lit a-b C.penal.

În virtutea aceloraşi circumstanţe personale anterior menţionate (lipsa antecedentelor penale şi conduita sinceră ) şi raportat la cuantumul pedepsei aplicate, precum şi la forma vinovăţiei,  instanţa apreciază că scopul educativ al pedepsei  poate  fi atins  fără  executarea acesteia.

Pe cale  de consecinţă, în baza disp. art. 81 Cod penal, va suspenda condiţionat executarea pedepsei aplicate, stabilind -conform  art. 82 Cod penal –un termen de încercare de  2 ani  şi 8 luni.

Va pune în vedere inculpatului disp. art. 83 Cod penal, respectiv  că, în cazul  în care  în cursul termenului de încercare va  săvârşi cu intenţie o  nouă  infracţiune, instanţa  va revoca suspendarea condiţionată, urmând  să  execute prezenta pedeapsă cumulată aritmetic cu pedeapsa ce-i va fi  aplicată pentru  noua infracţiune.

Va face aplicarea  disp. art.71 alin. 5  C.p

 Cât priveşte latura civilă a  cauzei , în virtutea  disp. art. 313 din Legea  nr. 95/2006  şi a art. 3 alin. 3 din OG nr. 9/2000, îl  va obliga  pe  inculpat  la plata  sumei de 4.130 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând  cheltuieli de spitalizare ,către Spitalul  Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

 Totodată, în virtutea disp. art.346 rap. la art. 14  C.p.p. coroborat cu  disp. art. 998 C.civil  şi  având  în vedere  principiul disponibilităţii părţilor  - principiu  ce guvernează  latura  civilă a procesului penal - îl va obliga pe  inculpat la plata  sumei de 15.000 lei , cu titlu de despăgubiri civile , către partea  vătămată şi civilă ……..  (raportat  la poziţia  exprimată  personal  în instanţă  de  către  inculpat - la care a achiesat şi mandatarul părţii vătămate – şi la împrejurarea că suma oferită de acesta este una extrem de rezonabilă având în vedere şi gradul de culpă al părţii vătămate în producerea evenimentului rutier ).

 Văzând  şi  disp. art. 191 C.p.p.,

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Condamnă pe inculpatul ………., fără antecedente penale, având CNP 1860724295329-  pentru săvârşirea infracţiunilor de :

- conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere prev. de art. 86  al. 1 din OUG nr. 195/2002 mod. şi compl. , cu reţinerea în favoarea acestuia a circumstanţelor atenuante prev. de disp. art. 74 lit. „a” şi „c” C.penal şi făcând aplicarea disp. art. 76 lit. „d” C.penal , la pedeapsa de 8 luni închisoare ;

- vătămare  corporală din culpă prev. de art. 184  al. 2  şi 4  Cod penal,  cu reţinerea în favoarea acestuia a circumstanţelor atenuante prev. de disp. art. 74 lit. „a” şi „c” C.penal şi făcând aplicarea disp. art. 76 lit. „e” C.penal , la pedeapsa de 2 luni închisoare.

 Constată că aceste infracţiuni au fost comise în concurs ideal prev. de art. 33 lit. „b" Cod penal, motiv pentru care - în baza disp. art. 34 lit. "b" Cod penal - contopeşte  pedepsele stabilite  pentru infractiunile concurente  şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea , de 8 luni închisoare.

 Face aplicarea disp. art. 71 rap. la art. 64  lit a-b C.penal.

 In baza disp. art. 81 C.penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate, stabilind conform art. 83 C.penal un termen de încercare de 2 ani şi 8 luni.

 Pune in vedere inculpatului disp. art. 83  C.penal.

 Face aplicarea disp. art. 71 alin.5 C.penal.

Obligă pe inculpat la plata sumei de 4.130 lei, cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând  cheltuieli de spitalizare ,către Spitalul  Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

 Obligă pe inculpat la plata  sumei de 15.000 lei cu titlu de despăgubiri civile , către  partea  vătămată şi civilă ……...

Stabileşte în favoarea Baroului BN suma de 100 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu ( cuv. av. ………. ), sumă ce se va plăti din fondul M.J.

Obligă pe inculpat la plata sumei de 350 lei ,cu titlu de  cheltuieli judiciare în favoarea statului , din care 100 lei reprezentând onorariu avocaţial.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică , azi, 02.04.2009.