Anulare titlu de proprietate

Sentinţă civilă 388 din 16.03.2010


Admite actiunea reclamantului RC, în contradictoriu cu intimatele Comisia locala Baldovinesti pentru aplicarea legilor fondului funciar si Comisia Judeteana Olt pentru aplicarea legilor fondului funciar cu sediul in Slatina, judetul Olt.

Dispune anularea titlului de proprietate nr. 6782/88/08.02.1995. 

Obliga intimata sa emita si sa elibereze un nou titlu de proprietate pe numele autorului RI cu mostenitori RA, ulterior decedata, cu mostenitor reclamantul RC, pentru suprafata de 5.900 ha teren, situat pe raza comunei Baldovinesti, judetul  Olt, in solele si tarlalele corespunzatoare, conform noii fise cu date pentru titlul de proprietate.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la nr. 626/184/04.03.2010 reclamantul RC a chemat in judecata  intimatele cu intimatele Comisia locala Baldovinesti pentru aplicarea legilor fondului funciar si Comisia Judeteana Olt pentru aplicarea legilor fondului funciar, solicitand instantei, ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna  anularea titlului de proprietate nr. 6782/88/08.02.1995 si sa oblige intimata Comisia judeteana Olt pentru aplicarea legilor fondului funciar sa emita si sa elibereze un nou titlu de proprietate pe numele autorului RI, pentru suprafata de 5.900 ha teren, situat pe raza comunei Baldovinesti, judetul  Olt.

In fapt, reclamantul a motivat ca titlul de proprietate a fost emis eronat, pentru suprafata de 6.545 mp., teren, având în vedere ca autorul sau a figurat în evidente cu suprafata de 5.900 mp., teren.

In sustinerea actiunii  reclamantul a depus titlul de proprietate, fisa rol agricol, act de stare civila si fisa pentru noul titlu de proprietate cu tarlalele si parcelele corespunzatoare.

Cu adresele nr. 17228/15.03.2010 si 374/11.03.2010, intimatele au comunicat actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate si au precizat ca sunt de acord cu anularea titlului de proprietate.

Analizand actele si lucrarile dosarului,precum si acordul intimatelor, instanta apreciaza ca actiunea reclamantului este intemeiata.

Potrivit art. 52, pct. 1 din Legea 18/1991-republicata, in sensul acestei legi, comisia judeteana este autoritate publica cu activitate administrativ-jurisdictionala si in aceasta calitate intimata, in temeiul art. 58 din Legea 18/1991- republicata poate modifica, desfiinta sau inlocui  titlul de proprietate.

Reclamantul a facut dovada ca titlul de proprietate a fost emis eronat, pentru suprafata de 6.545 mp., teren, având în vedere ca autorul sau a figurat în evidente doar cu suprafata de 5.900 mp., teren, asa cum rezulta din fisa rolului agricol, situatie confirmata si de catre intimate cu adresa nr. 374/11.03.2010.

In raport de aceste considerente si avand in vedere dispozitiile art. 64 din legea 18/1991, instanta urmeaza sa admita actiunea reclamantului, sa dispuna  anularea titlului de proprietate nr. 6782/88/08.02.1995 si sa oblige intimata Comisia judeteana Olt pentru aplicarea legilor fondului funciar sa emita si sa elibereze un nou titlu de proprietate pe numele autorului RI cu mostenitori RA, ulterior decedata, cu mostenitor reclamantul R C, pentru suprafata de 5.900 ha teren, situat pe raza comunei Baldovinesti, judetul  Olt, in solele si tarlalele corespunzatoare, conform noii fise cu date pentru titlul de proprietate.

Data publicarii pe portal:  05.05.2010

Domenii speta