PENAL-Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 453 alin. 1 lit. a cod procedură penală modificat prin Legea nr. 195/2009.

Sentinţă penală 129 din 14.04.2010


Prin sentinţa penală nr. 129/14.04.2010 pronunţată în dosarul penal nr. 5468/120/2009 Tribunalul a respins cererea de  întrerupere executare pedeapsă formulată de L.E., iar în baza art. 1391 cod procedură penală s-a dispus efectuarea de către inculpat a tratamentului de specialitate sub pază permanentă în reţeaua medicală a Ministerului Sănătăţii Publice.

În condiţiile în care raportul de expertiză medico – legală a concluzionat că petentul condamnat se află în imposibilitatea executării pedepsei din punct de vedere medical pe o perioadă de 2 luni, prima instanţă a făcut aplicabilitatea dispoziţiilor art. 1391 cod procedură penală şi a dispus efectuarea de către  petent a tratamentului de specialitate în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii.

Prin decizia penală nr. 586/9.06.2010 – Curtea de Apel Ploieşti a respins ca nefundat recursul reţinând ca prin modificarea adusă codului de procedură penală din Legea nr. 195/2009 – întreruperea executării pedepsei  nu poate fi admisă dacă se constată că tratamentul se poate efectua sub pază permanentă în condiţiile art. 1391 cod procedură penală.