Obligaţia de a face. Inadmisibilitatea înlocuirii amenzii contravenţionale cu prestarea unei muncii în folosul comunităţii în lipsa acordului expres al contravenientului

Sentinţă civilă 1717 din 07.06.2007


Potrivit art. 39 indice 1, alin.2 din LG.353/2006 „ În cazul în care contravenientul, citat în instanta , nu a achitat amenda în termenul prevazut la alin.1 instanta procedeaza,daca exista acordul expres al acestuia, la înlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii pe o durata maxima de 50 de ore,iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani,de 25 de ore.

Prin sentinta civila nr.1717/07.06.2007, a Judecatoriei Bals a fost respinsa cererea petentului I.P.J. Olt de a înlocui amenda contraventionala aplicata numitului CF, cu obligarea acestuia la prestarea unor activitati în folosul comunitatii.

Instanta de fond a motivat ca în astfel de situatii în virtutea rolului activ reglementat de art.129 alin.5, cod civil, este obligatorie citarea intimatului cu mentiunea personal la interogatoriu ( proba dispusa de instanta din oficiu) însa în situatia în care acesta nu se prezinta nu se poate face aplicarea art.225 cod pr. civila ( norma prevazuta în LG 353/2006, cuprinzând o derogare expresa de la aceasta lege), solutia legala fiind respingerea cererii ca neîntemeiata.

Data publicarii pe site:  27.09.2007

Domenii speta