Art.178 C.p.cu schimbarea încadrării juridice

Hotărâre 95 din 14.04.2010


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Băileşti din 21.12.2009 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.N.P. pentru săvîrşirea infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art.178 alin.3 c.p.,cu aplic.art.37 lit.a c.p.

S-a reţinut că în ziua de 14.03.2009 după ce a consumat băuturi alcoolice la un bar din com.Pleniţa, inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului marca Mazda cu nr.de înmatriculare DJ-92-BOS cu intenţia de a se deplasa în com.Orodel.

In autoturism, împreună cu inculpatul, s-a urcat şi victima B.D.D , care s-a aşezat pe scaunul din dreapta şoferului  şi în timp ce se deplasau pe DC 61 către satul Călugărei , com.Orodel , pe fondul consumului de alcool şi datorită neadaptării vitezei la condiţiile de drum , inculpatul a pierdut controlul volanului şi a intrat în coliziune cu un arbore situat pe marginea drumului.

S-a mai reţinut că în urma impactului, autoturismul condus de inculpat a suferit multiple avarii , iar numitul BDD care se afla pe scaunul din dreapta, a decedat .

Din raportul de constatare medico-legală autopsie întocmit de IML Craiova ,s-a stabilit că moartea victimei a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe , consecinţă a unei plăgi tăiate la nivelul regiunii cervicale anterioare  şi laterale cu interesare musculată şi vasculară , leziuni ce s-au putut produce în condiţiile accidentului de circulaţie , iar între leziunile de violenţă şi deces există legătură de cauzalitate directă , necondiţionată.

In urma producerii accidentului  inculpatul a fost condus la spital unde i s-au recoltat probe biologice, iar prin buletinul de analiză toxicologice alcoolemiei nr.142/18.03.2009 întocmit de IML Craiova s-a stabilit o alcoolemie de 1,25 gr%0.

De asemenea, s-a procedat la efectuarea unei expertize tehnice de specialitate privind dinamica producerii accidentului de circulaţie  şi care a concluzionat că accidentul putea fi evitat de inculpat dacă nu s-ar fi urcat la volan şi nu ar fi condus autoturismul în timp ce se afla cu reflexele modificate de alcoolul consumat, încît să nu poată avea controlul asupra vitezei autoturismului  pe acel sector de drum cu denivelări , cît şi asupra acţionării corecte a comenzilor autoturismului , astfel încît să fi evitat derapajul şi intrarea în coliziune  cu acel pom , încălcînd astfel prevederile art.35 alin.1 şi art.87 alin.1 din OUG 195/2002 .

In cauza, la 20.01.2010 s-a dispus introducerea în cauză  în calitate de asigurator de răspundere civilă SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA Bucureşti , avînd în vedere că la data producerii accidentului inculpatul avea autoturismul asigurat la societatea  respectivă,asa cum rezulta din copia politei de asigurare nr.001317745,aflata in dosarul de urmarire penala .

La 17.02.2010 după ce i s-au pus în vedere dispoz.art.322 c.p.p. şi art.70 c.p.p. inculpatul a susţinut că nu înţelege să mai dea declaraţie în faţa instanţei.

In cauză s-a luat declaraţie numitei BDG care s-a constituit parte civilă şi a solicitat de la inculpat suma de 10.000 lei reprezentînd daune materiale constînd în cheltuieli de înmormîntare şi pomeniri ulterioare ale victimei şi 10.000 lei daune morale şi au fost audiaţi martorii menţionaţi în rechizitoriu P.G. şi C.I.

In dovedirea laturii civile instanţa a încuviinţat părţii civile B.DG proba cu martorii B.M.şi BE, iar  inculpatului în circumstanţiere proba cu martorul TVV , declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei .

La 17.03.2010 inculpatul prin apărător a depus la dosar o ancheta socială efectuată de Primăria com.Orodel , cartea de identitate şi certificatul de naştere al celor doi minori ai inculpatului , aflaţi în întreţinere.

La 17.03.2010 la solicitarea reprezentantei Parchetului instanţa a cerut IPJ.Dolj înaintarea fişe de cazier judiciar a inculpatului , fişă ce a fost depusă la dosar la data de 6.04.2010 .

Din probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele :

In ziua de 14.03.2009 după ce a consumat băuturi alcoolice la un bar din com.Pleniţa, inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului marca Mazda cu nr.de înmatriculare DJ-92-BOS cu intenţia de a se deplasa în com.Orodel.

In autoturism împreună cu inculpatul s-a urcat şi victima BDD , care s-a aşezat pe scaunul din dreapta şoferului  şi în timp ce se deplasau pe DC 61 către satul Călugărei , com.Orodel , pe fondul consumului de alcool şi datorită neadaptării vitezei la condiţiile de drum , inculpatul a pierdut controlul volanului şi a intrat în coliziune cu un arbore situat pe marginea drumului,iar  în urma impactului, autoturismul condus de inculpat a suferit multiple avarii , iar numitul BDD care se afla pe scaunul din dreapta, a decedat .

Pentru a retine aceasta situaţie de fapt,instanţa a avut in vedere probatoriul administrat nemijlocit de aceasta ,declaraţiile date de inculpat şi martori in faza de cercetare penala,procesul verbal de cercetare la fata locului, precum şi concluziile raportului de constatare medico-legală privind autopsia şi a expertizei tehnice efectuate in cauză .

Cu referire la aceste probe stiintifice,sunt de subliniat concluziile univoce formulate in fiecare dintre ele,concluzii potrivit carora exista o legatura de cauzalitate nemijlocita intre fapta a inculpatului de a consuma bauturi alcoolice si dupa aceea de a conduce un autoturism pe drumurile publice,autoturism cu care a intrat in coliziune cu un copac de pe marginea drumului si decesul victimei.

Dealtfel ,si inculpatul si-a recunocut vinovatia in faza de urmarire penala si in ultimul cuvint in fata instantei,iar asertiunea aparatorului acestuia,potrivit careia si victima ar fi avut o parte de vina ,nu este sustinuta de nici una din probele dosarului,leziunile suferite de acesta si care au condus la deces,neavind vreo legatura cauzala cu eventualul fapt ca nu avea pusa centura de siguranta sau ca ,la rindul sau,ar fi consumat bauturi alcoolice.

Cît priveşte încadrarea juridică dată  faptei cu care a fost sesizata instanta prin rechizitoriul Parchetului,ca fiind vorba de infractiunea prevazuta si pedepsita de art.178 alin.3 c.p.,cu aplic.art.37 lit.a c.p.,instanţa constată că se impune schimbarea de încadrare juridică,solicitata de Parchet, întrucît potrivit dispozitiilor art.38,lit.a indice 1 din c.p.p.,la stabilirea starii de recidiva nu se tine seama de infractiunile savirsite din culpa.

Fapta prevazuta de art.178 alin.3 c.p.p.reprezinta in sine o infractiune complexa,intrucit in continutul sau se regaseste o fapta intentionata,incriminata de sine-statator in art.87 alin.1 din OUG 195/2002 ,dar si o infractiune ce se savirseste din culpa si care este incriminata in forma simpla in alin.1 al art.178 cp.

Prin decizia nr.I/2007,intr-un recurs in interesul legii,Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat ca faptele de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana avind in singe o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala si de ucidere din culpa cu aceasta ocazie,constituie o singura infractiune complexa de ucidere din culpa prev..de art.178 alin.3,teza 1 cp,in care este absorbita infractiunea prevazuta de art.87 alin.1 din OUGnr.195/2002.

Intr-o atare situatie,se impune, în baza art.334 c.p, schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru care inculpatul a fost trimis in judecata din infractiunea prevazuta si pedepsita de art.178 alin.3 c.p.,cu aplic.art.37 lit.a c.p,in infractiunea prevazuta si pedepsita de art.178 alin.3 c.p.

In consecinţă, în drept, fapta inculpatului,astfel cum a fost retinuta de instanta, întruneşte  elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art.178 alin.3 c.p.

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 c.p. ,gradul de pericol social al faptei săvîrşite de inculpat, împrejurările si modul de savîrşire a acesteia , urmările socialmente periculoase ce au avut loc în urma săvîrşirii infracţiunii, dar şi datele ce caracterizează persona inculpatului , respectiv antecedentele penale ale acestuia , faptul că are doi minori în întreţinere,precum si atitudinea sincera si disponibilitatea inculpatului de a acoperi,in masura posibilitatilor,pretentiile banesti solicitate de partea civila.

In aceste condiţii, instanţa,la stabilirea cuantumului pedepsei,se va orienta spre minimul special prevazut de lege si  va aplica inculpatului pedeapsa de 5 ani închisoare.

Din fisa de cazier judiciar a inculpatului,rezulta insa ca acesta mai fusese condamnat anterior la pedeapsa de 3 ani inchisoare prin sentinta penala nr.91/09.02.2006 a Tribunalului Dolj,pedeapsa ce fost suspendata sub supraveghere in baza art.86 indice 1 cp stabilindu-se un termen total de incercare de 6 ani.

Cum fapta dedusa judecatii a fost comisa inlauntrul termenului de incercare,instanta urmeaza sa dispuna, in baza art.86 indice 4,raportat la art. 83 alin.1 C.p., revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare,aplicată prin sentinţa penală nr. 91 /09.02.2006 a Tribunalului  Dolj,urmând ca inculpatul să execute şi această pedeapsă de 3 ani închisoare în regim de detenţie,cumulată aritmetic cu pedeapsa de 5 ani închisoare,aplicată prin  prezenta sentinţă.

Este adevarat ca masura revocarii beneficiului suspendarii sub supraveghere a pedepsei anterioare este lasata de legiuitor la aprecierea judecatorului,potrivit art.83,alin.3 cp,insa instanta considera ca neluarea acestei masuri ar fi cel putin inoportuna si neadecvata,avind in vedere ca fapta inculpatului a dus la consecinta ireparabila a pierderii unei vieti omenesti.

Dealtfel,aceasta revocare este impusa si de un argument de logica juridica izvorit din faptul ca ,daca ipotetic,inculpatul ar fi savirsit doar una din infractiunile ce compun infractiunea complexa prev.de art.178 alin.3 cp,respectiv pe cea prevazuta de art.87 alin.1 din OUG 195/2002,revocarea beneficiului suspendarii pedepsei anterioare ar fi fost obligatorie si,deci,se impune cu atit mai mult cu cit infractiunea complexa savirsita de inculpat,chiar daca printr-o fictiune de interpretare  este considerata din culpa,apare ca fiind mult mai grava.

In ce priveşte cererea formulata de partea civila BDG pe baza probelor administrate, instanţa o va admite si va obliga inculpatul, alături de asiguratorul de răspundere civila, sa plătească acesteia suma de 10.000 lei,cu titlu de daune materiale si suma de 10.000 lei,cu titlu de daune morale.

Cu referire la cererea privind daunele materiale,pentru a ajunge la aceasta soluţie ,instanţa a avut in vedere probele administrate de partea civilă ,respectiv depoziţiile martorilor B.M şi B.E care au relatat că cheltuielile suportate cu ocazia inmormintarii si a pomenirilor ulterioare ale victimei au depasit cuantumul solicitat de aceasta parte civila,respectiv 10.000 lei.

In legătura cu cererea de despăgubiri pentru daunele morale  ,instanţa are in vedere suferinţele părţii civile determinate de decesul soţului si privarea acesteia de sprijinul moral si material pe care i le oferea victima, apreciind că acordarea unei compensaţii în cuantum de 10.000 lei este de natura sa repare intr-o oarecare măsura prejudiciul moral suferit.

In baza art. 191 c.p.p. inculpatul va fi obligat  la 200 lei cheltuieli judiciare către stat .

 PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.334 C.p.p. , dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinută în sarcina inculpatului,din infracţiunea prev.de art. 178 alin.3 C.p.,cu aplic.art. 37 lit.a C.p., în infracţiunea prev.de art.178 alin.3 C.p.

În baza art.178 alin.3 C.p.,condamnă pe inculpatul B.M.D, la pedeapsa de 5 ani închisoare.

În baza art.86 indice 4,raportat la art. 83 alin.1 C.p. ,dispune  revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare,aplicată prin sentinţa penală nr. 91 /09.02.2006 a Tribunalului  Dolj,urmând ca inculpatul să execute şi această pedeapsă de 3 ani închisoare în regim de detenţie,cumulată aritmetic cu pedeapsa de 5 ani închisoare,aplicată prin  prezenta sentinţă.

Aplică art. 71 şi 64 lit.a,teza a II-a şi lit.b din C.p.

Admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă BDG.

Obligă pe inculpat,alături de asigurătorul de răspundere civilă S.C.Omniasig Vienna Insurance Group S.A.,cu sediul in Bucuresti,b-dul Aviatorilor,nr.28,sector 1 ,să plătească acestei părţi civile suma de 10.000 lei,cu titlu de daune materiale şi suma de 10.000 lei,cu titlu de daune morale.

Obligă inculpatul la 200 lei cheltuieli  judiciare către stat.