Art. 208 alin. 4 - 209 alin.1lit. e cod penal, art.86 alin.1 din o.u.g. nr.195/2002, si art. 87 alin. 1 din oug nr. 195/2002

Sentinţă penală 144 din 23.06.2010


Dosar nr.713/179/2010

Domeniu alocat : Furt

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 144/23.06.2010

Titlu: art. 208 alin. 4 - 209 alin.1lit. e cod penal,  art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, si art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002,

Prin rechizitoriul nr. 23/P/2010 întocmit de Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului B.G.L., pentru savârsirea infractiunilor prev. de  art. 208 alin. 4 - 209 alin.1lit. e cod penal,  art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, si art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, cu aplic art. 33 lit. b cod penal.  .

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 01.01.2010,în jurul orelor 13,00, inculpatul B.G.L. s-a deplasat la domiciliul partii vatamate C.V. situat  în orasul Babadag, str. S. 3B, unde a consumat un pahar de vin , dupa ce în prealabil consumase un litru de bere alcoolizata,  iar în jurul orelor 14,00, profitând de neatentia persoanei vatamate,  a luat din holul locuintei acesteia cheile autoturismului , proprietatea persoanei vatamate , care se afla parcat pe str. Republicii, descuind autoturismul marca Ford, model Mondeo, înmatriculat sub nr.M 9003 VN, a pornit motorul si l-a condus pe str. Republicii si apoi pe DN 22 spre Tulcea , cu intentia de a întoarce la intersectia cu drumul spre localitatea Zebil . În dreptul  km 208+877 datorita efectelor consumului de alcool si a lipsei deprinderilor necesare a pierdut controlul directiei de mers, autoturismul intrând în coliziune cu un pom care marginea partea carosabila.

Accidentul de circulatie s-a soldat cu avarierea autoturismului si vatamarea corporala a inculpatului, care a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea în stare de inconstienta .

 Inculpatul nu a fost testat cu aparatul etilotest datorita starii de sanatate , recoltându-i - se  o proba biologica de sânge la ora 16,07, valoarea alcoolemiei fiind de 1,30 g/l, conform buletinului de analiza toxicologica - alcoolemie nr. 65/C din 03.02.2010.

Din adresa nr. 2/RP din 15.01.2010 a Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere si Înmatricularea Vehiculelor Tulcea rezulta ca inculpatul nu figureaza în baza de date automata cu permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

În declaratiile date în cursul urmaririi penale cât si în cursul cercetarii judecatoresti, inculpatul a recunoscut fapta comisa, în modalitatea sus retinuta .

Starea de fapt descrisa anterior rezulta din declaratia martorului C.V., care a fost audiat în cauza în conditiile disp.art. 82 cod pr.pen, care se coroboreaza cu declaratiile de recunoastere ale inculpatului.

Evaluând materialul probator administrat în cauza, prin prisma urmatoarelor mijloace de proba : procesul verbal de constatare ,  declaratiile martorilor I.M. si C.V.  , adresa nr. 2/RP din 15.01.2010 a Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere si Înmatricularea Vehiculelor Tulcea din care rezulta ca inculpatul nu figureaza în evidente cu permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, buletinul de analiza toxicologica - alcoolemie nr. 65/C din 03.02.2010 emis de Serviciul medico-legal Tulcea , coroborate cu declaratiile inculpatului date în cursul urmaririi penale si cercetarii judecatoresti, se retine certitudinea dovedita a faptelor si vinovatia inculpatului .

Retinând ca fapta inculpatului  întruneste elementele infractiunilor sus retinute  si procedând la individualizarea pedepsei prin prisma criteriilor prev. de art.72 cod penal si dând semnificatia cuvenita gradului de pericol social al faptei savârsite , unit cu datele ce caracterizeaza persoana inculpatului , lipsa de antecedente penale , regretul manifestat , atitudinea sa în cursul procesului, faptul ca s-a preocupat de repararea prejudiciului produs prin fapta sa , achitând partial prejudiciul cauzat, partile convenind ca acesta sa achite diferenta prejudiciului cauzat în timp , date fiind raporturile de prietenie existente între parti ,  se apreciaza ca se poate da efect circumstantelor atenuante  prev.de art.74 lit.c cod penal si retinând si incidenta disp. art.76 lit.d cod penal , urmeaza a-l condamna pe inculpat  la 1 an închisoare pentru infractiunea de furt calificat prev. art. 208 alin 4 - 209 alin. 1, lit. e Cod penal, si la câte 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.86 alin.1 si 87 alin.1 din OUG nr. 195/2002 .

Dând eficienta disp. art. 33 lit. b - 34 lit. b Cod penal inculpatul urmeaza a executa în final pedeapsa de 1 an închisoare .

Apreciind ca în raport de împrejurarile sus retinute scopul pedepsei aplicate poate fi atins si fara executarea pedepsei , în conditiile institutiei suspendarii conditionate , se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, toate cerintele prev. de art. 81 cod penal fiind întrunite pentru a se putea acorda beneficiul suspendarii conditionate, apreciindu-se aceasta modalitate de executare de natura a conduce la reinsertia sociala a inculpatului .

În conformitate cu disp. art. 82 cod penal se va stabili un termen de încercare de 3 ani .

Se va atrage atentia inculpatului asupra disp. art.83 si 85 cod penal privind revocarea si respectiv anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei aplicate.

Cum potrivit art . 71  alin.2 cod penal si în acord cu practica CEDO, condamnarea la pedeapsa închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevazute în art.64 alin.1 lit.a si b si , dupa caz , în art.64 alin.1 lit.c din acelasi cod , din momentul în care hotarârea de condamnare a ramas definitiva si pâna la terminarea executarii pedepsei , pâna la gratierea totala a restului de pedeapsa ori pâna la împlinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei , urmeaza a aplica inculpatului pedeapsa accesorie a  interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II si lit.b cod penal.

 Art. 53 alin 1 si 2 din Constitutia Romaniei, art.8 alin.2 din C.E.D.O si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului au statuat ca sanctiunile penale nu trebuie aplicate automat, ca efect al unor dispozitii legale,  iar ingerinta în drepturile esentiale trebuie sa fie justificata  si necesara într-o societate democratica, pentru îndeplinirea unui scop legitim respectiv pentru securitatea nationala, siguranta publica, apararea ordinii si prevenirea faptelor penale etc.

De asemenea , în conformitate cu disp. art. 71 alin.5 cod penal, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii, se va dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii.

În temeiul art. 191 cod pr. penala inculpatul va fi obligat la 330 lei cheltuieli judiciare catre stat .

Onorariul în suma de 200 RON reprezentând asistenta juridica din oficiu acordata inculpatului de av. Matei Mirela, va fi suportat din fondurile Ministerului de Justitie .