Rezolvarea corecta a situatiei antecedentelor penale ale inculpatului si aplicarea unei pedepse rezultante corect individualizate

Sentinţă penală 282 din 16.06.2009


Drept Penal: Rezolvarea corecta a situatiei antecedentelor penale ale

inculpatului si aplicarea unei pedepse rezultante corect individualizate.

Dosar nr  9330/233/2006

Prin decizia penală nr. 282/ 16.06.2009 a  T r i b u n a l u l ui  Galati

S-a hotarat:

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul  V  D - în prezent aflat în

Penitenciarul Galaţi ,– împotriva s.pen.  nr 42 din 9.01.2009  , a Judecătoriei Galaţi.

Conform art. 192 al .2 din C.pr.pen.  , obligă  pe inculpatul-apelant la plata

sumei de 260 lei RON , cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în apel,  din care

suma de 200 lei RON,  reprezentând onorariul  apărătorului  desemnat din oficiu 

va  fi  avansată  din  fondurile Ministerului  Justiţiei către Baroul Galaţi.

In motivarea deciziei  s-au retinut urmatoarele:

Prin s.pen. nr.42 din  9.01.2009,  a Judecătoriei Galaţi(dosar  fond 9330/233/2006)

inculpatul V  D , a fost  condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru

comiterea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208-209 al. 1 lit. g şi i din

C.penal.

Acelaşi inculpat  a  mai fost condamnat  la două  pedepse de  câte 3 ani  şi 6

luni  şi 3 ani şi 3 luni  închisoare pentru comiterea altor două infracţiuni de furt

calificat prev. de art.  208-209 al.1  din C.penal  cu aplicarea art.  37 lit. a din

C.penal.

Conform art. 36 din C.penal , în ref. la art 33-34 lit. b din C.penal au fost

contopite  pedepse de mai sus  cu pedeapsa de 3 ani  închisoare aplicată  aceluiaşi 

inculpat  prin s.pen nr  208/2001 a Tribunalului Galaţi  şi  s-a dispus  executarea

pedepsei  mai grele sporită  la  3 ani  şi 8 luni închisoare.

S-a menţinut  graţierea restului de pedeapsă de  59 zile  şi  s-a dispus

executarea acestui  rest  alături de pedeapsa  rezultantă  de 3 ani şi 8 luni 

închisoare .

În baza art. 39 al. 1 şi art. 34 lit. b  din  C.pen, s-a contopit  pedeapsa de 3

ani şi 3 luni  închisoare  aplicată pentru  o faptă  dedusă judecăţii  cu pedeapsa 

rezultantă  de 3 ani şi 8 luni şi 59 zile şi s-a dispus ca inculpatul V D să 

execute pedeapsa  mai grea sporită  la 4 ani închisoare.

S-a dispus  contopirea pedepsei de 13 ani  închisoare  aplicată prin s.pen. 

453/2007 a Tribunalului Galaţi  , cu restul  neexecutat de  409 zile închisoare şi s-a

dispus executarea pedepsei mai  grele  sporită la 13 ani şi 9 luni închisoare plus

pedeapsa  complementară  aplicată.

S-a aplicat  pedeapsa accesorie  , iar în baza art.  36 al. 3 din C.penal s-a

dedus din pedeapsa rezultantă durata executată  de inculpat de la 17.03.2006 la zi.

S-a dispus emiterea  unui nou mandat de  executare şi anularea  mandatului

anterior emis în baza s.pen. nr  453/2007 a Tribunalului Galaţi  .

În baza art. 14 C.p.p şi art.  998  din codul civil inculpatul a fost  obligat la

plata sumei de  8669  lei RON ,despăgubiri civile către  partea civilă  I-Galaţi  şi

suma de  3918 lei RON  ,despăgubiri civile către partea  civilă SC M S SA Galaţi.

Conform art. 189 şi 191 din C.p.pen.  , inculpatul  a fost obligat la plata de 

cheltuieli judiciare către stat .

Pentru a pronunţa această hotărâre  instanţa de fond  a  reţinut

următoarele :

Inculpatul  V  D  este cunoscut cu antecedente  penale iar în cursul  anilor 

2000  şi 2001 a hotărât  să  comită  alte fapte penale în special furturi .

Astfel,  la data de 1.02.2000  , pe timp de  noapte inculpatul a escaladat 

gardul împrejmuitor al părţii vătămate SC  I.-Galaţi a spart o magazie iar din

interior a sustras  anvelope auto şi camere de  cauciuc.

În seara  următoare inculpatul  V  D  , a mers  la aceiaşi  societate 

comercială  , de unde a sustras  metal dintr-o magazie mai multe  butelii de aragaz 

,  vopsea ,  aparat de  sudură , dar şi alte bunuri.

Tot pe timp de  noapte la data de  7.01.2001 inculpatul a mers pe platforma 

c S Galaţi  şi a sustras de la motostivuitoarele aflate  într-o parcare mai multe 

baterii auto.

În  sfârşit , la data de  27.10.2002,  inculpatul  V D a mers tot pe platforma 

C S , a forţat o  uşă a unei magazii iar din interior  a sustras mai multe scule  şi

echipamente de protecţie.

Audiat în faza de urmărire  penală inculpatul a  recunoscut faptele  comise ,

iar  situaţia de fapt şi vinovăţia  acestuia pentru fiecare act materiale comis a fost 

dovedită şi cu  plângerile şi adresele  părţilor vătămate , declaraţii de  martori

;procese  verbale de  constatare ; planşe  foto ; proces-verbal de reconstituire ,

coroborate cu celelalte probe administrate în cauză.

Împotriva s.pen.  nr  42 din  9.01.2009, a Judecătoriei Galaţi , în termen legal

a  declarat apel inculpatul V  D .

În motivarea cererii de apel inculpatul a arătat  că instanţa de  fond  i-a

aplicat pedepse prea mari  şi se impune reducerea  sporului  pentru pedeapsa

rezultantă  stabilită, iar pe de altă parte  antecedentele  penale nu au fost

soluţionate corect.

Reprezentantul Parchetului a solicitat  respingerea  apelului declarat de

inculpatul V D , deoarece  hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică  sub

toate aspectele.

Apelul declarat de inculpatul  V D este nefondat.

Verificând  sentinţa penală  apelată prin prisma  motivelor  invocate de

inculpatul-apelant  prin apărător  dar şi din oficiu conform art. 371 al .2 din

C.pr.pen., tribunalul constată că  instanţa de fond a pronunţat o hotărâre temeinică

şi legală  sub toate aspectele  deoarece :

Instanţa de fond  a stabilit corect situaţia de fapt şi vinovăţia  inculpatului V

D , pe baza probelor administrate şi analizate  iar la aplicarea pedepselor pentru

faptele deduse judecăţii şi a pedepsei rezultante  au fost stabilite criteriile

generale de individualizare  prev. de art.  72 din C.penal.

În primul  rând se constată că  inculpatul a  fost trimis în judecată pentru

comiterea a trei infracţiuni de furt calificat prev. de art.  208-209 al. 1  din C.penal

şi pentru fiecare  infracţiune dedusă  judecăţii instanţa de fond  a  aplicat

pedepse orientate  către limita minimă prevăzută  de lege deşi inculpatul  este

cunoscut  cu numeroase antecedente penale este recidivist  , iar  pe de altă 

parte nu a depus  diligenţe pentru  acoperirea prejudiciului cauzat celor  două părţi

vătămate.

Instanţa de fond  a soluţionat  corect toate  antecedentele penale ale 

inculpatului V D şi faptul că în final s-a dispus executarea unei pedepse rezultante

de 13 ani  şi 1 luno închisoare este justificată  legal prin aceea că pedeapsa cea 

mai mare de executat  contopită este cea de 13 ani  aplicată de Tribunalul  Galaţi

prin  s.p. 453/2007  , pentru comiterea  infracţiunii de  înşelăciune cu consecinţe

deosebit de grave prev. de art.  215 al 1,3,4 şi 5 din C.penal.

Pe de altă parte se constată  că  inculpatul  V D era în executarea  pedepsei

de 13 ani închisoare , la data de 17.03.2006, când a fost arestat preventiv ,

instanţa de fond deducând corect această pedeapsă  executată până la  zi  din

pedeapsa totală rezultantă  stabilită  la instanţa de fond de 13 ani şi 9 luni 

închisoare.

Deşi inculpatul  a fost  trimis în judecată pentru comiterea a trei 

infracţiuni de furt calificat  , în total după soluţionarea antecedentelor penale s-a

aplicat  un spor de pedeapsă redus de  9 luni închisoare la pedeapsa  mai mare de 13

ani închisoare.

Considerăm că sporul de pedeapsă  este  justificat  , este aplicat în cuantum

redus  şi nu se impune diminuare acestuia în apel deoarece  inculpatul  V D , are 

numeroase antecedente penale , este recidivist , stăruie în comitere de fapte

antisociale şi totodată nu a depus diligenţe pentru  recuperarea prejudiciului cauzat

părţilor vătămate.

Domenii speta