Majorarea pedepsei principale in apel astfel incat sa reflecte indeplinirea tuturor criteriilor prev de art. 72 cod penal

Sentinţă penală 458 din 23.11.2009


Drept Penal Majorarea pedepsei principale in apel astfel incat  sa

reflecte indeplinirea tuturor criteriilor prev de art. 72 cod penal.

Dosar nr  9472/233/2008

Prin decizia penală nr. 458/ 23.11.2009 a  T r i b u n a l u l ui  Galati,

definitiva la 04.12.2009

S-a hotarat:

Admite apelul declarat de PARCHETUL DE PE  LÂNGĂ JUDECĂTORIA GALAŢI  şi în

consecinţă:

Desfiinţează în parte sentinţa penală nr 470 din 06.03.2009  a Judecătoriei Galaţi şi în

rejudecare:

Majorează  de la 3 luni la 8 luni  închisoare, pedeapsa principală  aplicată  la instanţa de

fond inculpatului P B  menţinând  circumstanţele  atenuante  reţinute  în favoarea sa.

Majorează de la câte 2 ani şi 3 luni la câte 2 ani şi 8 luni termenele de încercare stabilite 

la instanţa de fond pentru pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie.

Menţine celelalte  dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

Atrage atenţia inculpatului – intimat asupra  consecinţelor prev. de art 83 din Codul

penal.

Conform art 192 alin 2 din Codul de procedură penală, cheltuielile  judiciare avansate  în

apel  cor rămâne  în sarcina statului.

Suma de 200 lei RON, reprezentând  onorariul apărătorului desemnat din oficiu în apel 

va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei  către Baroul Galaţi.

In motivarea deciziei  s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinţa penală nr  470 din 06.03.2009 , a  Judecătoriei Galaţi  ( dosar  fond  nr 

9472/233/2008) inculpatul P B  a  fost condamnat  la o pedeapsă de 3  luni închisoare  pentru

săvârşirea infracţiunii prev de art  87 al 1  din OUG nr 195/2002, privind  circulaţia pe drumurile

publice , cu aplicarea  art 74- 76  din Codul penal.

A fost aplicată  pedeapsa accesorie iar  în baza  art 81- 82  şi  71 al  5 din Codul penal , s-

a dispus  suspendarea condiţionată  a  pedepsei  principale  şi a pedepsei accesorii pe durata

termenului de încercare  de  2 ani şi 3  luni.

Conform art 189 şi 191 din Codul de procedură penală , inculpatul  a fost  obligat la plata

de cheltuieli  judiciare către stat .

Pentru a pronunţa această hotărâre  instanţa  de  fond  a reţinut următoarele:

În ziua de 16.05.2008, după  ce a  consumat băuturi alcoolice , inculpatul P B s-a  urcat 

la volanul autoturismului sau  şi l-a condus pe străzile  din Municipiul Galaţi.

La un control de rutină, organele de poliţie l-au oprit pe  inculpat în zona străzii

Crizantemelor  din Galaţi  şi  s-a  constat că acesta  emana miros  de alcool.

Inculpatul a fost testat de îndată cu  aparatul etilotest  şi s-a  constatat  o alcoolemie  de 0,

54 alcool pur  în  aerul expirat, iar  recoltarea probelor  biologice  de  sânge  au relevat existenţa 

unei alcoolemii  în sânge de 1,20 gr %o .

Inculpatul a recunoscut că a  consumat băuturi alcoolice  înainte de a se urca la volanul

autoturismului său , iar  situaţia de fapt şi vinovăţia  acestuia  a fost dovedită  şi cu : procesul –

verbal de  constatare , declaraţii de martori ,  rezultatele  probelor biologice  şi a  probei cu

aparatul  etilotest coroborate cu  celelalte  probe administrate în cauză.

Împotriva sentinţei penale nr  470  din 06.03.2009,  a Judecătoriei Galaţi , în termen legal

a  declarat  apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi.

În motivarea cererii de apel, parchetul  a  arătat că  instanţa de  fond a  aplicat

inculpatului P B  o pedeapsă  prea redusă  şi se impune majorarea acesteia  în apel, întrucât 

fapta  prezintă  un pericol  social  destul de ridicat.

Apelul declarat de  Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi este fondat.

Verificând  sentinţa penală  apelată prin  prisma motivului de  netemeinicie invocat  de

parchet dar  şi din oficiu  conform  art  371  alin 2  din Codul de  procedură penală , tribunalul 

constată că  Judecătoria Galaţi  a  pronunţat  o hotărâre  netemeinică din următoarele

considerente:

Instanţa  de fond a  dispus condamnarea  inculpatului P B la o  pedeapsă  de  3  luni 

închisoare  , pentru săvârşirea infracţiunii  de conducere  a  unui atovehicul având  în sânge o

îmbibaţie alcoolică ce  depăşeşte limita  legală faptă  prev.  de  art  87  al 1  din OUG 

195/2002 , cu  reţinerea  circumstanţelor  atenuante  prev  de  art  74  literele a şi c  din Codul

penal.

Deşi  conform împrejurărilor  cauzei  reţinerea de circumstanţe  atenuante  este  corectă ,

apreciem totuşi  că pedeapsa aplicată  de  3 luni  închisoare  este prea mică  şi se impune 

majorarea  acesteia  în prezentul apel.

Astfel inculpatul a  săvârşit o infracţiune  de pericol care  putea să aibă  consecinţe 

negative  pentru buna desfăşurare a  circulaţiei pe drumurile  publice  cu atât mai mult  cu cât 

gradul de alcoolemie  arătat în urma recoltării probelor biologice  a fost  relativ  ridicat  de circa

1,20 gr%o.

Deplasarea inculpatului P B , pe  străzile din municipiul Galaţi a  fost de  durată şi s-a

parcurs  în general  o distanţă mare , aspecte care  justifică aplicarea unei pedepse în apel  în

cuantum mai ridicat.

În ceea ce priveşte  circumstanţele  atenuante acestea vor fi menţinute , cu consecinţa 

majorării pedepsei până la  1 an de zile  deoarece inculpatul P B a avut  o atitudine  foarte sinceră 

a recunoscut  şi regretat  cele întâmplate , a fost prezent  la  chemările organelor judiciare  şi nu

este cunoscut  cu antecedente penale.