Plângere contraventionala. Art. 10 alin. 1 din og nr. 2/2001 instituie obligativitatea aplicarii de sanctiuni distincte pentru mai multe contraventii.

Sentinţă civilă 155 din 08.02.2007


Plângere contraventionala. Art. 10 alin. 1 din OG nr. 2/2001 instituie obligativitatea aplicarii de sanctiuni distincte pentru mai multe contraventii. SENTINTA CIVILA nr. 155/08.02.2007

Prin adresa înregistrata pe rolul acestei instante la data de 12.10.2007, sub nr. 57/188/2007, intimatul INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE NEAMT a înaintat spre competenta solutionare plângerea petentului BUHA VASILE împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei serie AX nr. 3246837/17.11.2006.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca procesul-verbal de contraventie încheiat de intimat este nul, deoarece nu a fost sanctionata persoana juridica, responsabila pentru emiterea avizului de însotire a materialului lemnos nr. 4532/17.11.2006, iar în ceea ce priveste lipsa bonului de vânzare, agentul constatator nu a precizat textul de lege aplicabil si nu era competent sa aplice o sanctiune contraventionala.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie serie AX nr. 3246837/17.11.2006, petentul BUHA VASILE a fost sanctionat contraventional cu sanctiunea amenzii contraventionale în cuantum de 1.000 lei pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 3 lit. b din HG nr. 427/2004, respectiv pentru faptul ca, pe data de 17.11.2006, în jurul orelor 22,50 a condus autocamionul SV-20-BUH care transporta material lemnos însotit de un aviz de însotire care nu avea trecut la rubrica „documente de provenienta” bonul de vânzare. De asemenea petentul a fost sanctionat pentru lipsa bonului de vânzare.

Instanta competenta sa solutioneze plângerea contraventionala este învestita, potrivit art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, sa verifice legalitatea si temeinicia procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat.

Sub aspectul legalitatii, instanta constata ca, în cauza, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat este nul, deoarece au fost încalcate prev. art. 10 alin. 1 din OG nr. 2/2001 care prevad obligativitatea aplicarii de sanctiuni distincte pentru mai multe contraventii. În procesul-verbal de contraventie contestat, desi se retine savârsirea a doua fapte contraventionale, respectiv neîntocmirea corespunzatoare a avizului de însotire a materialului lemnos si lipsa bonului de vânzare, agentul constatator a aplicat o singura sanctiune si, anume, cea prev. de disp. art. 4 lit. a din HG nr. 427/2004. Desi petentul a invocat necompetenta agentului constatator (în speta, agent de politie) cu privire la aplicarea de sanctiuni contraventionale, art. 5 lit. d din acelasi act normativ prevede posibilitatea de a aplica sanctiunile prevazute la art. 4 si pentru ofiterii si agentii de politie, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Române, precum si ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, special abilitati.

De asemenea, instanta retine ca petentul a fost în mod eronat sanctionat contraventional pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 3 lit. b din HG nr. 427/2004, care sanctioneaza nerespectarea de catre emitenti a prevederilor privind modul de eliberare si completare a documentelor de provenienta si de însotire a materialelor lemnoase. Dupa cum se observa din datele înscrise pe avizul de însotire a materialului lemnos nr. 4532/17.11.2006, emitent este SC FLORIOSYM FOREST SRL, iar nu petentul BUHA VASILE, care avea calitatea de conducator auto la momentul constatarii faptei contraventionale.

În aceste conditii, instanta constata ca prezumtia de legalitate instituita de lege în favoarea  actului de constatare si sanctionare a contraventiilor a  fost rasturnata prin proba contrara facuta de catre petent,  aceasta reusind, asadar, sa faca dovada lipsei sale de vinovatie în ceea ce priveste fapta contraventionala sanctionata de catre agentul constatator;  pe cale de consecinta, în temeiul art. 34 din actul normativ mai sus aratat, instanta  considera  ca plângerea contraventionala dedusa judecatii în acest dosar este în mod evident întemeiata.

În consecinta, instanta urmeaza sa admita plângerea petentului BUHA VASILE, sa anuleze procesul-verbal de contraventie serie AX nr. 3246837/17.11.2006 si sa îl exonereze pe petent de plata amenzii aplicate.