Persoanele care pot promova actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prev. de art. iii din legea nr. 169/1997

Sentinţă civilă 578 din 13.05.2009


Domeniu: Fondul funciar

Tip: sentinta

Nr. 578/13.05.2009

Autor: Judecatoria Adjud

Persoanele care pot promova actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prev. de art. III din legea nr. 169/1997.

Prin sent.civ. nr. 578/13.05.2009 Judecatoria Adjud a admis exceptia de lipsa calitate procesual activa a Comisiei Locale Boghesti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata prin Primar, invocate de paratul S.F.G. si a respins actiunea pentru constatare nulitate partiala titlu proprietate formulata de aceasta impotriva paratilor I. M., s.a, ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala.

Pentru a proceda astfel, instanta a retinuta ca potrivit art. III alin. 2 din Legea nr. 169/1997, nulitatea poate fi invocata de catre primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim.

Astfel, potrivit art. 5 alin. 1 din H.G. nr. 890/2005, primarul inainteaza sub semnatura actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prev. de art. III din legea nr. 169/1997.

In consecinta, in aceasta ipoteza, comisia locala de fond funciar nu are calitate procesuala activa pentru a introduce o actiune in constatarea nulitatii absolute, aceasta avand doar posibilitatea de a identifica terenurile atribuite ilegal si de a sesiza primarul, pentru ca acesta sa promoveze o actiune in constatarea nulitatii.

Domenii speta