1163

Sentinţă penală Complicitate la furt calificat din 13.06.2013


Obiect: complicitate la furt calificat, prev de art 26 rap la art 208 alin 1 –art 209 alin 1 lit a şi i Cp şi art 75 lit c Cp.

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr.313/P/2011 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor IA, ZL, BM,. OI , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prev de art 26 rap la art 208 alin 1 –art 209 alin 1 lit a şi i Cp şi art 75 lit c Cp.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost propuse spre administrare următoarele mijloace de probă:

-plângerile părţilor ; procesul verbal de constatare a infracţiunilor flagrante ;

-procesul verbal de constatare la faţa locului ;

-planşe foto ;

-declaraţiile martorilor IE, BG, OT, IV şi ZM ;

-declaraţiile inculpaţilor.

Prin sentinţa penală nr.470/2012 pronunţată de Judecătoria Bacău s-a dispus disjungerea judecării cauzei cu privire la inculpatul OI.

Cauza a fost înregistrată la nr.4929/180/2012,inculpatul OI a recunoscut săvârşirea faptei.

I.SOLUŢIONAREA ACŢIUNII PENALE

Prin coroborarea probelor administrate, instanţa reţine că la data de 27.05.2010, inculpaţii ZR si IA au stabilit  sa se deplaseze la domiciliul locuinţei lui ZM, de unde sa sustraga alte baxuri cu tigarete. Cei doi inculpati s-au deplasat pe raza comunei Sascut, jud. Bacau, fiind ajutaţi de aceasta data, de inculpatul OI. Cei trei au ajuns pe raza comunei Sascut cu un auto condus de numitul OI La indicatiile inculpatei ZR, numitul OI a  oprit autoturismul pe un drum din spatele locuintei lui ZM,. Din autoturism au coborat inculpaţii ZR, IA si OI, care s-au deplasat spre partea din spate a curtii lui ZM. Cand cei trei au ajuns în spatele locuintei mai sus mentionate, inculpaţii ZR si IA au excaladat  gardul împrejmuitor şi de acolo s-au deplasat la una din camerele de la etajul unu al locuintei, de unde au sustras un număr de 4 baxuri pline cu tigarete marcile Kent si Marlboro.

Inculpatii  ZR si IA au luat cele 4 baxuri pline cu tigarete, le-au dus pana în spatele curtii si prin acelasi loc prin care au escaladat gardul, au date cele 4 baxuri peste garad fiind ajutati si de inculpatul OI. Acesta din urma, i-a ajutat pe cei doi inculpati sa transporte cele 4 baxuri la autoturismul apartinand lui OI, persoana care de altfel, nu cunostea ca aceste tigari provin din furt.

Cei trei inculpaţi s-au deplasat pe raza mun. O, unde IA a vandut la o persoana necunoscuta tigarile sustrase. Inculpatul IA, a obtinut din vanzarea celor 4 baxuri cu ţigarete suma de 11.000 lei, bani pe care ulterior, i-a dat inculpatului OI.

La data de 28.05.2010, inculpatul OI i-a povestit inculpatului BM, despre cele întamplate cu o zi în urma si i-a propus acestuia sa mearga la aceiaşi locatie, de unde sa sustraga tigarete. Cei doi, s-au deplasat pe raza comunei Sascut cu un autoturism de ocazie, s-au apropiat de gardul din spatele locuintei în cauza si dupa ce inculpatul OI i-a aratat inculpatului BM, corpul de cladire în care trebuie sa ajunga, acesta din urma a sarit gardul locuintei si s-a deplasat la etajul cladirii de unde a sustras un bax plin cu tigarete, timp în care OI astepta la aproximativ 100 - 150 metri distanta, de locuinta numitului ZM. La ieşirea din  curtea locuintei inculpatul BM, a fost surprins de proprietarul  acesteia ZM, care a si anuntat organele de politie.

La reţinerea situaţiei de fapt instanţa a avut în vedere următoarele mijloace de probă:

-plângerile părţilor ;

-procesul verbal de constatare a infracţiunilor flagrante ;

-procesul verbal de constatare la faţa locului ;

-planşe foto ;

-declaraţiile martorilor IE,BG,OT,IV şi ZM ;

-declaraţiile inculpaţilor.

In drept, fapta inculpatului OI întruneşte conţinutul constitutiv al infracţiunii de complicitate la infractiunea de furt calificat, fapta comisa în conditiile prev. de art. 26 rap. la art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a si i C.p. cu aplicarea totodata a art. 75 lit. a, c si art. 41 alin. 2 C.p.

In temeiul art.345 C.p.p. având în vedere că fapta există, constituie infracţiune şi că a fost săvârsită de către inculpat, urmează a dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va ţine seama de criteriile generale prev.de art.72 C.p. respectiv dispoziţiile părţii generale ale C.p., limitele de pedeapsă fixate în partea specială ,gradul de pericol social al faptei săvârşite, persoana inculpatului şi imprejurările care atenueaza răspunderea penală prev de art 74 lit.a Cp, respectiv ,buna conduită anterioară.

Având în vedere că pedeapsa aplicată este mai mică de 3 ani, că inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni şi că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executare, instanţa constatând întrunite condiţiile prevăzute de art.81 C.p., urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării acesteia, va stabili termenul de încercare pe durata prev.de art.82 C.p. şi va atrage atenţia inculpatului asupra prev.art.83 C.p.

In temeiul art.71 al.1,2 C.p.instanţa va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II si b C.p.

In temeiul art.71 al.5 C.p.instanţa va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II si b C.p. pe durata suspendării condiţionate a executarii pedepsei închisorii.

II.SOLUŢIONAREA ACŢIUNII CIVILE

Partea vătămată SC F s-a constituit parte civilă şi a solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 21410 lei cu titlu de despăgubiri.

Examinând pretenţiile părţii civile prin prisma probelor administrate, instanţa va reţine elementele de fapt şi împrejurările care vor fi expuse în continuare .

Cu privire la acţiunea inculpatului ( fapta ilicită),rezultatul socialmente periculos generator de prejudicii  în patrimoniul părţii civile, legătura de cauzalitate între acţiunea inculpatului şi rezultatul generator de prejudicii  şi culpa acestuia , instanţa va avea în vedere aceeaşi situaţie de fapt aşa cum a fost expusă în mod detaliat la soluţionarea acţiunii penale.

La reţinerea situaţiei de fapt , instanţa a avut în vedere aceleaşi mijloace de probă cu cele analizate la soluţionarea acţiunii penale.

Potrivit art. 14 alin.1-3 din Codul de procedură penală, ,, acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului, precum şi a părţii responsabile civilmente, ea poate fi alăturată acţiunii penale în cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vătămate ca parte civilă, iar recuperarea pagubei se face potrivit dispoziţiilor legii civile”.

Prin art. 998 din Codul civil, care constituie temeiul răspunderii civile delictuale, se prevede că orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara şi potrivit art. 6 paragraful 1 din CEDO, orice persoană are dreptul la judecarea, în mod echitabil şi intr-un termen rezonabil, de către o instanţă care să hotărască nu numai cu privire la temeinicia acuzaţiei penale, ci şi asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil.

In temeiul art.14 C.p.p., art.346 C.p.p, art.998 C.civ , instanţa constatând îndeplinite in mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale subiective pentru fapta proprie respectiv fapta ilicită prezentată mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului şi culpa inculpatului, urmează a dispune obligarea acestuia la repararea pagubei produsă părţii civile SC F, ca rezultat al săvârşirii infracţiunii.

In temeiul art.191 al.1 C.p.p. instanţa constatând culpa procesuală a

inculpatului, urmează a dispune obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Domenii speta