Fara titlu

Sentinţă penală 1552 din 18.08.2010


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI .......................

DOSAR NR. ..............................

SENTINŢA PENALĂ NR. ..........................

Şedinţa publică de la ................................

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:  ...........................

 GREFIER: ..................................

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ............................... din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector ...................................

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul ............................, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. b, e, g, i şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de ...................................., fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a mânat pronunţarea la data de ................................., când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ................................ al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ................................, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. ...................................., s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului ..................................., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. b, e, g, i şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că la data de ........................, în jurul orelor .............................., cu ajutorul unor resturi ceramice de bujie, a spart geamurile autoturismelor marca ......................... cu nr. ....................... (proprietatea .................................., utilizator ................................) şi ...................... cu nr. .......................... (proprietatea ...................................., utilizator ........................) ce se aflau parcate pe str. ................ Sector ....................... de unde a sustras două rucsacuri ce conţinea mai multe bunuri, printre care şi acte de identitate, bunuri ce au fost ulterior restituite părţilor vătămate. S-a mai reţinut că în cursul aceleiaşi zile inculpatul ar fi spart geamul portierei stânga spate al autoturismului marca ....................................... (proprietatea ......................................, utilizator ......................................), parcat pe str. ............................................ nr. ........................................... în încercarea de a sustrage bunuri, abandonând această încercare în urma declanşării alarmei, precum şi împrejurarea că la săvârşirea acestor fapte inculpatul a avut asupra sa un cuţit cu lama de aproximativ ....................... cm.

Părţile vătămate ................................, ...................................... şi .................................nu s-au constituit părţi civile în cursul urmăririi penale, numitul ............................ arătând că nu are nicio pretenţie în cauză întrucât autovehiculul nu îi aparţinea şi nu i-au fost sustrase bunuri personale.

Situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare s-a bazat pe procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, declaraţiile şi plângerile părţilor vătămate – persoane fizice, declaraţiile inculpatului de recunoaştere a săvârşirii faptei, declaraţiile martorilor .............................................. şi ............................................, procese-verbale de cercetare la faţa locului, de percheziţie corporală şi auto, dovezi de restituire a bunurilor către părţile vătămate şi planşe foto.

Faţă de inculpat a fost luată prin ordonanţa nr. .................................. măsura reţinerii pe o durată de ........................ ore, iar prin încheierea nr. ................................................. a Judecătoriei Sectorului ............................................. s-a luat faţă de acesta măsura arestării preventive, măsură menţinută după sesizarea instanţei prin rechizitoriu.

În cursul cercetării judecătoreşti s-a procedat la audierea părţii vătămate ................................................... şi a inculpatului, care a recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa, faţă de atitudinea acestuia instanţa luând act de faptul că s-a renunţat la audierea martorilor propuşi prin rechizitoriu. Totodată, instanţa a încuviinţat pentru inculpat administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere şi efectuarea unui referat de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ...................................... De asemenea, s-a dispus ataşarea la dosarul cauzei a fişei de cazier judiciar a inculpatului şi a sentinţei penale nr. .......................................a Tribunalului .....................Secţia a .......................... Penală.

Faţă de conţinutul declaraţiilor numiţilor ................................ şi .................................... potrivit cărora autoturismele pe care le foloseau erau asigurate ....................................., instanţa a dispus citarea în cauză a ................................. (asigurătorul autoturismului marca ....................................) şi a ........................... (asigurătorul autoturismului marca .....................................), ambele societăţi constituindu-se părţi civile în cauză.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

La data de ........................., în jurul orelor ........................., inculpatul .......................................a spart geamul portierei stânga spate al autoturismului marca ................................., parcat pe ........................... nr. ................... ............................... cu intenţia de a sustrage bunuri din acesta. Alarmat de declanşarea alarmei autoturismului, inculpatul a abandonat acţiunea, fugind de la locul faptei în autoturismul marca ..................................... inscripţionat ............................................. cu nr. de înmatriculare .............................

În cursul aceleiaşi zile, în jurul orei .................................., inculpatul s-a deplasat cu autoturismul taxi în zona ................................ După ce a parcat autoturismul, inculpatul a început să se plimbe pe străzile din jur, în jurul orei ....................... ajungând pe str. ...................... unde cu ajutorul unor fragmente de bujie a spart geamul de la portiera dreapta spate a autoturismului .......................... cu nr. ................................ de unde a sustras un rucsac aparţinând părţii vătămate .........................................., conţinând mai multe produse cosmetice, facturi fiscale, o pereche de pantofi şi o borsetă în care se aflau cartea de identitate, permisul de conducere al părţii vătămate, certificatul de înmatriculare al autoturismului şi un telefon mobil.

După sustragerea acestor bunuri, inculpatul a continuat să se deplaseze pe str. ................................... oprindu-se în dreptul autoturismului .................................. cu nr. .............................., din care, prin spargerea geamului portierei dreapta faţă cu ajutorul unor fragmente de bujie, a sustras un rucsac inscripţionat ....................................... aparţinând părţii vătămate ................................... în care se afla un echipament sport, după această faptă fiind imobilizat de organele de poliţie care supravegheaseră acţiunile sale.

Situaţia de fapt reţinută mai sus rezultă, în ceea ce priveşte prima faptă, din coroborarea declaraţiilor inculpatului cu declaraţiile martorului ...................... (f. .......................... d.u.p.), acesta surprinzând momentul în care, după declanşarea alarmei autoturismului marca ............................................., inculpatul s-a îndepărtat şi s-a urcat în autovehicul inscripţionat ........................................... Martorul a remarcat şi numărul de înmatriculare al autovehiculului taxi ce coincide cu numărul indicat de inculpat şi constatat de organele de cercetare, dar şi faptul că autoturismul ............................................................. avea un geam spart. Mai mult, deşi nu s-a realizat o recunoaştere a inculpatului de către martor, descrierea făcută de martor persoanei pe care a observat-o prezintă importante asemănări cu persoana inculpatului. Totodată, instanţa are în vedere şi procesul-verbal de cercetare a autovehiculului şi planşele foto întocmite cu acea ocazie (f. ................................. du.p.).

În ceea ce priveşte celelalte două fapte, instanţa are în vedere declaraţiile inculpatului coroborate cu procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (f. ........................... d.u.p.), cu declaraţiile părţilor vătămate ........................ şi ....................................., precum şi cu procesele-verbale de cercetare la faţa locului şi planşele foto întocmite în cauză (f. ................................. d.u.p.). Totodată, instanţa reţine că bunurile sustrase din cele două autovehicule au fost găsite asupra inculpatului după cum rezultă din procesul-verbal de percheziţie (f. ................... d.u.p.) şi restituite părţilor vătămate pe bază de dovadă (f. .................... şi .................................. d.u.p.).

Mai trebuie remarcat că potrivit declaraţiei inculpatului coroborate cu constatările organelor de cercetare care au întocmit procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante cel puţin la ultimele două fapte inculpatul a purtat, pentru a evita lăsarea de urme, o pereche de mănuşi din pânză, găsite asupra sa cu ocazia percheziţiei corporale. Totodată, cu ocazia percheziţiei corporale asupra inculpatului a fost găsit şi un cuţit tip briceag cu lama de aproximativ ...............................cm, pe care inculpatul a recunoscut că l-a avut asupra sa la momentul săvârşirii faptelor, precum şi o pungă conţinând bucăţi de bujii auto, iar percheziţia asupra autoturismului ....................................... a dus la identificarea mai multor bunuri, inclusiv acte de identitate, telefoane mobile, plăcuţe de înmatriculare, cu privire la care inculpatul a afirmat că ar proveni din alte fapte de furt. O parte din aceste bunuri au fost restituite persoanelor îndreptăţite (f. ........................................... d.u.p.), restul fiind ridicate şi indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor. 

În drept, instanţa apreciază că fapta inculpatului care la data de ................................................, în executarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a încercat în jurul orelor .............................. să sustragă prin efracţie bunuri din autoturismul marca ................................, parcat într-un loc public, iar ulterior, în jurul orelor ................................., a sustras prin efracţie mai multe bunuri, inclusiv un set de acte ce servesc pentru dovedirea identităţii, din autoturismele marca .............................. cu nr. ....................  şi ............................. cu nr. ............................., parcate, de asemenea, într-un loc public, în cazul tuturor acestor acte materiale inculpatul având asupra sa un cuţit tip briceag cu lama de aproximativ ............................ cm., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. b, e, g şi i, alin 2 lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

Elementele laturii obiective rezultă cu claritate din situaţia de fapt reţinută mai sus, iar în ceea ce priveşte latura subiectivă instanţa constată că inculpatul a acţionat cu intenţie, urmărind însuşirea pe nedrept a unor bunuri aflate în posesia altor persoane şi acceptând posibilitatea ca între bunurile sustrase să se găsească şi unele acte ce servesc pentru legitimare sau pentru identificare.

Reţinerea formei continuate a infracţiunii se impune având în vedere modalitatea similară de acţiune din toate cele ..................... cazuri (sustragerea sau încercarea de a sustrage bunuri din autovehicule parcate în locuri publice prin spargerea, cu ajutorul unor fragmente de bujii, a geamurilor; dotarea inculpatului cu o pereche de mănuşi pentru evitarea urmelor), distanţa scurtă dintre actele materiale, aceste elemente justificând concluzia existenţei unei rezoluţii infracţionale unice care a persistat pe parcursul întregii activităţi a inculpatului.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere, în condiţiile art. 72 C.pen., gradul de pericol social concret al faptei pe care îl apreciază ca fiind unul mediu, atitudinea sinceră şi de cooperare a inculpatului cu organele de cercetare penală, acordul manifestat de acesta pentru repararea prejudiciului produs, conduita anterioară a inculpatului şi împrejurările care au dus la săvârşirea infracţiunilor.

Astfel, instanţa constată că deşi inculpatul a fost condamnat în minorat prin sentinţa penală nr. ............................. a Tribunalului ......................................... ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de încercare de ...................... ani pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 142/2000, conduita ulterioară a acestuia până în cursul anului ............................... a fost una caracterizată de eforturi pentru reintegrare socială. Astfel, inculpatul a absolvit cursuri de calificare în meseria de bucătar şi începând cu vârsta de ................................. ani s-a angajat în acest domeniu, caracterizările de la locurile sale de muncă descriindu-l ca o persoană serioasă, consecventă, cu spirit de echipă şi responsabilă. În plus, acesta a obţinut şi un atestat de calificare în meseria de taximetrist

Faţă de cele arătate, având în vedere şi cele reţinute în referatul de evaluare, instanţa apreciază că reluarea consumului de droguri, cu urmările sale legate de săvârşirea de infracţiuni pentru obţinerea sumelor necesare în acest scop, a fost determinată de decesul mamei inculpatului în luna august a anului ........................., eveniment care l-a afectat puternic pe acesta.

În aceste condiţii, având în vedere şi perspectivele bune de reintegrare socială pe care le prezintă inculpatul, determinate atât de resursele sale interne demonstrate pe perioada ..................................... cât şi de sprijinul de care beneficiază din partea familiei, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse de ................................. luni închisoare, în urma reţinerii de circumstanţe atenuante, este suficientă pentru atingerea scopurilor pedepsei astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 52 C.pen, având în vedere şi soluţia care se va dispune cu privire la suspendarea sub supraveghere a pedepsei aplicate anterior.

Constatând că infracţiunea din prezenta cauză a fost săvârşită de inculpat în interiorul termenului de încercare de 7 ani stabilit prin sentinţa penală nr. ................................ a Tribunalului ..................... Secţia a ...................... Penală, definitivă prin neapelare la data de ............................................................., instanţa va dispune în baza art. 864 C.pen. rap. la art. 83 alin. 1 C.pen. revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei de ................................... ani închisoare, pe care o va da spre executare alăturat de pedeapsa aplicată în cauză, inculpatul urmând să execute pedeapsa de ......................ani şi ....................... luni închisoare.

În baza art. 71 C.pen. se va interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., instanţa apreciind că săvârşirea celor două infracţiuni îl face incompatibil pe acesta cu exercitarea unei funcţii implicând exerciţiul autorităţii de stat sau a unei funcţii elective publice.

În baza art. 88 C.pen. se va dispune deducerea din pedeapsa aplicată a duratei prevenţiei de la ......................... la ............................. (conform sentinţei penale nr. ............................... a Tribunalului .........................Secţia a ................................ Penală) şi de la .......................... la zi.

În baza art. 350 alin. 1 C.pr.pen. instanţa va dispune menţinerea stării de arest preventiv, apreciind că subzistă în continuare motivele care au stat la baza luării acestei măsuri.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b C.pen. instanţa va dispune confiscarea de la inculpat a bunurilor folosite pentru săvârşirea infracţiunii – o pereche de mănuşi din pânză, bucăţile ceramice provenind de la ........................ tip briceag cu lama de aproximativ ................................. cm, indisponibilizate conform dovezii seria .................... nr. ........................ (f. ............................ d.u.p.). În ceea ce priveşte celelalte bunuri ridicate de la inculpat şi indisponibilizate conform aceleiaşi dovezi, constatând că acestea fac obiectul altor dosare aflate în lucru, instanţa nu se va pronunţa cu privire la restituirea sau confiscarea acestora.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa va lua act de faptul că părţile vătămate ............................................ şi ............................................... nu s-a constituit părţi civile în cauză.

Totodată, instanţa constată că modul de a acţiona al inculpatului prin spargerea geamului autovehiculelor ...................................... cu nr. ....................... şi ....................... cu nr. ................................. a fost de natură să creeze prejudicii proprietarilor acestor autovehicule ................................. şi, respectiv, ...................................., prejudicii ce au fost suportate în baza contractelor de asigurare de societăţile care au asigurat ........................ aceste autoturisme. Astfel, potrivit înscrisurilor depuse la dosar, ............................................................... a achitat suma de .......................... lei ................................, societate care a efectuat reparaţiile asupra autovehiculului ............................, iar .................................. a virat suma de ........................ lei în contul ..............................., societatea care a realizat reparaţiile autovehiculului ...................................... cu nr. .............................................

Faţă de cele arătate mai sus, având în vedere şi dispoziţiile deciziei în interesul legii nr. 1/2004, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, existând o faptă ilicită a inculpatului cauzatoare de prejudicii, iar prejudiciul cauzat ........................................... este cert şi dovedit de actele depuse la dosar, acţiunile civile formulate de cele două societăţi urmând a fi admise.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. inculpatul va fi obligat la plata sumei de ................................................. de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. b, e, g şi i, alin 2 lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. rap. la art. 74 -76 alin. 1 lit. c C.pen. şi art. 80 C.pen. condamnă pe inculpatul ........................... (fiul lui ............................ şi ........................, născut la data de ................................... în ....................... domiciliat în ............................, str. ..................................... nr. ....................... Sectorul . ............................., cunoscut cu antecedente penale, CNP ....................................), la pedeapsa de ............................... luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată.

 În baza art. 864 C.pen. rap. la art. 83 alin. 1 C.pen. revocă beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de ........................................ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. ........................... a Tribunalului ................................. Secţia a .........................-a Penală, definitivă prin neapelare la data de ....................................... pedeapsă pe care o dă spre executare alăturat de pedeapsa aplicată în cauză, inculpatul urmând să execute ............................ ani şi ................................... luni închisoare.

În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata prevenţiei de la ............................. la ........................ (conform sentinţei penale nr. ................................ a Tribunalului Bucureşti Secţia a ......................-a Penală) şi de la ............................................... la zi.

În baza art. 350 alin. 1 C.pr.pen. menţine starea de arest a inculpatului.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b C.pen. dispune confiscarea de la inculpat a bunurilor folosite pentru săvârşirea infracţiunii – o pereche de mănuşi din pânză, bucăţile ceramice provenind de la bujii auto şi cuţitul tip briceag cu lama de aproximativ .................................cm, indisponibilizate conform dovezii seria H nr. 0016179.

Ia act că părţile vătămate ..................................., cu sediul în Bucureşti, str. ................................... nr. ................., ap. ..................., Sectorul ...................., .................................., domiciliată în .........................., str. .................... nr. .............., bl. ....................., sc. ...................., ap. ...................., Sectorul ....................., ............................., cu sediul în ........................., str. .................. nr. ......................., bl. ................, sc. ......... ap. ......................, Sectorul .............., ........................, domiciliată în ......................., str. ................. nr. .............., bl. ............, ap. .................., judeţul ................şi fără forme legale în .........................., str. ................... nr. ................, bl. ..............., sc. ............................................, ap. ..............., Sectorul ......................, şi ......................., cu sediul în .................., str. ....................... nr. ......................, Sectorul ..........................., nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 346 C.pr.pen. rap. la art. 14 C.pr.pen. şi art. 998 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de .................................., cu sediul în ...................., B-dul ................ nr. ................, Sectorul ......................, şi obligă inculpatul la plata către această societate a sumei de .............................. lei.

În baza art. 346 C.pr.pen. rap. la art. 14 C.pr.pen. şi art. 998 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de ...................................., cu sediul în Bucureşti, .................................... nr. ....................... Sectorul ........................., şi obligă inculpatul la plata către această societate a sumei de ........................................ lei.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de .............................. de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru reprezentantul Ministerului Public şi de la comunicare pentru părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, ....................................................

PREŞEDINTEGREFIER

6