Retinerea corecta a starii de fapt si a vinovatiei fata de ansamblul materialului probator

Decizie 52 din 03.03.2010


Constata ca prin sentinţa penală nr. 17/2010 a Judecătoriei Sibiu a fost condamnat inculpata  M C, în baza art. 208 al.1 – 209 al.1 lit.g,i C.p. cu aplicarea art. 41 al.2 C.p., art.99 şi urm. C.p. la o pedeapsă de 3 ani închisoare ( 5 acte materiale).

În baza art. 192 al.2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen.  a fost condamnată inculpata la o pedeapsă de 2 ani închisoare(fapta din data de 04.09.2009).

În baza art. 192 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. a fost condamnată inculpata la o pedeapsă de 2 ani închisoare(fapta din data de 08.09.2009).

În baza art. 192 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. a fost condamnată inculpata la o pedeapsă de 2 ani închisoare(fapta din data de 27.10.2009).

În baza art. 192 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. a fost condamnată inculpata la o pedeapsă de 2 ani închisoare(fapta din data de 09.11.2009).

În baza art. 33 lit. a cu aplicarea art. 34 lit. b C.pen. au fost contopite pedepsele şi s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 alin.2 C.pen. s-au interzis inculpatei drepturile civile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b C.pen.

În baza art. 350 alin. 1 C.p.p. a fost menţinută măsura arestării preventive.

În baza art. 88 C.pen. s-a computat din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 09.11.2009 şi până la rămânerea definitivă a hotărârii.

S-a constatat că părţile vătămate L L, S.C. S R S.A.  şi R I nu s-au constituit părţi civile în cauză.

S-a constatat că persoanele vătămate B C, B E şi J A nu s-au constituit părţi vătămate în cauză.

Au fost respinse acţiunile civile ale martorilor  P O M şi I A

În baza art. 118 lit. e C.pen. s-a dispus confiscarea de la inculpată a sumei de 680 lei.

În baza art. 191 alin. 1 C.p.p. a fost obligată inculpata la plata sumei de 1.300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut, în fapt că în data de 04.09.2009, orele 04.00 Poliţia  a fost sesizată de către numitul B C cu privire la faptul că, în acea noapte, în jurul orelor 03.45 a surprins în bucătăria  imobilului sau , o persoană necunoscută de sex feminin.

La faţa locului organele de poliţie au identificat-o pe inculpata M C, care, în noaptea respectivă, după ce a escaladat gardul curţii imobilului ,  a pătruns în locuinţă pe uşa terasei ce era neasigurată, încercând să sustragă bunuri, fiind însă surprinsă de către partea vătămată B I înainte de a putea face acest lucru.

În seara zilei de 08.09.2009, în jurul orelor 21.30, inculpata M C a pătruns în curtea unei alte locuinţe , aparţinând bunicilor părţii vătămate J A, pe poarta închisă, dar neasigurată, iar apoi în interiorul locuinţei (uşile fiind descuiate), de aici sustrăgând un laptop în valoare de 2500 lei, împreună cu geanta acestuia, geantă pe care a abandonat-o apoi în curtea locuinţei.

Laptop-ul a fost recuperat de către organele de poliţie de la martorul P O M căruia inculpata i-l vânduse în data de 09.09.2009 în schimbul sumei de 280lei, fiind restituit apoi părţii vătămate.

Fiind audiată cu privire la această faptă, inculpata a recunoscut săvârşirea acesteia.

În data de 27.10.2009, în jurul orelor 01,43 Politia a fost sesizată de către numita L L , cu privire la faptul că o persoană de sex feminin a intrat în imobil.

La faţa locului, în subsolul imobilului menţionat, organele de poliţie au identificat-o pe inculpata M C, care, în acea noapte, în jurul orelor 01,30, intrase în curtea imobilului, după care, pe o uşă descuiată a pătruns la subsolul locuinţei cu intenţia de a sustrage bunuri, fiind surprinsă de către partea vătămată şi de către mama acesteia, martora S L care este cea care a sesizat zgomotele de la demisol.

În data de 09.11.2009, Poliţia  a fost sesizată de către numitul L M, despre faptul că, în perioada 06 - 09.11.2009, dintr-un imobil aparţinând SC S R SA a fost sustras un televizor LCD marca Sony.

De la faţa locului, organele de poliţie au ridicat mai multe urme papilare de pe suprafaţa exterioară a unei ferestre tip termopan situată la parterul imobilului, care prezenta urme de forţare.

Televizorul LCD a fost recuperat de la numitul I A şi restituit părţii vătămate, sus-numitul arătând că l-a cumpărat în seara zilei de 07.11.2009, în schimbul sumei de 400 lei de la un tânăr necunoscut.

În data de 09.11.2009, în jurul orelor 21,10, Politia a fost sesizată de către numitul R I despre faptul că o persoană de sex feminin a pătruns fără drept în jurul orelor 21.00, în locuinţa sa .

Sosite la faţa locului organele de poliţie au constatat că era vorba tot despre inculpata M C care încercase din nou să sustragă bunuri dintr-o locuinţă, aceasta evident, declarând că a pătruns în locuinţa părţii vătămate întrucât dorea să se ascundă de un grup de tineri care o urmăreau şi doreau să o bată.

Reţinând vinovăţia inculpatei la săvârşirea faptelor, instanţa de fond a  aplicat pedepse orientate spre minimul special reţinând la individualizarea pedepselor, numărul foarte mare de infracţiuni, săvârşirea, modul şi mijloacele de comitere, urmările produse şi persoana inculpatei.

Sub aspectul laturii civile, instanţa de fond a respins acţiunile civile formulate de  părţile civile P O M şi I A cu motivarea că, la momentul achiziţionării bunurilor sustrase de către inculpată, aceştia aveau posibilitatea de a-şi da seama că bunurile sunt sustrase.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel inculpata solicitând reducerea pedepsei aplicate cu suspendarea condiţionată a executării acesteia, cu motivarea că, o parte din fapte nu au fost săvârşite de inculpată, iar pe de altă parte, celelalte fapte au fost recunoscute, fiind recuperate de inculpată.

Examinând sentinţa apelată prin prisma motivelor de apel formulate şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, potrivit dispoziţiilor  art. 371 al.2 C.p.p. tribunalul a constatat că acesta este nefondat, şi, în baza art. 379 pct.1 lit.b C.p.p. a fost respins, pentru următoarele considerente:

Faţă de ansamblul materialului probator administrat în cauză ( proces verbal de cercetare locală, reclamaţii, declaraţiile părţilor vătămate, proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante, raport tehnic de expertiză, declaraţiile inculpatei, declaraţiile martorilor ), tribunalul constată că  instanţa de fond a reţinut corect starea de fapt precum şi vinovăţia inculpatei în săvârşirea faptelor. Astfel, privitor la fapta din 27.10.2009, inculpata a susţinut, în apel, că a intrat în casa părţii vătămate L L de teama unor băieţi, care o urmăreau şi nu a sustras nici un lucru din  imobilul acesteia. Această susţinere este infirmată de cuprinsul procesului verbal de cercetare a infracţiunii flagrante , dar şi de cuprinsul declaraţiilor părţii vătămate L L  şi ale martorei S L . De altfel, partea vătămată nici nu a sesizat sustragerea vreunui bun, din interior, iar instanţa de fond a condamnat inculpata pentru infracţiunea de violare de domiciliu.

În legătură cu fapta din 9.11.2009 inculpata a susţinut, în apel, faptul că nu ea a sustras televizorul ci o altă fată pe nume P Prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică  se constată că urmele papilare ridicate din imobilul in cauza , au fost create de inculpata M C.

De altfel, în faţa instanţei de fond, inculpata a recunoscut faptele pentru care este cercetată  pentru ca în apel să formuleze o altă variantă a acestora.

În atare situaţie, tribunalula apreciat că materialul probator administrat în cauză confirmă vinovăţia  inculpatei, motiv pentru care apelul său a fost respins ca nefondat.

În baza art. 350 C.p.p., tribunalul a menţinut starea de arest a inculpatei, subzistând în cauză temeiurile ce au determinat arestarea preventivă, indiciile săvârşirii faptei transformându-se în probe ce au dus, în final, la condamnarea inculpatei.

În baza art. 88 C.p., art. 381 C.p.p., tribunalul a dedus din pedeapsa aplicată durata arestului preventiv începând cu data de 9.11.2009, la zi.