Vătămare corporală

Sentinţă penală 933 din 14.05.2013


Infractiuni: vatamare corporala prev si ped de art. 181 al. 1 Cp.

Prin rechizitoriul nr. 9285/P/2011 din data de 19.04.2012 al Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau au fost trimisi in judecata inculpatii HR si LV sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala prev si ped de art. 181 al. 1 Cp.

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Bacau la data de 15.05.2012 sub nr. 6549/180/2012.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine ca la data de 01.07.2010, in jurul orei 18.00 inculpatii HR si LV au agresat partea vatamata MV( lovind-o cu pumnii si picioarele), provocandu-i vatamari care au necesitat un numar de 25-28 zile de ingirjiri medicale.

Vinovăţia inculpatilor este dovedită cu următoarele mijloace de probă:

-plangerea si declaratiile partii vatamate MV  filele 7-8 dup care arata ca la data de 01.07.2010 in jurul orelor 18.00-18.30 a venit la domiciliul sau numita HD, au avut o discutie in contradictoriu motivata de separarea copiilor, iar la cateva minute dupa plecarea numitei H s-a trezit in casa cu cei 2 inculpati care ai inceput sa il loveasca cu pumnii si picioarele in zona fetei si a corpului.

-certificatul medico-legal din care rezulta ca partea vatamata prezinta fractura de mandibula subcondiliana stanga, echimoze ce s-au putut produce prin loviri cu mijloace contondente si pot data din 01.07.2010, necesintand 25/28 zile de ingrijiri medicale-fila 46 dup

-suplimentul la CML eliberat de SML din care rezulta ca fractura de mandibula s-a produs cel ami probabil prin lovire activa cu corp dur. Restul leziunilor s-au putut produce prin loviri cu si de corpuri dure-fila 51 dup. Declaratii martori oculari care au declarat ca intre parti s-a iscat  un conflict verbal , iar inculpatul HR a lovit partea vatamata in zona feţei, a intervenit si inculpatul LVcare a impins partea vatamata.

Inculpatii au recunoscut partial savarsirea faptei aratand ca au incercat aplanarea conflictului ivit intre partea vatamata si concubina inculpatului HR, din cauza cazaturii partea vatamata a suferit leziuni, declaratii care nu se coroboreaza cu probele dosarului. Din coroborarea concluziilor celor 2 acte medicale cu declaratia partii vatamate MV rezulta ca leziunile se datoreaza actiunilor directe ale celor 2 inculpati, fiind cauzate cu intentie si nu din culpa ca urmare  a cazaturii. Aşadar, instanţa reţine că depoziţiile părţii vătămate se coroborează cu întreg probatoriul administrat în cauză, împrejurare în raport de care constată că devin incidente dispoziţiile art. 75 C.pr.pen., în baza cărora declaraţiile părţii vătămate făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului, numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

Prin urmare, din analizarea şi coroborarea mijloacelor de probă ce preced, instanţa constată, în mod indubitabil, împrejurarea că situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută în considerentele ce preced, a fost pe deplin dovedită.

In drept, faptele inculpatilor HR si LV astfel cum au fost descrise mai sus intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala prev de art. 181 al. 1 Cp. Făcându-se dovada existenţei faptelor imputate inculpatilor, dar şi faptul că acestea au fost comise cu vinovăţie de către acestia şi că acestea constituie infracţiuni,  în temeiul art.345 al.2 din C.p.p. instanţa va dispune condamnarea inculpatilor pentru comiterea infracţiunii de de vatamare corporala prev de art. 181 al. 1 Cp .La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa, conform art. 72 din C.pen., va avea în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpatului, dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că faptele inculpatilor prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art. 181 al. 1 C.pen. Totodată instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute la art. 181 al. 1 Cp

 Având în vedere aceste aspecte instanţa apreciază că aplicând inculpatilor  o pedeapsă de 1 an închisoare, aceasta pedeapsa va avea aptitudinea concretă de a asigura realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 din C.pen.

In temeiul art.71 al.1, 2 C.p. se va aplica inculpatilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza II si b C.p.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa reţine incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 81 C.pen., conform cărora se poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă; infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni; se apreciază de instanţă că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

Considerând că în cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 81 C.pen., respectiv condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 1 an închisoare, lipsa antecedentelor penale şi convingerea instanţei că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către inculpati a pedepsei aplicate, instanţa, în baza art. 81 C.pen., va suspenda condiţionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani, stabilit în condiţiile art. 82 C.pen.

În baza art. 359 Cod Procedură Penală se va atrage atenţia inculpatilor asupra dispoziţiilor art. 83 Cod Penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării

In temeiul art.71 al.5 C.p. se va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II si b C.p. pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii

În baza art.7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatii HR şi LV, urmând ca, în temeiul art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, acestia să fie informati că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.

Sub aspectul laturii civile, se va lua act ca partea vatamata MV nu s-a constituit parte civilain procesul penal.

In cauza s-a constituit parte civila Spitalul Clinic ..cu suma de 1284,89 lei actualizata la data executarii, suma reprezentand despagubiri civile-cheltuieli de spitalizare-pentru partea vatamata MV

Cu privire la pretenţiile civile, instanţa reţine ca regulă generală că răspunderea patrimonială a inculpatului pentru prejudiciul cauzat prin săvârşirea unei fapte penale poate fi angajată în condiţiile art. 1357 şi urm.C.Civ, care presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii ce caracterizează raspunderea civilă delictuală: fapta ilicită, prejudiciul – rezultatul negativ suferit de partea vatamată ca urmare a incalcarii drepturilor patrimoniale ocrotite prin legea penala, cert si nereparat inca, legatura de cauzalitate directa dintre fapta ilicită si prejudiciul produs, vinovatia sub forma intentiei directe.

Instanta constata ca in cauza sunt intrunite cele 4 conditii aratate mai sus astfel incat , in temeiul art. 14, 15, 346 Cpp rap la art. 1357 Cciv va fi admisa actiunea civila si se va dispune obligarea inculpatilor in solidar sa plateasca partii civile suma de 1284,89 lei actualizata la data executarii, suma reprezentand despagubiri civile-cheltuieli de spitalizare-pentru partea vatamata MV.

Vazand si dispozitiile art. 191 al. 1, 2  si art. 189 Cpp