Pretentii

Sentinţă civilă 2630 din 12.10.2011


Cu nr.  din 29.07.2011 s-a inregistrat cererea prin care reclamanta S.C. Allianz – Tiriac Asigurari S.A. prin Sucursala V  a chemat in judecata pe paratul  M I , solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa-l oblige la plata sumei de 1761,18  lei ,cu titlu de despagubiri precum si la plata dobanzii legale calculata la nivelul de referinta a B.N.R de la data de 16.12.2010 si pana la plata efectiva.

Motivand cererea, reclamanta a sustinut ca paratul  M I nu a supravegheat corespunzator un vitel  si in data de 07.07.2010 acesta a avariat  autovehiculul inmatriculat cu nr.X ,condus  regulamentar de T B, pe  traseul T - P. Avariile produse in urma impactului sunt evidentiate in nota de constatare  din dosarul de dauna nr. CE  409895 . Autoturismul  cu  nr.X ,  proprietatea Porsche Leasing era asigurat CASCO  potrivit politei de asigurare nr.400091073/21.08.2007.In baza politei de asigurare  reclamanta a despagubit proprietarul vehiculului cu suma de 1.761, 18 lei , reprezentand contravaloarea reparatiei produse prin accident.A motivat ca potrivit art .22 din L 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania s-a subrogat in drepturile asiguratului.

A mai sustinut ca in cauza exista temeiul raspunderii civile prev .de art.1001 din Codul civil. Proprietarul animalului sau acela care se serveste de dinsul in cursul serviciului este responsabil de prejudiciul cauzat de animal , sau ca animalul se afla in paza sau ca a scapat.Pentru dobanda legala a invocat art .3 al. 3 din O.G 9/2000,modificat.

A depus in proba, in copie , dosarul de dauna nr. CE  409895;copia politei de asigurare nr.400091073/21.08.2007; procesul verbal intocmit de postul de politie P, facturile fiscale: 3319/28.10.2010, 10418350/14.07.2010; 10503983/20.08.2010; 10503307/20.08.2010, nota de constatare si ordinele de plata la facturile emise.

Legal citat , paratul  nu a depus intampinare, nu s-a prezentat la conciliere.

Din actele depuse in proba de reclamanta,  instanta retine urmatoarele:

Reclamanta este societate de asigurare. In baza politei de asigurare CASCO (avarii si accidente) nr.400091073/21.08.2007,  valabila intre 22.08.2007 si 21.08.2011 Porsche Leasing Romania a asigurat autovehiculul inmatriculat cu nr.X, marca Volkswagen Pasat, condus de T B.

La data de 7 iulie 2010, in localitatea P ,pe drumul judetean 243A , autovehiculul inmatriculat cu nr.X, marca Volkswagen Pasat a fost avariat in urma impactului cu un vitel lasat nesupravegheat de paratul M I. S-a avariat portiera stanga fata care a fost infundata,  semnalizarea oglinda stanga fata a fost sparta.

Proprietarul animalului a fost sanctionat contraventional potrivit art.2,pct.19 din L 61/1991. Modul producerii evenimentului si daunele au fost descrise de Postul de politie P si inaintate societatii reclamante  pentru intocmirea dosarului de daune.

In baza cererii CE 409895,  a facturilor fiscale depuse si evidentiate mai sus , reclamanta a platit costul reparatiilor autoturismului  in suma de 1.761,18 lei - factura 3319/28.10 2010,borderoul nr.70315891 din 16.08.2010,pozitia 254.

Potrivit art.22 din L136/1995, modificata, asiguratorul se subroga in drepturile asiguratului .

In cauza  s-a dovedit culpa paratului in producerea prejudiciului .S-a stabilit prin procesul verbal de contraventie ca paratul nu a supravegheat animalul si in felul acesta s-au produs avariile la autoturismul asigurat.

S-a dovedit legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu si intinderea prejudiciului prin factura emisa pentru contravaloarea reparatiilor.

Potrivit art.1001 din Codul civil  , aplicabil la data producerii evenimentului , proprietarul unui animal este responsabil  de  prejudiciul cauzat de acesta sau ca animalul se afla sub paza sau ca a scapat.

Urmeaza ,in consecinta, sa se admita cererea reclamantei , iar  paratul sa fie obligat la suma reprezentand contravaloarea reparatiilor , dar si la daunele reprezentand dobanzile legale calculate  de la data platii reparatiilor de catre reclamanta si pana la plata efectiva  a daunelor in temeiul  art. 3 al.3 din O.G.9/2000, modificat.

In temeiul art.274 din Codul de procedura civila,  paratul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces , reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar pentru care este depusa chitanta.

2