Art. 245 alin.1 lit c1 Cod procedura penala

Sentinţă civilă 949 din 16.02.2009


SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 949/16.02.2009

Art. 245 alin.1 lit c1 Cod procedura penala. Sesizarea de către parchet a instanţei civile pentru desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris trebuie să se facă după expirarea termenului de 20 de zile prevăzut de art. 278 C.p.p. în situaţia în care nu se face plângere împotriva soluţiei procurorului sau după soluţionarea definitivă a plângerii formulate.

Prin cererea înregistrată la data de 7.01.2009, petentul Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu a sesizat instanţa civilă în conformitate cu disp. art. 249 alin.2 C.p.p. raportat la art. 245 alin.1 lit c1 C.p.p. , în vederea desfiinţării contractului de vânzare-cumpărare nr. 2896/18.05.2006, în contradictoriu cu  intimaţii B G, N C, T V.

În motivarea cererii s-a invocat ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală  din data de 5.01.2009, dată în dosarul nr.1045/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu.

În dovedirea cererii s-au anexat ordonanţa şi contractul de vânzare-cumpărare nr. 2896/18.05.2006.

Acţiunea este scutită de taxă de timbru.

Intimaţii nu au depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările existente la  dosarul cauzei, instanţa  constată următoarele:

Prin ordonanţa din 5.01.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr. 1045/P/2008 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a intimatului B G, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de art. 292 C. pen.

În temeiul art. 249 alin.2 C.p.p. raportat la art. 245 alin.1 lit c1 C.p.p Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu a sesizat instanţa la data de 7.01.2009 cu prezenta cerere pentru a aprecia dacă se impune desfiinţarea totală sau parţială a contractului de vânzare-cumpărare nr. 2896/18.05.2006.

Împotriva acestei soluţii au formulat plângere atât intimatul T V cât şi B G, în prezent plângerea formulată de B G aflându-se în curs de soluţionare la prim-procuror.

 Potrivit art. 249 alin.2 C.p.p.raportat la art. 245 alin.1 lit c1 C.p.p prin ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală trebuie sesizată instanţa civilă pentru desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris. Având în vedere că soluţia de scoatere de sub urmărire penală poate fi atacată cu plângere potrivit art. 278 şi 2781 C.p.p., iar prin intermediul acestor căi de atac se poate infirma această soluţie şi dispune reînceperea urmăririi penale, existând astfel posibilitatea soluţionării acţiunii civile în cadrul procesului penal, instanţa consideră că dispoziţiile art. 249 alin.2 C.p.p.raportat la art. 245 alin.1 lit c1 C.p.p se interpretează în sensul că sesizarea instanţei civile trebuie să se facă după expirarea termenului de 20 de zile prevăzut de art. 278 C.p.p. în situaţia în care nu se face plângere împotriva soluţiei procurorului sau după soluţionarea definitivă a plângerii formulate.

Pentru aceste motive, având în vedere că împotriva soluţiei de scoatere de sub urmărire penală din ordonanţa din 5,01,2009 s-au formulat mai multe plângeri care nu s-au soluţionat definitiv, instanţa urmează să respingă acţiunea ca prematur introdusă.