Minori

Sentinţă civilă 3463 din 15.12.2011


JUDECATORIA

Prin cererea inregistrata sub nr. X/12.07.2011 reclamantul N C a solicitat ca in contradictoriu cu N N, prin hotararea ce se va pronunta sa se constate ca recunoasterea paternitatii facuta de el prin declaratie la Oficiul de Evidenta a populatiei Hamburg la data de 10.11.2008 , privind pe minorul N D ,  nu corespunde realitatii si sa se dispuna anularea mentiunii facuta la rubrica „Tatal „ de pe certificatul de nastere inregistrat sub nr. 85/16.12.2008 la Ambasada Romaniei din B, G.

In motivarea in fapt , reclamantul  arata ca a avut o relatie de concubinaj cu parata N N in perioada februarie 2008 – ianuarie 2009, convietuire ce avut la loc in G, la Hamburg. Minorul N D s-a nascut la data de 11.11.2008, la mai putin de 9 luni de la inceperii relatiei.  Sustine ca a recunoscut paternitatea acestui copil la Oficiul de Evidenta a populatiei din Hamburg la data de 10.11.2008, ulterior fiindu-i eliberat certificatul de nastere inregistrat sub nr. 85/16.12.2008 de catre Ambasada Romaniei din B.

Reclamantul arata ca la nici doua luni de la nasterea minorului , parata l-a parasit, a plecat in Italia impreuna cu copilul, el a cautat in tot acest timp sa se comporte ca un tata responsabil, trimitea bani pentru intretinerea minorului, insa la acest moment nu mai are convingerea ca D este copilul sau, din cauza ca minorul s-a nascut la mai putin de 9 luni de la inceputul relatiei lor, parata a ramas cu el atat cat a avut nevoie de sprijinul sau, in prezent refuza ajutorul financiar, pensia de intretinere.

Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 58 C. fam.

In probatiune a solicitat proba cu inscrisuri si test ADN, iar in sustinere a atasat la dosar copie de urmatoarele inscrisuri: pasaport, certificat de nastere, declaratie de recunoastere paternitate.

Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii formulata , motivat de faptul ca aceasta reprezinta o replica a actiunii formulata de ea prin care a solicitat ca minorul sa-i fie incredintat spre crestere si educare, iar reclamantul care nu a obtinut programul de vizitare pentru minor asa cum si-ar fi dorit. A mai aratat ca dupa nasterea minorului s-au despartit din cauza comportamentului reclamantului, nu a cerut instantei obligarea acestuia la plata pensiei de intretinere, insa acesta nu este motiv de contestare a recunoasterii paternitatii.

Sustine ca minorul este copilul reclamantului.

A precizat ca desi actiunea reclamantului este intitulata contestare a recunoasterii paternitatii in realitate este o actiune  de revocare a recunoasterii de paternitate, actiune care ii este interzisa tatalui.

In cauza s-a dispus citarea in calitate de Autoritate Tutelara a Primariei mun. B , care a efectuat Ancheta sociala.

In cauza a fost efectuata expertiza medico-legala de cercetare a filiatiei - Examen ADN- de catre Institutul de Medicina Legala „ Mina Minovici”  B .

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

 Potrivit declaratiei de recunoastere a paternitatii data la Oficiul de Evidenta a populatiei Hamburg, reclamantul a declarat, cunoscand importanta recunoasterii paternitatii, ca recunoaste paternitatea care a urmat starii de graviditate a numitei N N, nascuta la data de 19.10.1984 , la B.

In urma acestei recunoasteri s-a emis certificatul de nastere inregistrat la Hamburg privind copilul N D, nascut la data de 11.11.2008 la Hamburg, din mama N N si tatal N C.

In baza acestor acte Ambasada Romaniei la B a emis la data de 16.12.2008 certificatul de nastere seria NF nr. 318765 inregistrat sub nr. 85/16.12.2008  la aceasta institutie privind pe copilul N D nascut la data de 11.11.2008 la Hamburg G, din parintii : Tatal N C si Mama N N.

Cauza dedusa judecatii a fost inregistrata la instanta la data de 12.07.2011, data la care era in vigoare Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei, lege abrogata prin art. 230 lit. m din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Prin art. 5 alin.2 din Legea nr. 71/2011 s-a prevazut ca „Dispozitiile Codului civil sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, si din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a Codului civil”.

 Potrivit dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 71/2011“Stabilirea filiatiei , tagaduirea paternitatii sau orice alta actiune privitoare la filiatie este supusa dispozitiilor Codului civil si produce efecetele prevazute de acesta numai in cazul copiilor nascuti dupa intrarea lui in vigoare “

Fata de aceste dispozitii legale, vazand ca minorul N D s-a nascut la data de 11.11.2008, rezulta ca in cauza sunt aplicabile  dispozitiile art. 58 alin 1 din Legea nr. 4/1953 potrivit carora: “Recunoasterea care nu corespunde adevarului poate fi contestata de orice persoana interesata”.

Parata in cuprinsul intampinarii a aratat ca desi actiunea reclamantului este intitulata contestare a recunoasterii paternitatii in realitate este o actiune  de revocare a recunoasterii de paternitate, actiune care ii este interzisa tatalui.

Instanta apreciaza ca , contestarea recunoasterii de paternitate nu trebuie sa fie confundata cu revocarea ei, intrucat recunoasterea constituind o manifestare unilaterala de vointa, nu poate fi revocata in principiu fara nicio justificare. Contestarea implica o procedura judiciara in cadrul careia se stabileste pe baza de probe daca autorul recunoasterii este sau nu tatal copilului, pentru ca , numai astfel se poate afla daca recunoasterea, facuta in mod unilateral, este sau nu conforma cu realitatea. Legea nu distinge cu privire la persoanele in drept sa conteste recunoasterea, astfel incat inclusiv autorul recunoasterii are dreptul la contestatie.

In raportul de expertiza medico-legala- examen AND,  intocmit si depus la dosarul cauzei de Institutul National de Medicina Legala “ Mina Minovici” , la data de 5.12.2011 – filele 38-41 s-a concluzionat ca numitul N C nu este tatal biologic al minorului N D.

Fata de aceste concluzii, instanta urmeaza a admite cererea formulata si a constata ca  reclamantul N C nu este tatal minorului N D, nascut la data de 11.11.2008 de parata N N in localitatea Hamburg, G, nastere inregistrata cu nr. 85/16.12.2008 la Ambasada Romaniei din B, G, urmand a dispune totodata efectuarea cuvenitelor mentiuni in actul de nastere al minorului N D nascut la data de 11.11.2008, in sensul radierii din acest act de nastere a numelui reclamantului N C inscris la rubrica «TATAL».

Reclamantul a  efectuat in proces cheltuieli de judecata in cuantum total de 3908,3 lei , reprezentand : taxa judiciara de timbru – 8 lei, timbru judiciar 0,3 lei, cuantum expertiza medico-legala- 2700 lei, onorariu avocat – 1200 lei.

Constatand culpa procesuala a paratei urmeaza a dispune obligarea acesteia la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata efectuate.

Cererea a fost legal timbrata.

3

Domenii speta