Pretentii

Sentinţă civilă 859 din 27.03.2012


INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, sub nr. X/09.09.2011, reclamanta SC P SA a chemat in judecata pe  parata C C SRL, solicitand obligarea acesteia la plata de despagubiri in cuantum de 5.831 euro, pe ultimii trei ani, pentru ocuparea abuziva a suprafetei de 107,65 mp teren situate in mun. B, str. T X, jud. V, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca este proprietara unui teren situate in mun. B, str. T X, pe care parata si-a edificat constructii, nesocotind dreptul de proprietate al reclamantei. A precizat ca sumasolicitata drept despagubiri a fost calculata raportat la chiria practicata pe piata libera si este conform unui raport de expertiza intocmit de expertul S I. A incercat concilierea directa, dar nu a primit nici un raspuns de la parata.

Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiile art. 998-999 Cod civil.

A anexat la cerere copii de pe sentinta civila nr. 1089 din 10.04.2008 a Judecatoriei B, decizia civila nr. 1420/R din data de 11.11.2008 a Tribunalului V, extrase din rapoarte de expertiza judiciara, adresa.

Parata a formulat intampinare, in care a solicitat respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata.

In motivare, a aratat ca este proprietara unei cladiri si a terenului de sub aceasta, situate in mun. B, str. T X, fiind constituita ca o enclava in cadrul terenului proprietatea reclamantei. Intrucat nu avea acces la strada, parata a obtinut prin decizia nr. 1296/R din data de 04.10.2011 a Tribunalului V, ,,o servitute de 811 mp”, conform anexei nr. 1 din suplimentul la raportul de expertiza intocmit de expert BI M. A precizat parata ca suprafata pentru care a fost constituita servitutea este inclusa, in cea mai mare parte, in suprafata ce a facut obiectul cererii in revendicare promovatade reclamantain dosarul nr. 4009/189/2007 al Judecatoriei B. Reclamanta trebuie sa faca dovada ca parata a ocupat in mod continuu si exclusiv intreaga suprafata de 107,65 mp, in perioada 08.09.2008-08.09.2011 (data introducerii cererii de chemare in judecata).

Au fost administrate proba cu inscrisuri si interogatoriu.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Din inscrisurile depuse de parti, se retine faptul ca prin sentinta civila nr. 1089 din 10.04.2008, Judecatoria B a admis cererea in revendicare formulartade reclamanta din prezenta cauza, impotriva paratei SC „C C” SRL B, pe care a obligat-o sa lase in deplina proprietate si linistita posesie reclamantei, suprafata de 107,65 m. p. teren, compusa din:

- suprafata de 46,83 m.p. teren,  prin inchiderea rampei (vest), individualizata prin  pct. 1-10-11-12-13-2-1 din schita-anexa nr. 1 a la raportul de expertiza intocmit de expertul B I M, ce face parte din prezenta sentinta;

- suprafata de  56,32 m.p. teren prin inchidere rampa+sopron (est), individualizata  prin pct. 9-8-7-3-6-14-15-16-17-9 din aceeasi schita-anexa;

- suprafata de 4.50 m.p. teren grilaje pentru ventilatoare (sud), marcate cu 3 prin aceeasi schita-anexa.

A obligat, de asemenea, parata sa ridice anumite constructii aflate pe terenul proprietatea reclamantei: inchidere rampa (vest), marcata cu 1 si punctele de contur 1-10-11-12-13-2-1 din schita-anexa 1 a la raportul de expertiza intocmit de expertul B I M; inchidere rampa + sopron (est), marcate cu 2, individualizate  prin pct. 9-8-7-3-6-14-15-16-17-9 din aceeasi schita-anexa; 3 grilaje pentru ventilatoare (sud), marcate cu 3, prin aceeasi schita-anexa.

A stabilit in folosul paratei SC „C C” SA o cale de acces dinspre drumul public, spre imobilul proprietatea ei, situat in B, str. T nr.2, pentru o suprafata de 879,05 m.p. teren, asa cum a fost individualizata prin pct. 18-19-12-11-10-1-9-8-7-3-6-5-20-21-22-23-24-25-26-27-18 din schita-anexa nr. 1 a la raportul de expertiza intocmit de expertul B I M. A respins, ca neintemeiata, cererea de obligare a paratei la plata de despagubiri pentru suprafata de teren aservita prin servitutea de trecere stabilita in folosul paratei, precum si cererea privind obligarea paratei de a schimba traseul tevii de gaz metan.

Prin decizia civila nr. 1420/R din data de 11.11.2008, Tribunalul V a admis recursul declarat de SC P SA B impotriva sentintei mentionate mai sus, pe care a casat-o in parte, cu privire la solutionarea cererilor avand ca obiect stabilirea limitelor servitutii de trecere si modificarea amplasamentului tevii de gaz, pentru care a trimis cauza la rejudecare, mentinand restul dispozitiilor.

In rejudecarea petitelor mentionate mai sus, dupa admiterea unui nou recurs, Tribunalul V a stabilit, prin decizia nr. 1296/R din 04.10.2011, o cale deacces in folosul paratei S.C. C C SRL B, dinspre drumul public spre imobilul proprietatea acesteia, situate in B, str. T X, pentru o suprafata de 811 mp, individualizata in anexa 1 a suplimentului X la raportul de expertiza judiciara topografica – expert B I M.

Prin aceeasi decizie a fost 9bligata parata sa plateasca reclamantei despagubiri pentru folosirea suprafetei de teren aservita, in cuantum de 12.165 lei si a respins cererea reclamantei S.C. P SA privind obligarea paratei de a schimba traseul tevii de gaz metan.

Din inscrisurile depuse, raspunsurile date de parti in cadrul interogatoriului si precizarile facute de acestea la solicitarea instanteise mai retine faptul ca parata nu a ridicat constructiile aratate in sentinta civila nr. 1089 din 10.04.2008 a Judecatoriei B, ocupand in continuare teren proprietatea reclamantei.

Desi paratei i-a fost creata prin decizia Tribunalului o cale de acces catre imobilul proprietatea sa, aflata pe terenul reclamantei, aceasta nu-i da dreptul de a mentine constructiile edificate pe terenul reclamantei, chiar daca ele se afla in cea mai mare parte, pe suprafata aservita, intrucat, pe de o parte prin sentinta Judecatoriei a fost obligata sa le ridice si a proceda altfel, echivaleaza cu incalcarea puterii lucrului judecat si a fortei executorii a hotararii Judecatoriei, iar pe de alta parte, beneficiaza doar de un drept de servitute ce se exercita prin trecere pe o anumita suprafata de teren, dinspre drumul public spre imobilul paratei si nu prin ocuparea terenului cu constructii, daca nu sunt edificate strict in scopul exercitarii acestui drept.

Cu toate acestea, reclamanta nu a dovedit, conform art.1169 Cod civilsi art. 129 alin. 1 Cod procedura civila, una dintre conditiile angajarii raspunderii delictuale invocate in cauza – prevazut de art. 998-999 Cod civil si anume prejudiciul produs prin ocuparea terenului de catre constructiile edificate de parata.

Rapoartele de expertiza (unul intocmit de expert S I si altul intocmit de expertul B I M), depuse de reclamanta pentru dovedirea cuantumului prejudiciului, nu pot fi avut in vedere in speta de fata, intrucat la stabilirea sumelor prevazute in cele doua rapoarte au fost avute in vedere alte obiective si o alta situatie de fapt, fiind vorba de stabilirea daunelor cauzate prin stabilirea unei servituti de trecere, or, in prezenta cauza se invoca ocuparea abuziva a suprafetei de 107,65 mp, deci o alta premiza si un alt prejudiciu.

La termenul la care au fost propuse probele (10.01.2012), reclamanta, care a beneficiat de aparare calificata, a precizat ca va folosi raportul de expertiza intocmit in alta cauza, nedorind efectuarea unei expertize judiciare pentru evaluarea prejudiciului invocat in cererea introductiva si nu a solicitat suplimentarea probatoriului, desi a avut posibilitatea reala de a face acest lucru, pe parcursul procesului, daca dorea, acordandu-se mai multe termene de judecata, pentru administrarea probelor, iar inainte de ultimul termen in sedinta reclamanta a depus doar inscrisuri, intr-un singur exemplar.

Instanta, cu tot rolul sau activ, prevazut de art. 129 alin. 5 Cod procedura civila, nu poate sa se substituie unei parti, pentru a formula cereri si propune probe, mai ales cand aceasta este asistata sau reprezentata de avocat.

De aceea, cererea depusa de reclamanta dupa inchiderea dezbaterilor si amanarea pronuntarii, pentru repunerea pe rol este neintemeiata si reprezinta o exercitare abuziva a drepturilor procesuale, urmarind si tergiversarea nejustificata a cauzei.

Pentru considerentele de drept si de fapt aratate mai sus, retinand ca actiunea reclamantei este neintemeiata, instanta o va respinge.

In considerarea art.274 din Codul procedura civila, va respinge si cererea reclamantei privind acordarea de cheltuieli de judecata.

3

Domenii speta