Apel civil – ieşire din indiviziune

Decizie 100 din 04.10.2011


Prin cererea înregistrata la data de 19 octombrie 2005 pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr....... (dosar în format nou ......), reclamantele ......., ......., si ....... au chemat în judecata pe pârâtele ....... si ....... pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea partiala a certificatului de mostenitor nr. 46 din 30 martie 2005, eliberat de Biroul Notarilor Publici Asociati ....... si ....... si iesirea din indiviziune asupra averii succesorale ramase de pe urma defunctilor ......., decedat la 9 mai 1985 si ......., decedata la 17 februarie 1996, cu plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantele au aratat ca, de pe urma defunctilor ....... si ........ a ramas ca avere succesorala suprafata de 7 ha teren extravilan si 5466 m.p. teren intravilan, conform certificat de mostenitor nr. 46/30 martie 205 eliberat de Biroul Notarului Public ....... si ......., iar ca mostenitori toate partile din proces.

Au mai aratat reclamantele ca, în mod gresit s-a retinut prin acest certificat de mostenitor ca pârâtele au o cota de 3/8 din averea succesorala si au solicitat sa se constate ca fiecare dintre parti are o cota de 1/4 din averea succesorala.

Pe parcursul procesului, reclamantul ....... a decedat, si au fost introdusi în cauza în calitate de reclamanti mostenitorii acestuia ......., ....... si ........

Solutionând cauza, Judecatoria Tulcea, prin Sentinta civila nr. 1845 din 19.06.2009 a admis în parte actiunea si a respins ca nefondat capatul de cerere având ca obiect anularea partiala a certificatului de mostenitor nr. 46/2005, eliberat de Biroul Notarului Public ....... si ......., a constatat ca pârâtele detin în indiviziune imobilul situat în în com. Nufaru, jud. Tulcea, constând în teren în suprafata totala de 7 ha, astfel: reclamanta ....... are o cota parte indiviza de 5/32, reclamanta ....... are o cota parte indiviza de 5/32, reclamantii ......., ....... si ....... (mostenitorii reclamantului ....... decedat în cursul procesului) au o cota parte indiviza de 5/32 iar pârâtele ....... si ....... au câte o cota parte indiviza de 17/64 fiecare, valoarea de circulatie a imobilului mai sus-aratat fiind de 269.032 lei.

S-a dispus iesirea din indiviziune a partilor conform variantei de lotizare propusa de catre expert ....... (fila 153 din dosarul cauzei) si s-a atribuit reclamantei ....... lotul nr. 1 din raportul de expertiza, cu o valoare de circulatie de 42.018 lei, lot compus din suprafata totala de 10937 m.p. din care: în intravilanul com. Nufaru, jud. Tulcea, suprafata de 854 m.p. amplasata în tarla 25 parcela 729 iar în extravilanul com. Nufaru, jud. Tulcea, suprafata de 10.083 m.p., amplasata dupa cum urmeaza: tarla 21 parcela 248 - suprafata de 2.474 mp, tarla 37 parcela 432 - suprafata de 156 m.p., tarla 58 parcela 646 - suprafata de 3.125 m.p., tarla 62/1 parcela 676 - suprafata de 2.969 m.p. si tarla 11 parcela 168 - suprafata de 1.359 m.p.

S-a atribuit reclamantilor ......., ....... si ....... (mostenitorii reclamantului ....... decedat în cursul procesului) lotul nr. 2 din acelasi raport de expertiza, cu o valoare de 42.018 lei, lot compus din suprafata totala de 10.937 m.p. din care în intravilanul com. Nufaru suprafata de 854 mp amplasata în tarlaua 25 parcela 729 iar în extravilanul com. Nufaru suprafata de 10083 m.p. amplasata dupa cum urmeaza: tarla 21 parcela 248 - suprafata de 2474.00 mp, tarla 37 parcela 432 - suprafata de 156.00 mp, tarla 58 parcela 646 - suprafata de 3125.00 mp, tarla 62/1 parcela 676 - suprafata de 2969.00 mp, tarla 11 parcela 168 - suprafata 1359.00 mp.

S-a atribuit reclamantei ....... lotul nr. 3 din acelasi raport de expertiza, cu o valoare de 43.018 lei, lot compus din suprafata totala de 10.937 m.p. din care în intravilanul com. Nufaru suprafata de 854 m.p. amplasata în tarla 25 parcela 729, iar în extravilanul com. Nufaru suprafata de 10.083 m.p., amplasata dupa cum urmeaza: tarla 21 parcela 248 - suprafata de 2474.00 mp, tarla 37 parcela 432 - suprafata de 156.00 mp, tarla 58 parcela 646 - suprafata de 3125.00 mp, tarla 62/1 parcela 676 - suprafata de 2969.00 mp, tarla 11 parcela 168 - suprafata 1359.00 mp.

Totodata, s-a atribuit pârâtei ....... lotul nr. 4 din raportul de expertiza, cu o valoare de 71.489 lei, lot compus din suprafata totala de 18595 mp din care în intravilanul com. Nufaru suprafata de 1452 m.p. amplasata în tarla 25 parcela 729 iar în extravilanul com. Nufaru suprafata de 17.143 m.p. amplasata dupa cum urmeaza: tarla 21 parcela 248 - suprafata de 4206.00 m.p., tarla 37 parcela 432 - suprafata de 266.00 m.p., tarla 58 parcela 646 - suprafata de 5313.00 m.p., tarla 62/1 parcela 676 - suprafata de 5047.00 m.p., tarla 11 parcela 168 - suprafata 2311.00 mp.

De asemenea, s-a atribuit pârâtei ....... lotul nr. 5 din acelasi raport de expertiza, cu o valoare de 71.489 lei, lot compus din suprafata totala de 18.595 m.p. din care în intravilanul com. Nufaru suprafata de 1452 m.p. amplasata în tarla 25 parcela 729 iar în extravilanul com. Nufaru suprafata de 17.143 m.p., amplasata dupa cum urmeaza: tarla 21 parcela 248 - suprafata de 4206.00 m.p., tarla 37 parcela 432 - suprafata de 266.00 m.p., tarla 58 parcela 646 - suprafata de 5313.00 m.p., tarla 62/1, parcela 676 - suprafata de 5047.00 m.p., tarla 11 parcela 168 - suprafata 2311.00 m.p.

A fost obligata pârâta ....... la plata sumei de 9 lei catre reclamanta ....... cu titlu de sulta.

A fost obligata pârâta ....... la plata sumei de 9 lei catre reclamanta ....... cu titlu de sulta.

De asemenea, a fost obligata pârâta ....... la plata sumei de 9 lei catre reclamantii ......., ....... si ....... cu titlu de sulta.

Pârâta ....... a fost obligata la plata sumei de 9 lei catre reclamanta ....... cu titlu de sulta, precum si la plata sumelor de 9 lei catre reclamanta ....... si catre reclamantii ......., ....... si ......., cu titlu de sulta.

A fost obligata reclamanta ....... la plata sumei de 324,7 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, astfel: suma de 110 lei catre pârâta ......., suma de 160 lei catre pârâta ....... si suma de 54,7 lei catre reclamantii ......., ....... si ........

Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele

Prin Titlul de proprietate cu nr. 50432/11.05.1995 eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea (fila 185 din dosarul cauzei) numitilor ......., ....... si ......., le-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra unui teren în suprafata totala de 7 ha situat în loc. Nufaru, jud. Tulcea.

Titlul de proprietate mai sus-aratat a facut obiectul dosarului cu nr. 22/2006 în care s-a solicitat sa se constate ca acest act este lovit de nulitate absoluta. Prin Sentinta civila nr. 2100/2006  Judecatoriei Tulcea (definitiva prin respingerea recursului) cererea a fost respinsa ca nefondata.

Pentru a adopta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca doar pârâtele ....... si ......., împreuna cu ....... au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, nu si reclamantii ......., ....... si ......., astfel ca acestia din urma nu au probat acceptarea mostenirii ramase de pe urma defunctului ........

A rezultat din actele dosarului ca terenul în discutie a apartinut sotilor ....... si ....... iar succesiunea ramasa de pe urma primului a fost acceptata doar de catre persoanele care au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, respectiv ....... în calitate de sotie supravietuitoare, ....... si ....... în calitate de nepoate de fiica predecedata. Asadar, prin titlul de proprietate cu nr. 50432/1995 eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea, ....... a dobândit dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 5/8 din teren iar pârâtele ....... si ......., au dobândit dreptul de proprietate asupra cotei de 3/8 din acelasi teren.

La data de 17.02.1996 a decedat ......., succesiunea de pe urma acesteia fiind dezbatuta de B.N.P. Asociati ....... si ......., care a eliberat la data de 30.03.2005 certificatul de mostenitor nr. 46 (fila 4 din dosarul cauzei) prin care referitor la terenul în discutie s-a stabilit ca defunctei i-a apartinut doar o cota parte indiviza de 5/8, restul cotei de 3/8 revenindu-le pârâtelor ....... si ......., în calitate de mostenitoare ale defunctului ........

Sustinerile reclamantilor referitoare la nelegalitatea certificatului de mostenitor sub acest aspect nu puteau fi retinute.

Asa cum s-a aratat, dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 18/1991 reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata totala de 7 ha ce a apartinut defunctului ......., tatal si respectiv bunicul partilor din prezenta cauza, a fost solicitata doar de catre sotia supravietuitoare a defunctului si pârâtele din prezenta cauza, nu si de catre reclamanti. În aceste conditii, instanta de fond a constatat ca în mod corect a retinut notarul public ca pârâtele ....... si ....... detineau în indiviziune cota de 3/8 din terenul în litigiu, incluzând în masa succesorala ramasa de pe urma defunctei ....... doar cota indiviza de  5/8 din teren.

Prin urmare, cererea reclamantilor privind anularea partiala a certificatului de mostenitor nr. 46/30.03.2005 eliberat de Biroul Notarilor Publici Asociati ....... si ......., nu era întemeiata, fiind respinsa.

Aspectele de nelegalitate ale aceluiasi certificat de mostenitor la care faceau referire pârâtele în întâmpinare, nu au fost analizate de catre instanta de fond, având în vedere ca acestea vizau un alt teren decât cel ce facea obiectul cererii principale, si în cauza nu a fost formulata o cerere reconventionala relativ la acest imobil.

S-a constatat ca terenul în suprafata de 7 ha situat în loc. Nufaru, jud. Tulcea era detinut în indiviziune, dupa cum urmeaza: reclamanta ....... avea o cota parte indiviza de 5/32, reclamanta ....... o cota parte indiviza de 5/32, reclamantii ......., ....... si ....... (mostenitorii reclamantului ....... decedat în cursul procesului) aveau o cota parte indiviza de 5/32, iar pârâtele ....... si ....... aveau câte o cota parte indiviza de 17/64 fiecare.

Fata de cele mai sus aratate vazând si dispozitiile art. 728 Cod civil potrivit carora nimeni nu poate fi obligat sa ramâna în indiviziune, instanta de fond a dispus iesirea partilor din indiviziune, potrivit variantei de lotizare propusa de catre expert ....... (fila 153 din dosarul cauzei).

Impotriva acestei sentinte civile au formulat apel pârâtele ....... si ....... criticând-o ca fiind nelegala si netemeinica.

Au aratat apelantele ca prin Sentinta atacata s-a admis în parte actiunea formulata de reclamante dispunându-se iesirea din indiviziune cu privire la suprafata totala de 7 ha teren ce facea obiectul Titlului de proprietate nr. 50432 din 11.04.1995, emis de Comisia Judeteana de Fond Funciar Tulcea, tinându-se cont de cotele-parti detinute conform Certificatului de mostenitor nr. 46/2005 eliberat de B.N.P. ...... si ....... - Tulcea, în privinta caruia s-a respins actiunea în constatarea nulitatii absolute partiale.

S-a procedat la atribuirea catre parti a loturilor, astfel cum au fost stabilite în varianta de lotizare propusa de expertul ....... prin Raportul de expertiza tehnica pe care l-a efectuat în cauza.

S-a mai aratat ca, la formarea loturilor, instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca expertul ....... a schimbat amplasamentul terenului supus partajarii cu un alt amplasament, fara a tine cont de planul parcelar intravilan si planul parcelar extravilan al comunei Nufaru, astfel cum sunt redate la O.C.P.I. Tulcea si cum au fost rectificate pe situatia de plan de descarcare al tuturor titlurilor de proprietate emise pâna în prezent de comisia judeteana de fond funciar Tulcea.

Astfel, la fila 158, vol. I, dosar fond, s-a depus un plan parcelar care nu era vizat de O.C.P.I. Tulcea si care, în realitate, nu corespunde planurilor parcelare intravilan si extravilan comuna Nufaru, judet Tulcea, în legatura cu acest aspect facându-se obiectiuni care nu au fost luate în considerare si nici nu au fost înlaturate de expert prin depunerea obligatorie, ca anexe la Raportul de expertiza a acestor planuri de la O.C.P.I. Tulcea. 

Au mai aratat apelantele ca li s-a comunicat de catre O.C.P.I. Tulcea un extras si un plan intravilan cu tarlalele si parcelele descarcate, înregistrate sub nr. 21406 din 09.07.2009 pe care le-au anexat cererii de apel, extras de plan intravilan care se afla si la fila 188 vo. I, dosar fond, din care rezulta situarea  amplasamentului ce trebuie sa faca obiectul Titlului de proprietate nr. 50432 din 11.04.1995 emis de Comisia Judeteana Tulcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor

Din coroborarea acestor extrase de plan intravilan rezulta ca întreaga suprafata de teren ce face obiectul Titlului de proprietate nr. 50432/1995 a fost amplasata de O.C.P.I. Tulcea în T 25, P 729.

Intr-o astfel de situatie, instanta trebuia sa lamureasca care este situatia reala a amplasamentului terenului ce face obiectul titlului de proprietate în cauza, si nu sa procedeze la solutionarea cauzei, cu încalcarea prev. art. 129 alin. 5 din Codul de proc. civila, în sensul ca nu a staruit, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului în cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, în scopul pronuntarii unei hotarâri temeinice si legale.

Este evident faptul ca, în raport de planul parcelar cu titlurile de proprietate descarcate, înregistrat la O.C.P.I. Tulcea sub nr. 21406 din 09.07.2009, referitor la terenul intravilan al comunei Nufaru, situatia faptica a amplasamentului terenului din Titlul de proprietate nr. 50432/1995, stabilita de expert prin planul parcelar intravilan de la fila 158, vol. I, dosar fond, este cu totul alta.

In aceste conditii, au aratat apelantele, se impune administrarea probei cu o noua expertiza topografica care sa identifice terenul situat în intravilanul si extravilanul localitatii, având în vedere si planurile parcelare intravilan si extravilan, vizate de O.C.P.I. Tulcea, si nu în raport de planul parcelar aflat la filele 138 si 205 vol. I, dosar fond, care nu poarta viza acestei institutii.

Pentru acest motiv, apelantele au aratat ca înteleg sa se înscrie în fals împotriva planului parcelar de la filele 158 si 205, vol. I, dosar fond.

Din modul de stabilire a amplasamentului terenului redat de expert ....... pe schita anexa Raportului de expertiza tehnica, fila 157, vol. I, dosar fond, si fila 189, vol. I, dosar fond, rezulta ca acesta a inversat, în mod nereal si în fals, P. 729 pe care se afla în realitate amplasamentului terenului supus partajarii, cu P. 235, pe care expertul a considerat eronat ca s-ar afla acest amplasament.

Acest lucru rezulta din compararea extrasului de plan parcelar al comunei Nufaru, de la fila 188, vol. I, dosar fond, vizat de O.C.P.I. Tulcea si a extrasului plan parcelar intravilan cu titlurile de proprietate descarcate emis de O.C.P.I. Tulcea sub nr. 21406/09.07.2009, anexat apelului, cu schita de stabilire a amplasamentului terenului supus partajarii, întocmita de expert, existenta la filele 157 si 189, vol. I, dosar fond.

Un alt motiv de apel este acela ca instanta de fond nu a procedat la suspendarea judecatii actiunii de iesire din indiviziune, în baza art. 244 alin. 1 Cod proc. civ., motivat de faptul ca reclamanta intimata ......., prin înscrisul sub semnatura privata, cu valoare de antecontract, intitulat "Contractul de vânzare-cumparare", înregistrat la Cabinet avocat ....... - Tulcea sub nr. 404/09.10.2003, a vândut fara acordul apelantelor, din terenul supus partajarii, o suprafata de 1500 m.p. teren, cumparatoarei ......., înscris în privinta caruia a solicitat constatarea nulitatii absolute partiale, cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 1402/327/2009, de pe rolul Judecatoriei Tulcea, cu termen la data de 10.09.2009, de solutionarea careia depinde soarta partajului.

In masura în care terenul vândut în baza acestui antecontract, depaseste cota-parte ce ar reveni reclamantei-intimate ......., acesteia nu i se mai cuvine niciun lot de teren în natura, deoarece si l-a vândut si a primit un pret din partea cumparatoarei, neputând beneficia astfel de dublul marimii cotei sale parti, în detrimentul apelantei. Este posibil, eventual, ca ceea ce a facut obiectul vânzarii peste cota sa parte sa reprezinte cauza obligarii sale la o sulta corespunzatoare catre ceilalti coindivizari.

Din modul de stabilire a amplasamentului terenului ce face obiectul Titlului de proprietate nr. 50432/1995, redat de planul parcelar intravilan O.C.P.I. Tulcea nr. 21406/09.07.2009, cu titlurile de proprietate descarcate, rezulta ca amplasamentul terenului vândut de reclamanta-intimata ....... face parte din cel supus partajarii, situatie în care actiunea de iesire din indiviziune trebuie suspendata în privinta judecatii pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a dosarului judecatoriei Tulcea nr. 1402/327/2009.

Tribunalul constata ca, pe parcursul procesului, ulterior pronuntarii hotarârii primei instante, partile au înstrainat cotele indivize ce le detineau din suprafata de 5.466 m.p.  teren situat în intravilanul comunei Nufaru, judet Tulcea, parcela 729, tarla 25, având numar cadastral 30380 catre ......., care a fost introdus în cauza, astfel:

- prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 57/11.03.2011 de catre B.N.P. ......., intimata reclamanta ....... a înstrainat cota de 5/32 ce o detinea din imobilul teren în suprafata de 5466 m.p. având numar cadastral nr. 30380, urmare intabularii în Cartea Funciara a localitatii Nufaru, conform schitei cadastrale efectuata de proiectantul autorizat ......., receptionata si înregistrata la data de 17.02.2011 la O.C.P.I. Tulcea, contract de vânzare-cumparare în care s-a retinut ca imobilul a fost dobândit în baza certificatului de mostenitor nr. 46/30.03.2005 emis de B.N.P. ....... si ....... si a Titlului de proprietate Nr. 50432/11.05.1995 eliberat de Comisia Judeteana Tulcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Tulcea.

- prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 357 din 28.02.2011, de catre B.N.P. ......., apelanta ....... a înstrainat lui ....... cota indiviza de 17/64 din acelasi teren, contract în care s-a facut mentiunea ca numarul corect al parcelei în care este situat terenul este 735 si nu 729 conform Titlului de proprietate nr. 50432 din 11 mai 1995;

- prin antecontractele de vânzare-cumparare autentificate sub nr. 1844/30 noiembrie 2010 de B.N.P. ....... si nr. 57 din 11.03.2011 de B.N.P. ......., reclamantele intimate ......., ....... si ....... i-au înstrainat lui ....... cota indiviza de 5/32 din suprafata de 5466 m.p., urmând ca pâna la 28 februarie 2011 sa se încheie contractul de vânzare-cumparare în forma autentica.

Examinând hotarârea atacata în raport de criticile aduse acesteia, tribunalul retine ca apelul este nefondat.

Potrivit criticii din apel adusa hotarârii atacate, expertiza efectuata la prima instanta de catre expertul ....... nu concorda cu situatia reala a amplasamentului terenului si planurile parcelare aflata de O.C.P.I. Tulcea.

Se constata ca, urmare obiectiunilor formulate de parti la expertiza efectuata de expert ......., acesta a aratat ca în Titlul de proprietate nr. 50432 din 11 mai 1995 este trecuta o singura parcela, respectiv parcela 729 din tarla 25, numarul parcelei si al tarlalei fiind identica cu cea din titlul de proprietate a vecinilor din partea estica, mostenitorii ........

Pentru a se stabili amplasamentul imobilului din suprafata de 1600 m.p. aratat de ......., în partea vestica a canalului colector si restul în partea estica a acestuia, este necesar ca în titlul de proprietate sa fie trecute 2 imobile cu vecinatati distincte.

Deasemeni, cu adresa nr. 177/08.02.2011, O.C.P.I. Tulcea a comunicat instantei ca exista neconcordante cu privire la amplasamentul imobilului din Titlul de proprietate nr. 50432 din 11 mai 1995 conform cu care se afla situat în tarla 25 parcela 729, intravilan Nufaru, judet Tulcea, ori conform Lucrarii de Introducere Cadastru Funciar în intravilan localitatea Nufaru, comuna Nufaru din anul 1980, si conform Lucrarii de Cadastru Funciar în Localitati - Registrul Cadastral al Parcelelor din anul 1990, este situat în Tarla 25, Parcela 735, situatie reala si în concordanta cu expertiza ......., fiind Tarla  25, Parcela 735.

In aceste conditii, pentru a se clarifica problema amplasamentului terenului, instanta de apel a încuviintat administrarea probei cu o noua expertiza topografica, expertiza care însa nu a putut fi efectuata deoarece nu s-a achitat onorariul pentru expert, desi s-au acordat mai multe termene în cauza.

Mai mult, se constata ca suprafata de 5.466 m.p. teren intravilan ce face obiectul Titlului de proprietate nr. 50432 din 11 mai 1995, a fost intabulata în Cartea Funciara având nr. cadastral 30380, conform extrasului de carte funciara depus la dosarul cauzei (fila 191 dosar recurs), întabulare ce a permis ulterior înstrainarea de catre o parte din partile în cauza a cotelor indivize ce le detin, conform contractelor aratate mai sus.

In ceea ce priveste cererea de înscriere în fals cu privire la planul parcelar  de la filele 158 si 205 vol. I, dosar prima instanta, apelantele nu au mai înteles sa o reitereze pe parcursul procesului.

S-a dat deasemeni eficienta criticii referitoare la necesitatea  suspendarii judecarii cauzei pâna la solutionarea pricinii ce a facut obiectul dosarului nr. 1403/327/2009, judecata apelului fiind suspendata pentru acest motiv, în temeiul art. 244 alin. 1 pct. 2 prin Incheierea din 11.02.2010, judecata reluându-se dupa solutionarea irevocabila a dosarului nr. 1402/327/2009.

Pe cale de consecinta, fata de aceste considerente, urmeaza a respinge apelul ca nefondat.