Şedinţa publică în cazul inculpaţilor minori-nulitate.

Decizie 52 din 13.01.2012


Prin sentinta penala nr.2134 din 15 septembrie 2011, Judecatoria Craiova, în baza art. 211 alin.1, alin. 2 lit. c, alin. 21 lit. a Cod penal, cu aplic. art. 99 si urm. Cod penal, art. 3201 alin. 7 Cod pr.penala, art. 74 lit. a, c Cod penal si art. 76 lit. c Cod penal, a fost condamnat inculpatul C. I. B. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În temeiul 71 Cod penal, s-au interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, pe durata executarii pedepsei.

In baza art. 861 Cod penal rap. la art. 1101 Cod penal, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani, compus din durata pedepsei la care se adauga un interval de 2 ani.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal, s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei închisorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 864  Cod penal.

In temeiul art. 863 Cod penal, a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de încercare sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Dolj si sa se supuna masurilor de supraveghere prevazute de art. 863 alin. 1 lit. b, c, d Cod penal.

S-a constatata ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv de la data de 05.03.2011 la data de 08.03.2011.

În baza art. 211 alin.1, alin. 2 lit. c, alin. 21 lit. a Cod penal, cu aplic. art. 99 si urm. Cod penal, art. 3201 alin. 7 Cod pr.penala, a fost condamnat inculpatul N. F. L. O. , la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În temeiul 71 Cod penal, s-au interzis inculpatului, dupa împlinirea vârstei de 18 ani, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, pe durata executarii pedepsei.

În temeiul art. 88 Cod penal,  s-a dedus din pedeapsa aplicata durata retinerii si arestarii preventive de la data de 05.03.2011 la data de 08.03.2011 si de la data de 27.05.2011 la zi, iar in baza art. 350 C.p.p., s-a mentinut starea de arest a inculpatului.

S-a respins actiunea civila formulata de partea civila Firca Costel Bogdan.

În temeiul art. 118 lit. e Cod penal, s-a dispus dispune confiscarea de la inculpatul N. F. L. O. a sumei de 30 lei.

În temeiul art. 118 lit. e Cod penal, s-a dispus confiscarea de la inculpatul C. I. B. a sumei de 20 lei.

A fost obligat inculpatul N. F. L. O. la 1.300 lei cheltuieli judiciare catre stat si inculpatul C. I. B. la 1.000 lei, cheltuieli judiciare catre stat.

În motivare instanta de fond a aratat umatoarele:

Prin rechizitoriul nr. 2815/P/2011 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Craiova, înregistrat pe rolul instantei la data de 10.06.2011 sub nr. 17244/215/2011 au fost trimisi în judecata inculpatii pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 99 si urm. C.p.

În urma probelor administrate s-a retinut ca la data de 03.03.2011, inculpatii, prin folosirea de acte de violenta, au deposedat partea vatamata F. C. de doua telefoane mobile, unul marca Nokia si unul marca Samsung.

În drept, fapta inculpatilor minori, care la data de 03.03.2011 prin folosirea de acte de violenta, au deposedat partea vatamata de doua telefoane mobile, unul marca Nokia si unul marca Samsung, întruneste elementele constitutive ale infractiunii tâlharie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 99 si urm. C.p.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs Parchetul de pe lânga Judecatoria Craiova si inculpatul N. F. L. O.

Printre alte motive parchetul a invocat nulitatea actelor deoarece inculpatii,la data savârsirii faptelor erau minori,iar sedinta a fost publica.

Curtea a apreciat acest motiv de recurs ca fiind neîntemeiat deoarece faptul ca sedinta de judecata a fost publica nu atrage automat nulitatea actelor procedurale, în conditiile în care nu s-a adus nicio vatamare participantilor la procesul penal.

Ori, art.197 alin.1 Cod pr.penala, care reglementeaza încalcarea dispozitiilor legale invocate de parchet, prevede ca opereaza nulitatea actului numai în cazul în care s-a adus o vatamare care nu poate fi înlaturata decât prin anularea acelui act.

În speta, nu sunt aplicabile dispozitiile art.197 alin.2 Cod pr.penala, acestea intervenind numai în cazul  în care sedinta trebuia sa fie publica, dar în realitate a fost secreta sau nepublica, ceea ce în speta nu este cazul.