Art. art.385 ind.3 Cod pr.penală, art.363 alin.3 Cod pr.penală.

Decizie 219 din 24.02.2010


Art. art.3853 Cod pr.penala, art.363 alin.3 Cod pr.penala.Inculpat minor judecat în stare de libertate present la dezbateri. Termenul de recurs curge de la pronuntare pentru partea care a fost prezenta la dezbateri sau la pronuntare.

Prin sentinta penala nr. 150/23.01.2009, Judecatoria Craiova În baza art.208-209 alin. 1 lit. a, e, g, i Cp, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 99 si urm. Cod penal, a fost condamnat inculpatul S.C.  la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

Împotriva acestei  sentintei penale au declarat apel în termen Parchetul de pe lânga  Judecatoria Craiova si inculpatul  S. C. criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Prin decizia penala nr. 37 din 14 aprilie 2009, Tribunalul Dolj, a respins apelul declarat de inculpat,acesta fiind prezent la dezbateri.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs la 30 aprilie 2009 inculpatul  S. .C.

 Prin d.p.219/24 februarie 2010 a Curtii de Apel Craiova  s-a respins ca tardiv recursul formulat de inculpatul S. C.

 În motivare s-au retinut urmatoarele:

 Potrivit art.3853 rap.la art.363 alin.3 Cod pr.penala, termenul de recurs curge de la pronuntare pentru partea care a fost prezenta la dezbateri sau la pronuntare.

Ori, inculpatul S. C. a fost prezent în sedinta de la 7 aprilie 2009, în fata instantei de apel când au avut loc dezbaterile, astfel încât termenul de recurs a început sa curga de la 14 aprilie 2009, data pronuntarii deciziei instantei de apel. În aceste conditii, inculpatul putea sa declare recurs pâna la data de 25 aprilie 2009, inclusiv, dar aceasta zi fiind într-o sâmbata, termenul s-a prelungit pâna pe 27 aprilie 2009, inclusiv, dar recursul a fost depus la 30 aprilie 2009, direct la Tribunalul Dolj.

Desi inculpatul face parte din categoria persoanelor prevazute de art.360 alin.2 Cod pr.penala, potrivit carora copia dispozitivului hotarârii si copie de pe hotarâre se comunica, acest aspect nu are importanta asupra datei de la care curge termenul de recurs, în conditiile în care inculpatul nu face parte din categoria persoanelor prevazute la art.363 alin.3 teza a II-a Cod pr.penala.

Astfel, potrivit acestor dispozitii "pentru partile care au lipsit atât la dezbateri, cât si la pronuntare, precum si pentru inculpatul detinut ori pentru inculpatul militar în termen, militar cu termen redus, rezervist, concentrat, elev al unei institutii militare de învatamânt ori pentru inculpatul internat într-un centru de reeducare sau într-un  institut medical educativ, care a lipsit de la pronuntare, termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv".

De retinut este faptul ca inculpatul S. C. nu era arestat la data judecarii apelului fiind judecat în stare de libertate.

Domenii speta