Contract de donatie

Hotărâre 2802/2013 din 15.02.2013


Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante in data de 14.10.2011 sub nr. 31708/197/2011, reclamanta TV, in contradictoriu cu paratul PN, a solicitat instantei sa dispuna revocarea contractului de donatie autentificat sub nr. 715 din 18 martie 2009, incheiat intre reclamanta si parat, radierea dreptului de proprietate al paratului din CF nr. 100794 – Harman (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 11781 – Harman) si reinscrierea dreptului de proprietate pe numele reclamantei, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca in data de 18 martie 2009 i-a donat paratului PN, fiul sau, nuda proprietate asupra imobilului, inscris in CF nr. 100794-Harman, urmand ca reclamanta sa beneficieze in continuare de un drept de uzufruct viager asupra imobilului. Prin contractul de donatie astfel incheiat, s-a stabilit in mod expres ca paratul sa asigure pe tot restul vietii reclamantei si a fiului acesteia TC, intretinere la nevoie si la cerere, constand in: imbracaminte, incaltaminte, alimente, tratament medical si ingrijire in caz de boala, verificarea periodica medicala a starii de sanatate, precum si sa asigure cheltuielile necesare inmormantarii conform traditiilor crestine.

Reclamanta a mai aratat ca, dupa incheierea contratului de donatie, atitudinea si comportamentul  paratului fata de ea s-a schimbat brusc, nu a mai dat dovada de interes fata de ea si fiul sau si nu a asigurat niciun fel de ajutor, desi s-a aflat in nevoie si i-a adus la cunostinta aceasta imprejurare. Ba mai mult, paratul i-a adresat injurii si cuvinte jignitoare atunci cand i-a atras atentia ca nu-si respecta obligatiile contractuale. 

In drept, reclamanta si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 1027 si art. 1029 din Codul civil.

Au fost anexate inscrisuri (f. 6-16).

Prin intampinarea depusa in data de 10.08.2012 (f. 56), paratul a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamanta ca neintemeiata. Astfel, paratul a aratat ca nuda proprietate ce face obiectul contractului de donatie autentificat sub nr. 715/18.03.2009 i-a fost donata fara nicio sarcina, asa cu reiese in mod expres din contract, si ca atare, nu se justifica invocarea neindeplinirii vreunei sarcini. Paratul a apreciat ca, mentiunile referitoare la obligatia de intretinere prevazuta in contract constituie cel mult o obligatie de recunostinta pentru donatia primita. Paratul a mai aratat ca a ajutat-o pe reclamanta cu sume de bani, inclusiv in anul 2010, dupa incheierea contractului de donatie, cand a suferit o interventie chirurgicala, desi s-a aflat intr-o situatie similara.

In drept, paratul a invocat dispozitiile art. 115 Cpp.

Prin incheierea data in data de 11.10.2012 in camera de consiliu, instanta a admis cererea de ajutor public judiciar, reducand astfel taxa de timbru la suma de 2000 de lei, suma ce va fi platita esalonat in 10 rate lunare a cate 200 de lei fiecare cu scadenta in data de 25 a fiecarei luni, incepand cu luna octombrie 2012.

In cursul judecatii, a fost administrata proba cu inscrisuri, interogatoriul paratului (f. 76-79), interogatoriul reclamantei (f. 86-87), proba testimoniala cu martorii TE (f. 94), AM (f. 95) si TF (96).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

In data de 18.03.2009 la BNP T V a fost autentificat contractul de donatie incheiat intre reclamanta in calitate de donator si parat in calitate de donatar, avand ca obiect nuda proprietate a imobilului situat in com. Harman.

Din continutul contractului rezulta ca donatoarea TV doneaza fara sarcini donatarului PN nuda proprietate al imobilului. Pe de alta parte, donatarul P N, in semn de recunostinta fata de donatoare, pentru donatia ce i se face, se obliga sa asigure dotatoarei si fiului acesteia intretinere pe tot restul vietii. Asadar, la o analiza literala a clauzelor contractului, donatia pare a fi fara sarcina, iar obligatia asumata de donatar este numai una morala (f. 9-10).

Conform sustinerilor reclamantei contractul incheiat reprezinta in realitate o donatie cu sarcina, contestand astfel cuprinsul actului incheiat, iar conform sustinerilor paratului contractul in cauza reprezinta o donatie fara sarcini, angajamentul acestuia de a asigura donatoarei si fiului acesteia, TC, pe tot  timpul vietii lor, intretinere la nevoie si la cerere, avand caracterul unei obligatii de recunostinta si nu de sarcina a carei neindeplinire poate sa atraga revocarea contractului.

Potrivit art. 977 din  Cod civil de la 1864 (dispozitie legala aplicabila in cauza, raportat la data incheierii contractului de donatie, conform art. 6 din Codul civil) interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante, iar nu dupa sensul literal al termenilor, fata de pozitia contrara a celor doua parti, instanta fiind obligata sa stabileasca vointa reala a partilor.

Or, prin probele administrate in cauza reclamanta nu a facut dovada unei alte vointe decat cea mentionata in contractul de donatie.

Astfel, martorii audiati in cauza au declarat ca nu au avut cunostinta despre contractul de donatie incheiat intre parti si deci nu cunosc aspecte legate de discutiile purtate intre parti anterioare incheierii contractului pentru stabilirea vointei reale a acestora. In acest sens, martorele TE si AM (propuse pe parata) au declarat ca au aflat de donatie abia in cursul anului 2012 cand le-a sunat paratul si le-a spus ca a fost dat in judecata de catre reclamanta. Martorul TF a declarat ca nu a stiut de existenta contractului de donatie pana la citarea lui in prezenta cauza.

De asemenea, prin raspunsul la interogatoriu, paratul a aratat ca prin incheierea contractului si-a asumat numai o obligatie morala de intretinere a reclamantei si nu a avut reprezentarea ca neindeplinirea acestei obligatii ar putea atrage revocarea donatiei, aratand ca a trimis bani acasa cand a avut posibilitatea, atat inainte cat si dupa momentul incheierii contractului, fapt necontestat nici de reclamanta si nici de martorii audiati.

Pe de alta parte, scopul instituirii obligativitatii incheierii in forma autentica a contractelor de donatie de catre legiuitor este tocmai de a atrage atentia partilor asupra consecintelor acestor acte juridice si pentru a se garanta ca vointa acestora este neviciata iar cuprinsul contractului corespunde intentiei reale. 

Ca urmare, intrucat potrivit art. 983 C.civ. clauzele indoielnice dintr-un contract se interpreteaza in favoarea celui care se obliga iar in afara de sustinerile reclamantei, nicio alta proba nu indica faptul ca donatarul si-ar fi asumat sarcina intretinerii donatarei si a fiului ei pe tot timpul vietii acestora, cu consecinta revocarii donatiei in caz de neindeplinire, instanta va respinge actiunea formulata ca neintemeiata.