Forma şi conţinutul contestaţiei. Obligaţia semnării contestaţiei de către contestator. Consecinţele neîndeplinirii acestei obligaţii

Decizie 705/CA din 26.09.2011


Forma şi conţinutul contestaţiei. Obligaţia semnării contestaţiei de către contestator. Consecinţele neîndeplinirii acestei obligaţii

Cel care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal este obligat să exercite calea administrativă de atac, cu respectarea strictă a cerinţelor de formă şi conţinut prevăzute de art. 206 din Codul de procedură fiscală.

Lipsa semnăturii contestatorului sau anexarea la contestaţia administrativă a unei împuterniciri avocaţiale ce nu poartă semnătura clientului, trebui considerată ca o nerespectare atât a cerinţelor Statutului profesiei de avocat, cât şi a prevederilor O.G. nr. 92/2003.

Refuzul contestatorului sau al împuternicitului acestuia de a acoperi această lipsă justifică pe deplin soluţia de respingere a contestaţiei şi de decădere a contestatorului din dreptul de a cere soluţionarea contestaţiei pe fond.

Temei de drept: O.G. nr. 92/2003

Decizia nr. 705/CA/26 septembrie 2011