Competenţa referitoare la soluţionarea cererii de decădere din drepturile părinteşti, în raport de Legea nr. 272/2004, revine judecătoriei şi nu tribunalului

Sentinţă civilă 7 din 05.10.2011


Competenţa referitoare la soluţionarea cererii de decădere din drepturile părinteşti, în raport de Legea nr. 272/2004, revine judecătoriei şi nu tribunalului

Temei de drept: art. 1, art. 17 din Codul de procedură civilă; art. 124 , art. 38 lit. c) şi art. 66 alin. 2 din Legea nr.272/2004

Decăderea din drepturile părinteşti nu este reglementată de dispoziţiile Legii nr. 272/2004, ci de Codul familiei, competenţa fiind stabilită în acest caz de Codul de procedură civilă, art. 1 şi art. 17 cu care Codul familiei se completează.

Aşadar, competenţa materială de soluţionare în primă instanţă a cauzelor privind decăderea din drepturile părinteşti se judecă de judecătorii potrivit dreptului comun, acestea având plenitudine de competenţă în primă instanţă.

Sentinţa civilă nr. 7 din 5 octombrie 2011